نویسنده
تاریخ انتشار
۲۰ مرداد ۱۴۰۲
تعداد بازدید
890 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی، منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. این مبانی نظری را به ضرس قاطع می توان به روز ترین و جامع ترین پیشینه پژوهش کیفیت حسابرسی دانست.

تعریف کیفیت حسابرسی، عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی، تعریف عملیاتی کیفیت حسابرسی، شاخص های کیفیت حسابرسی، روش اندازه گیری کیفیت حسابرسی، تدوین مدل کیفیت حسابرسی، تاثیر هوش معنوی در بهبود کیفیت حسابرسی، رابطه بین هوش هیجانی، هوش معنوی و عملکرد حسابرس، تأثیر بهره هوشی (IQ) حسابرس بر کیفیت حسابرسی، رابطه هوش معنوی و سبک تصمیم گیری اخلاقی، تأثیر معنویت در محیط کار، هوش معنوی در کسب و کار، نقش کیفیت حسابرسی در رابطه عملکرد مالی شرکت، سوابق پژوهشی مرتبط با کیفیت حسابرسی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 42
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

پیشینه تحقیق (پژوهش) کیفیت حسابرسی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی

واژه ­ی «کیفیت حسابرسی» برای حسابرسان و کاربران صورت های مالی معانی متفاوتی دارد. کاربران زمانی حسابرسی را با کیفیت تلقی می­ کنند که حسابرس اطمینان دهد صورت های مالی فاقد هر گونه اشتباه و تقلب با اهمیت است. در متون حسابداری تعاریفی از کیفیت حسابرسی مطرح شده است. همچنین الزم به ذکر است که اغلت کیفیت حسابرسی در ارتباط با میزان رعایت استانداردهای حسابرسی مربوطه تعریف می شوند. صاحبنظران حسابداری جنبه های متنوعی برای کیفیت حسابرسی بیان کرده اند که منتهی به تعاریف متفاوتی از نظر ظاهری شده است. عام ترین تعریف ها از کیفیت حسابرسی عناصر زیر را شامل می شوند. (مرادزاده فرد و همکاران، 1391).

هدف اصلی تمام مؤسسات حسابرسی افزایش کارایی و اثربخشی است. نیروی انسانی در سطح سازمان ها و شرکت ها شامل مجموعه ای از افراد با نیازهای بی شمار است. اگر کلیه نیازهای این افراد رفع گردد و همچنین از انگیزه کافی برخوردار باشند، استعدادها و توانایی های خود را در جهت اهداف آن سازمان به کار خواهند گرفت. و بالعکس اگر این افراد در مسئولیت محول شده به آنان به خوبی عمل نکنند. آن گاه آن سازمان در رسیدن به اهداف و همچنین انجام وظایف در قبال صاحبکاران طرف قرارداد خود با مشکل مواجه خواهد شد.

حسابرسان به عنوان منابع انسانی تعریف شده در هر موسسه حسابرسی ارزشمندترین منبع آن محسوب می شوند و بدون شک یکی از پایه های اصلی و اساسی توسعه در این موسسه ها یا شرکت ها می باشند، بنابراین عملکرد اثربخش منبع مذکور همواره مورد توجه شرکاء و مدیران این مؤسسات بوده است. حسابرسان می توانند با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی، تعهد حرفه ای خود را تضعیف نمایند. رسوایی و تقلب در این حرفه، به علت خدمات حسابرسی ارائه شده توسط حسابرس اتفاق می افتد. (فهیمی و همکاران، 1392).

پیشینه تحقیق (پژوهش) کیفیت حسابرسی

مرادی و افشار در سال 1398، در تحقیقی با عنوان رابطه بین هوش هیجانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی)، هوش معنوی و عملکرد حسابرس عنوان نمودند این تحقیق با هدف بررسی رابطه هوش معنوی، هوش هیجانی و عملکرد حسابرسان شکل گرفت. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و قلمرو زمانی سال 1393 بود. جامعه آماری، حسابرسان شاغل در 13 موسسه حسابرسی عضو جامعه انتخاب شد. با توجه به فرمول نمونه‌گیری کوکران حجم نمونه 159 نفر تعیین شد.

تعداد 180 پرسشنامه توزیع که از این تعداد 148 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل آماری دریافت گردید. جهت آزمون فرضیه‌ها از احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معنی داری پارامترها استفاده شد. مناسبت مدل از طریق معادلات ساختاری بررسی گردید. نتایج نشان داد: بین هوش معنوی و هوش هیجانی رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین هوش معنوی و عملکرد حسابرسان رابطه معنی‌داری وجود ندارد. بین هوش هیجانی و عملکرد رابطه معنی‌داری وجود دارد و در نهایت هوش هیجانی رابطه بین هوش معنوی و عملکرد حسابرسان را واسطه گری می‌کند.

جکسن و همکاران (2017)، اثر تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت حسابرسی را از دو دیدگاه قابل  بررسی می دانند. تداوم انتخاب حسابرس موجب می شود حسابرس، به مرور دانش خـاص مشـتری را کسب کند. که این موضوع باعـث افـزایش صـلاحیت حرفـه ای حسـابرس و افـزایش کیفیـت حسابرسی می شود. اما از سوی دیگر، تـداوم انتخـاب حسـابرس، موجـب نزدیکـی بـیش از حـد حسابرس به مدیریت کارفرما می شود. که این موضوع ممکن است اثر منفی بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی داشته باشد. بنابراین با توجه به اهمیت اسـتقلال حسـابرس و بـرای تقویـت استقلال حسابرسان، نهادهای حرفه ای و قانونی تغییر منظم آنها را یکی از راهکارها پیشـنهاد یـا الزام کرده و به اجرا گذاشته اند.

منابع فارسی و لاتین

مشایخی، اسکندری، 1397، بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و قضاوت حسابرس، نشریه دانش حسابرسی ، سال هفدهم شماره 66.
حاجی ها ، ملاسلطانی، 1395، بررسی رابطه هوش عاطفی وهوش تحلیلی با عمکرد حسابرسان، نشریه حسابداری مدیریت مقاله 3، دوره 9، شماره 28.
مرادی، مهدی و افشار ایمنی، یگانه السادات 1398. رابطه بین هوش هیجانی، هوش معنوی و عملکرد حسابرس. پژوهش های حسابدری مالی و حسابرسی.
آرامش، بدیعی، محمدی پور، 1396، بررسی رابطه هوش های معنوی و هیجانی با استرس شغلی حسابرسان، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت مقاله 1، دوره 6، شماره 23.
فهیمی، میلاد، احسان حسانی و محمد دلاور. 1392. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد کارکنان شرکتهای توزیع برق فارس، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، استان گلستان، گرگان.

Ghosh, A., & D. Moon. (2016). Does Auditor Tenure Impair Audit Quality? The Accounting Review.
Jackson, A. B., Moldrich, M. & Roebuck, P. (2017). Mandatory audit firm rotation and audit quality. Managerial Auditing Journal.
Hanafi, R, (2010), “Spiritual Intelligence”, Emotional Intelligence and Auditor’s Performance. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia.
Abbott, L. J., Parker, S., & Peters, G. F. (2014). Audit committee characteristics and restatements. Auditing: A Journal of Practice & Theory,
Rajabi, Gh. R., Ghorbani, F., and Khojasteh Meher, R. (2011). A Study of the Relationship of Gender Ideology, Marital Roles, Emotional Intelligence with Quality of Life in the Married Employees of Government Offices in Shiraz. Journal of Family Counseling & Psychotherapy.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *