نویسنده
تاریخ انتشار
۲۱ آذر ۱۴۰۱
تعداد بازدید
1674 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
5/5 - (1 امتیاز)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی، منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. این مبانی نظری را به ضرس قاطع می توان به روز ترین و جامع ترین پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی دانست.

مفهوم سرمایه اجتماعی و ابعاد آن، مزایای سرمایه اجتماعی، تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی، عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی، انواع سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی در سازمان، شاخص های سرمایه اجتماعی، مولفه های سرمایه اجتماعی،  مثال برای سرمایه اجتماعی، چهارچوب نظری سرمایه اجتماعی، رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی، نظریه های سرمایه اجتماعی در سطح خرد، نظریه های سرمایه اجتماعی در سطح کلان، نظریه های ترکیبی سرمایه اجتماعی، اجزای سرمایه اجتماعی، اجزای اجتماعی سرمایه اجتماعی و در ادامه…

تاریخچه مفهوم سرمایه اجتماعی، سطوح سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی و شاخص های آن در جامعه ایران، سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید، سرمایه اجتماعی و روابط ناشی از آن، جایگاه سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار، عوامل فرسایش سرمایه‌ اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی و رشد اقتصادی، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی، مفهوم سرمایه و ابعاد آن، اشکال سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی، سرمایه اجتماعی ساختاری، سرمایه اجتماعی شناختی-ذهنی، سرمایه اجتماعی از نگاه جامعه شناسان جدید و در ادامه…

تبیین افول سرمایه اجتماعی، دین و سرمایه اجتماعی، دولت و سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی و پیشرفت، سرمایه اجتماعی و سیاست های اجتماعی، سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی، نقش سرمایه اجتماعی در تشکیل سرمایه انسانی، سقوط سرمایه اجتماعی، صعود سرمایه اجتماعی، فراتحلیل پیامدهای سرمایه اجتماعی، سوابق پژوهشی مرتبط با سرمایه اجتماعی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 89
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی

به عقیده برخی محققان، سرمایه اجتماعی از دو کلمه سرمایه و جامعه تشکیل شده است. یعنی این نوع سرمایه، شخصی نیست و در اجتماع شکل می گیرد. برخی از جامعه شناسان نیز، سرمایه اجتماعی را شامل شبکه های اجتماعی و ارتباطات می دانند. که می تواند با اشتراک گذاشتن اطلاعات میان افراد جامعه یا سازمان، احساس اعتماد، مشارکت و همکاری را میان آن ها به وجود آورد. (خسروی و رستمی؛ 1397). سرمایه اجتماعی را می توان در کنار سرمایه های اقتصادی و انسانی، بخشی از ثروت ملی به حساب آورد که بستر مناسبی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود. سرمایه اجتماعی موقعیت ها و روابطی است که درون گروه ها و شبکه های اجتماعی، امکان دسترسی به فرصت های شغلی، نظریه ها، قدرت و نفوذ، اطلاعات، راهنمایی ها، سرمایه مالی، اعتماد و همکاری، حمایت احساسی و خیرخواهی را افزایش می دهد (نیکسون و سالیوان؛ 2018).

به نظر امیل دورکیم، جامعه به گردوغباری از ذرات پراکنده فردی که در کنار هم قرار گرفته و ارتباطی جز تماس های خارجی و زودگذر با هم نداشته باشند، خلاصه نمی شود، بلکه (برعکس) اعضای جامعه با پیوندهایی که وراء پیوندهای زودگذر قرار دارند، به یکدیگر پیوسته می شوند و تشکیل کلیتی را به نام جامعه می دهند. آدمیان نمی توانند بدون توافق، بدون پذیرش ایثارهای متقابل و بدون برقرار کردن پیوندهای پایدار با یکدیگر به صورت جمعی زندگی کنند. هر جامعه ای، جامعه اخلاقی است (حسنوند؛ 1396). از نظر لین، سرمایه اجتماعی از سه جزء تشکیل شده است: منابع نهفته در ساختار حمایت اجتماعی، قابلیت دسترسی افراد به این گونه منابع اجتماعی و استفاده یا گردآوری این گونه منابع اجتماعی در کنش های هدفمند. این منابع ارزشمند در اکثر جوامع را ثروت، قدرت و پایگاه اجتماعی معرفی می کند (ادیبی و عبدلی؛ 1398).

پیشینه پژوهش سرمایه اجتماعی

فراتحلیل یک روش آماری کمّی جهت ترکیب نتایج مجموعه ای از پژوهش های مستقل است؛ پژوهش هایی که همه درباره یک موضوع خاص هستند (Piggot 2012) و تفاوت آن با دیگر انواع پژوهش در این است که جامعه آماری آن شامل پژوهش های قبلی است (زاهدی و محمدی، 1384). در این روش، محاسبه اندازه اثر برای پژوهش های مجزا اصل اساسی به حساب می آید. اندازه اثر عبارت است از نسبت آزمون معناداری به حجم مطالعه با در دست داشتن آماره هایی مانند X و F و T می توان شاخص اندازه اثرهای مربوط به آنان (R) را برآورد کرد.

قربانی زاده و همکاران 1398؛ جامعه مورد بررسی در این پژوهش شامل مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی در زمینه سرمایه اجتماعی از سال 1393 تا 1397 بود که داخل کشور انجام شده اند و از لحاظ روایی و پایایی ابزار اندازه گیری و روش نمونه گیری شرایط لازم را داشته اند. پایایی تحقیق شامل پایایی شناسایی از طریق توافق داوران در انتخاب پژوهش ها و طبقه بندی آن ها، پایایی کدگذاری از طریق توافق داوران درباره استفاده از مفاهیم خاص برای کدگذاری متغیرها، و پایایی سطح معناداری و اندازه اثر از طریق توافق در محاسبات اندازه اثر بین دو فراتحلیلگر به دست آمد.

روش نمونه گیری هدفمند بود. به این ترتیب که مطالعاتی انتخاب شدند که معیارهای ورودی را داشتند. معیارهای ورودی این اثر عبارت اند از: 1. پژوهش پیامدهای سرمایه اجتماعی را بررسی کرده باشد؛ 2. پژوهش اطلاعات لازم را برای محاسبه اندازه اثر ارائه کرده باشد. در پایان حجم نمونه واردشده به فراتحلیل 68 مورد مطالعه، که برابر 79 واحد فراتحلیل است، مشخص شد. شکل 1 نحوه انتخاب تحقیقات برای انجام دادن فراتحلیل را نشان می دهد.

منابع فارسی و لاتین

قنبری، سیروس و پرویز نویدی (1394)؛ ادراک از وضعیت رهبری خدمتگزار و رابطه آن با سرمایه اجتماعی(مطالعه موردی: بانک کشاورزی استان همدان)، مدیریت سرمایه اجتماعی.
افتخاری، اصغر (1389)، سرمایه اجتماعی و امنیت ملی، کتاب سرمایه اجتماعی و وضعیت آن در ایران به اهتمام محمدجواد جاوید و اصغر ایزدی جیران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی.
مطلبی ورکانی، ابوطالب؛ ساناز مظاهری؛ علی رضا عالی پور (1397)، ترسیم مدل ساختاری برای تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت کارکنان با تأکید بر نقش مدیریت دانش، مدیریت سرمایه اجتماعی.
مهاجران، بهناز؛ علی رضا قلعه ای؛ فرشید اشرفی؛ زین العابدین درویشی(1398)، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی با میانجی گری عزت نفس سازمانی، جامعه شناسی کاربردی.
حسین پور، جعفر، (1389)، رسانه ها و سرمایه اجتماعی و بررسی رابطه میزان مصرف رسانه ها و میزان سرمایه اجتماعی شهروندان تهرانی، رساله دکترا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.

Rosenfeld, et at (2001), social capital and homicide. Social forces, vol 80, 283- 309.
Burt RS. 1992. Structural Holes, The social structure of competition. Cambridge, MA. Harvard uni. Press.
Coleman, J.S. T. Hoffer. (1987), “public and private high school: the impact of communities” New york. Basic Books.
Song, J. H. (2016). The Effect of Social Capital on Organizational Performance in Different Cultures: A Cross-National Comparison of the United States and South Korea. FIU Electronic Theses and Dissertations.
Engelen, A., Kaulfersch, A. & Schmidt, S. (2015). The contingent role of top management’s social capital on the relationship between entrepreneurial orientation and performance. Journal of small business management.
Ellinger, A., Musgrove, C., Ellinger, A., Bachrach, D., Baş, A., & Wang, Y. (2013). Influences of organizational investments in social capital on service employee commitment and performance. Journal of Business Research.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *