نویسنده
تاریخ انتشار
۶ اسفند ۱۳۹۹
تعداد بازدید
5127 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است لازم به ذکر است این محصول شامل 3 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

تعاریف هوش معنوی، مفهوم معنویت، ابعاد هوش معنوی، انواع هوش، هوش بدنی (PQ)، هوش عقلانی (IQ)، هوش هیجانی (ٍEQ)، هوش معنوی (SQ)، رشد هوش معنوی، مقایسه هوش معنوی با هوشهای دیگر، مقایسه هوش معنوی و هوش متعارف، دیدگاه های مختلف در زمینه معنویت، دیدگاه الکینز، دیدگاه گاردنر، دیدگاه ویلیام وست، دیدگاه گروم، دیدگاه ویگلزورث، دیدگاه فریدمن و مک دونالد، دیدگاه ایمونز، دیدگاه نوبل و وگان، دیدگاه بروس لیچفیلد، دیدگاه مک مولن و در ادامه …

مؤلفه های هوش معنوی در اسلام، مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه های مختلف، مدل های هوش معنوی، مدل چهار مؤلفه ای کینگ، مدل زهر و مارشال، مدل پنج مؤلفه ای ایمونز، مدل پنج مؤلفه ای سیسک، مدل نوبل، مدل امرم، مدل سه مؤلفه ای وگان، اجزای هوش معنوی، هوش معنوی و سلامت روانی، تمایز بین هوش های مختلف، بررسی تطبیقی مفهوم هوش معنوی، ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی در ﺳﺎزﻣﺎن، بررسی تحولی هوش معنوی از نوجوانی تا سالمندی، رابطه میان مؤلفه‌های هوش معنوی و هویت فردی، بررسی رابطه بین هوش معنوی و هیجان، رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی و … بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 86
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی

هوش معنوی در ادبیات آکادمیک روانشناسی برای اولین بار در سال 1996 توسط استیونز و بعد در سال 1999 توسط ایمونز در کتاب “روانشناسی علاقه نهایی: انگیزش و معنویت در شخصیت” مطرح شد از نظر ایمونز (2000) هوش معنوی کاربرد انطباقی اطلاعات معنوی با هدف تسهیل حل مسایل روزمره و دستیابی به هدف می باشد از این تاریخ به بعد گروهی از مؤلفان و پژوهشگران مانند (زوهر، مارشال و نوبل، 2000 ؛ بوزن،سیسک و ولمن، 2001 ؛ واگن، 2002؛ ناسل، 2004 ؛ امرم و کینگ، 2007) درصدد آن برآمدند تا مفهوم هوش معنوی را با توجه به مبانی نظری متفاوت، تعریف کرده و مؤلفه های آن را مشخص کنند.

به موازات این جریان، گروهی دیگر از روانشناسان مانند گاردنر (1999) مفهوم هوش معنوی را در ابعاد مختلف مورد نقد و بررسی قرار دادند و پذیرش این مفهوم ترکیبی از معنویت و هوش را به چالش کشیدند از نتایج این مباحثه ها، آشنایی گسترده محیط آکادمیک غرب و به ویژه ادبیات عامیانه با مفهوم هوش معنوی بوده است.

معنویت یک ثروت فوق العاده و یک سازه متفاوت است که نمی توان آن را با یک تعریف ساده بیان کرد.معنویت به عنوان یکی از ابعاد انسانیت، شامل آگاهی و خودشناسی است و نیاز فراتر رفتن از خود در زندگی روزمره و یکپارچه شدن با کسی غیر از خودمان است این آگاهی ممکن است منجر به تجربه ای شود که فراتر ازخودمان است(جانسون، 2001 ،ص 33).
به عبارت دیگر، معنویت امری همگانی است و همانند هیجان، درجات و جلوه های مختلفی دارد به طوری که ممکن است هشیار یا ناهشیار، رشد یافته یا غیر رشد یافته، سالم یا بیمارگونه، ساده یا پیچیده و مفید یا خطرناک باشد(وگان، 2002).

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی هوش معنوی

حیدری (1389)در پژوهشی تحت عنوان “رابطه بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت از زندگی) در دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان رشتخوار” به این نتیجه رسید که بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین پنج عامل هوش هیجانی و رضایت از زندگی نیز رابطه معناداری وجود دارد.

سلیمی شکراب(1389) در پژوهش خود با عنوان “بررسی نقش هوش معنوی و هوش هیجانی در پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان دختر تیز هوش و عادی دبیرستان های شهرستان اردبیل” به این نتایج دست یافت که هوش هیجانی بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی اثر مستقیم دارد. اما این فرضیه که هوش هیجانی با واسطه هوش معنوی بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی اثرغیرمستقیم دارد، تأیید نشد.

ساموئل و سالامی (2010) در پژوهشی “رابطه بین هوش هیجانی، سودمندی، بهزیستی روانی و رفتارهای دانش آموزان و موضوعات مربوط به آموزش کیفیت” را بررسی کردند. تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای هر متغیر وابسته نشان داد که هوش هیجانی، سودمندی، خوشبختی، و رضایت از زندگی می توانند رفتار و نگرش های دانشجویان را پیش بینی نمایند (پیشینه تحقیق هوش معنوی).

یوسی آمرام و دی کریستوفر درایر (2007)تحقیقی را با عنوان “توسعه و اعتبار اولیه مقیاس جامع هوش معنوی(ISIS) انجام دادند.ISIS نشان دهنده ساختار و عامل رضایت، انطباق درونی، قابلیت اطمینان آزمایشی، و اعتبار ساختاری می باشد.ISIS شامل 22 زیرمعیار است که به پنج دامنه تقسیم بندی می شوند :خودآگاهی، لطف و مرحمت، مفهوم، برتری، و اعتماد. نتایج حاکی از این بود که ISIS از زندگی و ارتباط آن با سنجش های معنوی را پیش بینی کند.

منابع فارسی و لاتین

آسایش، حسین(1380)، سنجش کیفیت زندگی در یکصد شهر بزرگ جهان، فصلنامه جستار های شهر سازی، شماره 8.
احمدی، جعفر ( 1388 ). از موج به اوج: بحثی پیرامون هوش معنوی و معنی داری زندگی، همایش ملی- معنی داری زندگی، شماره 2،ص 21-25
احمدی،فضل الله ( 1389 ). تناسب پیش فرض های رویکرد کیفی با مفاهیم کیفیت زندگی. سمینار کشوری کیفیت زندگی و ارتقاء سلامت. 17 و 19 اسفند 1389، چابهار.
استن هاوس، گلن، (۱۳۸۰)، کلیدهای تربیت کودکان، مترجم: ناهید آزادمنش، چاپ سوم- تهران: انتشارات صابرین .
بشارت، محمد علی ( 1386 ). تأثیر هوشهیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی دانشجویان، فصلنامه مطالعات روانشناختی، شماره 3
بهمنی، بهمن(1389)، بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشگی و رابطه آن با متغییر های نگرش دینی، شورای عالی انقلاب فرهنگی
جلالی، سید احمد ( 1382)جامی، عبدالرحمن ( 1380 ). نقد الفصوصفی شرح نقشالفصوص. تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی).

Amram, Y. & Dryer, C. (2007), the Development and preliminary validation of the integrated spiritual intelligence scale (ISIS), Palo Alto, CA, Institute of Transpersonal Psychology, Working Paper.
Amram, Joesph, Yosi (2005), Intelligence beyond IQ: The contribution of Emotional and spiritual intelligence to effective business leadership.
Bar-On, R. (1997), “Bar- on Emotional Quotient Inventory, Technical manual, Toronto, Canada, Multh systems.
Bar-On, R. (2002), “Emotional and social intehigence: insights from the emotion qutiont inventory”, The hand book of emotional intelligence,Sanfrancisco: Jossey –Bass.
Bar-On, R. (2002), “Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQI) ”, Technical Manual, Toronto, Canada, Multh systems.
Bar-On, R. (1997), Bar-On Emotional Quotient Inventory (Bar On EQ-i),
technical manual, Toronto, ON: Multi-Health Systems Inc. Bar-on, R. (2000), Emotional and social intelligence: insights from the
emotional quotient inventory (EQI), Handbook of emotional hntelligence, Sanfrancisco: Jossey-Bass. Bar-On, R. Parker, J. D. A. (2000), Handbook of emotional intelligence, Sanfrancisco: Jossey-Bass.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *