نویسنده
تاریخ انتشار
۱۷ مرداد ۱۴۰۲
تعداد بازدید
709 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آبشستگی سازه، منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. این مبانی نظری را به ضرس قاطع می توان به روز ترین و جامع ترین پیشینه پژوهش آبشستگی سازه دانست.

آبشستگی سازه هیدرولیکی چیست؟، مراحل توسعه آبشستگی، انواع آبشستگی سازه، آبشستگی عمومی، آبشستگی ناشی از تنگ شدگی مقطع، آبشـستگی موضعی، آبشستگی ناشی از تنگ شدگی، بررسی حداکثر عمق آبشستگی در سازه، روش ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﺑﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ، کنترل آبشستگی توسط آبشکن، بررسی آزمایشگاهی آب‌شستگی، بررسی روش های کنترل و کاهش آبشستگی، مدل سازی عددی آبشستگی پایین دست سازه، بررسی عمق آبشستگی اطراف پایه پل، تاثیر طوق در کاهش آبشستگی، آبشستگی موضعی بستر در پایین دست، پرش هیدرولیکی در صفحه مشبک، آبشکن های L شکل، تأثیر سیستم تزریق هوا در کاهش آبشستگی، بررسی آزمایشگاهی آبشستگی، سوابق پژوهشی مرتبط با آبشستگی سازه در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 45
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

پیشینه تحقیق آبشستگی سازه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آبشستگی سازه

طراحی، محاسبه و احداث پایه و تکیه گاه پل ها، از مهم ترین و حساس تـرین مراحـل یک پـروژه پل سازی می باشد؛ به خصوص وقتی که این پل در محل عبور یک رودخانه واقـع شـده باشـد. در ایـن زمان، طراح باید برای انتخاب طول و تعداد دهانه ها و عمق حداقل پی در محل پایه و تکیه گاه، اطلاعات هیدرولوژیکی و هیدرولیکی حوضه و رودخانه را در نظر گرفته و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در ایـران بـر طبق آمار ارائه شده مشکل آبشستگی موضعی در پایـه هـای پـل عامل اصلی تخریب آنها می باشد. بنابراین شناخت این پدیـده، پـیش بینـی میـزان آن و لحـاظ کردن آن در طراحی پل ها و مهمتر از همه به کار بردن تمهیـدات لازم برای کنتـرل و کـاهش آبشسـتگی، موضـعی امـری بسـیار ضروری می باشد. (زارع و هنر، 1398).

براساس مطالعاتی که توسط محققینی نظیر بروسرز (1966)، دیتز (1969) و زنک (1978) انجام گرفته است، پدیده آبشستگی بـه طور کلی دارای چهار مرحله زیر است. (Breusers et al,2014).

– مرحله ابتدایی
– مرحله توسعه
– مرحله تثبیت
– مرحله تعادل

مرحله اول ظرفیت آبشستگی بالایی دارد و حفره آبشستگی در این مرحلـه آغـاز مـی شـود. در مرحلـه دوم عمـق و ابعـاد حفـره آبشستگی گسترش می یابد. در مرحله سوم روند تغییرات نیمرخ بستر کاهش می یابد. در این مرحله، دیواره پایین دست حفره آبشستگی دستخوش تغییرات محسوسی می شود. در مرحله چهارم که مرحله تعادل است تنها حرکت ذرات ممکن است درون حفـره آبشـستگی صورت گیرد به طوریکه ذراتی که حرکت غلطشی دارند از درون حفره آبشستگی خارج نمی شوند. در این مرحله، با توجـه بـه شـرایط جریان، ممکن است حتی جابجایی ذرات نیز متوقف شود.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آبشستگی سازه

صداقت و همکاران در سال 1397، در تحقیقی با عنوان بررسی اثر موقعیت تکیه گاه پایه پل بر میزان آبشستگی آن در قوس 180 درجه عنوان نمودند. آبشستگی پایه پل یکی از مهمترین مشکلات عمرانی به شمار می رود که به موقعیت سازه مورد نظر نیز بستگی دارد. بدین ترتیب، آزمایش حاضر به منظور بررسی اثر موقعیت تکیه گاه پایه پل بر آبشستگی اطراف آن در قوس 180 درجه انجام شد. در این تحقیق به منظور بررسی اثر موقعیت هندسی تکیه گاه بر عمق آبشستگی در اطراف تکیه گاه پل درقوس از یک مدل هیدرولیکی فیزیکی تحت شرایط آب صاف و در مصالح غیرچسبنده استفاده شد.

بدین منظور از فلوم قوسی شکل با زاویه مرکزی 180 درجه، در زمین تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واقع در منطقه چنیبه استفاده گردید پایه پل در زوایای 30 و 70 و 110 و 150 درجه مورد مطالعه قرارگرفت. براساس نتایج بدست آمده حداکثر عمق آبشستگی در کلیه تکیه گاه ها در بالادست تکیه گاه و در نزدیکی دماغه تکیه گاه مشاهده شد.

مولر و وانگر 2015، در پژوهشی آزمایشات صحرایی جامعی را در خصوص میزان آبشستگی در مقاطع با تنگ شدگی انجام دادند آنها داده های صحرایی بدست آمده را با روابط تجربی استراب، لارسن و کومارا مقایسه کردند، با اینکه در بعضی حالات اختلافی بین داده های صحرایی و آزمایشگاهی موجود بود ولی با این حال بسته به شرایط حاکم، تشابهاتی نیز وجود دارد.

آنها داده های صحرایی خود را که شامل سرعت جریان و تغییرات ارتفاعی بستر می باشد. بر حسب زمان در سال 1997 بر رودخانه تردپورمه اندازگیری کردند. آنها داده های خود را با استفاده از نرم افزار Ras-Hec شبیه سازی کردند. ولی مشکلی که وجود داشت این بود که اگر چه Ras-Hec مقدار آبشستگی پایه های پل را از آبشستگی ناشی از تنگشدگی جدا می کند.

منابع فارسی و لاتین

رمضانی، یوسف و باباگلی سفیدکوهی، رضا. 1395. مقایسه مدلهای آشفتگی در تخمین تنش برشی بستر پیرامون تکیه گاه پل در مقطع مرکب. نشریه دانش آب و خاک.
محمدپور، سارا و شفاعی بجستان، محمود 1397. بررسی گستره ی کارگزاری المان های شش پایه به منظور کاهش آبشستگی اطراف تکیه گاه پل. علوم و مهندسی آبیاری.
زمردیان، سید محمدعلی؛ غفاری، حمیده و قاسمی، زهرا. 1396. بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در آبشستگی موضعی گروه پایه پل. نشریه تحقیقات آب و خاک ایران.
نایبی, حامد؛ محمد شیروانی و محمد زارع، 1394، عوامل موثر در بررسی عمق آبشستگی پایه های کناری پل، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، امارت – دبی، موسسه ایده پرداز پایتخت ویرا.
امامی فر، فرهنگ؛ مسجدی، علیرضا و حیدرنژاد، محمد. 1395. بررسی اثر شکل هندسی تکیه گاه پل بر آبشستگی موضعی اطراف آن در قوس رودخانه. دو فصلنامه تخصصی علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

Molinas A. and Kheireldin K. (1998). “Shear stress around vertical wall abutments”. Journal of Hydraulic Engineering. ASCE.
Heidarpour, M. 2012. Control and reduction of local scour at bridge piers by using slot. Proceeding River Flow, Louvain, Belgium, 2012.
Davis S and.Chang F.(1998). “Maryland SHA procedure for estimating scour at bridge abutments”. ASCE. Copendium of Conference Scour Paper.
Zarrati, A. R., Gholami, H., and M. B. Mashahir. 2014. Application of collar to control scouring around rectangular bridge piers. Journal of Hydraulic Research.
Kayaturk, S. Y. (2015). Scour and scour protection at bridge abutments (Doctoral dissertation, Ph. D. thesis, Department of Civil Engineering, Middle East Technical University (METU), Ankara, Turkey).

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق آبشستگی سازه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *