نویسنده
تاریخ انتشار
۲۶ خرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4761 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد حرکتی و مهارت های حرکتی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) عملکرد حرکتی و مهارت های حرکتی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

مقدمه‌ای بر یادگیری و اجرای حرکتی، عملکرد حرکتی چیست، تعریف مفهومی عملکرد حرکتی، آموزش یادگیری و عملکرد حرکتی، اختلالات عملکرد حرکتی، عملکرد حرکتی در دورهٔ بزرگسالی، مولفه های عملکرد حرکتی، مهارت های حرکتی درشت، مهارت های حرکتی درشت در سنین دبستان، مهارت های حرکتی ظریف، عوامل موثر بر عملکرد حرکتی، نظریه ها و دیدگاه های عملکرد حرکتی، تعادل، ارتباط عملکرد حرکتی با بهبود مهارت های حرکتی ظریف و درشت، انواع تعادل، هدف‌هاى تمرینات تعادل، تعادل و عملکرد ورزشى، مهارت های حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه و بیش فعالی، رابطه تصویرسازی ذهنی بر عملکرد حرکتی و در ادامه…

عملکرد حرکتی و تعادل کودکان، نظریه رشد حرکتی گالاهو، ﺑﺮرسی ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺮﻛﺘی، ارتباط بین ارزیابی‌های عملکرد حرکتی و عناصر عملکرد حسی، بررسی ارتباط عملکرد حرکتی با بهبود مهارت های حرکتی، تأثیر یوگا و پیلاتس بر عملکرد حرکتی سالمندان، آزمون های عملکرد حرکتی و کنترل پاسچر، سوابق پژوهشی مرتبط با عملکرد حرکتی و مهارت های حرکتی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 32
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Amalkard_Harkati

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد حرکتی و مهارت های حرکتی

در عصب‌شناسی، به مجموعه حرکت‌هایی که با هم ترکیب شده تا یک حرکت بهینه و هماهنگ همچون بالا بردن دست را به وجود آورند مهارت‌های حرکتی یا عملکرد حرکتی گفته می‌شود. مهارت های حرکتی ظریف و درشت به عملکرد حرکتی دانش آموزان کم توان ذهنی تاثیر دارد. افرادى که از تـعادل بـهترین برخوردارند، سریع‌تر از کسانى که در تعادل مـشکل دارنـد، به تمرین در یادگیرى مهارت‌هاى ورزشى پاسخ مى‌دهند. پیوندهاى محکمى‌ میان زمان واکنش، زمان حرکت و توانایى حفظ تعادل وجود دارد. از سوى دیگر، بدن با سرعت بـیش‌ترى بـه نیروهاى بر هم زنـنده‌ى تـعادل واکنش نشان مى‌دهد و سریع‌تر به تعادل برمى‌گردد (شریفیان، 1396).

توانایى حفظ تعادل یکى از مهمترین‌ فاکتورهای مهارت حرکتی است‌ که از کودکى تا سـالمندى در اجـراى حـرکات انسان مؤثر است. تعادل، مهارتى حرکتى و پایه‌اى‌ است که در مهارت‌هاى دیگر یاد گرفته مى‌شود. هر فعالیت بـدنى به درجاتى‌ از تعادل یا توازن‌ نیاز‌ دارد. تعادل به یکپارچگى محرک‌هاى دریافتى از سیستم‌هاى بینایى و حـس حرکتى وابسته است. حـس بـینایى اطلاعاتى در خصوص وضعیت نسبى بدن در محیط براى ما فراهم مى‌آورد و داده‌هاى حس حرکتى از‌ گیرنده‌هاى عمقى بدن، اطلاعات مربوط به وضعیت نسبى اندام‌ها و بخش‌هاى متفاوت بدن را در مقایسه با یکدیگر به ما مـى‌دهد (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد حرکتی).

در حقیقت، تعادل نوعى برنامه‌ى کارى حس درونى و بینایى است که‌ ما‌ را قادر مى‌سازد، در موقعیت‌هاى متفاوت، بدن خود را در مقابل نیروى جاذبه‌ى زمین در وضعیت مناسب حفظ کنیم. و ولاکوت و شاموى-کوک (1990) معتقدند، براى دستیابى به تعادل، عـوامل چـند‌ گانه‌ى‌ عصبى و بیو مکانیکى باید با هم عمل کنند. عوامل مؤثر در حفظ تعادل از نظر آن‌ها عبارتند از: هم نیروزایى پاسخ عضلات قامتى؛ سیستم‌هاى بینایى، دهلیزى و حس- پیکرى؛ سیستم‌هاى‌ سازگارى‌؛ قدرت عضلانى؛ دامـنه‌ى حـرکتى مفاصل؛ و ریخت‌شناسى بدن (عبدلی، 1395).

پیشینه تحقیق (پژوهش) عملکرد حرکتی یا مهارت های حرکتی

بارکلی (1982) گزارش کرد که در ارزیابی حرکتی مشخص شد که 26 درصد از این‌ کودکان‌ در‌ هماهنگی حرکتی ضعیف هستند و ایـن‌ ضعف در مـهارت‌های درشـت و ظریف کاملا مشهود است. به‌ عبارت‌ دیگر‌ این کودکان دچار خام حرکتی‌ هستند علیزاده، 1386 برای درمان و مـداخله در فـرایند حرکتی ایـن کودکان استفاده از حرکت‌ درمانی‌ به‌ عنوان‌ یکی از راهکارهای درمانی در کنار سایر روش‌هایی‌ چون دارو درمانی‌، تغذیه درمانی‌، رفتار درمانی‌ می‌تواند‌ مـفید‌ بـاشد. استفاده‌ از مـهارت‌های حرکتی لازم‌ در این کودکان مستلزم یکپارچه‌ سازی‌ کنش‌های‌ حرکتی است. برای مثال،ترسیم یک مربع توسط کودک بیش‌فعال مستلزم‌ تـوانایی‌ درک‌ ارتباطات بین‌ خطوط مربع و فعالیت حرکت هماهنگ در ترسیم شکل‌ است.

کنترل حرکتی در‌ این‌ کودکان به تـدریج بـه دسـت‌ می‌آید. مثلاً، این کودکان بسط اندام‌های خود در فضا را می‌آموزند و سپس اشیای عینی‌ را‌ درک می‌کنند. با انجام مهارت‌های حرکتی می‌توان مـیزان تـمرکز این‌ کودکان را افزایش داد. پس لازم‌ است‌ اصول اساسی‌ مبتنی بر تأثیر و کنش مهارت‌ حرکتی‌ در‌ فرایند رشـد شناختی و روانـی ایـن کودکان مورد‌ بررسی‌ قرار گیرد. دلاکاتو رابـطه‌ی‌ قـوی‌ بین‌ سازمان عصبی و حرکت‌ها را‌ مطرح‌ کرد.

گتمن‌ ادراک‌ بینایی از راه‌ آموزش‌ حرکتی را امکان‌پذیر ساخت. کپارت مشکلات‌ یادگیری‌ را ناشی از عدم‌ رشد بهنجار مهارت‌های حـرکتی مـی‌داند. مونته سوری با آموزش حواس از راه حرکت و ارتباط‌ لمسی شی‌ء به‌ تقویت مهارت‌های شناختی کودک‌ پرداخـت. در پژوهشی دیگر موسکا‌ موستون (1966) و نقش آن در انجام‌ تمرین‌های حـرکتی در کـودکان ADHD (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال بیش فعالی و نقص توجه) پرداختند این رویکرد بیشتر در تربیت‌بدنی مطرح بوده و بر اساس اصـل «شدن» است، این‌ رویـکرد‌ همراه با ارتباطی‌ خشک و خشونت که‌ در‌ بازی‌ های‌ رسمی‌ تربیت‌بدنی‌ وجود‌ دارد، نیست (علیزاده، 1386).

منابع فارسی و غیر فارسی

شجاعی، معصومه. (1388). رشد حرکتی. تهران: دانشگاه امام حسین (ع).
سماواتی شریف، محمد علی؛ و سیاوشی حمید. (1394). فیزیولوژی تمرین. انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.
محب، نعیمه؛ امیری، شاهرخ و بهروش، عاطفه. (1395). اثر بخشی بازی درمانی کوتاه مدت ساختاری بر علایم اختلال نقص توجه-بیش فعالی کودکان پیش دبستانی (6 ساله). فصلنامه آموزش و ارزش یابی. سال ششم.
کوثری، سعید؛ کیهانی، فاطمه؛ حمایت طلب، رسول و عارب عامری، الهه. (1396). بررسی تاثیر یک برنامه فعالیت های بدنی منتخب بر رشد مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی (ADHD) و کودکان اوتیسم (HFA). رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی.
میر غنی، جواد. (1396). تاثیر 8 هفته تمرینات استقامتی، قدرتی و موازی بر ترشح هورمون های کورتیزول و تستوسترون و سطوح چربی های خون در کشتی گیران مرد جوان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد حرکتی).

Goldberg , M. C., Mostofsky. S. H., Cutting, L. E., Mahone, E. M., Astor, B. C., Denckla, M. B., & Landa, R. J. (2005). Subtle executive impairment in children with autism and children with ADHD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 35(3), 279-293.
Harvey, W. J., Reid, G., Grizenko, N., Mbekou, V., Ter-Stepanian, M., & Joober, R. (2007).Fundamental movement skills and children with attention-deficit hyperactivity disorder: Peer comparisons and stimulant effects. Journal of abnormal child psychology; 35(5):871-82.
Lehner-Dua, L. L. (2001). The effectiveness of Russell A. Barkley’s parent training program on parents with school-aged children who have ADHD on their perceived severity of ADHD, stress, and sense of competence. New York: Hofstra University.
Meyer A, and T Sagvolden.(2006). Fine motor skills in South African children with symptoms of ADHD: influence of subtype, gender, age, and hand dominance. Behav Brain Funct; 2: 33.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد حرکتی

 1. مردای ( خریدار محصول )

  سلام بنده مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد حرکت را خریداری کردم؛ بعد پرداخت لینک دانلود ظاهر شد اما به ایمیلم پیامی نیومده؛ لازم دارم در ایمیلمم داشته باشم لطفا پیگیری کنید با تشکر🌹🌹

  • ShahreFileمدیر سایت

   درود. لینک فایل به Gmail شما مجددا ارسال شد، لطفا پوشه spam را هم چک بفرمایید، بعضاً ایمیل ها به جای پوشه Inbox وارد پوشه Spam می شوند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *