مبانی نظری پیشینه تحقیق علل پرخاشگری نوجوانان

مبانی نظری پیشینه تحقیق علل پرخاشگری نوجوانان

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق علل پرخاشگری نوجوانان یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه پیشینه تحقیق علل پرخاشگری نوجوانان دارای کلید واژه های تاکیدی:

تعریف پرخاشگری، نوجوانی، رابطه بلوغ و اختلالات رفتاری، رفتار بهنجار و نابهنجار، ماهیت مشکلات نوجوانان، رفتارهای پرخاشگرانه، اوهام پرخاشگرانه، علل خودکشی، علل پرخاشگری، کمبود عاطفی و پاشیده شدن نظام خانواده، بحرانهای رشد «من» و قدرت جویی، فقر اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی، عدم وجود تفریحات سالم و تأثیرپذیری از فیلم ها و دیگر رسانه های گروهی، عیوب و نقائض شخصی، بی کاری و بی ثمری، راهکارهایی جهت رفع علل پرخاشگری، توصیه هایی به والدین، توصیه هایی به کارکنان مدرسه، توصیه هایی به مسئولین رسانه های گروهی، توصیه هایی جهت کاهش مشکلات شخصیتی نوجوانان، روان درمانی اختلالات رفتاری، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه علل پرخاشگری نوجوانان، در 58 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : Doc
💠تعداد صفحات : 58
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

مبانی نظری پیشینه تحقیق علل پرخاشگری نوجوانان

پرخاشگری یک مکانیزم روانی است که در اثر ناکامی فرد در مواجهه با موقعیت های خاص بروز کرده و به نوعی در او تداوم یافته است که البته ریشه در رفتاری مطلوب به نام «خشم» دارد بنابراین هنگام پرخاشگری فرد به طور ناخودآگاه فشارهای ناشی از محرومیت ها و ناکامی های خود را به صورت واکنش های حمله، تجاوز، رفتارهای کینه توزانه و پرخاشگرانه نشان می دهد.

عده ای از روان شناسان معتقدند که رفتارهای بزهکارانه در نوجوانان مانند سرقت و انحراف جنسی، نماینده کشش خصمانه و کینه توزانه ای است که از سوی فردی که خود را مطرود، محروم یا تحت فشار یافته است بروز می کند.بر این اساس می توان گفت: پرخاشگری یک مکانیزم سازگاری یا دفاعی است که به نوعی حالت تداوم یافته به خود گرفته است. واکنش های دفاعی یا مکانیسم های دفاعی و یا مکانیسم های سازشی همان طور که قبلاً اشاره شد.

عبارتند از: « اعمال و رفتارهای مشخص و تدافعی که شخص به طور ناخودآگاه به منظور حلّ عقده های روانی، حفظ تعادل شخصیتی و یا رهایی از چنگ اضطراب از آنها استفاده می کند.مثلاً پسری که به وسیله یکی از همکلاسان خود مورد اهانت قرار گرفته، غالباً به طور فیزیکی به او حمله ور می شود زد و خوردها و دعواهای حیاط مدرسه، خود نشانه هایی از این پرخاشگری هاست.
گروهی از روان شناسان معتقدند که طبقات اجتماعی غیر مرفه جامعه، بیشتر از طبقات متوسط و حرفه احساسات پرخاشگرانه خویش را ابراز و آشکار می سازند. «کارن هورنی» روان شناس معروف معتقد است که سرکوب همه احساسات پرخاشگرانه و خصمانه» از نقطه نظر سلامت روان بسیار بد و خطرناک است زیرا سرکوب چنین احساساتی سرانجام به اضطراب و واکنشهای عصبی می انجامد. (خدایاری فرد، 1373، ص76).

رفتارهای پرخاشگرانه در نوجوانان

بسیاری از پژوهشگران به نقش ناکامی و در تکوین پرخاشگری تکیه می کنند بندر می گوید: کودک هر نوع ناکامی را به منزله حمله خصمانه محیط تلقی می کند، «سائقه های سازنده» وجود کودک، وقتی دچار محرومیت و یا نابسمانی و ناهماهنگی در تحول کودک به وجود می آورد، پرخاشگری بروز می کند.

به طور کلی پرخاشگری عکس العمل در برابر کمبود های عاطفی است، بندر در کنار ناکامی عوامل دیگری را نیز مطرح می سازد. در برخی از مجتمع های فرهنگی – اجتماعی برخی از صور پرخاشگری پذیرفته شده است (مثلاً پرخاشگری برای دفاع از ضعفا …) از طرف دیگر همانندی با جنس مرد در برخی از فرهنگ ها دارای بار پرخاشگرانه است.

افگلیش و پیرسن نشان داده اند که فرد در برخی از موارد پرخاشگری نشان می دهد: وقتی که درمانده می شود و می کوشد تا خود را با حمله ور شدن رهایی بخشد و شخص و یا شیئی را که موجب ترس او شده است، از بین ببرد یعنی نسبت به آنها خشمگین می گردد و وقتی که خود را از دستیابی به چیزی که میل دارد، محروم حس می کند، خشم او متوجه شخص و یا چیزی می شود که او را ناکام ساخته است. (مبانی نظری پیشینه تحقیق علل پرخاشگری نوجوانان)

پرخاشگری برحسب سن و عوامل به وجود آورند آن صور مختلفی پیدا می کنند، مثلاً بندر می نویسد: کودکان 12 تا 18 ماهه اگر گم شده باشند، پرخاش را بیشتر متوجه خود می سازند. کودکان بزرگتر پس از دچار شدن به کمبودهای عاطفی، پرخاشگری خود را به نحوی پراکنده و به شکلی بیمارگونه و بدون اضطراب بروز می دهند و گاهی نیز پرخاشگری آنها با اضطراب های اسکینروفرنیک آمیخته است.» (خدیوی زند، 1374 ، صص 36-35).

پیشینه تحقیق علل پرخاشگری نوجوانان

مسلّم است که پرخاشگری را نمی توان منحصر به رفتار پرخاشگرانه کرد پرخاشگری گاهی شکل دیگری به خود می گیرد که می توان نام آن را «اوهام پرخاشگرانه» گذشت که در اغلب موارد اضطراب اجتماعی را در پی دارد بنابر نظر «دیاتکین» از همان آغاز برقراری روابط با اشیاء و مادر، کودک جذب چیزهایی می شود که او را خشنود و یا ناکام می سازند. ناکامی های بعدی، تجربه های قبلی را به صورت اوهام درباره اشیاء جزیی واقعیت می دهند و این اشیاء به نظر خطرناک و احتیاط آمیز می آیند زیرا تخریب کننده پنداشته می شوند.

این اوهام بر اثر دوباره سازمان یافتن لذات خود ارضایی، اوهام از خود گردانیدن یا بلعیدن و طرد نمودن به وجود می آیند و به نخستین مراحل همانند سازی در کودک، ویژگی های برون فکنی و درون فکنی می بخشند این اوهام در مراحل اولیه زندگی از خلال گفتارها، در میان ترس های کودکان و یا به صورت فوق العاده متمایز در بازیهای کودکان ظاهر می شوند.

در جریان بازی، کودک، بنابر موضع کودکانه ای که می گیرد، پرخاش و حالت مبارزه جویی خود را نشان می دهد و از طرف دیگر به علت تکرار بازی، اطمینان و آرامش پیدا می کند، زیرا ظاهر امر این است که در بازی هیچ کس نمی میرد و همه چیز درباره به حال اول باز می گردد. تکین معتقد است که اوهام تخریب کننده به تنهایی و مستقلاً عامل سازگار کننده نیست بلکه با وحدت یافتن صحیح اوهام پرخاشگرانه با سایر عوامل و شرایط، فرد می تواند توانایی عمل و آزادی در دوست داشتن را بروز دهد. به عبارت دیگر زندگی اجتماعی، اوهام پرخاشگرانه را سازمان می دهد و تقویت می کند» (خدیوی زند، 1374 ، ص27).

منابع و مآخذ

1. افروز، غلامعلی (1371)،‌ مباحثی در روان شناسی و تربیت کودکان و نوجوانان، انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم.
2. بهرامی، هادی (1358)، روان شناسی نوجوانی، دانشگاه ابوریحان بیرونی، شماره بیست و ششم.
3. خدایاری فرد، محمد (1373)، مسائل نوجوانان و جوانان، انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم.
4. خدیوی زند، محمد مهدی (1374)، پرخاشگری و ناکامی، تربیت، چاپ اول. (پیشینه تحقیق علل پرخاشگری نوجوانان)
5. نوابی نژاد، شکوه (1362)، رفتارهای بهنجار و نابهنجار در کودکان و نوجوانان و راه های پیشگیری و درمان ناهنجاریها، سازمان انتشاراتی و فرهنگی، هنری ابتکار، چاپ اول.

6. احمدی، ولی اله (75)، علل گرایش دانش آموزان پسر سال دوم تجربی منطقه 8 آموزش و پرورش تهران، پرخاشگری، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، تهران، پایان نامه چاپ نشده، عبدالله شفیع آبادی.
7. عبداللهی، زین العابدین (73)،‌ عوامل موثر در پرخاشگری، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، تهران، پایان نامه چاپ نشده، عبدالعظیم کریمی.
8 . قنبر قزوینی، رضا (1373)، بررسی رابطه تنبیه بدنی با پرخاشگری دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی شهرستان کرج در سال 74-73، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، تهران، پایان نامه چاپ نشده، سید عباس طباطبایی یزدی.
9 . گل زردی، علیرضا (74)،‌ رابطه پرخاشگری با روابط عاطفی خانواده در بین دانش آموزان پسر پایه اول راهنمایی مدارس شهرستان ملایر، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی،‌ تهران، پایان نامه چاپ نشده، علی دلاور.

14,900 تومان
تعداد بازدید: 408
0 فروش 408 بازدید