نویسنده
تاریخ انتشار
۲۸ آبان ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4217 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
5/5 - (1 امتیاز)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی، منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین و جامع ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) هویت سازمانی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف و مفهوم هویت، تعریف مفهومی و عملیاتی هویت سازمانی، برندینگ و هویت سازمانی، انواع هویت سازمانی، اهمیت هویت سازمانی، طراحی هویت سازمانی، ابعاد هویت سازمانی، تاریخچه هویت سازمانی، هویت بصری سازمانی، عوامل موثر بر ساخت و شکل گیری هویت، اولویت بندی ابعاد هویت سازمانی، ترین عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت سازمانی، توجه رسانه ها، وجهه خارجی سازمان، تیم مدیران عالی سازمان، ارتباطات خارجی سازمان، ارتباطات داخلی سازمان، مدیریت منابع انسانی، عملیات سازمان، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و در ادامه...

هویت سازمانی چیست؟، رابطه هویت سازمانی با سکوت سازمانی، ارائه مدل هویت سازمانی، بررسی رابطه هویت سازمانی و ابعاد سه گانه آن، نقش هویت تیمی و هویت سازمانی بر عملکرد شغلی، تاثیر ابعاد هویت سازمانی بر تعهد سازمانی، رابطه هویت سازمانی و سلامت سازمانی، تأثیر هویت سازمانی بر بهره وری، بررسی تجربی مدل بسط یافته هویت سازمانی، ارتباط میان جامعه پذیری سازمانی و هویت سازمانی، هویت سازمانی در هزاره ی سوم، بررسی تأثیر ویژگی‏ های سازمانی بر هویت منسجم سازمانی، رابطه بین هویت سازمانی و انگیزش شغلی، سوابق پژوهشی مرتبط با هویت سازمانی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 45
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

پیشینه تحقیق (پژوهش) هویت سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی

هویت سازمانی  Corporate Identity یک چارچوب شناختی برای فهم واقعیت است و به عنوان پیش فرض های مشترک در مورد سازمان به کار می رود. این مفهوم به عنوان یک گفت و شنود راجع به احساس و واقعیت و همچنین به عنوان خواست های جمعی در مورد محتوای سازمان و مکان برای هویت شخصی به کار رفته است. هویت سازه ای فرا فردی است و بوسیله شناخت های سطح فردی تشریح و امکان پذیر می شود. در نتیجه می توان گفت هویت سازمانی، یک ابزار استراتژیک برای رسیدن به هدف ها و چشم اندازهاست. (مسگران و روح بخش، 1398)

هویت سازمانی از جمله نگرش های کارکنان است. که پس از دهه 1980 به حوزه مطالعات سازمانی وارد شده و درک مدیران را از رفتار کارکنان و سازمان افزایش داده است. هویت سازمانی بنیادی است که فرآیندهای اجتماعی سازمان به روی آن ساخته شده و ریشه در رفتار سازمانی دارد. در مجموع، تحقیقات مرتبط با هویت، نشانگر حوزه متنوع و پرباری در مطالعات سازمانی است. در این راستا هویت سازمانی، می تواند به عنوان یک فیلتر و یا یک غربالگر ادراکی، جهت پردازش اطلاعات و تفسیر موضوعات به اعضای سازمان کمک کند. (الستر و همکاران، 2017).

هویت سازمانی تأثیر عمده ای بر بسیاری از رفتارهای سازمانی و در نتیجه عملکرد و دستیابی به اهداف آن داشته است. هویت سازمانی می تواند هر دو جنبه رضایتمندی و رفتار کارکنان و اثربخشی سازمان (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی) را تحت تأثیر قرار دهد. سازمان ها می توانند تا حد زیادی از ایجاد هویت یابی کارکنان با سازمان بهره ببرند. هویت سازمانی با انواع گرایش های شغلی، رفتارها و پیامدهایی که از سازمان پشتیبانی می کنند، از جمله تصمیم گیری های فردی، تعهد به اهداف مشترک و تعامل کارکنان ارتباط دارد. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی).

