مبانی نظری و پیشینه تحقیق دغدغه مسیر شغلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دغدغه مسیر شغلی

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دغدغه مسیر شغلی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق دغدغه مسیر شغلی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

مسیر شغلی یا کار راهه شغلی چیست؟، مفهوم مسیر شغلی چه ابعادی دارد؟، مسیر پیشرفت شغلی، برنامه ریزی مسیر شغلی، تعیین مسیر شغلی، تعریف مسیر شغلی، مراحل مسیر شغلی، مراحل طراحی مسیر شغلی، مدیریت مسیر شغلی چیست؟، تأثیر انطباق‌پذیری مسیر شغلی بر تمایل به ترک شغل، انتخاب شغل و شخصیت، آرزوهای شغلی، نظریه گاتفردسون در مورد مسیر شغلی، دغدغه‌های شغلی در نظریه سازه مندی مسیر شغلی، اصول نظریه سازه مندی شغلی، ابعاد انطباق پذیری شغلی، مدیریت شغل یا مدیریت مسیر شغلی، ارتباط دغدغه مسیر شغلی با متغیرهای دیگر، عوامل موثر در دغدغه مسیر شغلی، ویژگی های شخصیتی و دغدغه مسیر شغلی، اصول نظریه رشدی سوپر در مسیر شغلی ، خودپنداره مسیر شغلی ، مراحل رشد شغلی ، بلوغ مسیر شغلی و … به همراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پایان نامه در 48 صفحه با فرمت DOC و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : Word
💠تعداد صفحات : 48
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

پیشینه تحقیق دغدغه مسیر شغلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دغدغه مسیر شغلی

دغدغه‌های شغلی در نظریه سازه مندی مسیر شغلی نیز مطرح شده است ساویکاس نظریه سوپر از رشد شغلی را به روز کرده و توسعه داده تا در جامعه چند فرهنگی و اقتصاد جهانی از آن استفاده شود نظریه سازه مندی مسیر شغلی بر این نکته تاکید دارد که ما تظاهراتی از واقعیت را به نمایش می‌گذاریم نه خود واقعیت را، مسیرهای شغلی پیچیده‌اند آنها همزمان با انتخاب‌هایی که افراد انجام می‌دهند شکل می‌گیرند حین انتخاب‌ها خودپنداره فرد به نمایش گذاشته می‌شود و اهدافش در واقعیت‌های نقش‌های شغلی که انجام می‌دهد ظاهر می‌شود افراد مسیر شغلی شان را با معنا بخشیدن به رفتار شغلی و تجارب حرفه ای شکل می‌دهند.

مسیر شغلی به زنجیره ای از موقعیت‌هایی اشاره دارد که توسط شخص از مدرسه تا بازنشستگی گذرانده شده است. که می‌توان گفت همان مرا حل رشد شغلی سوپر است. در این نظریه ما به داستان‌های افراد گوش می‌کنیم تا از آنها شخصیت شغلی ، انطباق پذیری مسیر شغلی و مضمون زندگی را بررسی کنیم شخصیت شغلی، که در خانواده اصلی شکل می‌گیرد و در خلال مراحل رشد شغلی، در بین همسالان، همسایه‌ها و مدارس رشد می‌کند. شخصیت شغلی یعنی توانایی‌ها، نیازها، ارزش‌ها، علایق مرتبط با مسیر شغلی. این نظریه علایق را به عنوان یک راه ارتباطی می‌بیند که بازتاب معناهایی است که ریشه اجتماعی دارند و به فرد در گروه اعتبار می‌دهند (جی هوگان و‌هالند، 2003).

موضوعات زندگی، در بدو ورود به یک حرفه افراد به دنبال آن هستند که توانمندی‌های خودشان را بفهمند و از عزت نفس (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس) خودشان محافظت کنند یعنی کار تظاهری است از خود و رشد مسیر شغلی ادامه روند بهبود هماهنگی بین خود و موقعیت است. شغل تظاهری از خود است و رشد و پیشرفت در مسیر شغلی نتیجه هماهنگی بین خود و محیط است (ریچاردسون، 1993).

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی دغدغه مسیر شغلی

حبرانی و همکاران (1397) در تحقیقی در مورد تنش های پرستاران به این یافته ها دست یافتند که مهم ترین عوامل تنش زا، در دسترس نبودن پزشکان در موارد اضطراری، کمبود کارکنان نسبت به بیماران و مراقبت از بیمار ان بدحال و رو به مرگ بودند . در بین عوامل تنش زا، عوامل تنش زای مدیریتی بیشترین شدت و عوامل بین فردی کمترین شدت را دارا بودند .میانگین تنش بین بخش های مختلف بیمارستانی تفاوت معناداری نداشت عوامل تنش زای شغلی پرستاران با هیچ کدام از متغیرهای سن، جنس، وضعیت تاهل، سنوات کاری، نوبت کاری و در نهایت اشتغال در بخش های مختلف بیمارستانی ارتباط معناداری نداشت.

بروفی (2014) در بیمارستانی واقع در نیویورک با دادن پرسشنامه ای از پرستاران خواست صفاتی را که مربوط به آنها می‌شود از پرسشنامه انتخاب کنند و در جای مناسب مشخص نمایند این صفات به عقاید، ‌ایده آلها، ‌ترجیح‌های شغلی و حرفه ای آنها مربوط می‌شد این گروه همچنین نوعی پرسشنامه رضایت شغلی (مبانی نظری پیشینه و تحقیق رضایت شغلی) را نیز تکمیل کردند. بروفی دریافت که همبستگی نزدیکی بین رضایت شغلی و خویشتن پنداری افراد وجود دارد.

در تحقیق دیگری کیبریک و تیدمن (به نقل از شفیع آبادی) نقش خویشتن پنداری را در انتخاب شغل پرستاری مورد مطالعه قرار داده‌اند این محققان عقاید راهنمایان و سرپرستان را با نظرات پرستاران در مورد شغل پرستاری با یکدیگر مقایسه نموده‌اند. کیبریک و تیدمن پیش بینی نمودند که باید توافقی بین تصورات این دو گروه موجود باشد. برای تحقیق 538 دانشجوی پرستاری از هفت مدرسه عالی پرستاری و چهار نفر راهنما و سرپرست پرستاران را انتخاب و درباره آنها پرسشنامه ای را اجرا کردند، که محتویات و فعالیت‌های برنامه، خصوصیات شخصیتی پرستاران، ‌رابطه آنها با راهنمایان، ‌همکاران و بیماران را‌اندازه می‌گرفت نتیجه این تحقیق فرضیه محققان را تایید نمود.

منابع فارسی و لاتین

پاشا شریفی، ح. (1377). اصول روانسنجی و روان آزمایی. تهران: انتشارات رشد.
جلیلی، م، 1365 ،بررسی مشکلات حرفه پرستاری براساس نظر خواهی از پرستاران شهر تهران. پایان‌نامه برای مقطع ارشد. رشته جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماع ،دانشگاه تهران .
چارلز هیلی، (1366). مشاوره حرفه ای برای معلمان و مشاوران. ترجمه طیبه زندی پور، چاپ اول،‌تهران، ‌انتشارات فردوس
حسینی، م. (1371). مبانی راهنمایی و مشاوره شغلی. تهران: انتشارات علمی‌دانشگاه آزاد اسلامی.
روبرت، ه. (1349). اطلاعات شغلی در راهنمایی حرفه ای و امور استخدامی. ترجمه یوسف اردبیلی، جلد اول. تهران، انتشارات دانشسرای عالی.
شفیع آبادی، ع. (1375). راهنمایی تحصیلی و شغلی. چاپ اول، ‌انتشارات دانشگاه پیام نور (پیشینه تحقیق دغدغه مسیر شغلی).
شفیع آبادی، عبدالله.(1385). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه‌های انتخاب شغل. تهران: انتشارات رشد.
شیخ ویسی، ز، 1385 ،بررسی میزان رضایت شغلی پرسنل بهداشتی درمانی در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.{پایان نامه کارشناسی ارشد}،زاهدان،دانشگاه علوم پزشکی.

McGrathو A. Reid. N, and Boore, J. (1989). Occupational stress in nursing. International Journal of Nursing Studies. Volume 26, Issue 4, Pages 343-35.
Adkins, W. R. (1970). Life skills: Structured counseling for the disadvantaged. Personnel and Guidance Journal, 49, 108–116.
Becky L. Omdahl. (1999). Emotional contagion, empathic concern and communicative responsiveness as variables affecting nurses’ stress and occupational commitment. Journal of Advanced Nursing. Volume 29, Issue 6, pages 1351–1359.
Bingham, R., & Krantz, J. (2001). Career and vocational assessment 1997-1998: A biennial review. Journal of Career Assessment, 9(1), 1-24.
Brown, S. Lent, R. (2005).Career Development and counseling. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.
Cherry,N.(1978).The determinants of occupational functioning and the use of job skills. Uppublished doctoral dissertation,University Of London.
Costello,D.K.(1981).Vocational maturity of careeroriented adults.Unpublished doctoral dissertation,University of San Francisco.
Cron,W.L.,&Slocum,J.W.(1986).The influence of career stages on salespeople’ s job attitudes,work perceptions,and performance.Journal of Marketing Research,23,119-129.

برچسب ها:
18,900 تومان
تعداد بازدید: 637
0 فروش 637 بازدید