مبانی نظری پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه، پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی دارای کلید واژه های تاکیدی:

پیشرفت تحصیلی، مهمترین عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی، علایق و عوامل مربوط به دانش آموز، انگیزه تحصیلی، خانواده و محیط خانواده، برنامه ریزی، عوامل مربوط به مدرسه و معلم ، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، اندازه گیری پیشرفت تحصیلی، انگیزش پیشرفت تحصیلی، مفهوم انگیزش تحصیلی، دیدگاه های مطرح شده در مورد انگیزش، دیدگاه رفتاری، دیدگاه انسان گرایی، دیدگاه شناختی، مفهوم انگیزش پیشرفت، تفاوت های شخصیتی در انگیزش پیشرفت، گرایش های انگیزش دی سی، انگیزش تسلط، رابطه میان نیاز به پیشرفت و عملکرد آن، پایداری در انجام تکالیف از دیدگاه فرنچ توماس، رابطه انگیزش بالای پیشرفت با خطرجویی، تکمیل تکالیف ناتمام، تفاوت های جنسیتی در انگیزش پیشرفت، انگیزش پیشرفت خود مختار در مقابل اجتماعی، انگیزش پیشرفت و سازندگی اجتماعی، خود اثر بخشی و انگیزش پیشرفت، نطریه ی اسناد و انگیزش پیشرفت، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه پیشرفت تحصیلی در 123 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : DOC
💠تعداد صفحات : 123 (دارای 2 فایل پیشینه با محتوا و منابع متفاوت)
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

مبانی نظری پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی

اگر موفقیت تحصیلی را معادل با پیشرفت تحصیلی مد نظر باشد به معنی موفقیت دانش آموزان در گذراندن دروس یک پایه تحصیلی مشخص و یا موفقیت در امر یادگیری مطالب درسی می باشد و مخالف آن افت تحصیلی است که از معضلات و مشکلات نظام می باشد. اتیکسون و همکاران (1998)، پیشرفت تحصیلی و خودپنداره تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی می دانند که به وسیله آزمون-های استاندارد شده اندازه گیری می شود (به نقل از سیف، 1380). یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل موفقیت، مخصوصاً در فراگیری دانش ها و فنون مختلف است، چنانکه اگر فرد از نظر هوش عقب مانده باشد تحصیل وی در روند عادی وجاری نظام آموزشی میسر نخواهد بود و باید به روش دیگری مثلاً آموزش استثنایی، از تحصیل بهره مند گردد.

برای اینکه تحصیلی چشمگیرتر نسبت به سایر افراد دارند. انگیزش و پیشرفت تحصیلی، علاقه به مطالعه و پیشرفت، ابتدا در آزمایشگاه های روانشناسی آغاز گردید و سپس به سازمان ها و موقعیت های دیگر گسترش یافت  بهترین انگیزه های اجتماعی توسط هنری موری(1938) ارائه شده است.

هنری موری اولین کسی بود که مفهوم نیاز به پیشرفت را از طریق کار بر روی گروه کوچکی از افراد بهنجار و با استفاده از روش های مصاحبه، پرسش نامه، تحلیل رویا و خاطرات، بررسی زندگی نامه فردی، مشاهده رفتار در جلسات گروهی، تجربه های آزمایشگاهی گوناگون، بررسی واکنش افراد به ناکامی، موزیک و شوخی را به دست آورد. وی نیاز را به عنوان فشار درونی جهت داری می دانست که تعیین می نماید افراد چگونه به دنبال پدیده ها و اشیاء یا موقعیت های مختلف در محیط هستند و چگونه به آنها پاسخ می دهند تا با ارضاء شدن نیازهایشان فشار درونی شان را کاهش می دهند. (موری و همکارانش1938).

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی به یک فرایند نظام دار برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات گفته می شود و به این منظور که تبیین شود آیا هدف های مورد نظر تحقق یافته اند یا درحال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را می توان به صورت زیر تعریف کرد: سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدفهای آموزشی ازپیش تعیین شده، به منظور تصمیم گیری در این باره که آیا فعالیت های آموزش معلم و کوشش های یادگیری دانش آموزان یا دانشجویان به نتایج مطلوب انجامیده اند و به چه میزانی. بنابراین، درارزشیابی پیشرفت تحصیلی دو اقدام اساسی ضروری است : 1- تعیین هدفهای آموزشی 2- سنجش یاعملکرد یادگیرندگان.

در آموزش و پرورش دونوع هدف وجود دارند: کلی و دقیق. هدفهای کلی غایت نام دارند. غایتها بیاناتی هستند کلی و آرمانی که قصد و منظور از ایجاد و اداره دوره های آموزشی یک جامعه (مانند دبیرستان، دانشگاه و غیره) را نشان می دهند. این هدف های کلی معمولاً به وسیله برنامه ریزان در سطح وزارت تهیه و تدوین می شوند و به صورت مقاصد آرمانی دوره-های آموزشی در اختیار معلمان و مربیان قرار می گیرند.

درمقابل این غایت ها نوع دیگری هدف دقیق و عینی وجوددارد که آن را غالباً معلمان و متخصصان آموزشی با توجه به غایت های کلی با استفاده از محتوای درسهای مختلف تهیه می کنند.(سیف،  مبانی نظری پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی 1384). بنابراین، در ارزیابی آموزشی نیز عملکرد تحصیلی یادگیرندگان (دانش آموزان ودانشجویان) باتوجه به این گونه هدف های دقیق آموزشی سنجیده می شود، و ملاک قضاوت توفیق معلمان و یاد گیرندگان همین هدف هاست. به طور ساده، هدفهای آموزشی یا هدفهای یادگیری یک درس یا یک بحث منظور و مقصودی است که معلم از آموزش خود و یاد گیرنده از یادگیری خود دارد.

پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی

موفقیت تحصیلی در گرو علل و عوامل متعددی است که نبود و یا نقصان هرکدام از این عوامل موجبات افت تحصیلی را فراهم می سازد . هوش و استعداد تحصیلی یادگیرنده ، عوامل محیطی( نظیر دیدگاه های حاکم برجامعه در خصوص تحصیل ،امکانات ،وضعیت اقتصادی و حتی وضعیت فرهنگی محیط اجتماعی و…) و عوامل خانوادگی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر شمرده می شوند.نقش مادر به خصوص در شرایطی که پدران حضور کمتری در خانه دارند در سطح فکری خانواده مهم تر است . این موضوع شاید خلاف تصور عده ای باشد که در مسایل فکری خانواده نقش پدر را مهم تر می دانند. شاید خود مادران هم تصور نکنند که چقدر در سطح فکری و فرهنگی خانواده می توانند موثر باشند.مادران اعم از شاغل و غیرشاغل حضور بیشتری در خانه دارند (پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی).

از طرف دیگر مادرها بسیار بیشتر از پدرها پیگیر روند تحصیلی فرزندان شان هستند. در دوره ابتدایی که بنیادی ترین سال های تحصیلی را در برمی گیرد بیشتر مادرها نقش کنترل کننده مستمری دارند. به طور معمول پدرها از دوره های راهنمایی و متوسطه بیشتر وارد عمل می شوند آن هم به عنوان اهرم های فشار خلاصه آنکه حداقل در 10 سال اول زندگی ارتباط مادر با فرزند بیش از هر کسی است و تاثیر مادر در سطح فکری فرزند هم می تواند بیش از هرکسی باشد. به هر حال مطالعات موجود ارزش تفکر درباره انگیزه پیشرفت دانش آموزان را نشان می دهد در واقع برخی از شواهد جالب، ارتباط بین سطح انگیزش پیشرفت و قابلیت سازندگی یک جامعه را نشان داده است. این شواهد بر این موضوع اشاره دارند که انگیزش پیشرفت می¬تواند پیشرفت اقتصادی و تکنولوژی را تغذیه کند و موجب گسترش آن شود (دچارمز و مولر ،1962).

منابع فارسی و لاتین

اسپالدینگ، چرچیل ال. (1377). انگیزش در کلاس (ترجمه محمدرضا نائبیان و اسماعیل بیابانگرد ). سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی : انتشارات مدرسه.
اسلاوین، رابرت ای. (1385). روانشناسی تربیتی (نظریه و کاربست). ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: روان.
اکبری، بهمن (1386). روایی و اعتبار آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس بر روی دانش آموزان دوره¬ی متوسطه گیلان. فصلنامه برنامه¬ریزی درسی، سال چهارم، شماره شانزدهم، صص96-73.
آبنیکی فرد، زهرا. (1382 پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی). رابطه بین عزت نفس، پیشرفت تحصیلی، در دانش آموزان سال سوم دبیرستان شاهد تهران و مقایسه اثر بخشی دو روش حل مساله و مهارت های ارتباطی در افزایش عزت نفس آنها.
آقازاده، محرم. احدیان، محمد (1387). راهنمای عملی برنامه ریزی درسی. تهران: پیوند نو.
بیابانگرد، اسماعیل ( 1384 ). روانشناسی تربیتی (روانشناسی آموزش و یادگیری). تهران : ویرایش.
توکلیان، محبوبه. (1387). بررسی راهبردهای خودتنظیمی با انگیزش پیشرفت و خود کارآمدی رایانه ای دانشجویان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک.

Boche.w.Mari and athers .(2007) . A longitudinal investigation of the effects of computer anxiety on performance in a computing – intensive environment. Jornal of information systems education.vol.18(4)
Harrison, A. w., & Rainer, R. k. (1992). Anexamination of the factor structures and concurrent validates for the computer attitude scale, the computer anxiety rating scale, and the computer self- efficacy scale. Educational and Psychological Measurement, 52, 735-744.
Heinssen, R. k., Glass, C. R., & Knight, L. (1987). Assessing computer anxiety: Development and validation of the computer anxiety rating scale. Computers in Human Behavior, 3, 49-59.
Meier, S T.(2006) “Computer aversion”, Computersin Human Behavior. 14(2).
Oliver, ron (2002). The role of (ict) higher education for the 21 century: ict as a change agent for education. In Hi conference.
Namlu, A, (2003). The effect of learning strategy on computer anxiety. Computers in human Behavior. 19. 565-578

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1840
2 فروش 1840 بازدید