پیشینه تحقیق (پژوهش) هویت سازمانی

پترسون و همکاران (2016) تحقیقی با عنوان «مسئولیت اجتماعی، هویت سازمانی و انگیزش» انجام داده اند. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق فضیلت سازمانی) هدف از این تحقیق بررسی تأثیر متغیر مسئولیت اجتماعی بر انگیزش، خشنودی و هویت سازمانی است. جامعه آماری این تحقیق 224 نفر از کارکنان خطوط هوایی کشور سوئیس می باشند که با نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در واقع نمونه آماری شامل دو گروه اصلی درگیر در برنامه های مسئولیت اجتماعی و افراد غیر درگیر در این برنامه ها می باشد. ابزار اصلی جهت گرد آوری داده ها، پرسشنامه 54 سؤالی است که کارکنان به گویه های آن پاسخ داده اند. یافته های پژوهش به روشنی نشان می دهد که تفاوت معناداری از ادراک انگیزش و هویت سازمانی بین افراد درگیر و افراد غیر درگیر در برنامه های مسئولیت اجتماعی وجود دارد. اما چنین تفاوتی در ادراک از خشنودی شغلی مشاهده نشد.

ارجمندی و همکاران (1395) پژوهشی تحت عنوان « تبیین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر بر ساخت سازمانی هویت در سازمان های دولتی» انجام داده اند. این پژوهش با هدف بررسی عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر بر شکل گیری هویت سازمانی و ارایه راهکارهایی جهت بهبود و تقویت آن انجام شد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع علی یه شمار می رود. متغیرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از: توجه رسانه ها به سازمان، وجهه خارجی سازمان، ارتباطات خارجی، تیم مدیران عالی، مدیریت منابع انسانی، عملیات سازمان و ارتباطات داخلی. متغیر وابسته نیز هویت سازمانی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی است. تعداد نمونه آماری 253 نفر محاسبه گردید. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه هویت سازمانی با 8 سؤال و پرسشنامه متغیرهای مستقل با 43 سؤال می باشد.

منابع فارسی و لاتین

قاسم زاده، ابوالفضل؛ ملکی، شیوا و حبیبی، حمداله (1393)، نقش هویت تیمی و هویت سازمانی بر عملکرد شغلی و مسئولیت اجتماعی، فصلنامۀ مدیریت سازمان های دولتی.
رحیمی، غلامرضا، وظیفه دمیرچی (1391)، «اخلاق و مسئولیت اجتماعی در عصر کمرنگ شدن اخلاقیات»، همایش ملی ارزشها و اخلاقیات در مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب.
قلی پور، آرین، پورعزت، علی اصغر، محمدی، فرشته (1390)، «تبیین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر شاخت سازمانی هویت در سازمان های دولتی»، فصلنامه مدیریت دولتی.
خسروی، محمدرضا؛ دل افروز، نرگس؛ شاهرودی، کامبیز؛ رضایی یوسفی، بهنام (1394). توسعه مدلی برای سنجش تاثیر مسئولیت اجتماعی و هویت سازمانی بر ارزش ویژه برند. مدیریت بازرگانی.
پروری، نقدی، و سهرابی (1395)، مطالعۀ رابطه هویت سازمانی و ابعاد سه گانه آن با بدبینی سازمانی کارکنان (مطالعه ای بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان قزوین)، نشریه مدیریریت منابع انسانی در ورزش. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی).

Tamm, K., Eamits, R. and Motsmees, P. (2010). “rela-tionship between CSR and job satisfaction”, university of Tartue, available
Lee, J; Ferreira, M. (2013). “A role of team and organizational identification in the success of cause-related sport marketing”, Sport Management Review.
Obschonka, M; Goethner, M; Silbereisen, R. K; Cantner, U. (2012). “Social Identity and the transition to entrepreneurship: The role of group identification with workplace peers”, Journal of Vocational Behavior.
Grisaffe, D. B., VanMeter, R., & Chonko, L. B. (2016). Serving first for the benefit of others: preliminary evidence for a hierarchical conceptualization of servant leadership. Journal of Personal Selling & Sales Management.
Trong Tuan, L. (2016). Knowledge Sharing in Public Organizations: The Roles of Servant Leadership and Organizational Citizenship Behavior. International Journal of Public Administration.
Oktug, Z., (2015). “The Moderating Effects of Age and Tenure on the Relationship between Organizational Iden-tification and Job Satisfaction”, journal of Management,.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی

 1. فائزه رفاهی

  چرا مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی به ایمیلم ارسال نشده..؟ فقط همون لحظه بعد خرید یک لینک دانلود ظاهر شد که فایلمو دانلود کردم..؟!

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود
   شما ایملتان را بدرست وارد نکرده اید، ایمیل پیامک شده شما به پشتبان سایت و ایمیلی که در زمان خرید درج کرده متفاوت بوده، به هر حال فایل مجددا به ایمیل تصحیح شده شما ارسال شد، لطفا جهت اطمینان پوشه اسپم را هم چک بفرمایید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *