مفاهیم و مبانی نظری مسئولیت مدنی

مفاهیم و مبانی نظری مسئولیت مدنی

توضیحات

مفاهیم مبانی نظری مسئولیت مدنی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است پیشینه مفاهیم و مبانی نظری مسئولیت مدنی با کلید واژه های تاکیدی: مفاهیم مبانی نظری مسئولیت مدنی، مفاهیم مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی، مبانی نظری مسئولیت مدنی،انواع مسئولیت، دانلود مفاهیم مبانی نظری مسئولیت مدنی، خرید اینترنتی مفاهیم مبانی نظری مسئولیت مدنی در 44 صفحه و با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 44
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق

مفهوم مسئولیت

مسئولیت مصدری جعلی از مسئول و از ریشه «سال یسال» به معنای بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری آمده است. در فرهنگ لغات مسئولیت به معنی قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالبا به معنی تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است. چنانچه در فرهنگ نوین عربی به فارسی مسئولیت به معنی قابل بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است.

بعضی دیگر از لغویین یکی از معانی مسئول را کسی دانسته اند که فریضه ای بر ذمه دارد به طوری که اگر عمل نکند از او بازخواست می شود و مسئولیت را به معنای مسئول بودن نسبت به انجام دادن امری آورده اند. دهخدا معانی مسئولیت داشتن را متعهد و موظف بودن و معنای مسئولیت را ضمان دانسته است گاهی مسئولیت به معنای جمعی و گروهی می باشد که به آن مسئولیت مشترک یا مسئولیت گروهی «مسئولیه جماعیه» گفته می شود و شخص مسئول یعنی شخصی که مسئول کردار خود است. « مسئول عن فعله» و در فرهنگ فروزان، مسئول به عنوان ضامن ذکر شده است.

مفهوم مسئولیت اصطلاح حقوقی

مسئولیت به معنای قانونی آن همان التزام شخص به تحمل حکم قهری قانون در قبال رفتاری است که از وی صادر شده است. عده ای از حقوقدانان ایرانی، با توجه به معنای لغوی مذکور، مسئولیت را عبارت از التزام شخص به پاسخگوئی اعمال و رفتار خویش در قبال مردم دانسته اند که معیار تجلی آن اعمال و رفتاری است که موجب خسارت یا جنایت می گردد

در جایی دیگر مسئولیت‌ ‌به ‌تعهد قانونی ‌شخص‌ بر رفع ‌ضرری ‌که ‌به ‌دیگری‌ وارد کرده ‌است‌ گفته شده است، خواه ‌این ‌ضرر ناشی ‌از تقصیر ایجاد کنده ضرر‌ باشد، یا اینکه ضرر در اثر فعالیت‌ او حاصل شده ‌باشد. حقوقدانی دیگر در تعریف این اصطلاح حقوقی آورده است: «پاسخگویی شخص در قبال اعمالی است که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است.»

مبانی نظری مسئولیت مدنی

در نظام حقوق اسلامی مبانی فقهی مانند قاعده لاضرر، قاعده تسبیب ، قاعده ید و امثالهم می تواند توجیه کننده جبران خسارت و مسئولیت مدنی باشد، اما به صورت کلی بدون مد نظر گرفتن حقوق اسلامی، در سایر کشورها و نظامهای حقوقی حاکم مبنای مسئولیت چیست؟ چرا و بر چه اساسی عامل‌زیان ملزم به جبران خسارات وارده به غیر می‌باشد. چرا زیان‌دیده یا شخص دیگری نباید زیان را تحمل نمایند؟ توجیه‌گر این مسئولیت چیست؟ حقوق‌دانان در راستای پاسخ به این پرسش‌ها نظریاتی مختلفی ارائه نموده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارتند از: نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تضمین حق، نظریه مختلط

طرفداران نظریه تقصیر در راستای پاسخ به این سؤال که مبنای مسئولیت عامل‌زیان چیست و چرا وی ملزم به جبران خسارات وارده می‌باشد، سعی کرده‌اند ردای اخلاقی بر قامت مسئولیت مدنی پوشانده و حقوق را هرچه بیش‌تر به اخلاق نزدیک نمایند. لذا گفته‌اند: دلیل مسئولیت عامل‌زیان این است که او مرتکب تقصیر گردیده و فعل یا ترک فعل عمدی وی سبب ورود خسارت به دیگری شده است و براساس قواعد مسلّم اخلاقی زیان رساننده‌ای از روی عمد، مورد مذمّت و نکوهش بوده و در برابر زیان‌دیده مسئول است.

بخشی از منابع فارسی

بادینی، حسن، 1384، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، ص37.
صفائی، سید حسین، 1388، مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، نشر یلدا، ص ۲۳۶.
کاتوزیان، ناصر، 1388،حقوق مدنی: الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، ص104
کاتوزیان، ناصر، 1384، حقوق مدنی، اعمال حقوقی(قرارداد، ایقاع) شرکت سهامی انتشار، ص268.
کاتوزیان، ناصر، 1383، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج3، شرکت سهامی انتشار، ص307.
النقیب، عاطف، 1998م.،النظریه العامه للمسئوولیه الناشئه عن الفعل الشخصی، انتشارات عواید، دیوان المطبوعات الجامعیه، الجزایر، ص30.

حکمت نیا، منبع پیشین، صص75 ـ 76؛ لور راسا، منبع پیشین، ص44.
باریکلو، منبع پیشین، صص48 ـ 47؛ قاسم زاده، سیدمرتضی، 1387، الزام‌ها ومسئولیت‌ مدنی‌ بدون ‌قرارداد، ج2، تهران، میزان.، ص318.
اراکی، شیخ محمد علی، 1415ه.ق.، کتاب البیع، ج1، قم، موسسه در راه حق، ص191.
«…و فی کتاب المقنع قال: کان امیر المومنین علیه السّلام یضمن القصّار و الصائغ و کل من دخذ شیئاً لیصلحه فأفسده.»(حرعاملی، محمدبن الحسن، 1409ه.ق.، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج19، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام، ص147.
مکارم شیرازی، ناصر، 1429ه.ق.، القواعد الفقیه، ج1، قم، موسسه الامام علی بن طالب علیه السلام، ص233.
سبزواری، سید عبدالاعلی، 1413ه.ق.، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج29، قم، دفتر آیت ا… سبزواری، ص347.

14,900 تومان
تعداد بازدید: 771
0 فروش 771 بازدید