مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تنهایی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تنهایی

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تنهایی و دانلود ادبیات و پیشینه پژوهش احساس تنهایی به همراه پیشینه داخلی و پیشینه خارجی احساس تنهایی منبعی برای فصل دوم پایان نامه، بیان مسئله بوده و کلیه کلید واژه های مرتبط با این موضوع را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه پژوهش در زمینه احساس تنهایی دانست که به اختصار بخشی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است لازم به ذکر است این محصول شامل 2 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

احساس تنهایی چیست؟، تنهایی عاطفی، تنهایی اجتماعی، سبب شناسی احساس تنهایی، عوامل سبب ساز احساس تنهایی، عوامل درونی، عوامل بیرونی، احساس تنهایی در بیماری‌ های نوروتیک، سنجش و اندازه گیری احساس تنهایی، تعریف احساس تنهایی، عوامل و زمینه های احساس تنهایی، تاریخچه احساس تنهایی، انواع تنهایی، نظریه های مرتبط با تنهایی و احساس تنهایی، اریک فروم، هنری موری، اریک اریکسون، کاران هورنای، آبراهام مزلو، درمان تنهایی، مبانی مفهومی احساس تنهایی، پیش‌بینی احساس تنهایی، احساس تنهایی در سالمندان، رابطه احساس تنهایی و عزت نفس و … به همراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پایان نامه در 76 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : Word (2 عدد مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت)
💠تعداد صفحات : 76
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تنهایی

ادبیات و پیشینه تحقیق احساس تنهایی

در تعریف احساس تنهایی تفاوت های نسبتا چشمگیری بین صاحب نظران وجود دارد،اما با وجود این تفاوت ها سه مولفه اصلی در تعاریف تنهایی قابل شناسایی است، نخستین مولفه اجتماعی احساس تنهایی است احساس تنهایی به روشنی منعکس کننده نارسایی روابط اجتماعی ارضا کننده است با این حال نمی توان احساس تنهایی را معادل انزوای اجتماعی در نظر گرفت،یا به عبارت دیگر باید بین انزوا طلبی و احساس تنهایی تمایز قائل شد.تلاش برای تفکیک احساس تنهایی از انزوا طلبی به دومین مولفه احساس تنهایی منتهی می شود احساس تنهایی احساس فاعلی است که ممکن است با واقعیت بیرونی همسان نباشد.

از دیگاه برخی صاحب نظران این مقایسه و نحوه ادراک روابط اجتماعی علت بروز احساس تنهایی است (هینریچ و گالون،2006). سومین مولفه دربرگیرنده ی ویژگی های عاطفی و هیجانی احساس تنهایی است در بیشتر تعاریف ارائه شده درباره احساس تنهایی، از احساس ناخوشایند و هیجان های منفی که اغلب افراد از آنها می گریزند، سخن به میان آمده است. با این حال برخی از پژوهشگران به جای آن که احساس تنهایی را یک هیجان منفی تلقی کنند، آن را تداعی کننده ی پاره ای از هیجان های منفی مانند اختلال اضطراب اجتماعی، افسردگی، دوست داشتنی نبودن و مواردی از این دست می دانند(رایت،2005).

بر این اساس احساس تنهایی گذرگاهی است برای هجوم آوردن احساسات منفی دیگر که اغلب افراد می کوشند به صورت هشیار و ناهشیار از آن ها اجتناب کنند به همین دلیل نیز افرادی که احساس تنهایی می کنند، عزت نفس پایینی دارند و به ویژه نسبت به توانایی های خود،تردید می کنند و در رفتارهای بین فردی حالت هایی مثل خجالت، شرم، اضطراب، جسارت نداشتن، خطر پذیری کم و درون گرایی از خود نشان می دهند(هور وایتنز و فرنچ،1979).

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش احساس تنهایی

تنهایی می تواند به مقوله ای با بخش های نشانه شناسی و نشانه درمانی متفاوت تقسیم شود و نخستین جنبه از تنهایی انزوای هیجانی است که از طریق فقدان روابط مهم در زندگی افراد نظیر مرگ یا طلاق به وجود می آید تنها شیوه ای که از این طریق می توان تنهایی را درمان کرد پیدا کردن روابط مهم با دیگران به منظور پر کردن جای خالی آنهاست، نوع دوم تنهایی انزوای اجتماعی نامیده می شود که شامل کمبود شبکه اجتماعی یا نداشتن مکانی در جامعه مورد پذیرش می شود دراین نوع تنهایی، احساسات حول ملالت، فقدان تمرکز و احساس در حاشیه بودن یا طرد شدن توسط همسالان مورد توجه قرار می گیرد (کرن ،2005؛به نقل از برنا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تنهایی سواری،1389).

تعجب آور نیست که گروه درمانی تاثیر زیادی بر درمان تنهایی دارد همچنین فرض می شود که تدارک دیدن تعامل با دیگران درجه ای از«در حاشیه بودن» را کاهش می دهد به علاوه کمک متقابل در داخل گروه باعث اطمینان خاطر فرد می شود و به وی اجازه می دهد که گام های اولیه را برای حل مشکلش بر دارد در حالی که بطور همزمان می فهمد که فقط او تنها نیست (حسین یاری وخیر،1381).

پدید آمدن احساس تنهایی دارای فرایند پیچیده‌ای است و شماری از عوامل با هم، یا جدا از یکدیگر آن را آشکار می‌کنند و بر ابعادش اثر می‌گذارند ادراک هر کس از این که چه اندازه تعامل‌ های اجتماعی دارد و آن تعامل‌ها چگونه هستند، به عنوان یک عامل درونی در شکل گیری تنهایی سهم به‌سزایی دارد گروهی از پژوهشگران بر این باورند که احساس تنهایی هنگامی بروز می‌کند که عاملی بیرونی مانند کاستی در گستره شبکه پیوندهای اجتماعی کسی پدید آید و نیازهای مصاحبتی او کمتر خشنودش کند (راسل و همکاران ، 1965، به نقل از رشیدی،1380).

پیشینه پژوهش داخلی و خارجی احساس تنهایی

نتایج تحقیق سیوندانی و همکاران(1391) در رابطه بین حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی و رضایت از مدرسه در میان دختران نشان داد که حمایت اجتماعی فاقد ویژگی پیش بینی کنندگی معنادار برای پیشرفت تحصیلی می باشد حسام و همکاران ( 1390) در پژوهشی تحت عنوان ارتباط حمایت اجتماعی ادارک شده، سلامت روان و رضایت از زندگی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های دولتی شهر گرگان یافته ها نشان داد که حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی خانواده ، پیش بینی کننده 23 درصد از تغییرات سلامت روان و 42 درصد از تغییرات رضایت از زندگی می باشد.حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی دوستان وافراد مهم زندگی با سلامت روان و رضایت از زندگی ارتباط معنی دار نداشت،اما رضایت از زندگی با سلامت روان ارتباط معنی دار داشت.براساس یافته های این مطالعه، حمایت اجتماعی از سوی خانواده،سبب ارتقای سلامت روان و رضایت از زندگی دانشجویان می شود.

اسمیت (1991،مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تنهایی) در پژوهشی که انجام داد عوامل شخصیتی و موقعیتی (درونی و بیرونی ) که می‌تواند در پدید آمدن احساس تنهایی مؤثر باشد را در یک نمونه 153 نفری زنان استرالیایی بررسی کرد. بررسی بر روی این نمونه نشان داد که شمار بالای کسانی که آزمودنی می‌توانست با او محرمانه گفتگو کند یا به عبارتی راز دلش را به او بگوید، عامل مهمی بود که همبستگی بالایی با کاهش میزان احساس تنهایی نشان می‌داد و زنانی که احساس می‌کردند مهم‌ترین پیوندهایشان صمیمیت زیادی را فراهم نمی‌کند، از نظر عاطفی احساس تنهایی می‌کردند. همچنین، پژوهش اسمیت نشان داد، زنانی که بیشتر منزوی و گوشه‌گیر و درون‌گرا و نوراتیک بودند با احتمال بیشتری احساس تنهایی کردند بندورا و همکاران(1999) در پژوهش خود تحت عنوان تأثیر خود کارآمدی بر سلامت ذهنی افراد نوجوان افسرده، نشان دادند که میزان کارآمدی بر سلامت ذهنی تأثیر گذار است.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تنهایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها:
28,900 تومان
تعداد بازدید: 2781
19 فروش 2781 بازدید