نویسنده
تاریخ انتشار
۱۷ مهر ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3360 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شغلی، منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) ویژگی های شغلی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف مفهومی و عملیاتی ویژگی های شغلی ابعاد ویژگی های شغلی، عوامل موثر بر ویژگی های شغلی، پیش بینی ویژگی های شغلی، رابطه ویژگی های شغلی و نگرشی کارکنان، الگوی پردازش اطلاعات اجتماعی، نظریه ویژگی های شغلی، دیدگاه های ویژگی های شغلی، نظریه هاکمن و اولدهام، نظریه اسناد به ضرورت های کار، الگوی ویژگی های شغلی (JCM)، واکاوی و تحلیل ویژگی های شغلی بر اساس مدل jcm، رابطه ویژگی های شغلی با بهره وری، رابطه بین ویژگی های شغلی و سازگاری شغلی، ویژگی های شغلی و عملکرد کارکنان، رابطه میان ویژگی های شغلی و عدالت سازمانی، مولفه های ویژگی های شغلی، تنوع مهارت ها، هویت وظیفه، اهمیت وظیفه، استقلال و آزادی در عمل، بازخورد و در ادامه…

ویژگی شغلی چیست؟، انواع مشاغل و نحوه تقسیم بندی آنها، تشریح مدل ویژگی های شغلی، بررسی و تحلیل تاثیر ویژگی های شغلی و کیفیت زندگی کاری، رابطه ویژگی های شغلی و حمایت سازمانی، رابطه ویژگی های شغلی و عدالت سازمانی، رابطه بین ویژگی های فردی و ویژگی های شغلی، رابطه ویژگی‌های شغلی و دلبستگی شغلی، رابطه ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی، رابطه ویژگی شغلی و تنش شغلی، سوابق پژوهشی مرتبط با ویژگی های شغلی، در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 47
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Vizhegi_Shoghli

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شغلی

نظریه ویژگی های شغلی یا Job Characteristics Model است که گاهی از آن به اختصار به صورت JCM یاد می‌کنند. یک نظریه در مورد طراحی کار است. که “مجموعه ای از اصول اجرایی برای غنی سازی مشاغل در محیط های سازمانی” را ارائه می دهد. (منفرد اصل و همکاران، 1396). اولین بار در سال 1971 هاکمن و لاور، در مطالعه ای که در یک شرکت تلفن انجام دادند. به این نتیجه رسیدند که هر چه کارکنان ویژگی هایی مانند تنوع مهارت، استقلال عمل در انجام کار، هویت داشتن شغلشان، بازخورد و سروکار داشتن با دیگران را بیشتر احساس کنند، رضایت خاطر آنان بیشتر، عملکرد آنان در محل کار بهتر و میزان غیبت آنان کمتر است. (تاپسون و گیبل، 2015).

مدل ویژگی های شغلی ریشه در آثار و کارهای اولیه هرزبرگ، ترنر و لارنس، بلود و هالین دارد. همه این افراد، ارتباط بین ویژگی های عینی وظایف و عکس العمل کارکنان نسبت به شغلشان را بررسی کرده اند. بر پایه و اساس کارهای آنان، هاکمن و اولدهام این نظریه را گسترش دادند که شغل، خودش باید به گونه ای طراحی شود که ویژگی های اساسی داشته باشد تا بتواند شرایطی ایجاد کند که انگیزه، رضایت و عملکرد کاری را افزایش دهد. (ریبانگ و همکاران، 2016).

در مجموع، نظریه ویژگی های شغلی هاکمن و اولدهام بر این باور است که یک شغل، برای کارکنان زمانی معنادار خواهد بود که آن شغل مستلزم تنوعی از مهارت ها، شامل انجام دادن کل کار و یا قسمت مهمی از کار باشد و بر زندگی دیگر افراد، تأثیرگذار و معنادار باشد. این گونه مشاغل، احساس مسئولیت شخصی را پرورش خواهد داد تا حدی که اختیار کارکنان در انتخاب روش ها و رویه هایی برای انجام کارشان را فراهم کنند و کارکنان را از قضاوت دیگران آگاه سازد. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شغلی).

پیشینه تحقیق (پژوهش) ویژگی های شغلی (JCM)

باجرانگ، منفولد و همکاران (2012)، در تحقیقی با عنوان ارتباط بین الگوهای مدیریتی و ویژگی های شغلی متخصصان تحقیق و توسعه در سازمان های تخصصی تایوان پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد که آزادی عمل، هویت کاری، تنوع کاری، اهمیت کاری و بازخورد اجتماعی حاصل از کار متخصصان با لگوی مدیریتی آنها ارتباط معنی داری دارند. همچنین یافته ها حاکی از آن که هویت کاری و آزادی عمل متخصصان با وضعیت تاهل آن رابطه معنی دار و معکوسی دارد.

اسنایدر و کوک (2015)، در تحقیقی به بررسی تعهد سازمانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی) رضایت شغلی و ویژگی های شغلی پرداختند، این پژوهش را بین 200 نفر از کارکنان سازمان های طبقه بندی شده صنعتی آمریکا انجام داد. در این پژوهش ویژگی های شغلی و ویژگی های جمعیت شناختی به عنوان متغیر های مستقل در نظر گرفته شده اند. نتایج این پژوهش نشان داد که ابعاد تعهد سازمانی و رضایت شغلی هر کدام جداگانه با ابعاد ویژگی های شغلی (آزادی عمل،هویت کاری و بازخورد اجتماعی) رابطه معنی داری دارد،نیز تعامل با دیگران از ابعاد ویژگی های شغلی با میانگین (34/6) از دیدگاه کارکنان در سطح خیلی خوبی ارزیابی شده اند.

خشنود و میرزاجانی (1395)، در پژوهشی نشان داد که رابطه ویژگی های شغلی از جمله تنوع مهارت ها و رضایت شغلی (مبانی نظری پیشینه و تحقیق رضایت شغلی) نمی تواند بطور جامع و کامل بدون در نظر گرفتن جو سازمان، ملاحظه شود. غنی سازی شغلی برای بالا بردن ویژگی های شغلی وقتی که مدیران از جو و محیط کارشان رضایت کافی نداشته باشند، مداخله ای مناسب است. بهبود کیفیت زندگی کاری مدیران و ایجاد برنامه هایی برای تقویت روابط همکاران با هم و با سرپرستانشان و ایجاد تیم کاری از جمله پیشنهادات این مطالعه بوده است.

منابع فارسی و لاتین

ساعتچی، محمود (1390)، روان شناسی بهره وری در سازمان ، تهران موسسه نشر و ویرایش ، چاپ ششم .
رمضانی نژاد، رحیم.، لقمانی، محسن.، پورسلطانی، حسین. (1393)، مقایسه ویژگی‌های شغلی داوران فوتبال ایران، دوره 2، شماره 8، بهار 1393.
پوررضا، حسینی، اکبری (1393)، نقش و تاثیر مدل ویژگی های شغلی روی رضایت شغلی و عدالت سازمانی، مجله دانشکده بهداشت و تحقیقات بهداشتی.
ناصری فرد رمضانی، رضایی (1396)، بررسی رابطه ویژگی های شغلی و سطح استرس شغلی در پرستاران بیمارستان های آموزیش دانشگاه علوم پزشکی کردستان.
نعامی ، عبدالزهرا (1395). بررسی سبک های رهبری و خشنودی شغلی در کارکنان شرکت فولاد خوزستان، پایان نامه جهت اخذ مدرک دکترا روان شناسی شهید چمران اهواز.
وکیلی، نفیسه، گل پرور، محسن.، آتش پور (1396)، نقش ویژگی های شغل، رهبری تحولی و دشواری هدف در عملکرد کارکنان شرکت مس سرچشمه، دانش و پژوهش در روانشناسی. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شغلی).

Lidbom, P. P., & Priks, M. (2014). Behavior under social pressure: Empty Italian stadiums and referee bias.
Hutchens, R. (2016).Worker characteristics, job characteristics, and opportunities for phased retirement. Labour Economics, 17, 1010–1021.
Karmakar, S. D., & Breslin, F. C. (2010).The role of educational level and job characteristics on the health of young adults. Social Science & Medicine.
Casajus, J. A., & Castagna, C. (2015). Aerobic fitness and field test performance in elite Spanish soccer referees of different ages. Journal of Science and Medicine in Sport.
Johari, J., Yahya, Kh. K., Mit D. A. C., & Omar, A. (2016). A dimensions of job characteristics: a validation study in a Malaysian context. International business management.
Bremner, N., & Carrière, J. (2011). The effects of skill variety, task identity, task significant, and autonomy on occupational burnout in a hospital setting and the mediating effect of work meaningfulness. Working paper.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شغلی

 1. سارار پایندانی

  این فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شغلی که از سایت شهر فایل تهیه کردم هم به روز بود هم مطالبش جامع بود؛ حیفم اومد نظرمو به اشتراک نزارم..👌👌

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   سپاس از شما و دیدگاه انرژی بخش شما؛ موفق باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *