نویسنده
تاریخ انتشار
۱۴ تیر ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4217 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دغدغه مسیر شغلی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) دغدغه مسیر شغلی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

مسیر شغلی یا کار راهه شغلی چیست؟، مفهوم مسیر شغلی چه ابعادی دارد؟، تعریف مفهومی دغدغه مسیر شغلی، مسیر پیشرفت شغلی، برنامه ریزی مسیر شغلی، تعیین مسیر شغلی، تعریف مسیر شغلی، مراحل مسیر شغلی، مراحل طراحی مسیر شغلی، مدیریت مسیر شغلی چیست؟، تأثیر انطباق‌ پذیری مسیر شغلی بر تمایل به ترک شغل، انتخاب شغل و شخصیت، آرزوهای شغلی، نظریه ها و دیدگاه های دغدغه مسیر شغلی، نظریه مسیر شغلی گاتفردسون، نظریه شغلی ساویکاس، دغدغه‌های شغلی در نظریه سازه مندی مسیر شغلی، اصول نظریه سازه مندی شغلی، ابعاد انطباق پذیری شغلی، مدیریت شغل یا مدیریت مسیر شغلی، ارتباط دغدغه مسیر شغلی با متغیرهای دیگر و در ادامه…

تعریف عملیاتی دغدغه مسیر شغلی، دغدغه های ذهنی شغلی، اصلی‌ترین دغدغه های مسیر شغلی دانشجویان، عوامل موثر در دغدغه مسیر شغلی، ویژگی های شخصیتی و دغدغه مسیر شغلی، اصول نظریه رشدی سوپر در مسیر شغلی، خودپنداره مسیر شغلی، مراحل رشد شغلی، بلوغ مسیر شغلی و … سوابق پژوهشی مرتبط با دغدغه مسیر شغلی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 58
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دغدغه مسیر شغلی

دغدغه‌های شغلی در نظریه سازه مندی مسیر شغلی نیز مطرح شده است ساویکاس نظریه سوپر از رشد شغلی را به روز کرده و توسعه داده تا در جامعه چند فرهنگی و اقتصاد جهانی از آن استفاده شود نظریه سازه مندی مسیر شغلی بر این نکته تاکید دارد که ما تظاهراتی از واقعیت را به نمایش می‌گذاریم نه خود واقعیت را، مسیرهای شغلی پیچیده‌اند آنها همزمان با انتخاب‌هایی که افراد انجام می‌دهند شکل می‌گیرند حین انتخاب‌ها خودپنداره فرد به نمایش گذاشته می‌شود و اهدافش در واقعیت‌های نقش‌های شغلی که انجام می‌دهد ظاهر می‌شود افراد مسیر شغلی شان را با معنا بخشیدن به رفتار شغلی و تجارب حرفه ای شکل می‌دهند (مبانی نظری و پیشینه تحقیق دغدغه مسیر شغلی).

مسیر شغلی به زنجیره ای از موقعیت‌هایی اشاره دارد که توسط شخص از مدرسه تا بازنشستگی گذرانده شده است که می‌توان گفت همان مرا حل رشد شغلی سوپر است. در این نظریه ما به داستان‌های افراد گوش می‌کنیم تا از آنها شخصیت شغلی، انطباق پذیری مسیر شغلی و مضمون زندگی را بررسی کنیم شخصیت شغلی، که در خانواده اصلی شکل می‌گیرد و در خلال مراحل رشد شغلی، در بین همسالان، همسایه‌ها و مدارس رشد می‌کند. این نظریه علایق را به عنوان یک راه ارتباطی می‌بیند که بازتاب معناهایی است که ریشه اجتماعی دارند و به فرد در گروه اعتبار می‌دهند (جی هوگان و‌هالند، 2003).

موضوعات زندگی، در بدو ورود به یک حرفه افراد به دنبال آن هستند که توانمندی‌های خودشان را بفهمند و از عزت نفس (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس) خودشان محافظت کنند یعنی کار تظاهری است از خود و رشد مسیر شغلی ادامه روند بهبود هماهنگی بین خود و موقعیت است. شغل تظاهری از خود است و رشد و پیشرفت در مسیر شغلی نتیجه هماهنگی بین خود و محیط است (ریچاردسون، 1993).

پیشینه تحقیق (پژوهش) دغدغه مسیر شغلی

حبرانی و همکاران (1394) در تحقیقی در مورد تنش های پرستاران به این یافته ها دست یافتند که مهم ترین عوامل تنش زا، در دسترس نبودن پزشکان در موارد اضطراری، کمبود کارکنان نسبت به بیماران و مراقبت از بیمار ان بدحال و رو به مرگ بودند . در بین عوامل تنش زا، عوامل تنش زای مدیریتی بیشترین شدت و عوامل بین فردی کمترین شدت را دارا بودند .میانگین تنش بین بخش های مختلف بیمارستانی تفاوت معناداری نداشت عوامل تنش زای شغلی پرستاران با هیچ کدام از متغیرهای سن، جنس، وضعیت تاهل، سنوات کاری، نوبت کاری و در نهایت اشتغال در بخش های مختلف بیمارستانی ارتباط معناداری نداشت.

بروفی (2014) در بیمارستانی واقع در نیویورک با دادن پرسشنامه ای از پرستاران خواست صفاتی را که مربوط به آنها می‌شود از پرسشنامه انتخاب کنند و در جای مناسب مشخص نمایند این صفات به عقاید، ‌ایده آلها، ‌ترجیح‌های شغلی و حرفه ای آنها مربوط می‌شد این گروه همچنین نوعی پرسشنامه رضایت شغلی (مبانی نظری پیشینه و تحقیق رضایت شغلی) را نیز تکمیل کردند. بروفی دریافت که همبستگی نزدیکی بین رضایت شغلی و خویشتن پنداری افراد وجود دارد.

در تحقیق دیگری کیبریک و تیدمن نقش خویشتن پنداری را در انتخاب شغل پرستاری مورد مطالعه قرار داده‌اند این محققان عقاید راهنمایان و سرپرستان را با نظرات پرستاران در مورد شغل پرستاری با یکدیگر مقایسه نموده‌اند. کیبریک و تیدمن پیش بینی نمودند که باید توافقی بین تصورات این دو گروه موجود باشد. برای تحقیق 538 دانشجوی پرستاری از هفت مدرسه عالی پرستاری و چهار نفر راهنما و سرپرست پرستاران را انتخاب و درباره آنها پرسشنامه ای را اجرا کردند، که محتویات و فعالیت‌های برنامه، خصوصیات شخصیتی پرستاران، ‌رابطه آنها با راهنمایان، ‌همکاران و بیماران را‌ اندازه می‌گرفت نتیجه این تحقیق فرضیه محققان را تایید نمود.

منابع فارسی و غیرفارسی

شفیع آبادی، ع. (1385). راهنمایی تحصیلی و شغلی. چاپ اول، ‌انتشارات دانشگاه پیام نور.
شولتز، دوان (1389). ” نظریه های شخصیت” ترجمه کریمی و گروه مترجمان. تهران: نشر ارسباران.
سوانسون، ج. فواد،ن(1391). نظریه‌های جدید مشاوره شغلی و کاربرد. ترجمه رقیه موسوی. تهران، انتشارات اصلح.
شفیع آبادی، عبدالله.(1385). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه‌های انتخاب شغل. تهران: انتشارات رشد.
مرادی، محمدباقر (1386). “بررسی تاثیر تناسب شغل با شخصیت بر عملکرد کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ملایر”.
مرآیی، محمد (1379). “بررسی میزان رضایت شغلی شاغلین بخش فرهنگ در اصفهان”. طرح پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
گشتاسب، مظفر (1384). “اثرات اجرای طرح عملکرد پزشکان بر رضایت شغلی”. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس.
هاشمی نژاد، وجیهه السادات و منظری توکلی، وحید (1385). “بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی مدیران با موفقیت شغلی آنان” (مبانی نظری و پیشینه تحقیق دغدغه مسیر شغلی).

Zadel, A; (2016). Impact of personality and emotional intelligence on successful training in competences. Managing Global Transitions.
Morrison,R.F.(2007).Career adaptivity:the effective adaptation of managers to changing role demands.Journal of Applied Psychology.
Niles, S. G; Lewis, D. M; Hartung, P. J. (1997). Using The Adult Career Concerns Inventory to Measure Task Involvement. The Career Development Quarterly.
Abstracts International,39,7817386
J. Dworkin, G. Albrecht, J. Cooksey. (2012) Concern about aids concern among hospital physicians, nurses and social workers.Social Science & Medicine.
Jarvis, P., & Richardt, J. (2011). The Real Game series: Bringing real life to career development.New Brunswick, Canada: National Work/Life Center.
Hellenga, K., Aber, M. S., & Rhodes, J. E. (2002). African-American adolescent mothers’ vocational aspiration-expectation gap: Individual, social, and environmental influences.Psychology of Women Quarterly, 26, 200–212.
Brown, S. Lent, R. (2005).Career Development and counseling. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق دغدغه مسیر شغلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *