نویسنده
تاریخ انتشار
۹ آذر ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3351 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری منابع انسانی، منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین و جامع ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) انعطاف پذیری منابع انسانی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تاریخچه انعطاف پذیری، تعریف مفهومی انعطاف پذیری منابع انسانی، انواع انعطاف پذیری، انعطاف پذیری آموزشی، انعطاف پذیری پژوهشی، انعطاف پذیری مالی، انعطاف پذیری ساختاری، انعطاف پذیری تکنولوژیکی، انعطاف پذیری منابع انسانی، مزایای انعطاف پذیری منابع انسانی، اهمیت انعطاف پذیری منابع انسانی، عوامل موثر بر انعطاف پذیری منابع انسانی، ویژگی های انعطاف پذیری منابع انسانی، مدل های انعطاف پذیری، مدل انعطاف پذیری رایت و اسنل، مدل انعطاف پذیری نیروی انسانی باتاچاریا، مدل انعطاف پذیر اتکینسون، الگوی انعطاف پذیری وظیفه ای اتکینسون، انواع روش های انعطاف پذیری وظیفه ای، الگوی انعطاف پذیری عددی اتکینسون، الگوی انعطاف پذیری موقت اتکینسون، الگوی انعطاف پذیری مالی اتکینسون و در ادامه…

انعطاف پذیری کارکردی (وظیفه ای)، انعطاف پذیری مهارتی، انعطاف پذیری رفتاری، انعطاف پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان، اثر انعطاف پذیری منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی، انعطاف پذیری منابع انسانی بلترن مارتین، رابطه انعطاف پذیری منابع انسانی و فرسودگی شغلی، رابطه سرمایه روانشناختی و انعطاف پذیری منابع انسانی، تاثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر عملکرد شغلی، رابطۀ هوش سازمانی و انعطاف پذیری منابع انسانی، سوابق پژوهشی مرتبط با انعطاف پذیری منابع انسانی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 36
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

پیشینه تحقیق (پژوهش) انعطاف پذیری منابع انسانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری منابع انسانی

سازمان ها امروزه در محیطی پویا و با درجه بالای عدم اطمینان فعالیت می کنند. بنابراین برای مواجهه با محیط و استفاده مناسب و بهینه از منابع خود مجبور به ایجاد انعطاف پذیری در منابع انسانی خودشان هستند. تعریف انعطاف پذیری از نظریه های “فرانوگرا” و نظریه های مبتنی بر منابع نشأت گرفته است که توانایی سازمان برای نشان دادن واکنش صحیح و موثر به تغییرات محیط و کسب و کار و همچنین توانایی پیش بینی تأثیر این تغییرات بر اهداف سازمان در بر دارد. (اسگندری، بهلولی، رحیمی، 1397).

انعطاف پذیری منابع انسانی دارای سه مولفه انعطاف پذیری وظیفه ای، انعطاف پذیری مهارتی و انعطاف رفتاری است. انعطاف پذیری وظیفه ای به معنای همه کاره و چندمنظوره بودن کارکنان است. انعطاف پذیری مهارتی کاربردهای متعدد مهارت های منابع انسانی در وضعیف های مختلف است و به این که چگونه می توان افراد با مهارت مختلف را به سرعت سازماندهی مجدد کرد اشاره دارد. منظور از انعطاف رفتاری نیر این است که کارکنان بتوانند رفتار خود را با تغییرات به وجود آمده هماهنگ کنند. (شیو و گیلبرت، 2017).

انعطاف پذیری نیروی انسانی به کارفرمایان امکان صرفه جویی در کار را می دهد. همچنین استعداد بالقوه بهبود کیفیت زندگی کاری با کاهش یکنواختی کار و کار تکراری را دارد. انعطاف پذیری نیروی انسانی ممکن است به رضایت بیشتر و معنی داری کار کمک کند. انعطاف پذیری نیروی انسانی منجر به کاهش بعضی از سطوح سلسله مراتب، دستیابی به ارتباطات سریع تر و توانایی بهتر در عکس العمل سریع می شود. کاهش در تعداد سطوح مدیریت منجر به هزینه کمتر و هزینه سربار مدیریتی پایین تر می شود. انعطاف پذیری نیروی انسانی شرکت را برای پاسخ گویی به تغییرات آتی توانا می سازد. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری منابع انسانی).

پیشینه تحقیق (پژوهش) انعطاف پذیری منابع انسانی

اسنایدر و همکاران (2015)، در پژوهشی خود با عنوان « رابطه انعطاف پذیری منابع انسانی و عملکرد نوآوری و اثربخشی شرکت » دو نوع انعطاف پذیری منابع انسانی را تعریف کرده است: انعطاف پذیری سیستم‌های منابع انسانی(HRS) و انعطاف پذیری شاسیتگی های منابع انسانی(HRC) . نتایج تحقیق وی نشان داد که بین انعطاف پذیری سیستم های منابع انسانی با عملکرد نوآوری و اثربخشی شرکت ارتباط مثبتی وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد که پیامد سیستم های منابع انسانی از جنبه نوآوری و پاسخگویی به بازار بر توان رقابت شرکت مستقیم نیست، اما از طریق تقویت انعطاف پذیری شایستگی های منابع انسانی امکان پذیر است.

محمدیاری و اشجاری نصب (1395)، در تحقیق خود با عنوان« رابطه فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی با رضایت شغلی کارکنان»  (مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی) به این نتیجه دست یافت که بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی و بین هوش سازمانی و رضایت شغلی رابطه مستقیم و بین تمامی ابعاد هوش سازمانی و رضایت شغلی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. و همچنین نتایج تحقیق او نشان داد که بیشترین میزان همبستگی را مؤلفه های چشم انداز مشترک با رضایت شغلی و کمترین همبستگی را مؤلفه توافق با رضایت شغلی داشته اند.

کریمی پرشکوه، مسعود و همکاران (1396)، در تحقیقی با عنوان « بررسی تأثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی) تبیین نقش میانجی فرهنگ انطباق پذیری» به این نتیجه دست یافتند که رابطه مثبتی بین فرهنگ انطباق پذیری و کارآفرینی سازمانی وجود دارد. نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین ابعاد انعطاف پذیری کارکردی و رفتاری با فرهنگ انطباق پذیری رابطه مثبت معناداری وجود دارد. اما بین انعطاف پذیری مهارتی و فرهنگ انطباق پذیری رابطه معناداری مشاهده نشد.

منابع فارسی و لاتین

حافظ نیا، محمدرضا (1395)، ” مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی “، انشتارات سمت، چاپ بیست و یکم.
کلیانی، رستگار و رحمانی (1397)، انعطاف پذیری منابع انسانی، خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت های بیمه. مدیریت فرهنگ سازمانی.
رجبی فرجاد، حاجیه (1395)، بررسی نقش میانجی قابلیت های مدیریت دانش در ارتباط بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و نوآوری. پژوهش های مدیریت منابع انسانی.
نظرپوری، امیرهوشنگ، رحیمی اقدم، صمد (1394)، بررسی رابطه بین هوش سازمانی و انعطاف پذیری منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان ، فصلنامه مدیریت دولتی.
رحیمی، جیران پور و زراع (1396)، تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهد محور بر انعطاف پذیری منابع انسانی و مزیت رقابتی. فصلنامه مطالعات مدیریت بهود و تحول.
شکاری و جلالیان (1394) ،شناسایی عوامل مؤثر بر فضیلت گرایی و رتبه بندی آن عوامل در بیمارستان های آموزشی، ماهنامه علمی-پژوهشی دانشکده بهداشت یزد. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری منابع انسانی).

Akskay Malik (2013). Efficacy , Hope , Optimism and Resilience at workplace – positive Organizational Behavior. International Journal of Scientific and Research Publications.
Barclay , L . A . Markel , K. S. J . E. (2012). Virtue theory and Organizations : Considering Persons with disabilities , Jounal of Managerial Psychology.
Al-Hawary, S. I. S., & Shdefat, F. A. (2016). Impact of Human Resources Management Practices on Employees’ Satisfaction A Field Study on the Rajhi Cement Factory. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences.
Sekerka . E . , Comer . D. , Godwin . L . (2015). Positive Organizational ethics : cultivating and sustaining moral performance. Journal of business ethics , october.
Fraser , K. , & Hvolby , H.-H. (2010) : Effective team Working : Can Functional Flexibility act as an enhancing factor? Team Performance Management.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری منابع انسانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *