نویسنده
تاریخ انتشار
۱۳ تیر ۱۴۰۰
تعداد بازدید
5669 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) انگیزش پیشرفت تحصیلی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است. لازم به ذکر است این محصول شامل 3 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

تعاریف انگیزش پیشرفت، اهداف انگیزش پیشرفت، مولفه های انگیزش پیشرفت، پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی، انگیزه پیشرفت تحصیلی و باورهای انگیزشی، انواع انگیزه پیشرفت، تقسیم بندی هدف گرا، تقسیم بندی بر اساس منبع انگیزه، نظریه‌های انگیزش پیشرفت، نظریه اتکینسون درباره انگیزه پیشرفت، نظریه تولمن، نظریه لوین، نظریه دسی در زمینه انگیزش، دیدگاه نیکولز، الگوی هدفگرایی دویک در انگیزه پیشرفت در یادگیری، نظریه اندرو، دیدگاه نظریه مثبت نگر، پیشایندهای انگیزه پیشرفت، پیامدهای انگیزه پیشرفت، منشا انگیزش پیشرفت، تاثیرات جامعه پذیری، تاثیرات شناختی، تاثیرات رشدی، نظریه پردازن عمده ی انگیزش پیشرفت، نظریه هنری موری، نظریه نیازهای مک کللند، نظریه سبک اسنادی، سایر نظریات انگیزش پیشرفت، آموزش انگیزه پیشرفت، پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس هوش هیجانی، انگیزش پیشرفت تحصیلی و خودپنداره تحصیلی و در ادامه…

تعریف مفهومی انگیزه پیشرفت تحصیلی، باورهای انگیزشی، منابع انگیزش، انگیزش بیرونی، انگیزش درونی، چشم اندازهایی به انگیزش، چشم انداز رفتاری، چشم انداز انسان گرایانه، کاربرد نظریه ی انسان گرایی در آموزش و پرورش، چشم انداز شناختی، چشم انداز اجتماعی، پیش‌بینی انگیزه پیشرفت تحصیلی از طریق سبک‌های مقابله‌ای، انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان با خودباوری تحصیلی، رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان، هوش معنوی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان، اهمیت انگیزش پیشرفت در یادگیری، تعریف عملیاتی انگیزش پیشرفت، اثر همسالان در انگیزش پیشرفت، تفاوت ها جنسی در انگیزش پیشرفت، بررسی تفاوت نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت، راﺑﻄﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و در ادامه…

چگونگی ارتقای انگیزش پیشرفت، ارتباط انگیزش با یادگیری و عملکرد، اصل خانواده در انگیزش تحصیلی، راهکارهای ایجاد انگیزه برای پیشرفت تحصیلی، زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت، ویژگی های دانش آموزان دارای انگیزش پیشرفت، نظریه ها ی انگیزشی، عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، ارتباط انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی، ویژگی دانش آموزان دارای انگیزه پیشرفت بالا، راه کارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان، سوابق پژوهشی مرتبط با انگیزش پیشرفت تحصیلی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 153
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Angizesh_Pishraft_Tahsily

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی

انگیزش پیشرفت تحصیلی یکی از ملزومات یادگیری به حساب می آید و چیزی است که به رفتار شدت و جهت می بخشد و در حفظ و تداوم آن به یادگیرنده کمک می کند. با این انگیزه افراد، تحرک لازم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف، رسیدن به هدف، یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی در کار خود دنبال می کنند تا بالاخره بتوانند موفقیت لازم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب کنند (نجاتی و همکاران،1396).

انگیزش پیشرفت به عنوان یک زمینه نسبتاً ثابت در افراد،از جمله مهمترین انگیزه ها یا نیازهای اکتسابی هر فرد می باشد که برای نخستین بار توسط موری در سال های 1930مطرح شد. باتل (1964 و 1965) معتقد است که انگیزش پیشرفت تحصیلی عبارت است از گرایش همه جانبه به ارزیابی عملکرد خود با توجه به عالی ترین معیارها، تلاش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است (مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی).

به لحاظ پرورشی، انگیزش، هم هدف است و هم وسیله است. در انگیزش به عنوان هدف از دانش آموزان انتظار می رود که نسبت به موضوعات مختلف علمی و اجتماعی علاقه کسب کنند و به عبارتی دارای انگیزه باشند. بنابراین تمام برنامه های درسی دارای هدف های انگیزشی هستند. انگیزش به عنوان وسیله به صورت آمادگی روانی یک پیش نیاز یادگیری محسوب می شود و تأثیر آن بر یادگیری کاملاً آشکار است. رویکردهای انگیزشی مختلفی در مورد انگیزش وجود دارد که در این میان رویکرد شناختی اندیشه های فرد را سرچشمه انگیزش فرد می داند. بر اساس این رویکرد، رفتارها توسط هدف ها، انتظارات و نسبت دادن ها ی فرد و هر عاملی که منجربه برهم خوردن تعادل حیاتی فرد شود، ایجاد می شوند (اتکینسون، به نقل از پورهادی 1393).

پیشینه تحقیق (پژوهش) انگیزش پیشرفت تحصیلی

نتایج پژوهش نمکچیان، آزاده (1395) با عنوان بررسی رابطه باورهای انگیزشی، جهت گیری هدف و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی) سال دوم دبیرستان نشان داد که بین مولفه های انگیزشی (خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان) و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین جهت گیری هدف و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد اما با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری دیده نشد. همچنین بین استفاده از راهبردهای شناختی و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد اما بین استفاده از راهبردهای فراشناختی (مبانی نظری و پیشینه راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری) و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

ایمز و آرچر(1988؛به نقل از پیر مرادیان 1387)، معتقدند در واقع نوع باورهای انگیزشی دانش آموزان بر میزان یادگیری و استفاده از راهبردهای شناختی تاثیر عمده ای دارد و از جمله عوامل تعیین کننده در موقعیت تحصیلی محسوب می شود،بنابراین می توان با بررسی و مطالعه ارتباط عوامل انگیزشی و شناختی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان زمینه توجه و دقت به این عوامل را یادآوری کرد.

شومر، کریستی و گاینا (2015) در بررسی باورهای معرفت شناسی دانش آموزان سال اول تا آخر دبیرستانی به نتایج مشابهی بدین شرح دست یافتند: همچنان که دانش آموزان به سال های آخر تحصیل نزدیک می شوند، باورهای آن ها از سطح ثابت بودن توانایی یادگیری، ساده بودن دانش، یادگیری سریع و قطعی بودن دانش و به طور کلی، نسبت به ماهیت دانش و دانستن دستخوش تحول می شود. نتایج پژوهش کن و ریچارد (2011) با موضوع بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی با پیشرفت و عملکرد تحصیلی نشان داد بین باورهای معرفت شناختی و مولفه های آن با پیشرفت و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد.

منابع فارسی و غیر فارسی

خسروانی، س و گیلانی، ب (1386). خلاقیت و سلامت روان. مجله روانشناسی و علوم تربیتی.
سیف، علی اکبر (1386). روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش). ویرایش هفتم، تهران: انتشارات آگاه.
هدایتی، فهیمه (1392). بررسی تاثیر استراتژی‌های یادگیری و باورهای انگیزشی بر عملکرد ریاضی فراگیران. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشگاه فردوسی مشهد.
یوسفی، علیرضا؛ قاسمی، غلامرضا؛ فیروزنیا، سمانه (1388). ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،9،1.
نوری، روح الله. صالحی، محسن. (1391). ارتباط مدیریت زمان با خلاقیت فردی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان)، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، شماره اول، شماره 2، پاییز 1391.
هاشمی، زهرا، و لطیفیان، مرتضی (1390). ارتباط بین پنج عامل شخصیت وسبک های یادگیری در میان دانشجویان دختر وپسر دانشکده های علوم انسانی و فنی مهندسی دانشگاه شیراز .مطالعات روانشناسی تربیتی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی).

Pang, J. S. (2010). The achievement motive: A review of theory and assessment of Achievement, hope of success, and fear of failure. In O. C. Schulte’s& J. C. Bronstein (Eds.), Implicit motives (pp. 30-70). New York, NY: Oxford University Press.
Whitmire, Ethelene (2014). The relationship between undergraduate’s epistemological beliefs, reflective judgment, and their information-seeking behavior.
Zampetakis, L. A. (2008). The role of creativity and pro-activity on perceived entrepreneurial desirability. Thinking Skills and Creativity.
Phan, H. P. (2016). Examination of student learning approaches, reflective thinking, and epistemological beliefs: A latent variables approach. Electronic Journal of Research in Educational Psychology.
Weiner, B.,&Kukla, A. (1980).An attribution analysis of achievement motivation. Journal of Personality and social Psychology. 22, 1-20.
Wimer, D., & Levant, R. F.(2011).The Relation of Masculinity and Help-Seeking Style with the Academic Help-Seeking Behavior of College Men.
Ziegler, M., Schmukle, S., Egloff, B., &Bühner, M. (2010).Investigating measures ofachievement motivation(s).Journal of Individual Differences.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

2 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش پیشرفت تحصیلی

 1. فاطیما بهار مست

  در زمان دانلود فایل اینترنتم قطع شد فایل دانلود نشد لطفا راهنمایی کنید.

  • Wish & Meمدیر سایت

   درود فاطیمای عزیز.
   یک نسخع از فایل در ایمیل شما موجوده مضاف بر اینکه از طریق ربات بصورت خودکار به واتساپ شما هم ارسال شده، لطفا چک کنید.

 2. مصطفی

  سلام.
  پیشینه های تحقیق جدید یا قدیم…؟

  • Wish & Meمدیر سایت

   درود.
   از دهه ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۵ و بعضاً ۹۶ را شامل میشه.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *