نویسنده
تاریخ انتشار
۸ خرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4610 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
5/5 - (1 امتیاز)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ها منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و جامع ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) ارزش ها دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعاریف و مفاهیم ارزش ها، ارزش ها و درونی سازی، رابطه فرهنگ و ارزش‌ها، ارزش ها و باور ها، انواع ارزش ها، ارزش های اخلاقی، ارزش های معنوی، ارزش های اجتماعی، ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ها، اولویت بندی ارزش ها، نظریه ها و دیدگاه های ارزش ها، دیدگاه پارسونز، دیدگاه فردی، ارزش از دیدگاه روکیچ، نظریه ساختار ارزشی شوارتز، ابعاد اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ارزشﻫﺎ از دیدگاه شوارتز، ﺧﻮد اﺗﮑﺎﯾﯽ، اﻧﮕﯿﺰش، ﻟﺬتﻃﻠﺒﯽ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﻗﺪرت، اﻣﻨﯿﺖ، ﻫﻤﻨﻮاﯾﯽ، ﺳﻨﺖ، ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ، ﺟﻬﺎنﮔﺮاﯾﯽ، ارزش ‏هاى جمع ‏گرایانه، ارزش‏ هاى فردگرایانه، ماهیت ارزش‌ها، چارچوب کلى بررسى ارزش‌ها، چارچوب غربى ارزش ها، چارچوب اسلامى ارزش ها، شرایط تحقق ارزش‌ها و در ادامه…

منابع اصلی ارزش‌ها، الگوهای رفتاری – نقش‏ ها و فرایند اجتماعی، نظام ‏های ارزشی، نظام ‏های ارزشی و گرایش‏ های ارزشی، پیشینه ‏ها و پیام دهای ارزش‌ها و نظام ‏های ارزشی، پیشینه ‏های ارزش‌ها، پیامدهای ارزش‌ها، محتوا و ساختار ارزش ها در نوجوانان، تشابه و تضاد ارزش ها و هنجارهای نهاد خانواده، سوابق پژوهشی مرتبط با ارزش ها در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 52
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Arzeshha

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ها

ارزش ها، اهداف فرا موقعیتی هستند که به منزله اصول راهنما در خدمت زندگی فرد یا گروه قرار داشته و اهمیت متفاوتی دارند. با توجه به فرض شوارتز ارزش ها همان اهداف هستند، بنابراین سه ملاک تشخیص ابعاد ارزشی عبارتند از: نخست، ارزش ها ممکن است در خدمت منافع فردی یا جمعی باشند. دوم، ارزش ها ابزاری هستند و سوم، ارزش های برخاسته از سه نیاز اساسی بشر (یعنی نیازهای زیست شناختی، نیاز به تعامل اجتماعی و نیازهای رفاهی) است و در ده بعد انگیزشی شکل گرفته است (شوارتز، 1994).

شوارتز معتقد است که براى طرح فرضیاتى درباره روابط اولویت‏هاى ارزشى با متغیرهاى بیرونى، بایستى نظام ارزشى افراد را به صورت یک ساختار پیوسته از نوع‏هاى ارزشى در نظر گرفت. وى معتقد است که اهمیت ارزش‏هاى همنوایى با افزایش سن بیشتر مى‏گردد و اهمیت ارزش‏هاى برانگیختگى با افزایش سن کاهش مى‏یابد. همچنین اهمیت ارزش‏هاى سنت و امنیت با افزایش سن فزونى مى‏گیرد و اهمیت لذت‏گرایى و خوداتکایى کاهش مى‏یابد (شوارتز و گالیت، 2011).

وقتی گفته می شود فلان شخص چنین‏ ارزشی دارد، ممکن است منظور‏ اعتقادات این شخص درباره‏ی شیوه‏ های‏ رفتار مطلوب یا وضع غایی وجود مطلوب‏ باشد. این دو نوع ارزش را ارزش‌ های ابزاری‏ و ارزش‌های پایانی نامیده می شوند. تمایز میان این‏ دو نوع ارزش- ابزاری و پایانی- بسیار اهمیت‏ دارد و در اندیشه‏ی تئوریک یا تلاش‏های‏ عملی برای ارزیابی ارزش‌ها نمی‏توان این‏ تمایز را نادیده گرفت. تعداد کل ارزش‌های‏ پایانی لزوماً برابر با تعداد ارزش‌های ابزاری‏ نیست. هم‌چنین، میان ارزش‌های ابزاری‏ و پایانی رابطه‏ای کاربردی وجود دارد که‏ نمی‏توان آن را نادیده گرفت. انواع ارزش‌های پایانی عبارت‌اند از: ارزش‌های شخصی و ارزش‌های‏ اجتماعی. یکی از راه‏های طبقه‏بندی‏ ارزش‌های پایانی، طبقه‏بندی استقرایی‏ است، ارزش‌های پایانی ممکن است‏ خودمحور یا جامعه‏محور، و درون‏فردی یا بین فردی باشد (امیری، 1385).

پیشینه تحقیق (پژوهش) ارزش ها

لدوکس و همکاران (2012)، در تحقیقی مقایسه‌ای که ساختار خانواده و روابط والدین- جوان را در فرانسه و انگلستان در رابطه با مصرف مواد بررسی کردند، این نتایج به دست آمد (ویژگی های خانواده که با سوء مصرف مواد رابطه داشت): فرزندانی که رابطه‌ای رضایت آمیز با پدر و مادر نداشتند و آن‌هایی که کنترل و نظارت کمتری بر آن ها بود، به سوی استفاده از مواد مخدر کشیده می شدند. در مطالعه ای که توسط داکوف و همکاران (2011)، در امریکا انجام شد، رابطه خانواده و معتاد جوان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که درگیری خانوادگی در این خانواده ها بیشتر از خانواده های عادی است.

مقدس و نوروزی (1396)، در پژوهش خود با عنوان مقایسه ارزش های مذهبی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگرش مذهبی و دینداری) بین دو نسل دختران و مادران شهرهای لار و جهرم نشان داند عامل اجتماعی شدن در خانواده (ارزش های مذهبی مادر)، نقش تعیین کننده‌ای در تبیین ارزش های مذهبی دختران خود ایفا می کند. بیشترین تفاوت میان مادران و دختران آن ها در بعد جمعی رفتارهای مذهبی بود و در زمینه اعتقادات تفاوتی میان مادر و دختر وجود نداشت.

کوروش نیا و لطیفیان (1395)، در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین ارزش های فرهنگی جامعه و گرایش‌های تفکر انتقادی دانشجویان با واسطه گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و استادان نشان دادند: ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و استادان در رابطه بین ارزش های فرهنگی جامعه و گرایش های تفکر انتقادی دانشجویان اثر واسطه ای دارد. در پژوهش جوادی و همکاران (1394)، نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین ابعاد کارکرد خانواده (حل مسئله، آمیختگی عاطفی، نقش ها، کنترل رفتار، ارتباط و کارکرد کلی) و تاب‌آوری در برابر مصرف مواد، رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. فقط خرده مقیاس پاسخ دهی عاطفی رابطه معنی داری را نشان نداد.

منابع فارسی و لاتین

فرضی گلفرانی. مرجان و محمّد اسماعیل، الهه (1382). بررسی مراحل رشد اخلاقی کودکان و نوجوانان 6 الی 17 ساله دارای اختلال سلوک شهر تهران.
ضیایی، مریم و پوراعتماد، حمیدرضا و تقاء، منصوره. ( 1389). قضاوت اخلاقی در بیماران دچار آسیب قشر پیش پیشانی راست. تازه های علوم شناختی، سال 12.
ضیائی، مریم و پوراعتماد، حمید رضا و حسن زاده توکّلی، محمّدرضا. (1389). آیا قضاوت اخلاقی وابسته به فرهنگ است؟ مجلّه علوم رفتاری، دوره 4 ، شماره 3، 231-225.
مطلق، عادله (1390). اثر داستان‌های معماگونه اخلاقی بر رشد قضاوت اخلاقی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر لاهیجان. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ها).
کوروش نیا، مریم و لطیفیان، مرتضی (1390). بررسی رابطه بین ارزش های فرهنگی جامعه و گرایش‌های تفکر انتقادی دانشجویان با واسطه گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و استادان. دوفصلنامه مطالعات آموزش و یادگیری، شماره 61، پاییز و زمستان.

Veage, S. & Ciarrochi, J. & Heaven, P.C.L. (2011). Importance, pressure, and success: Dimensions of values and their links to personality. Personality and Individual Differences , 50, 1180–1185
Watson, J., Lysonski, S., Gillan, T. & Raymore, L. (2002). Cultural analysis. Journal of Business Research, 55, 923-931.
White, J. K & Hendrick, S. S. M., & Hendrick. (2004). Big five personality variables and relationship constructs. Personality and Individual Differences, 37, 1519-1530.
Schwartz, Shalom H. (2006). Basic Human Values: Theory, Measurement, and Applications. The Hebrew University of Jerusalem.
Schwartz. Shalom H. & Galit Sagie (2000). Value Consensus and Importance: A Cross-National Study. Journal of Cross-Cultural Psychology. Vol.31. Issue.4
Schwartz. Shalom H. (1994). Toward Explanations of National Differences in Value Prorities. ××IV Congress of Interamerican Society of Psychology.
Suchulthesis, D . P., & Blustein. D. L. (1994). Contributios of Family Relationships Factors to the Identity Formation Process. Journal of Counseling and Development.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ها

 1. شریفی

  سلام.
  رمز دوم ندارم چطور می تونیم فایل رو خریداری کنم…؟

  • Wish & Meمدیر سایت

   درود جناب شریفی.
   موردی نداره، با شماره پشتیبانی ۰۹۳۷۱۵۰۰۹۳۷ تماس بگیرید. امکان پرداخت مبلغ به شیوه کارت به کارت وجود داره.
   موفق باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *