نویسنده
تاریخ انتشار
۲ آبان ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4034 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی، منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) اشتیاق شغلی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

اشتیاق چیست؟، تفاوت انگیزه و اشتیاق، تعریف مفهومی اشتیاق شغلی، تعریف عملیاتی اشتیاق شغلی، عوامل موثر بر اشتیاق شغلی، مولفه های اشتیاق شغلی، مزایای اشتیاق شغلی، ویژگی اشتیاق شغلی، الگوی اشتیاق شغلی، مدل اشتیاق شغلی، نظریه های اشتیاق شغلی، دیدگاه های اشتیاق شغلی، ابعاد اشتیاق شغلی، مولفه های اشتیاق شغلی، پیشایندهای اشتیاق شغلی، تاثیر گردش شغلی بر اشتیاق شغلی، رابطه بین مولفه های از اشتیاق و فرسودگی، پیش‌بینی اشتیاق شغلی، نقش میانجی اشتیاق شغلی، ارایه راهکارهای اشتیاق شغلی، اشتیاق شغلی و جوّ سازمانی نوآورانه، تأثیر رفتارهای ارتباطی مدیران بر اشتیاق شغلی، رابطه خودکارآمدی، اشتیاق شغلی، تأثیر رهبری اخلاقی بر اشتیاق شغلی، مدل علی تأثیر سرسختی شغلی بر اشتیاق شغلی و در ادامه…

اشتیاق شغلی چیست؟، مفاهیم و محرک‌های اشتیاق شغلی، استراتژی های مناسب جهت افزایش اشتیاق شغلی، رابطه رهبری اصیل و اشتیاق شغلی کارکنان، اثر رفتار شوخ‌طبعانه بر اشتیاق شغلی، تاثیر گردش شغلی بر اشتیاق شغلی، تاثیر اشتیاق شغلی و بالندگی سازمانی، تأثیر جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی، تاثیر یادگیری سازمانی بر اشتیاق شغلی، ارتباط بین عدالت سازمانی و اشتیاق شغلی، بررسی نقش صفات شخصیت و اشتیاق شغلی، رابطه بین مهارت ارتباطی با اشتیاق شغلی، سوابق پژوهشی مرتبط با اشتیاق شغلی، در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 87
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی

اشتیاق شغلی یا اشتیاق کاری، سطح تعهد و مشارکتی است که کارکنان نسبت به سازمان و ارزش های آن دارند. کارکنان مشتاق با علاقه و انگیزه کار می کنند و به کار کردن در سازمان افتخار می کنند. چشم انداز، ارزش ها، اهداف و استراتژی های سازمان را می شناسند و با آن ها همسو هستند. تلاشی داوطلبانه و فراتر از وظایف شغلی برای رسیدن به اهداف سازمانی انجام می دهند و به طور فیزیکی، عاطفی و شناختی با کار خود درگیر و عجین هستند. در واقع اشتیاق شغلی به عنوان حالت ذهنی مثبت و خوشایند مرتبط با کار تعریف می شود که شامل سه بعد قدرت، تعهد و جذب می باشد. (دریابیگی و همکاران، 1397).

کان در سال 1990 اولین کسی بود که این مفهوم را وارد محیط های کاری کرد. او اشتیاق شغلی را استفاده از تمام وجود خویش در ایفای نقش های کاری تعریف می کند. در اشتیاق شغلی افراد در ایفای نقش تمام ابعاد فیزیکی، شناختی و عاطفی خویش را بکار گرفته یا ابراز می کنند. اشتیاق شغلی باعث می گردد که کارکنان دارای روحیه و جسارت در کار باشند. به نظر کان فرد و نقش دارای تعاملات متقابل هستند. (هوستون و تیلور، 2017).

اشتیاق شغلی کارکنان مشتمل بر سه جنبه ی شناختی، عاطفی و رفتاری می باشد. جنبه ی شناختی اشتیاق شغلی مربوط به باورهای کارکنان درباره سازمان، رهبران و شرایط کار می باشد. جنبه ی عاطفی اشتیاق شغلی مربوط به چگونگی احساس کارکنان و نحوه نگرش آن ها نسبت به سازمان، رهبران و شرایط کار می باشد. نهایتاً جنبه ی رفتاری اشتیاق شغلی کارکنان، عاملی است که برای سازمان ایجاد ارزش افزوده نموده و دربرگیرنده ی تلاش های آگاهانه و داوطلبانه ی کارکنان برای افزایش تولید، بازکردن بازاری جدید، یا دستیابی به منبع جدیدی می باشد. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی).

پیشینه تحقیق (پژوهش) اشتیاق شغلی

ارجمندی و آصفیان (1396) در بررسی رابطه عدالت سازمانی، سلامت سازمانی، اشتیاق شغلی و جو سازمانی نوآورانه با توانمندسازی روانشناختی و رفتار مدنی سازمانی به این نتیجه رسیدند که دو مجموعه متغیرهای ملاک و پیش بین در دو بعد با ضرایب همبستگی کانونی 84/0 و 19/0 رابطه معناداری دارند. مطابق نتایج بدست آمده، اشتیاق شغلی قوی ترین رابطه را با اولین متغیر کانونی داشت. سلامت سازمانی، عدالت سازمانی و جو نوآورانه سازمانی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

در بعد دوم قوی ترین حضور مربوط به سلامت سازمانی بود و جو نوآورانه سازمانی، عدالت سازمانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی) و اشتیاق شغلی در سلسله مراتب بعدی قرار داشتند. همچنین، مطابق نتایج بدست آمده اولین متیغر کانونی، قوی ترین رابطه را با توانمندسازی روانشناختی و سپس با متغیر رفتار مدنی سازمانی داشت. دومین متغیر کانونی قوی ترین رابطه را با رفتار مدنی سازمانی داشت و توانمندسازی روانشناختی در رتبه بعدی قرار گرفتند.

لیتانی و پنتاز و همکاران (2017) در پژوهش خود نقش اشتیاق کارکنان و رابطه آن با بروندادها را در صنعت اردن مورد بررسی قرار دادند. نمونه گیری از کارمندان با همه سطوح مدیریتی انجام شد و نتیجه رابطه ی بین اشتیاق شغلی و ادراک جو سالم و حمایت سازمانی و تاثیر آن بر احساس توانمندی و انجام رفتار سازمانی را تایید و تصدیق می کرد. مک ستین و همکاران (2015) به بررسی رابطه مثبت جو سالم روانشناختی با اشتیاق شغلی در میان کارکنان 18 مدرسه در استرالیا پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که جو سالم روانشناختی از طریق اثرگذاری بر منابع شغلی شامل صلاحیت، مهارت و افزایش احسااس توانمندی، اشتیاق شغلی کارکنان را افزایش می دهد.

منابع فارسی و لاتین

شیرکوند شهرام (1392) مقاله روحیه و جو سازمانی فصلنامه مدیریت. تبریز.
عسگریان محمدعلی (1391). سازمان و مدیریت آموزش و پرورش، تهران، امیرکبیر، چاپ هفتم.
عزیزپور، پریوش (1392). رابطه جو سازمانی نوآورانه و التزام کاری با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت ملی نفت اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی.
صادقیان و اعتمادی (1935). تاثیر آموزش مشاوره گروهی به سبک سایکودرام بر بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان آموزش و پرورش مشهد. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی.
هوشمند، عابدی و باغبان (1394). تاثیر مشاوره شغلی حکائی بر سازگاری شغلی و تعهد سازمانی میان کارکنان آموزش و پرورش اصفهان. مجله دستاورد های روانشناختی. دانشگاه شهید چمران.
امیری و تفضلی، (1396). بررسی مفهوم و مولفه های نظریه سازگاری شغلی دیویس و لافکوسیت و ساخت ابزاری برای سنجش آن در بین معلمان زن منطقه سه کرج در سال تحصیلی 95-94، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی).

Zunker .Vernon, G (2015). Career Counseling : A Holistic Approach 9th. Edition: 9th Published: 2015 Format: Hardcover. ISBN: 1305087283 / 9781305087286 Publisher: Cengage Learning. Formats: New, Used, Rental Ebook.
Spaulding, Dean T & Falco, John.(2016). Action research for school leaders, pearson, courier companies, Inc.
Zhang, X. & Bartol, K. (2010). Linking empowering leadership and employee creativity: The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation.
Fernandez, S., Moldogaziev, T., (2017), Using Employee Empowerment to Encourage Innovative Behavior in the Public Sector, Oxford University Press on behalf of the Journal of PublicAdministration Research and Theory.
Pieter, J. (2014). Organizational atmosphere The concept and Its Measure. Journal of vocational Behavior.66(2) ,326-338.
Ram. P., & Prabhakar. G. (2016). The role of employee engagement in work – related outcomes. Interdisciplinary Journal of Research in Business, vol 1, 3, pp. 4761.
Cilla. M.J. (2015). Exploring the relationship between organizational citizenship behavior and organizational climates for creativity psychology; organizational

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی

 1. شقایق مستوفی ( خریدار محصول )

  وقت بخیر. مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی را دانلود کرده ام؛ چطور می تونم متغیر های دیگر را چگونه تهیه کنم..؟

  • ShahreFileمدیر سایت

   درود. از قسمت جستجوی سایت، عنوان مبانی مد نطرتون را سرچ بفرمایید؛ موفق باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *