نویسنده
تاریخ انتشار
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3966 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
5/5 - (1 امتیاز)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلبستگی نوجوانان و بزرگسالان منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) دلبستگی نوجوانان و بزرگسالان دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعاریف دلبستگی، تفاوت دلبستگی با وابستگی، اصول نظریه دلبستگی، مراحل دلبستگی، مبنای نظری دلبستگی، اختلال دلبستگی در بزرگسالان، اختلال دلبستگی در نوجوانان، بررسی دلبستگی بزرگسالان و انطباق پذیری خانواده، نقش تعهد مذهبی و سبک دلبستگی بزرگسالان، روابط ساختاری سبک‌های دلبستگی، نظریه های دلبستگی، نظریه روان تحلیل گری فروید، نظریه آنافروید، نظریه اریکسون، نظریه یادگیری، نظریه کردارشناسی، نظریه شناختی، نظریه آدلر، نظریه اشپیتز، نظریه ماهلر، نظریه ملانی کلاین، نظریه کارن هورنای، نظریه هارلو، نظریه دونالد وینی کات، نظریه سالیوان، نظریه مازلو، نظریه دلبستگی بالبی، انواع سبک های دلبستگی (سه گانه) در کودکان، سبک دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی، سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی / دوسوگرا، سبک دلبستگی ناایمن آشفته/ سردرگم، دلبستگی نوجوانان، دلبستگی بزرگسالان، سبک های سه گانه دلبستگی بزرگسالان، سبک دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی، سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی / دوسوگرا و در ادامه….

تفاوت دلبستگی بزرگسال و کودک، الگوهای فعال درونی، الگوی چهار گروهی دلبستگی بزرگسال، محورهای اجتناب و اضطراب و سبک های چهارگانه دلبستگی بزرگسال، الگوهای مثبت و منفی از خود و دیگران، تغییر در دلبستگی، دلبستگی به عنوان یک سازه سازمانی، دلبستگی به عنوان یک سازه صفتی، مقایسه سبک های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار، بررسی سبک‌ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال و شدت خشم، رابطه بین سبک های دلبستگی و سوء مصرف مواد، سوابق پژوهشی مرتبط با دلبستگی نوجوانان و بزرگسالان در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 92
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Adolescent_Adult_Attachment

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلبستگی نوجوانان و بزرگسالان

در خلال نوجوانی یا بروز تغیرات شناختی، هویتی و جنسیتی، طبیعت دلبستگی متفاوت از دلبستگی در اوایل کودکی است. با این حال نوجوان هنوز نیازمند اعتماد و دلگرمی و مسئولیت پذیری والدین و بعبارتی یک پایگاه ایمن در روابط نوجوان-والدین است (مشیری، 1397). کوباک و داملر (1994) به این مسئله اشاره داشتند که یکی از مهمترین ویژگی های روابط دلبستگی نوجوان با والدینش، پتانسیل روز افزون این روابط به تصحیح شدن توسط هدف می باشد. ماهیت روز افزون تصحیح شدن توسط هدف فراهم کننده زمینه ای مهم برای یکی از بااهمیت ترین تغیرات دوره نوجوانی، یعنی کاهش اعتماد به والدین به عنوان موضوع دلبستگی است.

زمانی که سیستم دلبستگی در نوجوان او را به سمت خود می کشد برای وی بسیار سخت است که در مقابل والدین ایستادگی کند و کسب استقلال (مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم استقلال دوران نوزادی) نماید. نوجوانی سنی است که درآن نوجوان به سرعت توانایی کاهش وابستگی خود به موضوعات دلبستگی را گسترش می دهد و نیاز شدیدی به کاوشگری و تسلط یافتن به محیط های جدید برای ارتقای سالم در سیستم کاوشگری پیدا می کند. با این حال اغلب نوجوان هنگام تنش و پریشانی به سوی والدین خود می رود (به نقل از شافع و همکاران، 2014).

با اینکه نظریه جان بالبی به پیوندهای اولیه شکل گرفته میان شیرخوار و مراقبانشان می پردازد اما همان طور که پژوهشگران دلبستگی بزرگسال خاطر نشان کرده اند، بالبی نیز متقاعد شده بود که نظام دلبستگی نقش حیاتی در سراسر چرخه زندگی بازی می کند و رفتار دلبستگی در انسان « زگهواره تا گور » وجود دارد. بالبی (1979) عنوان کرد درحالی که رفتار دلبستگی در اوایل کودکی بیشتر از هرزمان دیگر قابل مشاهده است اما می توان در چرخه حیات و به ویژه در فوریت ها آن را مشاهده کرد (مظاهری، 1390).

پیشینه تحقیق (پژوهش) دلبستگی نوجوانان و بزرگسالان

هسه و فلوید (2011) براساس پژوهشی که انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که نوجوانان و بزرگسالان دارای ﺳﺒﮏ دلبستگی ایمن (مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلبستگی و سبک های دلبستگی) سطوح پایین تری از عواطف منفی را تجربه می کنند و روابط مستحکم با دیگران؛ کسانی که در موقع درماندگی هیجانی برای دریافت حمایت به آنها مراجعه می کنند، بر قرار می سازند و افراد دارای سبک دلبستگی نا ایمن، در مقایسه با ایمن ها سطوح پایین تری از عواطف مثبت را تجربه می کنند و در توانایی خود تنظیم گری اضطراب، افسردگی و سایر عواطف منفی نا توانی نشان می دهند.

ابوعامره و آلراگاد (2013) در پژوهشی رابطه بین سبک های دلبستگی بزرگسالان و ویژگی‎های شخصیت را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که ارتباط مثبت معناداری بین سبک دلبستگی ایمن و برون گرایی وجود دارد همچنین نتایج بیانگر آن بود که یک ارتباط مثبت معناداری بین سبک دلبستگی مضطرب دوسوگرا و روان رنجورخویی و ارتباط منفی معناداری بین سبک دلبستگی مضطرب دوسوگرا و درون گرایی وجود دارد.

بشارت (1392) تحقیقی را با هدف تعیین نقش واسطه‎ای راهبردهای نظم‎دهی شناختی هیجان در رابطه بین سبک های دلبستگی و ناگویی هیجانی انجام داده است. 256 زن و مرد تهرانی (115مرد،141 زن) به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد سیاهه سبک دلبستگی بزرگسال بشارت (1384)، مقیاس ناگویی تورنتو و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایچ (2006) را تکمیل کنند. نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که دو دسته از راهبردهای سازش یافته و سازش نایافته نظم دهی شناختی هیجان در رابطه بین سبک های دلبستگی و ناگویی هیجانی تأثیر واسطه ای دارند. براساس این پژوهش، می توان نتیجه گرفت تأثیر واسطه ای راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان در رابطه بین سبک های دلبستگی و ناگویی هیجان جزئی است.

منابع فارسی و غیر فارسی

پروین، لارنس. ای و جان، الیور پی (بدون سال). شخصیت. ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور (1389). چاپ سوم، تهران: آییژ.
توکلی، مریم (1393). بررسی رابطه بین انواع سبک های دلبستگی و روان نژندی در زنان متأهل 20 تا 40 ساله شهر شاهدیه. پایان نامه کارشناسی.
حجتی، زهرا (1390). رابطه ابعاد شخصیت و راهبرد های تنظیم شناختی هیجان در میان مادران کودکان طیف اوتیسم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
حجازی، الهه؛ تنها، زهرا؛ رحمانی، سوده و نیک پور، روشنک (1396). تعیین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت، سبک های دلبستگی با سبک های عشق. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، سال هشتم.
حسنی، جعفر؛ شیخان، ریحانه؛ آریاناکیا، المیرا و محمود زاده، اکرم (1392). اضطراب اجتماعی نوجوانان: نقش سبک های دلبستگی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان. مجله روان شناسی تحولی (روان شناسان ایرانی) سال نهم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلبستگی نوجوانان و بزرگسالان).

Yarnoz-Yaben, S. (2016).Attachment style and adjustment to divorce. The Spanish Journal of Psychology, 13(1), 210-219.
Zlomke, K.R., & Hahn,K.S.(2015).Cognitive emotion regulation strategies:Gender differences and associatios to worry Personaity and Individual Differences, 48, 408-413.
Ronan, K. R., & Kendall, P. C. (1997). Self-talk in distressed youth: states of mind and content specificity. Journal of Clinical Child Psychology, 26, 330-337.
Roque, L., & Versísimo, M. (2011). Emotional context, maternal behavior and emotion regulation. Infant Behavior and Development, 34, 617-626.
Pietromonaco, P. R., & Barrett, L. F. (2000). The internal working models concept: What do we really know about the self in relation to others? Review of General Psychology, 4, 155-175.
Puddester, L. (2011).The implication of future time perspective and planning ability for children, s emotion regulation. A Dissertation Submitted to the school of Graduate and Postdoctoral Studies of the University of Ottawa.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلبستگی نوجوانان و بزرگسالان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *