نویسنده
تاریخ انتشار
۹ مهر ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3064 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق معماری همساز با اقلیم فصل دوم پایان نامه توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. دانلود ادبیات و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی کاری به همراه پیشینه داخلی و پیشینه خارجی بوده و کلیه کلید واژه های مرتبط با این موضوع را در بر می گیرد. و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق در زمینه معماری همساز با اقلیم دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تقسیمات اقلیمی در جهان، تعاریف معماری همساز با اقلیم، استراتژی های طراحی در معماری همساز با اقلیم، ارزیابی معماری همساز با اقلیم، ارائه راهکارهای مورد نیاز در معماری همساز با اقلیم، مولفه های معماری همساز با اقلیم، ابعاد معماری همساز با اقلیم، اهمیت معماری همساز با اقلیم، ویژگی های معماری همساز با اقلیم، عوامل موثر بر معماری همساز با اقلیم، شاخص‌شناسی معماری همساز با اقلیم، پهنه بندی اقلیمی ایران، اقلیم خزری، اقلیم کوهستانی، اقلیم کوهپایه های مرتفع، اقلیم کوهپایه های کم ارتفاع (پهنه اقلیم، یاقلیم دشتی، اقلیم کویری، اقلیم جلگه خوزستان و جازموریان، اقلیم بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان، تاثیر اقلیم در معماری و در ادامه…

معماری همساز با اقلیم و تاثیر آن بر کالبد شهری، معماری همساز با اقلیم اصول طراحی زیست محیطی، تبیین جایگاه آموزش الگوهای طراحی در معماری همساز با اقلیم، اصول طراحی معماری همساز با اقلیم در ایران، تحلیل ویژگی ها و اصول معماری همساز با اقلیم سرد، پیوند معماری – اقلیم و سبک زندگی، نظریه ها و دیدگاه های معماری همساز با اقلیم، سوابق پژوهشی مرتبط با معماری همساز با اقلیم در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 33
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Memari_Hamsaz_Eghlim

مبانی نظری و پیشینه تحقیق معماری همساز با اقلیم

از گدشته تا امروز انسان تحت تأثیر شرایط آب و هوایی و اثر آن بر زمین بوده است. انسان های اولیه سرپناه ساخته اند و در غارها زندگی کرده اند تا خود را از عوامل جوی دور نگه دارند. معماری بومی این شرایط را در نظر گرفته است و انسان با توجه به اقلیم محل زندگی خود و تجربیاتی که طی سال ها به دست آورده است، به یک سری نتایج رسیده است و این شناخت باعث گردیده که در اقلیم های مشابه، روند ساخت بناها به هم شبیه گردند.هر چند از لحاظ مکانی در 2 قاره متفاوت باشند. (رافائل، 2014)

مطالعات همسو با معماری همساز با اقلیم هر یک به نوعی به نگرش و توجه به شرایط اقلیمی در ساخت ابنیه و ایجاد ساختمان های همساز با اقلیم تأکید داشته اند. معماری بومی، روشی است که مردم برای ساخت سرپناه، با احترام و توجه به اقلیم محیط ؛ فرهنگ، سنت، اعتقادات و مصالح موجود در محل از آن استفاده می کنند. پیشینه طراحی و ساخت و ساز با توجه به معیارها و ویژگی های طبیعی و اقلیمی در معماری سنتی ایران به صدها سال می رسد و از شاهکارهای معماری در جهان به شمار می آید. (ارجمندی و همکاران، 1396).

بهره گیری از انرژی های طبیعی در طراحی علاوه بر بهینه سازی مصرف انرژی باعث افزایش کیفیت آسایش و عدم آسیب به محیط زیست می گردد بنابراین اجرای روش های مناسب در ساختمان که با اقلیم منطقه نیز هماهنگ باشد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد (شمیرانی و افتخاری، 1394). در این رابطه باید دانست که در روابط متقابل بین پروژه های ساختمانی و هوا یا آب و هوا دو جنبه کلی وجوددارد: 1. اثرات آب و هوا بر روی طرح و شکل ساختمان و استقرار آن 2. اثرات مستقیم آب و هوا بر روی فعالیت های ساختمانی.

پیشینه تحقیق (پژوهش) معماری همساز با اقلیم

صفرراد و همکاران در سال 1398، در تحقیقی با عنوان بررسی معماری همساز با اقلیم شهر قایم شهر بر مبنای مدل های اولگی و شاخص زیست- اقلیمی ساختمانی عنوان نمودند. طراحی معماری اقلیمی به عنوان مهمترین و اصولی ترین روش در صرفه جویی انرژی و پایدار نگه داشتن فضاها از دیرباز مورد استفاده قرار می گرفته است، اما بررسی روند تکنیکی ساخت و ساز براساس اقلیم می تواند تاثیرات بسزایی در صرفه جویی انرژی داشته باشد.

در این تحقیق با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان قایم شهر که در اقلیم معتدل و مرطوب قرار گرفته است، به بررسی وضعیت اقلیم شهرستان با استفاده از روش های زیست اقلیمی، اولگی و زیست اقلیمی ساختمانی گیونی پرداخته شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی با ابزار مطالعات کتابخانه ای می باشد. برای دستیابی به اهداف تحقیق و بررسی شیوه های مختلف معماری همساز با اقلیم، از دوره آماری 35 ساله (1359-1396) ایستگاه سینوپتیک قراخیل قایم شهر استفاده شده است.

تیلور و همکاران در سال 2017 در تحقیقی با محوریت تاثیر اقلیم بر معماری سازه های نوین و سنتی عنوان نمودند محیط اطراف ما تاثیر مستقیم بر رضایت و آسایش و رفاه انسان دارد. برای اینکه ما بتوانیم به یک رضایت جسمی برسیم، باید در محل سکونت، بدنمان در یک سطح راحتی آب و هوایی قرار گیرد که اصلاحا این شرایط را منطقه آسایش انسان می نامند. از این رو، با توجه به تفاوت های آب و هوایی بخش های مختلف جهان، هر منطقه نیازمند طراحی و تکنیک های ساخت و ساز خود، در جهت راحتی انسان می باشد. با این حال در سال های اخیر، با توسعه تکنولوژی، بسیاری از ساختمان های جدید بدون در نظر گرفتن آسایش انسان طراحی شده است.

منابع فارسی و لاتین

زرگر، اکبر. 1393، درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران. چاپ ششم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
رهنما ، محمد رحیم و ارجمند، احمد ؛ ۱۳۹۴، معماری همساز با اقلیم بافت تاریخی شهر دامغان، کنفرانس بین المللی علوم انسانی ، روانشناسی و علوم اجتماعی.
خندان، توکلی، بقایی 1395، تحلیل معماری همساز با اقلیم بر مبنای مدل ماهانی و مقایسه 5 نمونه از خانه های مسکونی شهر اردبیل، دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری.
افتخاری 1394، رویکرد تحلیلی به الگوی شهرسازی سنتی برای ارایه ضوابط ساختار محور تاریخی در مقیاس شهرهای متوسط و میانی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی.
صفرراد, یوسفی و مومنی 1396، بررسی معماری همساز با اقلیم شهر قایم شهر بر مبنای مدل های اولگی و شاخص زیست- اقلیمی ساختمانی، دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق معماری همساز با اقلیم).

Maleki, B. A. (2016). Traditional sustainable solutions in Iranian desert architecture to solve the energy problem. International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE), 6, 84-91.
Baboli, F. B. M., Ibrahim, N., & Sharif, D. M. (2015). Design Characteristics and Adaptive Role of the Traditional Courtyard Houses in the Moderate Climate of Iran. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 201, 213-223.
Soleymanpour, R., Parsaee, N., & Banaei, M. (2015). Climate comfort comparison of vernacular and contemporary houses of Iran. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 201, 49-61.
Givoni,b.,(2016),”man,climate and architecture’,applied science publishers ltd.,London
Attia Shady, De Herde Andre, Designing the malqaf for summer cooling in low rise housing an Experimental study, PLEA 2009 26th conference on passive and low energy architecture Quebec city Canada, 2009.
Brown, Dekay,2001, sun, wind and light architectural strategies , second edition
Zargar,akbar(2009). Rural Architecture of Iran. Tehran: Shahid Beheshti university.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق معماری همساز با اقلیم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *