نویسنده
تاریخ انتشار
۲۱ اسفند ۱۳۹۹
تعداد بازدید
4068 بازدید
26,900 تومان٪45 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه های روانشناختی فصل دوم پایان نامه توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است دانلود ادبیات و پیشینه پژوهش سرمایه های روانشناختی به همراه پیشینه پژوهش داخلی و پیشینه خارجی سرمایه های روانشناختی بوده و کلیه کلید واژه های مرتبط با این موضوع را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه پژوهش در زمینه سرمایه های روانشناختی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است لازم به ذکر است این محصول شامل 2 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

تعریف سرمایه روانشناختی، سرمایه روانشناختی چیست، رابطه سرمایه های روانشناختی، مولفه های سرمایه روانشناختی، سرمایه های روانشناختی معلمان، نظریه های سرمایه روانشناختی، ابعاد سرمایه روانشناختی، مقاله سرمایه های روانشناختی، رابطه سرمایه روانشناختی با سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی درون سازمانی، سرمایه اجتماعی برون سازمانی، مفهوم سرمایه روان‏شناختی، مؤلفه های سرمایه روانشناختی، مؤلفه خودباوری- خودکارآمدی، نظریه خودکارآمدی آلبرت بندورا، عوامل مؤثر بر خودکارآمدی، ویژگی های افراد خودکارآمد، نقش سرمایه های روانشناختی (امید، خوش بینی، خودکارآمدی، تاب آوری)، مؤلفه خوش بینی، مؤلفه امید، مؤلفه تاب آوری، تاریخچه تاب آوری، تعریف تاب آوری، ویژگی‌های افراد تاب آور، نظریه‌های تاب آوری، نظریه ی ورنر و اسمیت، نظریه ی بلاک، نظریه گارمزی و در ادامه…

رابطه ابعاد سرمایه روانشناختی با عملکرد شغلی، رابطه ابعاد سرمایه روانشناختی و سرزندگی دانش آموزان، بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه روان شناختی و هویت سازمانی، ابعاد سرمایه روانشناختی در پرستاران، بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه راونشناختی و کیفیت خدمات، بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگی های شخصیتی، بررسی تأثیر سرمایه‌ روانشناختی با میانجیگری انگیزه، مفهوم توانمندسازی روان‌شناختی و رابطه آن با سرمایه روان‌شناختی، تأثیر سرمایه ی روانشناختی بر دلبستگی کاری، رابطه مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی، بررسی اثربخشی مدل مداخلۀ سرمایه روانشناختی(PCI) بر سلامت، نقش سلامت معنوی و ذهن آگاهی در سرمایه روانشناختی و … به همراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پایان نامه در 101 صفحه با فرمت DOC و قابل ویرایش می باشد.

? نوع فایل : Word
?تعداد صفحات : 101
? گارانتی بازگشت وجه دارد.
? رفرنس دهی استاندارد دارد.
? منابع فارسی و انگلیسی دارد.
? ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
? شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

Sarmaye_Ravanshenakhti

مبانی نظری پیشینه تحقیق سرمایه های روانشناختی

سرمایه روان شناختی ریشه در رفتار سازمانی مثبت گرا و روانشناسی مثبت گرا دارد. لوتانز (۲۰۰۲ و ۲۰۱۰) رفتار سازمانی مثبت گرا را به عنوان مطالعه و کاربرد مثبت گرایی در توانمندی های منابع انسانی و ظرفیت های روانشناسی که می توانند برای بهبود عملکرد در محیط کار امروز، اندازه گیری شوند، توسعه یابند و مدیریت شوند تعریف می کند بنابراین، همان طور که نظریه پردازان اصلی این حوزه جدید مطالعاتی بیان می دارند رفتار سازمانی مثبت گرا پاسخی برای توجه به چنین دستاوردهایی محسوب می شود (یوسف و لوتانز، ۲۰14)، و تلاش می کند خلاء ناشی از چنین رویکردهایی را در محیط کار با استفاده از بینش های جدید خود، نظریه پردازی و تحقیق پر کند (به نقل از فروهر، 1395 ).

نتایج حاصل از پژوهشی که بر اساس نظریۀ چند عاملی بهره وری ساعتچی انجام گرفته، حاکی از آن است که افزایش عملکرد کارکنان و در نتیجه، افزایش بهره وری کارکنان نیاز به تأمین شرایطی متعدد دارد که مهمترین عامل، نیروی انسانی است که برای افزایش روحیه و رضایت شغلی آنها و به طور کلی عملکرد و بهره وری کارکنان، لازم است به ارضای نیازهای روانی انها در محیط کار توجه شود (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه های روانشناختی).

نتایج نشان داده اند که فشار روان شناختی خیلی پایین یا خیلی بالا، عملکرد و بهره وری فرد را کاهش می‌دهد و فشار روان شناختی در حد بهینه می‌تواند باعث افزایش عملکرد و بهره وری کارکنان گردد یکی از مفاهیم جدیدی که در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی مورد توجه قرار گرفته، سرمایۀ اجتماعی است طرح موضوع سرمایۀ اجتماعی در بسیاری از مباحث اقتصادی، نشان دهندۀ اهمیت روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی است (مهدوی خانوکی، 1388؛ به نقل از ساعتچی،1397).

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی سرمایه های روانشناختی

در پژوهشی نقش سرمایه‏ روان‏شناختی در بهزیستی روانی (مبانی نظری پیشینه تحقیق بهزیستی روانشناختی) با توجه به اثرات تعدیلی سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت روش پژوهش از نوعت توصیفی- همبستگی بود. تعداد 400 نفر (200 پسر و 200 دختر) براساس جدول مورگان و به روش نمونه‏ گیری خوشه ‏ای انتخاب شدند برای گردآوری داده‏ ها از پرسشنامه‏ روان‏شناختی (لوتانز، 2015) مقیاس بهزیستی روان‏شناختی (ریف، 1989) و مقیاس سرمایه اجتماعی (دلاویز، 1394) استفاده شد (هاشمی نصرت‏آباد، باباپور، بهادری خسروشاهی، 1396).

باقرپور (1397) پژوهشی با هدف بررسی رابطه ‏ بین کیفیت زندگی کاری و کارایی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان ‏های کاشمر، خلیل‏ آباد، بردسکن و کوه سرخ انجام داد نتایج به دست آمده از پرسشنامه تحقیق، با استفاده از شاخص‏ های آمار توصیفی با آزمون رگرسیون ساده و آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری، محیط سالم و ایمنی کار و فضای کلی زندگی با کارایی رابطه مثقبت و معنا داری با ضریب همبستگی 85/0 وجود دارد (پیشینه تحقیق سرمایه های روانشناختی).

تحقیق چان (2013؛به نقل از فتوحی نیا،1390) با موضوع بهزیستی در معلمان هنگ کنگ نشان داد که روحیه‏ سپاسگزاری و بخشش به طرز چشمگیر و گسترده‏ ای با همدیگر، با جهت‏ گیری زندگی معنادار و بهزیستی روان‏شناختی و شخصی در ارتباط هستند و بیانگر میزان تنوع چشمگیری در پیش‏بینی بهزیستی شخصی نسبت به شادی و شادکامی می‏باشند.

در تحقیق دالنایسه، یاناماندرام و کلیف (2012؛ به نقل از فتوحی نیا،1390) با موضوع تأثیر تعطیلات بر کیفیت زندگی این نتیجه به دست آمد که تعطیلات و اوقات فراغت حیطه وسیعی از کیفیت زندگی را تشکیل می‏دهد و منجر به ارتقاء کیفیت زندگی اکثر مردم می شود و کیفیت زندگی به معنی چیزهایی متفاوت برای مردم مختلف در نقاط مختلف زندگی‏شان برای ارائه یک مفهوم فردی پویا است (دالنایسر و همکاران، 2012).

منابع فارسی و لاتین

باباییان، علی و سید نقوی، میر علی و علیزاده، حسین و پور غلامی، محمد رضا .( 1391 ). تأثیر سرمایه روان شناختی بر رضایت شغلی افسران مرد ناجا (مورد مطالعه: فا .ا.قزوین) فصلنامه پژوهشهای مدیریت انتظامی، سال 7.
بوژمهرانی، سمیه و حامیلری، ندا.( 1388 ). بررسی امید به زندگی در فرزندان یتیم و غیر یتیم در شهرستان گرگان، پایان نامه تحصیلی کارشناسی(چاپ نشده) رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور بهشهر.
بهادری خسروشاهی، جعفر و هاشمی نصرت آبادی، تورج و بیرامی، منصور.( 1391 ). رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی در کتابداران کتابخانههای عمومی شهر تبریز، مجله پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی.
حضوری، محمدجواد و صالحی، علی.( 1391 ). ارتقای تعهد سازمانی و رضای ت شغلی کارکنان سازمانهای دولتی ایران: بررسی و تبیین نقش اجزای سرمایه روانشناختی، مجله پژوهش های مدیریت منابع انسانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه های روانشناختی).

Avey JB, ReichardRJ, Luthans F, Mhatre KH.(2011). Meta-analysis of the impact of positive psychological capital on employee attitudes, behaviors, and performance. Human resource development quarterly; 22(2): 127-52.
Avey, B. e tal. (2006); “The implications of positive psychological capital on employee absenteeism”, Journal of Leadership and Organizational Studies, 13(2), 50-110.
Bandura,A.(1989).Human Agency in social Conilive theory,September 1989, American Psychologist.
Bandura,A.(1997).Self-Efficacy: the Exersis of control, ChaPter6,NewYork: freeman.
Bandura A.(2007).Cultivate self-efficacy for personal and organization In E.A. Locke (Ed.), The Blackwell Handbook of Principles in Organization Behavior. London: Blackwell Publishing: 120-36.
Brandt T, Gomes J, Boyanova, D.(2011). Personality and psychological
capital as European countries.Finnish. Journal of Business Economics; 3(11):263-89.
Bitmiş, M. G. and A. Ergeneli, (2013). The role of psychological capital and trust in individual performance and job satisfaction relationship: A test of multiple mediation model. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 99: 173- 179.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با 09371500937 تماس بگیرید.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه های روانشناختی

 1. زهرا نوردهی

  دو تا مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه های روانشناختی مجزا با منابع بروز، کارمو راه انداخت ممنون از شما ممنون از پاسخگویی قبل خریدتون??

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   سپاس از دیدگاه انرژی بخش تون؛ موفق باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *