مبانی نظری پیشینه تحقیق اشتغال مادران

مبانی نظری پیشینه تحقیق اشتغال مادران

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق اشتغال مادران یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم مبانی نظری پیشینه تحقیق اشتغال مادران دارای کلید واژه های تاکیدی:

آسیب‌های پنهان اشتغال مادر بر فرزندان، بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم به اشتغال مادر و کودک، اثرات مثبت و منفی اشتغال مادر بر فرزندان، آسیب‌های پنهان اشتغال مادر بر فرزندان، تاثیر اشتغال مادران بر عملکرد رفتاری و آموزشی فرزندان، اشتغال مادران چه تأثیری در آینده فرزندان دارد؟، بررسی تاثیر اشتغال خارج از خانه زنان بر روابط خانوادگی، آیا بزه کاری جوانان با اشتغال مادران در ارتباط است؟، اﺛﺮات اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن، اثر اشتغال زنان بر شکاف درآمدی جنسیتی در ایران، دیدگاه اسلام به اشتغال زنان، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه اشتغال مادران، دانلود ادبیات و پیشینه تحقیق با موضوع اشتغال مادران در 67 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : DOC
💠تعداد صفحات : 67
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اشتغال مادران

مبانی نظری پیشینه تحقیق اشتغال مادران

در چارچوب مدل های نظری نقش در غرب دو رویکرد عمده یکی با دید مثبت و دیگری با دیدگاهی منفی به مسئله رابطه نقش اشتغال و سلامت روانی در مورد زنان پرداخته است که در این جا به اختصار به هر یک از دو دیدگاه اشاره می شود. در چارچوب رویکرد منفی، گذشته از نظریه پارسونز در مورد تفکیک کارکردی نقش زنان و مردان و تأکید وی بر لزوم عدم اشتغال زنان خانه دار، می توان از فرضیه های تکثرنقش، تضاد نقش، فشار بار اضافی نقش، فرضیه کم یابی و فرضیه فشار نقش نام برد.

هریک از این فرضیه ها به نوعی حکایت از این دارند که زنانی که به کار در ازای دستمزد می پردازند، بیش تر احتمال دارد به دلایلی چون حجم بیش تر کار، افزایش انتظارات ومسئولیت های بیش تر و استرس ناشی از ایفای چند نقش توأمان، از نظر سلامت در وضعیت نامطلوب تری نسبت به زنانی که صرفاً به نقش های سنتی همسری و مادری می پردازند، قرار گیرند. در مقابل، در چارچوب مد ل های رویکرد مثبت، به فرضیه اعتلای نقش، نظریه بسط نقش و فرضیه تجمع نقش می توان استناد نمودکه طی آن نقش اشتغال که به عنوان نقش جدیدی به نقش های سنتی زنان اضافه شده، به عنوان یک امر مثبت و پرفایده در نظر گرفته می شود. (مبانی نظری پیشینه تحقیق اشتغال مادران).

در اینجا مکانیزم تأثیر گذاری مثبت نقش اشتغال از طریق عزت نفس افزایش یافته، درآمد بیشتر، کسب حمایت اجتماعی گسترده تر که با اشتغال در ازای درآمد همبسته است.در جهت ارتقای سلامت زنان مورد تأکی می گیرد.آربر (1991) یادآور می شود که که اشتغال به کار زنان می بایست هم به عنوان نقشی دیگر و هم به عنوان متغیری ساختاری در نظر گرفت. (آربر،1991).

اثرات مثبت و منفی اشتغال مادر بر فرزندان

فارل (1990)نیز به بررسی اثرات نقش های ترجیهی مادر بر میزان ناسازگاری و مشکلات رفتاری کودکان پرداختند. نتایج نشان داد، کودکان مادرانی که شاغل نبودند اما اشتغال دربیرون از منزل را ترجیح می دادند ( زنان خانه دار ناراضی) دارای مشکلات رفتاری بیشتری بودند. نتیجه تعجب آور دیگر آنکه فرزندان مادرانی که شاغل بودند اما خانه داری راترجیح می دادند(زنان شاغل ناراضی) مشکلات رفتاری زیادی نشان ندادند. احتمال دارد این گروه از کودکان در معرض اظهار نارضایتی دائم مادر قرار نداشته اند.(مبانی نظری پیشینه تحقیق اشتغال مادران).

همچنین احتمالا پیام منتقل شده مادران شاغل پذیرفتن و مجاورت با کودک است در حالی که پیام مادران خانه دار ناراضی، طرد و دوری از کودک است. در مورد تفاوت بین سبک فرزندپروری و مشکلات رفتاری مادران شاغل و خانه دار پژوهش های متعددی صورت گرفته است که هریک از منظر متفاوتی به آن پرداخته اند و نتایج متفاوت و گاه متناقضی نیز به دست آورده اند.

به عنوان مثال برطبق برخی از مطالعات نقش نظارتی مادر شاغل (به ویژه مادرانی که ساعات طولانی در طی روز در خارج از منزل هستند). بر روی ابعاد مختلفی از زندگی کودک نسبت به مادران غیرشاغل بسیار کاهش می یابد و به واسطه این نظارت کمتر احتمال افزایش مشکلات رفتاری و تفاوت در سبک های فرزندپروری، بیشتر می شود(کالیل ؛دیونی فون، 2007).

 بارنت (1996) در یک تحقیق وسیع 300زوج ازدواج کرده که همه خارج از خانه مشغول بوده اند را مورد مطالعه قرار داد. نتیجه این تحقیق این بود خانم هایی که شغلهای چالش برانگیز و رضایت بخش داشتند، بهتربامشکلات خانه کنارآمدند.درگزا شی نیز توسط نور مطرح گردیده: خانم هایی که دارای شغلهای نامناسب بودند و رضایت شغلی نداشتند، به طور کلی ازرضایتمندی کمتری در زندگی و فشار در سطوح بالاتری داشته اند.جان بالبی (1990-1907)

رابطه اشتغال مادران و تربیت فرزندان

به اعتقاد لاگاردیا، ریان، کوچمن و دسی (2002 ) والدینی که محیط امن و همراه با صمیمیت برای فرزندان خود فراهم می کنند، ارضای نیازهای روانشناختی آنها را تسهیل خواهند نمود و از این طریق به بهزیستی و سلامت روانی آنها کمک می نمایند. (کریگ و بیت من ، 2008) مطالعات از آثار منفی اشتغال مادر بر وضعیت روان شناختی فراتر رفته اند و نشان داده اند، از آنجایی که مادران شاغل زمان کمتری برای نظارت بر فعالیت های روزانه کودک خود دارند و چون در خانه نیستند فرزندان آنها بیش از کودکان مادران خانه دار از تلویزیون استفاده می کنند و دارای تمرکز کمتر بوده و از غذاهای فست فود که سریع تر آماده می شوند بیشتراستفاده می کنند.

در نتیجه در صد بالاتری از آنان نسبت به فرزندان مادران خانه دار از وزن اضافی و در نتیجه مشکلات ارتباطی با دیگران و عزت نفس پایین تر برخوردارند(براون،بوروم،نیچولسون و همکاران، 2010). اما نتایج برخی از مطالعات دیگر نه تنها این پیامدهای منفی را به دست نیاورده اند بلکه حتی از پیامدهای مثبت اشتغال مادر نسبت به عدم اشتغال صحبت می کنند برای مثال مطالعات (کنوکس، میلر وگنتین ،2000) موید آن بود که فرزندان زنانی که وضعیت مالی ضعیفی دارند و شاغل نیستند یا دارای مشاغل زودگذر هستند نسبت به زنان شاغل دائمی مشکلات رفتاری بیشتری دارند.

پژوهش ها آشکار ساخته اند درآمد اضافی که از اشتغال مادران به دست می آید باعث کاهش سطح استرس می شود و احتمال ابتلا به افسردگی مادر و به تبع آن مشکلات رفتاری کودک را کاهش می دهد (برگر، بروکس،گان، پاکسون و فوگل ،007 2). در پژوهشی که هوسن (1967) در انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در درس ریاضیات انجام داد، یک رابطه مثبت بین پیشرفت تحصیلی با وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده دیده شد. (مبانی نظری پیشینه تحقیق اشتغال مادران)

پیشینه تحقیق اشتغال مادران + منابع فارسی

ـ آزاد ،جلال،(1391)،بررسی تاثیرسطح سوادوالدین برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان، دانشگاه فرهنگیان ،زنجان،
ـابوالقاسمی،عباس ،جوانمردی،لیلا(1391)،نقش مطلوبیت اجتماعی،سلامت روانی وخودکآرمدی در پیش بینی پیشرفتت حصیلی دانش آموزان دختر، مجله ی روان شناسی مدرسه،دوره ی1 ،شماره ی 2/20-6،
ـ ابوطالبی،حمیرا،روحانی،عباس،(1388) رابطه رضایت زناشویی و شادکامی با نوع اشتغال زنان، فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی،سازمانی،سال نخست ،شماره اول،
ـاتکینسون ریتا،ل.وهمکاران، (1373)،زمینه روانشناسی. ترجمه محمدتقی براهنی وهمکاران تهران:نتشارات:رشد.

ـ احدی،حسن، محسنی،نیک چهره(1376)،روانشناسی رشد(مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی وجوانی)تهران ،انتشارات بنیاد،
ـ احمدی،علی اضغر ،تقوی،سیدحسن،(1382)تاثیر اشتغال مادر بر عملکرد رفتاری وآموزشی فرزندان،فصلنامه پژوهش زنان دوره 1شماره 5 ص 124-105
ـ احمد خانی،محمدرضا،(1380)مقایسه وبرسی سلامت روان بین سه گروه دانش آموز، پسر مقطع دبیرستان ،داراری پدر،فاقد پدر و شاهد، رساله دکتری ،دانشگاه تربیت معلم.

ـ ادیبی، حسن،انصاری، عبد المعبود،(1383)، نظریه های جامعه شناسی، تهران،نشر دانژه،ص 89
ـ استیپک،دیبورا،جی،(1385)؛انگیزش برای یادگیری(از نظریه تا عمل)،ترجمه دکتر رمضان حسن زاده و دکتر نرجس عمویی،
ـافشاری،م(،1375)،مقایسه عملکرد تحصیلی وسازگاری عاطفی-اجتماعی دانش آموزان دختروپسرپایه اول راهنمایی زنان شاغل وغیر شاغل با منترل هوش درشهر شوشتر،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اهواز (پیشینه تحقیق اشتغال مادران).

ـآقا محمدیان،حمید رضا،(1384)،بررسی خصوصیات روانی نوجوانان دختردانش آموز شهرستان مشهد، مجله علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ، شماره 2، ص 163-143
ـ امیدوار ،هدایت، امیدوار،خسرو، امیدوار،عظیم،( 1392)،تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت زمان برسلامت روانی وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مجله ی روان شناسی مدرسه،دوره 2 شماره3/22-6
ـ امین خندقی،مقصود؛ پاک مهر،حمیده،(1390)؛ارتباط بین سلامت روان وتفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فصلنامه علمی – پژوهش اصول بهداشت روانی ،شماره 50 ،ص123-114
ـ انیسی،جعفر؛ سلیمی،حسن؛ میرزمانی،محبوبه؛رئیسی،فاطمه؛ نیکنام،مژگان،( 1386)بررسی مشکلات رفتاری نوجوانان،مجله علمی -پژوهشی علوم رفتاری، شماره 2 ، ص از 163 تا 170

بخشی از منابع لاتین

– Adler. A. (1926). The Neurotic Constitution. New york Dood mead Burden. R. L(1980) measuring the effects of sters on the mother of handicapped imfamts: mast depression always follow?
– Alexander, Karl L., Doris R. Entwisle, and Susan L. Dauber. 1993. “First Grade Classroom Behavior: Its Short- and Long-Term Consequences for School Performance.” Child Development 64:801–14.

– Bakhshi Surshjani L. [The relationship between emotionalintelligence and mental health and academic performance of male and female students of IslamicAzaduniversityBehbahan].J.KhowledgeResSciEdun curriculum2008;22(19):97-116. (Persian)
-Bandura,A (1982).”Self-efficacy Mechanism IN HumanAgencAmerican .J.Psychologist (37)(2),122-147 Bernett, R. C & Rivers. C (1996). She works he works. Sanfransisco: Harper Ssanfransisco. (پیشینه تحقیق اشتغال مادران).
– Baruch, G.K. (1972). Maternal influence upon College Women’s attitudes toward women and work. Developmental Psychology; No.6, 32-37.

.Bowlby,John,1973,Attachmentandloss,Vol,2;Separation:Anxiety,and,Anger. New york:BasicBooks.

– Belfer M: Child and adolescent mental disorders: the magnitude of the problem across the globe. J Child Psychol Psychiatry 2008, 49:226–236.
– Beyer , S .(1995). Maternal employment and children academiachievement: parenting styles as mediating variable. Developmental Reviwe , Volume 15, Issue 2, 212-253.
– Berger, L. Brooks-Gunn, J. Paxson , C .Waldfogel , Jane. (2007). First – year maternal employment and child out comes :Differences across racial and ethnic groups, Children and Youth Services Review
-Brown,J.E. Broom,D.H. Nicholson,J.M . Bittman,M.(2010). Do working mothers raise couch potato kids? Maternal employment and children lifestyle bahaviours and weight in early childhood. Social Science & Medicine. Volume 70, Issue 11,1816-1824.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق اشتغال مادران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1891
1 فروش 1891 بازدید