نویسنده
تاریخ انتشار
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعداد بازدید
5559 بازدید
قیمت اصلی 49,000 تومان بود.قیمت فعلی 26,900 تومان است.٪45 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال مادران منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین پیشینه تحقیق و پژوهش اشتغال مادران دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف عملیاتی اشتغال مادران، تعریف مفهومی اشتغال مادران، تاریخچه اشتغال مادران، تاثیر اشتغال مادران بر فرزندان، پیامدهای مثبت اشتغال زنان، پیامدهای منفی اشتغال زنان، نظریه های جامعه شناسی اشتغال زنان، مشکلات زنان شاغل، افسردگی کودک با اشتغال مادران، رابطه بین اشتغال مادران و رشد اجتماعی فرزندان، بررسی تاثیر اشتغال مادران در میزان پیشرفت تحصیلی فرزندان، تاثیر اشتغال مادران بر عملکرد رفتاری و آموزشی فرزندان، تعارض کار و مادری، تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس فرزندان، نظریه ها و دیدگاه های مرتبط با اشتغال مادر، مولفه های مرتبط با اشتغال مادران، سوابق پژوهشی مرتبط با اشتغال مادران در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 67
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Eshteghal_Madaran

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال مادران

اشتغال مادران مسئله‌ای است که در دهه‌های اخیر، با وجهه‌ای جهانی و بدون مرز، به عرصه‌ نظریه‌پردازی فرهنگی و اجتماعی وارد شده است. افزایش روزافزون اشتغال زنان با مفهوم «انجام کارهای تمام‌وقت، دارای مزد و بیرون از خانه توسط زنان» در بسیاری از جوامع، آن را به پدیده‌ای با جوانب متعدد از جهت شرایط و چگونگی اشتغال زنان (ساعات کاری، دستمزدها و مهارت‌ها)، تأثیرگذاری چند وجهی بر نهاد خانواده و مؤلفه‌های اجتماعی مرتبط مانند بیکاری مردان و تغییر بنیادین روابط اجتماعی زن و مرد مبدل ساخته است.

پدیده‌ اشتغال زنان از زوایای متفاوتی قابل پژوهش و بررسی است؛ اما اولین سؤالی که در این باره مطرح است این است که « آیا اشتغال زنان در جامعه‌ امروز ما با مؤلفه‌های خاص آن، به ویژه پذیرش مذهب رسمی تشیع، نوعی ضرورت است یا صرفاً یک انتخاب یا اختیار برای زنان به شمار می‌رود یا خیر.؟ (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال مادران). برخی از یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که دانش‌آموزانی که مادر شاغل دارند، نسبت به دانش‌ آموزانی که مادر غیر شاغل دارند، سازگاری اجتماعی کمتری دارند. همچنین بین رضایت شغلی مادران و سازگاری اجتماعی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی) فرزندان همبستگی وجود دارد و متقابلاً بین تنش شغلی مادران و پیشرفت تحصیلی فرزندان نیز رابطه‌ای منفی وجود دارد.

کودکان مادران شاغل درمقایسه با کودکان مادران خانه دار، غالباً از سازگاری شخصیتی اجتماعی بهتری در مدرسه برخوردارند. در مورد مفهوم جنسیت عقاید معقولانه تری دارند و درمورد فعالیت های زن و مرد عقاید قالبی کمتر دارند (هافمن،1989). گیل وروبرتز (1996) در پزوهشی ارتباط بین اشتغال مادر و پیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی را بررسی نموده اند، نتایج پژوهش آنها این بود که وضعیت اشتغال مادر به تنهایی اثر متفاوتی بر رشد کودکان ندارد، در عوض اشتغال مادر با رشد کودکان از طریق متغیرهای میانجی یا واسطه ای مرتبط است.

پیشینه تحقیق اشتغال مادران + پیشینه پژوهش داخلی و خارجی

نیسی و همکاران (1385 به نقل پورافکاری،1391) در پژوهشی با عنوان مقایسه سلامت روانی، سازگاری فردی، اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه اول فاقد و واجد مادر در دبیرستان های اهواز باکنترل حمایت اجتماعی و هوش دانش آموزان انجام داد ه اند. نتایج نشان داده است که میانگین سلامت روانی کلی و چهار خرده مقیاس آن در گروه واجد مادر بیشتر از گروه فاقد مادر است و این نتیجه برای پسران و دختران به طور جداگانه صادق است.

همچنین میانگین عملکرد تحصیلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی) گروه فاقد مادر کمتر از گروه واجد مادر است و این نتیجه برای پسران و دختران نیزبه طور جداگانه صادق است. میانگین سازگاری فردی، اجتماعی در دو گروه فاقد و واجد مادر تفاوت چندانی باهم ندارند. نتایج نشان داده است که بین گروهای فاقد و واجد مادر (پسران و دختران) حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای سلامت روانی، سازگاری فردی ،اجتماعی، عملکرد تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد (پیشینه تحقیق اشتغال مادران).

(لیوکاس، تامپسون، گلدبرگ و همکاران 2014) نیز با مرور مجدد 69 پژوهش که در آن اثرات استخدام مادر را بر دو بعد مهم زندگی کودک یعنی پیشرفت تحصیلی و مشکلات رفتاری بررسی کرده بودند، نشان دادند که ارتباط معنی داری بین اشتغال مادر با مشکلات برونی سازی و درونی سازی دوره کودکی و پیشرفت تحصیلی وجود ندارد. همچنین نتایج تحقیق رپتی (1984) درباره خانواده هایی که زن و شوهر هر دو در آن شاغل هستند نشان داد زنانی که رضایت شغلی (مبانی نظری پیشینه و تحقیق رضایت شغلی) بالاتری دارند بیشتر از زنان خانه دار از زندگی زناشویی خود لذت می برند و احساس بهتری نسبت به فرزندان خود دارند. ولی این زنان معمولا استرس ها و گرفتاری های کاری خود را به منزل می برند (به نقل از ابوطالبی، 1392).

منابع فارسی و لاتین

کیانی،قمر، کاکاوند،علی رضا(1392) اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهر زنجان،فصلنامه علمی-پژوهشی/ ISC مطالعات روان شناختی دانشکده علوم تربیتی دانشگان الزهرا(س)دوره 9 شماره 2 ،ص171-153
فضل اللهی قمشی،سیف اله،ملکی توانا،منصور( 1391)رابطه بین رشد اعتقادی وسلامت روانی دانشجویان، فصلنامه علمی –پژوهشی،مطالعات اسلام وروانشناختی سری6شماره 10، ص 117-105
فیاض،ایراندخت،کیانی،ژاله(1390)بررسی سلامت روانی نوجوانان پرورشگاه شهید دستغیب و نمازی شهرشیراز،فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، شماره 2، سال اول، ص 48-20کیوز، عمرانیان،معصومه،شییخ الاسلامی،راضیه(1391)نقش سبکهای دلبستگی در ارضای نیازهای اساسی روانشناختی فرزندان با توجه به وضعیت اشتغال مادر،فصلنامه زن در فرهنگ و هنر.
طیبه،کبیر،ناهید،چراغی،فاطمه،بکائیان،مهدی،یعقوبی،یاسمن(1391)بررسی ارتباط هوش هیجانی با سلامت روان وپیشرفت تحصیلی دردانشجویان پرستاری دانشکده نیشابور،مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان،دوره بیستم ، شماره 3 (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال مادران).
شیخ الاسلامی، راضیه(1390)نقش رابطه ای رضایت از زندگی در رابطه بین خودتعیینی و بهداشت روانی؛ مجله روانشناسی.

Huebner, E. S. (2014). Research on assessment of life satisfaction of children and adolescents. Social Indicators Research, 66, 3–33.International Conference on Population and Development. Programme of Action of the Husent. Nevil. (1992). International encychopaedia of education.-
McLeod, Jane D. 2013. “Social Stratification and Inequality.” Pp. 229-53 in Handbook of the Sociology of Mental Health, edited by C. S. Aneshensel, J. C. Phelan, and A. Bierman. New York: Springer.
Spernak, S. M., Schottenbauer, M. A., Ramey, S. L., & Ramey, C. T. (2006). Child health and academic achievement among former head start children. Children and Youth Service Review, 28, 1251−1261.
Suldo, S. M., & Huebner, E. S. (2004a). Does life satisfaction moderate the effects of stressful life events onpsychopathologicalbehaviourinadolescence? School Psychology Quarterly, 19, 93–105.
Thoits, Peggy A. 2010. “Stress and Health: Major Findings and Policy Implications.” Journal of Health and Social Behavior 51:S41–53. Umberson, Debra, Kristi Williams, and Kristin Anderson.2002.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال مادران

 1. عاطفه گل محمدی

  سلام
  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال مادران را دانلود کردم؛ در مورد نظریه های مرتبط با اشتغال هم نیاز به مبانی دارم لطفا کمکم کنید؛ ممنون میشم

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   از سرچ باکس سایت عنوان مبانی نظری را جستجو کنید، در صورت موجود نبودن فایل؛ با شماره پشتیبانی شهر فایل تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *