مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقص شنوایی و ناشنوایی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقص شنوایی و ناشنوایی

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقص شنوایی و ناشنوایی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد توسط وبسایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل، پیشینه پژوهش داخلی و خارجی نقص شنوایی و ناشنوایی و کلیه کلید واژه های مرتبط با این موضوع را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه نقص شنوایی و ناشنوایی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

نقص شنوایی، انواع نقص شنوایی، درجات نقص شنوایی، رشد شناختی کودکان دارای نقص شنوایی، مدل رشدی هویت افراد دارای نقص شنوایی، مدل هویت ناشنوایی گلیگ من، رویکرد های ارتباطی افراد دارای نقص شنوایی، ویژگی های اجتماعی –هیجانی افراد دارای نقص شنوایی، تاریخچه آموزش به افراد ناشنوا، بررسی فراوانی کاهش شنوایی و عوامل مرتبط با آن، ژنتیک در اختلالات شنوایی، تفاوت کم شنوایی و ناشنوایی، بررسی عوامل ژنتیکی و محیطی ناشنوایی، همه چیز درمورد ناشنوایی و اختلال در شنوایی، نقص شنوایی کودکان، انواع کم شنوایی، تاثیر تربیت شنوایی برای درک شنوایی کودکان، غربالگری شنوایی دانش آموزان، بررسی شیوع اختلالات شنوایی در بین کودکان سنین 6-3، نقص شنوایی انتقالی مزمن بر تشخیص گفتار و … به همراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پایان نامه در 76 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠نوع فایل : Word
💠تعداد صفحات : 76
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

ادبیات و پیشینه تحقیق نقص شنوایی و ناشنوایی

شنوایی مهم ترین عامل دریافت ،تجزیه و درک اصوات مختلف خصوصا گفتار ونیز یک عامل بسیار مهم در رشد و بقای توانایی های ارتباطی است سلامتی این حس در سال های اولیه زندگی تاثیر بسزایی در رشد گفتار و زبان و همچنین توسعه مهارت های ذهنی دارد، چنانکه بروز کاهش شنوایی در این برهه از زندگی می تواند نقایص جدی و پردامنه ایی را برگفتار ، زبان و رفتار کودک تحمیل سازد(گورابی،1381 ) اصطلاح نقص شنوایی بسیار گسترده است و به همه کسانی که در دریافت از طریق کانال شنوایی دچار مشکل هستند اطلاق می شود کم شنوایی یا اسیب شنوایی مشکل هستند اطلاق می شود کم شنوایی یا آسیب شنوایی مشکل در عملکرد یک یا هر دو گوش است ممکن است از واژه هایی چون ناشنوا یا کم شنوا نیز استفاده نیز استفاده می شود (شیتز،ترجمه ی فرامرزی،1391 ).

کم شنوا به کسی اطلاق می شود که به طورکلی با بهره گیری از وسایل کمک شنوایی بتواند از باقیمانده شنوایی خود در در پردازش و فرایندسازی اطلاعاتی که از طریق شنیدن به دست می اید استفاده کند (سیف الله نراقی و نادری ، 1387 ) نقص های شنوایی را می توان در 4 گروه طبقه بندی کردکه عبارت است از: نقص های رسانشی، نقص های حسی –عصبی، نقص شنوایی مختلط و نقص های پردازش شنیداری مرکزی .

نقص شنوایی رسانشی هنگامی رخ می دهد که چیزی مسیر عبور صدا را از گوش بیرونی یا میانی مسدود کند این انسداد ممکن است ناشی از جرم گوش، عفونتهای گوش(التهاب گوش میانی )، یا یا هر نوع بدشکلی مجرای گوش باشد این نوع نقص معمولا موقت است و می توان به وسیله جراحی یا دارو ان را اصلاح نمود، اما کودک برای رشد زبان خود نیازمند حمایت اموزشی است و ممکن است برای غلبه برمشکلات تولید نیاز به حمایت گفتاری –زبانی داشته باشد (هرتر،نایتلی و اشتنبرگ22 ،2002 ).

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقص شنوایی و ناشنوایی

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی نقص شنوایی و ناشنوایی

نقص شنوایی تاثیری برتوانایی های شناختی کلی کودک نخواهد داشت، اما از انجا که که کودک نمی تواند به خوبی کودکان طبیعی بشنود ممکن است دارای تاخیر رشدی باشد با این حال هرچه کودکان دارای نقص شنوایی بزرگتر می شوند تجربه ها ی زمینه ای، سابقه های ارتباطی و دانش متفاوتی خواهند داشت و در نتیجه نیازهای آن ها متفاوت خواهد بود آن ها برای رسیدن به نماگرها ی شناختی و رشدی کودکان شنوا به اموزش تخصصی نیاز دارند (مارشاک، لانگ و البرتینی25،2002 )

تعیین سطح هوشی کودکان ارای نقص شنوایی دشوار است، تا حدودی به این دلیل که ازمون های هوشی مورد استفاده برای اندازه گیری توانایی های شناختی این کودکان طراحی نشده اند آزمون های هوشی که به صورت شفاهی اجرا می شوند معمولا توانایی های کودکانی را که زبان اولشان دستی است را بسیار پایین تر از مقدار واقعی نشان می دهند (سالویا و همکاران ،2007 ) وقتی ازمون های غیرکلامی با یک نظام علامتی اشنا برای کودک به کار می روند، کودکان معمولا عملکرد خوبی در دامنه طبیعی دارند (کرک وهمکاران،2009).

اولین نظریه ی رشد هویت ناشنوایی به گلیک من27 (1993) نسبت داده شده است مدل رشد هویت ناشنوایی گلیک من برای ما بینشی نسبت به روشی که افراد ناشنوا خودشان را در جوامع شنوا و ناشنوا قرار می دهند فراهم می اورد این مدل ،چهار هویت فرهنگی ناشنوایی مربوط به رشد را فرض کرده است که اولین مدل، مدل شنوایی فرهنگی می باشد که آن را می توان در مورد افرادی به کار برد که جامعه شنوایان را به عنوان مرجع سلامت و بهنجاری و جامعه ناشنوایان را به عنوان ناتوانی و نابهنجاری به کار می برند در این مدل، به ناشنوایی به عنوان یک ناتوانی نگریسته می شود و بنا بر مدل پزشکی امری است که باید بر آن غلبه کرد.

منابع فارسی و لاتین

ابوالقاسمی ،عباس (1390 ).ارتباط تاب آوری ،استرس و خود کارآمدی بارضایت از زندگی در دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین مجله مطالعات روان شناختی .7،3.
احمدنیا ،الهه ؛ تقی لو ،غلامعلی ؛ پیامی ،میترا ؛ احمدنیا ،هادی(1393 )،دیدگاه دانشجویان در رابطه باعملکرد آموزشی ، روابط بین فردی وویژگی های شخصیتی مربیان دانشکده ی پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان،مجله توسعه ی آموزشی در علوم پزشکی . 7،13. 1-8
احمدی، حسن(1389). بررسی تاثیر مهارت های ارتباطی و خودکارامدی افراد ناشنوا، پژوهشهای روان شناختی، شماره (15).ص 22.
آدینه ، ماندانا(1395 ) برسب ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی ،پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز
اسکوهی ،فاطمه ؛موحد محمدی ،سیدحمید؛ رضوانفر ،احمد(1393).رابطه ی مهارتهای ارتباطی باعملکرد آموزشی –پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری.

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manl of mental disorder. (3rd edn_revised).Washington DC: Author; 2000.
and research therapy 2010; 14: 54-65.
Chess s،fernandez p)، 1980 ).the handicapped child and his family:consonance and dissonance. Journal of the American Academy of child psychiatry .19:56-57.
Cloitre M, Heimberg R, Leibowitz MR, Gitow A. Perceptions of control in panic disorder and social phobia. Cognit Ther Res 2000; 16: 569-77.
Garsham FM Van MB& COOk CR.(2006).Social Skill training for teaching Replacement Behaviors:Remediating Acquisition Deficits in At-Risk students.behavioral Disorders.31(4).363-377.
Greenberg, m(1980 ),Hearing families with Deaf children:stress and functionhing as Related to communication method.
Harrigan s, Nikolopoulos t (2006) communication between parents and deaf children : Implications for social –emotional development.the jornal of child and adolescent
Herbert JD, Gaudiano BA, Rheingold AA, Meyers VH, Dalrymple K, Nolan EM. Social skills training augments the effectiveness of cognitive behavioral group therapy for social anxiety disorder.Behav Ther 2011; 36: 125-38.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقص شنوایی و ناشنوایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها:
28,900 تومان
تعداد بازدید: 0
0 فروش 0 بازدید