مبانی نظری پیشینه تحقیق کار تیمی یا گروهی

مبانی نظری پیشینه تحقیق کار تیمی یا گروهی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق کار تیمی یا گروهی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه ادبیات پیشینه تحقیق کار تیمی یا گروهی دارای کلید واژه های تاکیدی:

کار تیمی، مفهوم گروه (تیم) و کار گروهی (تیمی)، گروه (تیم) موثر و عوامل موثر بر کار گروهی، مدیریت کار تیمی یا گروهی، مدل جامع عوامل مؤثر بر کارتیمی اثربخش، تاثیر مهارت های کار تیمی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی، اهداف کار تیمی یا گروهی، اصول کار تیمی و گروهی، اثربخشی کار تیمی، تاریخچه کار تیمی، تاثیر کار گروهی بر یادگیری، کار گروهی در سازمان، اصول مدیریت تیم یا گروه، مشکلات کار گروهی یا تیمی، کار گروهی در کودکان، تقویت کار گروهی در دانش آموزان، آسیب‌ شناسی کار گروهی، تاثیر کار گروهی بر یادگیری مهارت های زندگی، ارزیابی اثر بخشی کارگروهی و تعیین راهکارهای بهبود کار گروهی و تیمی، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه کار تیمی یا گروهی در 46 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠نوع فایل : Doc
💠تعداد صفحات : 46
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937-150-0937

مبانی نظری پیشینه تحقیق کار تیمی یا گروهی

درک صحیح مفاهیم کار گروهی و کار تیمی، مستلزم درک مفاهیم گروه و تیم است. برای «گروه» تعاریف متعددی ذکر شده که بیانگر نگرش های متفاوت اندیشمندان در مورد این پدیده اجتماعی است. از نظر شرمرهورن ، گروه عبارت است از اجتماع دو یا چند نفر که برای دستیابی به یک یا چند هدف مشترک فعالیت می کنند. کامنسکی نیز گروه را تجمع دو یا چند نفر که تماس فردی معنی دار و هدف داری را با یکدیگر بطور مستمر دنبال می کنند تعریف می کند. مورهد و گریفین در تعریف گروه چنین بیان می کنند که گروه عبارت است از دو یا چند نفر که با یکدیگر تعامل دارند؛ به نحوی که هر فرد، فرد دیگر را تحت نفوذ قرار داده و یا تحت نفوذ قرار می گیرد (مورهد و همکاران ، 1998).

در تعریف دیگری از گروه، بر سه خصوصیت یک گروه تاکید میشود؛ هر گروه یک واحد اجتماعی متشکل از دو یا چند نفر است که هر یک از آنها با یک یا بیش از یک فرد تعامل دارد؛ اعضا وابسته به یکدیگرند و از معاشرت با یکدیگر رضایت خاطر دارند (کوراتکو و همکاران ، 1991). از نظر دوبرینیک گروه، مجموعه ای از افراد است که با یکدیگر کنش متقابل دارند؛ از یکدیگر مطلع و درحال کار کردن به سمت تحقق برخی اهداف معمول هستند و خود را به صورت یک گروه درک می کنند.

نکته مهم در این نگاه به گروه ها این است که افراد به عنوان اعضای یک گروه، رفتار و عملکرد متفاوتی نسبت به آنچه که آنها به صورت منفرد انجام می دهند دارند. برای مثال، یک گروه از افراد ممکن است به یک نکته که افراد به صورت فردی و تنها آن را خنده دار نمی یابند بخندند (دوبرین پیشینه تحقیق کار تیمی یا گروهی ، 2004).

گروه (تیم) موثر و عوامل موثر بر کار گروهی

گروه موثر گروهی است که به سطح بالایی در عملکرد و حفظ و نگهداری منابع انسانی نایل می شود. منظور از دستیابی به سطح بالای عملکرد شغلی و کاری، آن است که یک گروه موثر به اهداف عملکردی اش به موقع و با کیفیت بالا دست پیدا کرده و «کار گروهی» مورد انتظار تحقق یابد (نصراصفهانی، 1384).

یک گروه موثر از نظر گودمن ، برخوردار از مشخصات زیر است: (1) وفاداری اعضا به یکدیگر، (2) وفاداری اعضا به رهبرشان، (3) اعتماد اعضا و رهبران به یکدیگر، (4) علاقه مند به شکوفا شدن ظرفیت ها و توانایی های بالقوه اعضای گروه، (5) مبادلۀ کامل و صحیح اطلاعات مربوط به کارگروه، (6) انجام فعالیت های گروه در یک جو حمایتی، (7) ارتباط ارزش ها و اهداف گروه با نیازها و عملکرد اعضای گروه. مک گریگور نیز با تاکید بر بعد انسانی تصمیم گیری گروهی، ویژگی های یک گروه اثربخش را چنین بیان می کند: (1) جو گروه به سمت غیررسمی شدن، راحت بودن با یکدیگر و شخصیت دادن به افراد تمایل دارد.

( 2) در گروه، بحث و گفتگوی زیادی وجود دارد و همه افراد در آن مشارکت دارند و جریان بحث و گفتگو از مسیر اصلی خود خارج نمی شود؛ (3) کار و هدف گروه به وسیله اعضا به خوبی درک و مورد قبول واقع می شود؛ (4) اعضای گروه، به سخنان یکدیگر گوش می دهند و هر نظری قابل شنیدن است؛ (5) در گروه، عدم توافق وجود دارد و از عدم توافق جلوگیری نمی شود. دلایل هر فرد به دقت مورد بررسی قرار می گیرد و گروه به جای مغلوب نمودن فرد مخالف، به دنبال یافتن راه حل برای مسئله خود است؛ ( 6) بیشتر تصمیمات به وسیله نوعی اجماع که در آن به روشنی هر فردی در کل با آن موافق است، اتخاذ می شود.

پیشینه تحقیق کار تیمی یا گروهی

تیم مجموعه ای از افراد است که در انجام وظایفشان به یکدیگر وابسته بوده و به طور مشترک مسئول کسب نتایج هستند. اعضای آن خود را یک تیم دانسته و از بیرون نیز به عنوان یک کلیت اجتماعی مشخص محسوب می شوند (کوهن و همکاران ، 1997) و دارای تعهدی دسته جمعی در زمینه رسیدن به اهداف تیم هستند (اسکات وهمکاران ، 2007). مهارت، دانش و تجربیات اعضای یک تیم، گوناگون و مکمل هم بوده (روبینز ، مبانی نظری پیشینه تحقیق کار تیمی یا گروهی 2009)

عناصر اصلی در تعریف تیم عبارتند از: (1) اعضای آن دو یا بیشتر از دو نفر است؛ (2) اعضا نقش هایی دارند که نیازمند وابستگی متقابل آنها به یکدیگر است و مکمل هم هستند؛ (3) در یک سیستم اجتماعی بزرگتر (مانند سازمان) کار می کنند؛ (4) وظایفی را در ارتباط با مأموریت سازمان انجام می دهند؛ (5) نتایجی به دنبال دارد که دیگر افراد را در درون و بیرون سازمان متأثر می کند و (6) عضویت در آن برای افراد درون و بیرون از تیم قابل شناسایی است (هیت و همکاران پیشینه تحقیق کار تیمی یا گروهی ، 2006).

از سوی دیگر «کار گروهی» عبارت است از مجموعه تلاش های آگاهانه، منسجم و هماهنگ افرادی که برای دستیابی به هدف یا اهداف مشترک صورت می گیرد و هم افزایی را در پی دارد. « کار گروهی» نیز مجموعه افکار، اعمال و احساساتی است که در ارتباط با یکدیگر بوده و برای تسهیل هماهنگی و انطباق و دستیابی به اهداف مشترک تیم و سازمان با هم ترکیب می شوند. در عین حال این که تیم بدین منظور به چه دانش، مهارت و بینشی نیاز دارد، با توجه به وظیفه تیم و زمینه سازمانی آن متغیر است (سلاث و همکاران ، 2007).

منابع فارسی و لاتین

1.احمدی، پروین؛ رضازاده شیراز، فاطمه بیگم و زهرا امام قلی زاده گنجی. (1393). بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت انشانویسی دانش آموزان شهرستان ساوه، نشریه: پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار), 21(5)، از صص پیشینه تحقیق کار تیمی یا گروهی 97-112
2.اسلاوین، رابرت. (۱۳۷۱). جمع بندی تحقیقات انجام شده پیرامون یادگیری مشارکتی، ترجمه ی فاطمه فقیهی قزوینی، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره ی ۳۰، صص ۱۲۹-۱۱۴
3.افجه، سید علی اکبر ( 1384 )، مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، چاپ دوم.
4.افجه، سید علی اکبر (1390)، رهبری سازمانی، تهران: سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول.
5.با توانی آخوره، مرتضی. (۱۳۸۵). بررسی اثربخشی روش یادگیری مشارکتی (الگوی جیگ ساو ) بر یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت یادگیری در درس تاریخ دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه شهرستان نجف آباد. پایان نامه ی کارشناسی ارشد. تهران به دانشگاه علامه طباطبائی

1. Barron, BJS, Schwartz, DL, Vye, NJ, Moore, A, Petrosino, A, Zech, L, Bransford, JD & The Cognition and Technology Group at Vanderbilt 1998, ‘Doing with understanding: lessons from research on problem- and project-based learning’, The Journal of the Learning Science, vol. 7, no. 3 & 4, pp. 271-311.
2. Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. The Clearing
3. Bereiter, C. & Scardamalia, M. (1999). Process and product in PBL research. Toronto: Ontario Institutes for Studies in Education/University of Toronto.
4. Blumenfeld, PC, Soloway, E, Marx, RW, Krajcik, JS, Guzdial, M & Palincsar, A (1991), ‘Motivating project-based learning: sustaining the doing, supporting the learning’, Educational Psychologist, vol. 26, no. 3 & 4, pp. 369-398.
5. Bransford, J.D., & Stein, B.S. (1993). The IDEAL problem Solver (2ded.). New York: Freeman.
6. Brookfield , S.D.(1995) Becoming a critically reflective teacher . san francisco : Jossey-Bass.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق کار تیمی یا گروهی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

33,000 تومان 27,000 تومان
تعداد بازدید: 305
3 فروش 305 بازدید