نویسنده
تاریخ انتشار
۷ خرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3006 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جراحی زیبایی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین و جامع ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) جراحی زیبایی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

مفهوم جراجی زیبایی، تعریف جراحی زیبایی، جراحی زیبایی چیست، انواع جراحی زیبایی، نظریه ها و دیدگاه های مربوط به جراجی زیبایی، ابعاد بنیادی جراجی زیبایی، مولفه های جراحی زیبایی، طرحواره های مربوط به تصویر بدنی، اهداف جراحی زیبایی، طبقه بندی جراحی پلاستیک، جراحی های مرتبط با بازسازی، جراحی های مرتبط با زیبایی، مؤلفه های روان شناختی جراحی زیبایی، عوامل گرایش زنان به جراحی زیبایی، عوامل اجتماعی موثر بر انجام جراحی زیبایی، کیفیت زندگی افراد بعد از عمل جراحی زیبایی بینی، اثربخشی جراحی زیبایی بینی بر خودپنداره متقاضیان، فرهنگ زیبایی با تأکید بر جراحی پلاستیک، بررسی اپیدمیولوژیک گرایش به جراحی زیبایی، سوابق پژوهشی مرتبط با جراحی زیبایی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 58
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Jarahi_Zibaie

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جراحی زیبایی

جراحی زیبایی و پلاستیک به قصد زیباسازی، همگام با مدرنیته پا به عرصه ظهور گذاشت و با پذیرفته شدن از سوی اکثریت، به یکی از نورمهای اجتماعی تبدیل شد و به عنوان دغدغه روزمره افراد جامعه به ویژه زنان، نمود یافت. حال این زیبایی می تواند با توجه به سلیقه فرد باشد و انجام اعمال زیبایی کاملا می‌تواند سلیقه‌ای باشد ولی به این منظور نیست که فقط افرادی که از ظاهر خود راضی نیستند که بتوانند تغییر در آنجا کنند بسیاری با توجه به مشکلات ژنتیکی که داشتند و یا با توجه به سوانح ای که ممکن است درون زندگی برای افراد مختلف پیش بیاید می‌تواند از انجام عمل های زیبایی استفاده کنند (مبانی نظری و پیشینه تحقیق جراحی زیبایی).

از جمله عمل های معروف زیبایی می توان به عمل های جراحی زیبایی شکم، جراحی زیبایی گوش و چشم جراحی زیبایی بدن و جراحی زیبایی واژن و بینی اشاره کرد. پروزینسکی و ادگرتون بر این باورند که در واقع جراحی زیبایی، جراحی زیبایی تصویر بدنی است و با بهبود بخشیدن به بدن توسط جراحی، بهبود روان شناختی صورت می پذیرد (سارور و وادن، 2011).

مؤلفه های روان شناختی در تقاضای عمل جراحی زیبایی و هم چنین در پیش آگهی و رضایت پس از عمل نقش مؤثری دارند. بعضی پژوهشگران بر این باورند که قسمت عمده ای از عزت نفس افرادی که برای عمل جراحی زیبایی اقدام می کنند، به ظاهر بدنی آنها وابسته است و بنابراین برای افزایش عزت نفس (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس) خود به دنبال تغییر به وسیله جراحی می روند. در حالی که دیگر پژوهشگران این افراد را از نظر روان شناختی به طور کامل سالم می دانند که برای بهتر کردن ظاهر خود انگیزۀ بالایی دارند (دیوید ول، 2010).

پیشینه تحقیق (پژوهش) جراحی زیبایی

بی طرف، یغمایی و منفرد (1395)، در مقاله پژوهشی تحت عنوان “عوامل مرتبط با تمایل به انجام جراحی زیبایی بر اساس نظریه عملکرد منطقی در دانشجویان شهرکُرد” پرداختند. که یافته های پژوهش نشان داد که جایگاه خانواده به عنوان مهمترین عامل تأثیر گذار به گرایش به عمل جراحی زیبایی و ایحاد احساس امنیت در جوانان مورد توجه است. محمدیان (1396) به “مقایسه عزت نفس و خودپنداره در دانشجویانی که جراحی پلاستیک انجام دادند”، پرداخت. نتایج یافته ها بیانگر این بود که عزت نفس و خودپنداره (مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره) در دانشجویانی که جراحی پلاستیک انجام دادند در بین دختران و پسران در هر گروه رابطه وجود دارد .

کاظمی (1394)، به ” مقایسه 5 عامل بزرگ شخصیتی و عزت نفس افراد داوطلب جراحی زیبایی و افراد عادی در شهرستان رشت” پرداخت. و یافته ها نشان داد که میزان وظیفه شناسی، برون گرایی افراد خواستار جراحی زیبایی و افراد عادی در سطح 01/0>P معنادار است و در سطح 0/05>P ویژگی انعطاف پذیری و روان نژندی افراد داوطلب جراحی زیبایی با افراد عادی تفاوت معنادار وجود دارد.

در پژوهش راسل و همکاران (2016)، “ارتباط سلامت روان و خودپنداره را با درخواست جراحی زیبایی بینی” بررسی کرد، ابعاد سلامت روان (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان) شامل افسردگی، اضطراب، شکایت های جسمانی و ناسازگاری اجتماعی) و خودپنداره در افراد متقاضی جراحی زیبایی با گروه شاهد تفاوتی نداشت. مدونا (2015)، “ویژگی های آسیب شناسی روانی، شخصیتی بیماران مراجعه کننده به جراحان پلاستیک و متخصصان زیبایی” را ارزیابی و مقایسه کرد. اطلاعات وی شواهدی را مبنی بر تفاوت های معنادار آماری در ویژگی های آسیب شناسی روانی و شخصیتی این بیماران را فراهم ساخت. در گروه بیماران مراجعه کنندگان به متخصصان زیبایی، ویژگی های شخصیتی اضطراب و ترس غالب بودند. همچنین افزایش برون گرایی، بیانگری، تکانشی و ناپایداری احساسی آشکار گردید.

منابع فارسی و لاتین

خلعتبری، جواد (1394)، آمار و روش تحقیق، چاپ سوم، تهران انتشارات نشر پردازش.
زارع بهرام آبادی، مهدی؛ دهقانی، الهام (1393)، مقایسه هوش هیجانی، تصویر بدن و کیفیت زندگی متقاضیان رینوپلاستی و گروه گواه، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان.
خلعتبری، جواد؛ عاشوری، آلاله (1395)، بررسی رابطه ی بین هویت کسب شده، شیوه فرزند پروری ادراک شده و میزان اُمید به زندگی با استرس ادراک شده در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دبیرستان های سماء استان گیلان، فصلنامه ی روان شناسی تربیتی.
داداش زاده، حسین؛ یزدان دوست، رخساره؛ غرایی، بنفشه؛ اصغرنژادفر، علی اصغر (61)، اثر بخشی درمان شناختی رفتاری گروهی و مواجهه درمانی بر میزان سوگیری تعبیر و ترس از ارزیابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی.
مددی، رضا امام زاده،ر سول ،کدیور پروین و نوابی نژاد،شکوه (1395) مقایسه مهارت های اجتماعی،عزت نفس در بین زنان متقاضی جراحی ، مجله روانشناسی و علوم تربیتی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق جراحی زیبایی).

Carleton ,R.N, Collimore, K.C & Asmundeson. J.C (2010). It’s Not Just the Judegement. It’s that Know, in to Lerance of Uncertainty as a Predictor of Social Anxiety, Journal of anxiety Disorder, 24,189-195.
Olatunji, B.O, Cisler, J.M, Tolin, D.F (2007). Quality of Life in the Anxiety Disorders. Clinical Psychology, 572-581.
Chao, C.M, Cheng, B.W (2012). Relationship among Personality, Physical Self – Description, and Social Physique Anxiety. Chinese Business Review, June, 580-587.
Chao, Jiyoung (2012), Yes! I had Cosmetic Surgery; Celebrities’ Cosmetic Surgery Confession in media on Korean Collage Student’s. New York.
Pritchard , M (2010). Does Self – Steem Moderate the arelation between Gender an Weight Preoccupution in undergradates? Personality and Individual Differences 48(2), 224-227.
Philips, K.A, Didie, E & Menrad, W (2007). Clinical Featares and Correlates of Major Depressive Disorder in Individual With Body Dysmorphic Disorder.
Long, PJ (1985).The Cognitive Psychology Of Motion Fear and Anxiety. Anxiety and the Anxiety Disorder. 131-170.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق جراحی زیبایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *