نویسنده
تاریخ انتشار
۱۹ فروردین ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4014 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس انسجام منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس انسجام دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

احساس انسجام چیست، تعریف حس انسجام، حس انسجام در روانشناسی، احساس انسجام فلسنبرگ، احساس انسجام آنتونوسکی، نظریه خاستگاه سلامت، مفهوم احساس انسجام، سه خرده مؤلفه ی احساس انسجام، احساس انسجام روانی، انواع احساس انسجام، احساس انسجام گروهی، احساس انسجام خانواده، رشد و ثبات احساس انسجام، پیامد های احساس انسجام، مفهوم سلامت روان و ارتباط آن با احساس انسجام، عوامل اثرگذار بر احساس انسجام، مدل بهینه سازی انسجام، ارتباط و نقش ویژگی های شخصیتی در شکل گیری احساس انسجام و در ادامه…

نظریه ها و دیدگاه های احساس انسجام، مولفه های احساس انسجام، بررسی اثر بخشی احساس انسجام، رابطه سرزندگی و احساس انسجام روانی، ارتباط احساس انسجام روانی و سلامت اجتماعی، رابطه احساس انسجام و افسردگی، رابطه انسجام روانی با رضایت زناشویی، بررسی سهم احساس انسجام و خودشفقتی، رابطه احساس انسجام و عزت نفس، رابطه احساس انسجام و سخت کوشی، موضع گیری نظری و یافته های پژوهشی در خصوص احساس انسجام، شواهد تجربی در رابطه با متغیرهای پژوهش در داخل و خارج ایران و … بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 55
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Ehsas_Ensejam

مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس انسجام

حس انسجام توسط آرون آنتونوسکی ،مطرح شد وی احساس انسجام را به صورت یک جهت گیری شخصی به زندگی تعریف می کند (بنتون ولارس، 2008؛ نقل از رضایی،1391). آنتونوسکی استدلال می کند که احساس انسجام فرد به وی کمک می‌کند تا تعیین کند، که آیا رویداد ناگوار خنثی است، مفید است یا مضر. معنای ضمنی این مفهوم این است که افرادی با احساس انسجام بالا قادر و مایل به کنار آمدن با استرس‌ هایی هستند که با آن مواجه می‌شوند. آنتونوسکی ادعا کرد که آنها استرس و اضطراب (مبانی نظری پیشینه تحقیق استرس و اضطراب) را بسیار متفاوت ارزیابی می‌کنند و بیشتر به عنوان یک چالش یا تهدید می بینند و نسبت به افراد با احساس کنترل پایین بهتر با شرایط تنش آور کنار می آیند.( آنتونوسکی،1987،ص19، نقل از قائدی فر،1391).

آنتونوسکی بر این باور خود تاکید دارد که از طریق حس انسجام می توان توجیه کرد که چرا فردی می تواند حد بالایی از استرس را از سر بگذراند و سالم بماند بنابرابن به اعتقاد او احساس انسجام، کنترل بر استرس را ارزیابی می کند و کنترل از طریق سه مولفه قابل درک بودن، کنترل پذیری و معنی دار بودن ممکن می شود. براساس تئوری آنتونوسکی حس انسجام یک تجربه درونی است که به صورت تدریجی در طول جوانی رشد می کند تا در یک فرد به کیفیت نسبتا پایدا رمی رسد (مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس انسجام).

بر اساس نظر آنتونوسکی (1987،1991) سطح احساس انسجام روانی فرد همزمان با تجارب دوران، کودکی، نوجوانی و جوانی رشد می‌یابد و بعد از 30 سالگی به یک سطح نسبتا ثابتی می‌رسد. سازۀ احساس انسجام به یک جهت‌گیری کلی از فرد یا جهان اشاره دارد که با قابلیت درک، قابلیت مدیریت و معناداری مشخص می‌شود آنتونوسکی (1987؛ به نقل از فلت ،لیسکنن وروپیلا، 2003).

 پیشینه تحقیق (پژوهش) احساس انسجام

نمازی و همکاران (1395) در تحقیقی به عنوان نقش سرمایه های روانشناختی در پیش بینی احساس انسجام روانی دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست به این نتیجه رسیدند که سرمایه های روانشناختی قادر به پیش بینی احساس انسجام است بنابراین سرمایه های روانشناختی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه های روانشناختی) عامل موثری در احساس انسجام روانی است. بیرامی، اسدی و حسینی (1393) در تحقیقی تحت عنوان پیش بینی تغییرات رفتارهای بهداشتی بر اساس متغییرهای احساس انسجام، خودکارامدی کلی خوشبینی و بد بینی در جمعیت دانشجویی به این نتیجه رسیدند که احساس انسجام پیش بینی کننده های خوبی برای رفتارهای بهداشتی بودند احساس انسجام، خودکارامدی کلی، خوش بینی بدبینی می تواند رفتارهای بهداشتی را پیش بینی کند.

حسنوند و عقیلی (1392)، در پژوهشی با هدف مقایسه اثر بخشی آموزش گروهی شناختی رفتاری به ابراز وجود و سلامت روان دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعی پرداختند، که پس از آموزش سیزده جلسه گروهی شناختی رفتاری برای پانزده دانش آموز به این نتیجه رسیدند که آموزش گروهی شناختی رفتاری می تواند به عنوان روشی معنی دار و مؤثر برای افزایش سلامت روان و ابراز وجود در نظر گرفته شود.

میتچل، استانی میرویک، کلین و ولابرودریک (2009) در بررسی مقایسه ای بین روان درمانی های مثبت با روان درمانی مبتنی بر حل مسأله و گروه های دریافت کننده پلاسپو، مشخص کردند که اگرچه ممکن است عاطفه مثبت و منفی در طول این درمان ها تغییر پیدا نکرده باشد، اما روان درمانی های مثبت، میزان بهزیستی ذهنی آزمودنی ها را نسبت به دو درمان دیگر بیشتر افزایش می دهند. تومبا و همکاران (2010) به بررسی تأثیر درمان مثبت نگر و مدیریت اضطراب به شیوه شناختی- رفتاری بر افزایش بهزیستی روانشناختی دانش آموزان پرداختند نتایج این مطالعه حاکی از اثربخشی بیشتر درمان مثبت نگر بر میزان بهزیستی روانشناختی دانش آموزان نسبت به مدیریت اضطراب بود.

منابع فارسی و انگلیسی

ظریف گلبار یزدی، هانیه؛ موسوی فر، نزهت و آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا (1390). اثربخشی گروه درمانی بهزیستی بر کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و افزایش بهزیستی روانشناختی زنان نابارور. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی.
فریش، مایکل بی‏(1390). روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی: جلد دوم، کاربرد رویکرد رضایت مندی از زندگی در روان شناسی مثبت‏نگر و شناخت درمانی. ترجمه دکتر اکرم خمسه. تهران: انتشارات ارجمند (مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس انسجام).
فضلعلی (1391). نقش میانجیگری احساس انسجام روانی در رابطه ی ابعاد فرزند پروری ادراک شده با اهمال کاری و انگیزش تحصیلی دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
قائدی فر،ح.(1391).بررسی نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه سبک های دلبستگی با خود تنظیمی .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد
معمار باشی اول ، م .،صبری نظر زاده ،ر. وعبد خدائی ،م.(1391).مجله علمی پژوهشی روانشناسی ،مشاوره شغلی وسازمانی.

omba, E., Belaise, C., Ottolini, F., Ruini, C., Bravi, A & Albieri, E (2010). Differential effects of well-being promoting and anxiety management strategies in a non-clinical school setting. Journal of Anxiety disorders, 24, 326- 333.
Sadeghian E, Heidarnia A . (2009). Determination of mental health and related stressors in student of Hamadan medical university . The Hayat of ficial scientific quarterly publication of the School of Nursing & Midwifery 2009;15(1):71-81. (Persian).
Seligman, M.E.P. (2005). Spotligh ton positive psychology. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 1255-1280.
Seligman, martin E.P.; Chikszent mihalyi, mihaly(2000) Positive psychology: An Introduction.American Psychologist 55(1): 5-14.
Seyedi Asl, ST (2014). The Effectiveness of Group Positive Psychotherapy on Improving the Depression and Increasing the Happiness of the Infertile Women: Clinical Trial. European Journal of Experimental Biology, 4(3):269-275.
Ying, Y., Lee, P.A., Tsai, J.L. (2007). Attachment, sense of coherence, and mental health among Chinese American college students.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

2 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس انسجام

 1. لیدا حق پناه

  سلام.
  منابع و محتوای این مبانی بروزه…؟ میخوام رفرنس بیشتر مرتبط با دهه ۱۳۹۰ به بعد باشه.

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود لیدای عزیز.
   بله منابع و محتوای مبانی نظری و پیشینه فوق بروز هستش خیالتون راحت باشه 🌹

 2. عاطفه رضوی

  خیلی جامع و کامل بود؛ مهمتر از همه پاسخگویی شما در حل مشکل دانلود فایلم بود؛ سپاس از شما

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود. موفق و پیروز باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *