نویسنده
تاریخ انتشار
۱۴ اسفند ۱۳۹۹
تعداد بازدید
4898 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
5/5 - (2 امتیاز)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است لازم به ذکر است این محصول شامل 2 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی، مراحل توسعه تعهد سازمانی، اجزاء تعهد سازمانی، دیدگاه‌های نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی، اهمیت تعهد سازمانی، عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی، نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی، نتایج احتمالی سطوح مختلف تعهد، تعهد سطح پایین، تعهد متوسط، تعهد سطح بالا، شاخص های تعهد، ابعاد تعهد سازمانی، تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه تعهد، تعهد هنجاری، تعهد مستمر، تعهد عاطفی، اشکال تعهد سازمانی، دیدگاه‌های تعهد سازمانی، مدل‌ها و الگوهاو نظریات تعهد سازمانی، نظریه‌ مزیت‌های جانبی بکر، مدل اورایلی و چاتمن، مدل می‌یر و آلن، مدل آنجل و پری، مدل مایر و شورمن، مدل پنلی و گولد، الگوی مودی و همکاران، دیدگاه اتزیونی، تعهد اخلاقی و در ادامه…

مقدمه تعهد سازمانی، تعریف مفهومی تعهد سازمانی، عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی، مدل ماتیو وزاجاک، عوامل ضروری، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی، ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه آرجریس، دیدگاه استاو و سالانسیک، الگوی آنجل و پری، الگوی مایر و شورمن، دیدگاه هارتمن و بمیکز، دیدگاه بالفور و وکسلر، فرآیند ایجاد تعهد سازمانی، نتایج مطلوب و نامطلوب تعهد سازمانی در سطح فرد گروه و سازمان، بررسی عوامل اثرگذار بر تعهد سازمانی از دیدگاه اسلام، تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان، تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی، نظریه ها و مدل های جدید تعهد سازمانی، تعهد سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان، نقش تعهد سازمانی در شکل گیری سازمان یادگیرنده، سوابق پژوهشی مرتبط با تعهد سازمانی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 114
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Taahode_Sazmani

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی

تعهد سازمانی می تواند نتایج مطلوب و نامطلوبی را برای فرد و سازمان درپی داشته باشد تحقیقات زیادی درباره تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی) رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی، ترک خدمت کارکنان، غیبت و تأخیر کارکنان انجام شده است که نتایج آنها بیشتر مستقیم و ارتباط تعهد سازمانی با ترک خدمت، غیبت و تأخیر کارکنان معکوس است تحقیق در زمینه پیامدهای تعهد سازمانی نشان می دهد که تعهد عاطفی مستحکم-ترین رابطه را با سلامت کارکنان دارد و تعهد هنجاری هم عامل پیش بینی کننده ای به شمار می آید از طرف دیگر تحقیقات آلن و مایر و همکاران نشان می دهد که تعهد مستمر رابطه معکوس با شاخص های سلامت روانی مانند استرس دارد (کرمانی، 1397).

اگرچه تعاریف متعددی از تعهد سازمانی در ادبیات موضوع یافت می‌شود ولی هر یک از سه موضوع کلی دلبستگی عاطفی (تعهد عاطفی)، درک هزینه‌ها (تعهد مستمر) و احساس تکلیف (تعهد هنجاری) را منعکس می‌کند. (آلن و مایر، 1990).

تعهد عاطفی: به وابستگی عاطفی، همانند‌سازی فردی و دلبستگی کارکنان به سازمان اشاره می‌کند. تعهد عاطفی به عنوان دلبستگی عاطفی و تعلق خاطر برای انجام کار و تمایل به ماندن جهت ادامه اشتغال در سازمان تعریف می‌شود.
تعهد مستمر: به مزایا و امتیازاتی که کارمند با ترک سازمان از دست می‌دهد اشاره می‌کند. تعهد مستمر مبتنی بر هزینه‌های ناشی از ترک سازمان است که در این رابطه هرچه سرمایه‌ گذاری کارکنان بیشتر باشد، احتمال ترک خدمت توسط آنان کمتر خواهد بود.
تعهد هنجاری: به احساس التزام کارمند به باقی ماندن در سازمان اشاره می‌کند. در این بُعد از تعهد، افراد ادامه خدمت و انجام کار در سازمان را وظیفه، تکلیف و مسئولیت خود می‌دانند تا بدین‌وسیله دین خود را نسبت به سازمان ادا نمایند.

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی تعهد سازمانی

حسینی و مهدی زاده اشرفی (1395)، به بررسی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی و تعهد شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه پرداختند آنها تأثیر گروه شغلی، وجود فرصت های شغلی جایگزین، تأهل، سابقه ی کار، حقوق و دستمزد، استنباط کارکنان از عدم تمرکز، استقلال کاری، تکرار پذیری کار، رضایت از سرپرست، جنسیت و سن را بر تعهد سازمانی سنجیدند نتایج نشان داد که متغیرهای تکراری بودن کار، رضایت از سرپرست، استقلال کاری و استنباط کارکنان از عدم تمرکز دارای رابطه ی معناداری با تعهد سازمانی است.

پژوهش حاتمی و همکاران (1396) نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و میزان بهره وری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه ی آماری شامل تمامی کارکنان (رسمی و پیمانی) دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جهرم به تعداد 854 نفر بودند حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 267 نفر محاسبه شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه ی آماری پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه ی کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و بهره وری فردی استفاده شد (پیشینه و تحقیق تعهد سازمانی).

جان سورد (2012) نشان داد که ادراکات اعضاء هیئت علمی از کیفیت زندگی کاری شان تأثیر مستقیمی بر روحیه آنها دارد و تعهد اعضا نسبت به سازمان را افزایش داده و میزان ترک خدمت را کاهش می دهد. تائومی، وانهالا، نایکر و جانلیونن (2014) در پژوهشی که تأثیر تجربیات سازمانی، نیازهای شغل و عوامل فردی را بر توانایی کار، تعهد سازمانی و آرامش روانی کارکنان بررسی می کرد، 1392 کارمند را مورد مطالعه قرار دادند نتایج نشان داد تغییر در فعالیت های سازمان در توانایی کار، وضعیت بهزیستی و تعهد سازمانی کارکنان تغییر قابل توجهی ایجاد می کند.

منابع فارسی و لاتین

اخباری، مریم السادات، 1395، رابطه ی تعهد سازمانی و حرفه ای با متغیرهای سازمانی منتخب و تأثیر مداخلات انجام‌شده بر روی متغیرهای پژوهش در شرکت پالایش نفت استان اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی سازمانی، دانشگاه اصفهان. اصفهان.
استرون، حسین،1387، تعهد سازمانی، فصلنامه مدیریت در آموزش‌وپرورش، سال پنجم
اسلامی وقار، مریم، 1396، رابطه خودپنداری فردی و جمعی با تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در کارکنان ستادی شرکت ملی گاز ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه اصفهان. اصفهان.
امیر سالاری، یعقوب، 1397، بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و خانواده کاربر رضایت شغلی و سلامت روان دبیران مقطع متوسطه استان فارس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه اصفهان. اصفهان (مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی).
امیری، فرزاد، 1398، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی و بهره وری دبیران دوره راهنمایی شهرستان فلاورجان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.

Adhikari, D. R., Gautam, D. K. 2010. Labor legislations for improving quality of work life in Nepal. International Journal of Law and Management, 52(1): 40-53
Ahmad, A. 2008. Direct and indirect effects on work-family conflict on job performance. The journal of international management studies, 3: 176-179
Allen, J., Meyer, P. 2002. Tree Component of Organizational Commitment-Human Resource. Management Review, 1(1):61-68
Allen, N. J., Meyer, J.P. 1990. The measurement and antecedents of affective continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63: 1-18
Allen. G.J. 1996. On developing a General Index of work commitment. Journal of vocational behavior
Allen. N. J. 2007. Organizational commitment. Encyclopedia of industrial and organizational psychology. SAGE publications, 1: 548-551
Aycan, Z. 2005. Relative contributions of childcare, spousal and organizational support in reducing work-family conflict for men and women: the case of turkey. Sterols: A journal of research

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی

 1. فرج پور

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی رو دانلود کردم؛ امکانش هست به تلگرامم فایل ارسال بشه..؟

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   به شماره پشتیبانی شهر فایل ۰۹۳۷۱۵۰۰۹۳۷ در تلگرام پیام بدید؛ انجام وظیفه می شود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *