نویسنده
تاریخ انتشار
۲۶ تیر ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4090 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره بدنی یا جسمانی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) خودپنداره بدنی یا جسمانی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف مفهومی خود، تعریف مفهومی خودپنداره، خودپنداره بدنی چیست، تعریف مفهومی و عملیاتی خودپنداره، ارتباط مدیریت بدن با تصویر بدنی و خودپنداره، رابطه نارضایتی بدنی، اضطراب جسمانی، نقش تمرینات بازی محور بر خودپنداره بدنی دانش آموزان، خودپنداره بدنی و عزت نفس، موضع گیری نظری در خصوص خود پنداره بدنی، ارتباط خود پنداره بدنی با دیگر متغیرهای روانشناختی، ارتباط شخصیت و خودپنداره بدنی، ساختار خود پنداره بدنی، بررسی رابطه تصویر بدنی و خودپنداره با شادکامی، خودپنداره بدنی و نشانه‌های اختلال خودشیفتگی، شکل گیری خود پنداره بدنی، عوامل مؤثر بر شکل گیری خودپنداره بدنی، دوره پیش کلامی و تصویر بدنی، مقایسه با دیگران، واکنش دیگران، خود ارزیابی و شناخت و در ادامه…

رابطه خودپنداره بدنی و تحریف های شناختی، اثر ورزش بر خودپنداره بدنی پسران و دختران، اثر جنسیت و سطح فعالیت بدنی بر خودپنداره بدنی دانش آموزان، رابطه خود پنداره بدنی با فعالیت ورزشی در دانشجویان، تأثیر جنسیت در خودپنداره بدنی نوجوانان، مقایسه سبک‌های هویت خودپنداره بدنی، سوابق پژوهشی مرتبط با خودپنداره بدنی یا جسمانی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 55
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Khodpendareh_Badani

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره بدنی یا جسمانی

خودپنداره بدنی یا جسمانی سلسله مراتبی است، به این ترتیب که قاعده آن درک رفتار فردی و استنباط راجع به خود در حوزه های مختلف نظیر قابلیت بدنی، توانایی جسمانی، ظاهر بدنی و رأس آن خودپنداره بدنی عمومی می باشد. خود پنداره واقعی و در رأس ثابت است ولی تاحد زیادی به موقعیت های آن بستگی داشته و با رسیدن به مراتب پائین تر از ثبات آن کاسته می شود. (حسن دوست، سلیمی، 1394).

روزنبرگ (2006) به مطالعه تصویرخود در نوجوانی و پیامدهای آن برای نوجوانان و بزرگسالان پرداخت. او تصویر خود را به عنوان یک جنبه کلی از شخصیت (مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیپ های شخصیت) در نظر می گرفت، در نهایت نتیجه گرفت که خودپنداره یک نگرش نسبت به خود است. هر ویژگی خود، ارزیابی می شود که در نتیجه ی این ارزیابی ها، فرد یک برآورد از این ویژگی ها بدست می آورد. تمام عناصر خود بر اساس ارزش هایی که فرد در کودکی و نوجوانی کسب کرده است، ارزیابی می شوند (روشنی و همکاران، 1392)

رابرت واتسون (2010) خودپنداره را به عنوان یک هنجار تعریف کرد که به وسیله آن فرد خودش را مورد قضاوت قرار می دهد. رابرت واتسون بعد ارتباط بین خود-کارآمدی شخصی و احترام به خود را به خودپنداره افزود. شاولسون، هوبز و استانتون (1976) یک مدل سلسله مراتبی چند بعدی برای خودپنداره بدنی ارائه دادند که به حوزه های ویژه ای همچون ظاهر بدنی، قابلیت بدنی، قدرت بدنی و رضایت بدنی تقسیم می شد. در زمانی که شاولسون و همکاران در ابتدای توسعه و گسترش این مدل بودند، تنها حمایت کمی برای حوزه های فرضی وجود داشت و هیچکدام از ابزاری که آنها در بررسی شأن در نظر گرفته بودند قادر به تمییز ابعاد خودپنداره بدنی نبودند (مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره بدنی).

پیشینه تحقیق (پژوهش) خودپنداره بدنی یا جسمانی

گالینزر و همکاران (2013) نشان داده اند که تصویر بدن پایین تر و خود شی (خود شیفتگی) بالاتر با افزایش اضطراب همراه است. افزایش اضطراب به نوبه خود منجر به کاهش انگیزه می شود. زنان خود شیفته احساسی مثل تعجب، تحقیر، شورش و بی توجهی را گزارش داده اند به طور خلاصه تصویر ذهنی از بدن و اعتماد به نفس پایین، بیش تر با موقعیت های احساسی ناخوشایند همراه اند، این حالات ناخوشایند عاطفی ممکن است اثر منفی بر روی پیشرفت تحصیلی داشته باشند. بنابراین زنانی که تصویر بدنی ضعیف و خودشیفتگی بالا را تجربه می کنند در مقایسه با زنانی که کم تر به وضعیت فیزیکی و ظاهر اهمیت می دهند، ممکن است خودکارآمدی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی) و انگیزه درونی پایینی داشته باشند (فورتمن،2006).

کاظمی نسب و همکاران (1395) با هدف بررسی رابطه بین رسانه ها، تصویر بدن و عزت نفس با عمل و تمایل به آرایش، نشان داد رابطه عزت نفس با نارضایتی تصویر بدن منفی بوده و رابطه آن تنها با بعد تمایل به آرایش معنادار بوده است. نارضایتی از تصویر بدن نیز با عمل و تمایل به آرایش ارتباطی مستقیم داشته و از بین مؤلفه های نارضایتی از ظاهر تنها با تمایل به آرایش مؤلفه اختلال در کارکرد های اجتماعی با هر دو بعد آرایش معنادار بوده است و در نهایت، همه انواع رسانه با متغیرهای تصویر بدن، عزت نفس و آرایش رابطه یکسانی نداشتند.

صدیقی ارفعی و همکاران (1390) با هدف ارتباط میان تصویر بدن، میزان سازگاری (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نتایج نشان داد که بین تصویر بدن و سازگاری ارتباط معناداری وجود دارد، در حالی که بین تصویر بدن و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین نتایج بیانگر این بود که بین تصویر بدن دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد.

منابع فارسی و غیر فارسی

مهمان دوست ، پریسا.(1390). بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و اختلات شخصیت در بین دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی.
شاره، سلطانی، اسماعیل. قاسمی (1396). پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابت نوع 2 براساس حمایت اجتماعی ادارک شده. مجله تحقیقات علوم پزشکی.
سودانی، شجاعیان ،منصور؛ و نیسی ، کاظم .(1391). اثر بخشی معنا درمانی گروهی بر احساس تنهایی مردان باز نشسته . مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری.
مکّیان، سمیه سادات؛ اسکندری، حسین؛ برجعلی، احمد، و قدسی، دل آرام. (1393). مقایسه تأثیر روایت درمانی و رژیم درمانی بر شاخص تصویر بدن زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی.
مسعود نیا، فروزان نیا، منتظری (1394).بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و پایبندی بیماران قلبی کرونر به توصیه های پزشکی بعد از جراحی بای پس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره بدنی).

Qualter, P., Brown, S.L., Rotenberg, K.J., Vanhalst, J., Harris, R.A., Goossens, L., Bangee. M., Munn, P. (2013). Trajectories of loneliness during childhood and adolescence: predictors and health outcomes. Journal of Adolescence.
Sisuarez, N., Piovarsic, H & Zrenicuich, A. (2008). Body Image and Sexual Identity: An Interview Study with Lesbian, Bisexual and Heterosexual College Age-Women. Electronic Journal of Human Sexuality.
Tafarodi, R. W., & Milne, A. B. (2002). Decomposing global self-esteem. Journal of Personality Taylor S. E. Sherman d. Kim h. S. jarcho j. takagi K & dunagan m. S.
(2004). Culture and social support: who seeks it and hy? .J ournal Of Personality And Social Psychology.
Trzesniewski, K. H, Donnellan, M. B., Moffit, T. E., Robins, R. W, Poulton, R., & Caspi, A. (2009). Deficit in self concept during adolescence predicts poor health, criminal behavior, and limited economic prospects during adulthood. Development Psychology.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره بدنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *