نویسنده
تاریخ انتشار
۶ خرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3122 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرات ورزی و جرات مندی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین و جامع ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) جرات ورزی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف عملیاتی جرات ورزی، مفهوم جرات ورزی، جرات ورزی دانش آموزان، تاثیر آموزش جرات مندی بر اساس مدل پرسید، تکنیک های جرات مندی و جرات ورزی، راه های افزاریش جرات ورزی، بررسی و تحلیل جرات مندی فزاینده، جرأت‏ ورزی در نظریات روانشناسی، نظریه تحلیل تبادلی، روانشناسی مثبت نگر، روانشناسی وجودی، نظریه دلبستگی، نظریه رفتارگرا، رفتارهای جرات ورزانه، رفتار جرات‏مندانه و سازگاری اجتماعی، آموزش های مهارت های جرات‏ ورزی، مؤلفه ‏های ابراز وجود و رفتار جرات‏ مندانه، تعریف رفتار جرات‏ مندانه، ابراز وجود و مهارت جرات ورزی، رابطه جرات ورزی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان، اثربخشی مهارت جرات ورزی بر کاهش پرخاشگری، جرأت ورزی و نقش آن در زندگی، تقویت مهارتهای جرات ورزی و نه گفتن در کودکان و نوجوانان، سوابق پژوهشی مرتبط با جرات ورزی و جرات مندی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 74
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

JoratMandi

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرات ورزی و جراعت مندی

جرات ورزی از سال های 1950 در کشورهای غربی به عنوان روش درمانی برای بهبود مهارت های اجتماعی و بین فردی به کار می رود. ابراز وجود به گونه ای که فرد بتواند احساسات مثبت یا منفی اش را به سهولت بیان و ابراز کند و بر مواردی مانند رد کردن تقاضا، بیان محدودیت های خود، تقاضا کردن، پیشقدم شدن در آغاز یک برخورد اجتماعی، قبول کردن انتقاد، قبول تفاوت داشتن با دیگران، دفاع از حقوق خود، ابراز افکار و احساسات و عواطف به صورت واضح و مستقیم و صادقانه و… تأکیدی گردد (درویش، 1386).

اما آن چه در تمامی تعاریف جرات ورزی مشترک می باشد تأکید بر رعایت احترام به دیگران می باشد و الزاماً بین گرفتن حقوق و پایمال کردن حقوق دیگران تفاوت گذارد. واژه جرأت ورزی عملا برای بیان و ابراز همه نوع احساسات به جز اضطراب به کار برده می شود، تجربه نشان داده است که چنین ابرازی به منع اضطراب می انجامد، آموزش اظهار وجود تکنیکی است که برای اضطراب های حادث از روابط اجتماعی متقابل افراد به کار برده می شود، مثلا اضطراب ناشی از عدم توانایی فرد در ارائه ی عقایدش به دوستان و یا دیگران با این تکنیک به خوبی از بین می رود. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرات ورزی).

درمانگر، مراجع را وا می دارد تا بر اساس این فرض احساس و عمل کند که او انسان است و حقوقی دارد و از جمله حق دارد که خودش باشد و آزادانه، تا جایی که به حقوق دیگران لطمه نزد، احساسات خود را بیان نماید، این تکنیک فرد را قادر می سازد که محیط را به طریق بهتر و مثبت تری زیر نفوذ و کنترل بگیرد و مانع اضطراب های بی دلیل خویش شود (شفیع آبادی و ناصری، 1397).

پیشینه تحقیق (پژوهش) جرات ورزی + جرات مندی

هادی مقدم ‏زاده و طهرانی‏ (1397) در پژوهشی دریافتند که بین سبک های تصمیم‏ گیری عقلایی و شهودی رابطه معنی دار منفی، بین سبک تصمیم‏ گیری عقلایی و اجتنابی و بین سبک تصمیم ‏گیری شهودی و آنی رابطه معنی دار مثبت وجود دارد.همچنین بین سبک تصمیم‏ گیری اجتنابی و هر یک از سبک های تصمیم‏ گیری وابستگی و آنی در این بررسی رابطه معنی دار منفی به دست آمد. در این بررسی رابطه معنا داری بین هر یک از سبک های تصمیم ‏گیری و دو ویژگی جمعیت شناختی سابقه خدمت و تحصیلات مدیران ب‏دست نیامد.

محمود ی‏عالمی، عظیمی و ضرغامی(1393) در تحقیقی که به منظور تاثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب و جرات‏ ورزی 60 تن از دانشجویان پرستاری که شدت اضطراب (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب) آن ها در حد متوسط تا شدید و از لحاظ جرات‏ ورزی ضعیف بودند، انجام دادند نتایج نشان داد که کاهش اضطراب آشکار و پنهان و نیز جرات‏ ورزی دانشجویان پرستاری در گروه آزمایش بعد از آموزش قاطعیت معنادار بوده است.

ساپیجا، دان و هلت (2014) در مطالعه ی خود بر روی 194 فوتبالیست مرد به این سؤال پرداخته اند که آیا نوع سبک فرزندپروری (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های فرزند پروری) کنش وری متفاوت را در گرایشات کمال گرایانه نوجوانان ورزشکار دارد. در این مطالعه خوشه‏ های مستقلی از کمال گرایان سالم، کمال گرایان فاقد سلامتی و غیرکمال گرایان بررسی شدند. نتایج نشان داد که هم کمال گرایان سالم و هم غیرکمال گرایان به صورت معناداری نسبت به کمال گرایان ناسالم ادراک سبک فرزندپروری مقتدرانه ی مادری و پدری را نشان دادند. همچنین نتایج نشان داد که بسط دادن سبک فرزندپروری مقتدرانه ممکن است نقشی در توسعه گرایش های سلامتی کمال گرایان بازی کند.

منابع فارسی و لاتین

شولتز، دوان، شولتز، سیدنی، آلن. (1391). نظریه‏ های شخصیت. (ترجمه یحیی سید محمدی). ( ویرایش دوم). تهران: نشر ویرایش.
حیدری، الهام. مرزوقی، رحمت الله.(1391). بررسی و مقایسه سبک های عمومی تصمیم‏گیری در مدیران دانشگاه مطالعه موردی: دانشگاه شیراز. دانشگاه آزاد مرودشت. فصلنامه علمی پژوهشی.سال سوم.شماره دوازدهم.
جبل عاملی، شیدا، طاهر نشاط دوست، حمید، مولوی، حسین(1389) اثر بخشی مداخله مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری برکیفیت زندگی و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان.
خلیلی شرفه، فاطمه. (1386). مقایسه تاثیر شبیه سازی های ذهنی ساده و توام فرایندی وفرآورده ای بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پراستعداد و طبیعی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
صالحی، زهرا. (1389). بررسی اثر بخشی ارزشیابی توصیفی بر پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی منطقه9شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی، دانشگاه علامه طباطبائی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرات ورزی).

Smith, E. (2011). The intuitive style: Relationships with local/global and verbal/visual styles, gender, and superstitious reasoning. Journal of Learning and Individual Differences Vol 21, PP 263–270.
Thunholm, P. (2008). Decision-making styles and physiological correlates of negative stress: Is there a relation? Scandinavian Journal of Psychology, 49(3), 213-219.
Thunholm, P. (2009). Military leaders and followers – do they have different decision styles? Scandinavian Journal of Psychology, 50(4), 317-324.
Wellford, J. (2005). Life skills training. Journal of International Relations, 19, 687- 411.
Wilson, V. B. (2010). “examing moral reasoning and ethical decision making among Mississippi’s community college administrators”: Mississippi university
Schoemaker, A. F. (2010). The Relationship between Decision-Making Style and Negative Affect in College Students: Drexel University Sapieja, K.M., Dunn, J.G.H. & Holt, N.L. (2001). Perfectionism and perceptions of parenting styles in male youth soccer. Journal of Sport and Exercise Psychology, 1, 20 –
39.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرات ورزی

 1. تیموریان ( خریدار محصول )

  سلام معمولا بهترین پیشینه ها رو از سایت شما خریداری میکنم و این جای تقدیر و تشکر داره که وجدان کاری را در نظر می گیرید

  • ShahreFileمدیر سایت

   درود. سپاس از دیدگاه انرژی بخش شما، موفق باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *