پیشینه تحقیق دلبستگی نوجوانان و بزرگسالان

پیشینه تحقیق دلبستگی نوجوانان و بزرگسالان

توضیحات

پیشینه تحقیق دلبستگی نوجوانان و بزرگسالان یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه پیشینه تحقیق دلبستگی نوجوانان و بزرگسالان دارای کلید واژه های تاکیدی:

دلبستگی، تعاریف دلبستگی، تفاوت دلبستگی با وابستگی، اصول نظریه دلبستگی، مراحل دلبستگی، مبنای نظری دلبستگی، نظریه های دلبستگی، نظریه روان تحلیل گری فروید، نظریه آنافروید، نظریه اریکسون، نظریه یادگیری، نظریه کردارشناسی، نظریه شناختی، نظریه آدلر، نظریه اشپیتز، نظریه ماهلر، نظریه ملانی کلاین، نظریه کارن هورنای، نظریه هارلو، نظریه دونالد وینی کات، نظریه سالیوان، نظریه مازلو، نظریه دلبستگی بالبی، انواع سبک های دلبستگی(سه گانه) در کودکان، سبک دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی، سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی / دوسوگرا، سبک دلبستگی ناایمن آشفته/ سردرگم، دلبستگی نوجوانان، دلبستگی بزرگسالان، سبک های سه گانه دلبستگی بزرگسالان، سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی، سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی / دوسوگرا، تفاوت دلبستگی بزرگسال و کودک، الگوهای فعال درونی، الگوی چهار گروهی دلبستگی بزرگسال، تغییر در دلبستگی، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه دلبستگی نوجوانان و بزرگسالان، در 92  صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : Doc
💠تعداد صفحات : 92
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

پیشینه تحقیق دلبستگی نوجوانان و بزرگسالان

نظریه دلبستگی بر این باور است که دلبستگی، پیوندی جهان شمول است و در تمام انسان ها وجود دارد بدین معنا که انسانها تحت تأثیر پیوند های دلبستگی شان هستند . جان بالبی در سال 1969 نظریه دلبستگی را مطرح کرد. به نظر او روابط اجتماعی طی پاسخ به نیاز های زیست شناختی و روان شناختی مادر و کودک پدید می آیند. بالبی و اینسورث معتقدند که همه ی کودکان بهنجار احساس دلبستگی پیدا می کنند و دلبستگی شدید شالوده رشد عاطفی و اجتماعی سالم در دوران بزرگسالی را پی ریزی می کند. در واقع دلبستگی های انسان نقش حیاتی در زندگی وی ایفا می کنند اینسورث نیز رفتار دلبستگی در روابط بزرگسالی را به عنوان اساس پدیده ایمنی در هسته زندگی انسان مورد تأکید قرار داد.

او اظهار داشت که دلبستگی ایمن و سبک های دلبستگی ، عملکرد و شایستگی را در روابط بین فردی تسهیل می کند و همچنین ثابت کرد که دلبستگی موجب کاهش اضطراب می شود و فرد با دلگرمی و اطمینان به کاوش در محیط می پردازد (خوشابی و ابوحمزه، 1386). به طور کلی دلبستگی را می توان جو هیجانی حاکم بر روابط کودک با مراقبش تعریف کرد. نتیجه ی عمده ی کنش متقابل بین کودک و مادر ایجاد نوعی دلبستگی عاطفی به مادر است، طوری که باعث می شود وقتی با او تعامل دارد، احساس شادی و شعف کرده و به هنگام استرس از این که او را در کنار خود دارد، احساس آرامش کند (برک ، 1388). دلبستگی به پیوند هیجانی میان افراد اطلاق می شود در واقع افراد برای ارضاء نیاز های عاطفی خود بر یکدیگر تکیه می کنند ( ربر ، 1985؛ به نقل از گلی نژاد، 1380).

دلبستگی نوجوانان

درخلال نوجوانی یا بروز تغیرات شناختی، هویتی و جنسیتی، طبیعت دلبستگی متفاوت از دلبستگی در اوایل کودکی است. با این حال نوجوان هنوز نیازمند اعتماد و دلگرمی و مسئولیت پذیری والدین و به عبارتی یک پایگاه ایمن در روابط نوجوان-والدین است (ابراهیم نژاد، 1390) دلبستگی ایمن در دوره نوجوانی بر سه اصل پایه گذاری می شود:

1- ارتباط باز با مراقب اولیه ممکن باشد.

2-مراقب، قابل دسترسی باشد.

3- حمایت و کمک مراقب درصورت نیاز فراهم باشد.

درحالی که تعاملات جسمی بین کودک و والدین عامل بسیار مهمی در شکل گیری دلبستگی ایمن است، با بالا رفتن توان شناختی نوجوانان، گفتگوها وسیله ای می شوند که از طریق آن دلبستگی ایمن به وسیله نوجوانان تجربه و یا نادیده گرفته می شود. از دیدگاه دلبستگی گذر موفق در دوره نوجوانی با جداشدن نوجوان از والدینش تعریف نمی شود. درواقع گذر به استقلال و بزرگسالی به کمک دلبستگی ایمن و ارتباط عاطفی با والدین تسهیل می شود. چیزی که در این دوره بسیار حساس است در دسترس بودن و مسئولیت پذیری والدین در فراهم کردن یک پایگاه امن و پناهگاه ایمن است. (جانسون و ویفن، 1388)(پیشینه تحقیق دلبستگی نوجوانان و بزرگسالان).

کوباک و داملر (1994) به این مسئله اشاره داشتند که یکی از مهمترین ویژگی های روابط دلبستگی نوجوان با والدینش، پتانسیل روز افزون این روابط به تصحیح شدن توسط هدف می باشد. ماهیت روز افزون تصحیح شدن توسط هدف فراهم کننده زمینه ای مهم برای یکی از بااهمیت ترین تغییرات دوره نوجوانی، یعنی کاهش اعتماد به والدین به عنوان موضوع دلبستگی است. زمانی که سیستم دلبستگی در نوجوان او را به سمت خود می کشد برای وی بسیار سخت است که در مقابل والدین ایستادگی کند و کسب استقلال نماید. (به نقل از کاسیدی و شیور، 2008).

دلبستگی نوجوانان و بزرگسالان

با اینکه نظریه جان بالبی به پیوندهای اولیه شکل گرفته میان شیرخوار و مراقبانشان می پردازد اما همان طور که پژوهشگران دلبستگی بزرگسال خاطر نشان کرده اند، بالبی نیز متقاعد شده بود که نظام دلبستگی نقش حیاتی در سراسر چرخه زندگی بازی می کند و رفتار دلبستگی در انسان « زگهواره تا گور »وجود دارد (فرالی و شیور، 2000). بالبی(1979) عنوان کرد درحالی که رفتار دلبستگی در اوایل کودکی بیشتر از هرزمان دیگر قابل مشاهده است اما می توان در چرخه حیات و به ویژه در فوریت ها آن را مشاهده کرد (به نقل از مظاهری، 1379).

او اعتقاد دارد انسان به دلبستگی خود نسبت به پدر و مادر ادامه می دهد خواه دلبستگی اولیه مطلوب بوده یا نبوده باشد. درضمن عنوان می کند روابط دلبستگی، نوعی ویژه از پیوند عاطفی است که نسبتاً از روابط پایداری تشکیل شده است و به وسیله ی تمایلی برای حفظ نزدیکی به یک شریکی که به عنوان یک شخص منحصر به فرد و غیر قابل جایگزین با دیگری است مشخص می شود. ویس (1982) دلبستگی در بزرگسالان را به عنوان ایجاد یک پیوند توسط یک بزرگسال با بزرگسال دیگر می داند که در جنبه های اساسی و مهم، مشابه دلبستگی است که کودکان نسبت به مراقب اصلی خود ایجاد می کنند (دلبستگی نوجوانان و بزرگسالان).

این دلبستگی در بزرگسالان نتیجه عملکرد نظام هیجانی مشابه با دلبستگی در کودکان است، اگرچه در جریان تحول جرح و تعدیل شده است. نکته مهمی که در تمامی تعاریف به وضوح مورد تأکید قرار گرفته این است که کنش دلبستگی- فراهم آوردن سلامتی و ایمنی- ثابت و تغییر ناپذیر درچرخه حیات باقی می ماند، اگرچه مکانیزم های دستیابی به آن ممکن است همراه با بلوغ تغیر کند، اصلاح یا تعدیل شود یا تحول یابد (به نقل از مظاهری، 1379).

منابع فارسی و لاتین

– ابراهیم نژاد، مریم (1390). اثر بخشی آموزش مادر – نوجوان مبتنی بر سبک دلبستگی ایمن برای کاهش افسردگی دختران نوجوان دبیرستانی شهر تهران در سال تحصیلی 90-89 .
– ابن سینا، حسین بن عبدالله ( 1363). روان شناسی شفا: الفن و السادس من کتب الشفاء. تهران: امیرکبیر.( دلبستگی نوجوانان و بزرگسالان )
– اتکینسون، ریتا. ال.؛ اتکینسون، ریچارد. سی.؛ اسمیت ، ادوارد. ای.؛ بم ، داریل. جی. و هوکسما، سوزان نولن (بدون سال). زمینه روان شناسی هیلگارد. ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران (1387).
– اصغری نژاد، مهناز (1380). رابطه سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
-اعظمی، یوسف (1392). اثر بخشی تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرایند گراس بر کاهش خشم و تکاتشگری در افراد وابسته به مواد مخدر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

-Abou-Amerrh, Orib. A., & Alraggad, Fatima. E. (2013). The relationship between adult attachment styles and personality traits. Journal of British Social Sciences, 1(8), 66-73.
-Ainsworth, M.D.S., Blehar, M.C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: a psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Erbaum.
-Ainsworth, M.D.S. (1989). Attachment beyond infancy. American Psychology, 44,709-716.
-Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion regulation strategies across psycho pathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30, 217-237.
– Amstadter, A. (2008). Emotion regulation and anxiety disorders. Anxiety Disorders, 22, 222-277.
-Ashton, M.C., Lee,K., Perugiri,M., SZarto, P.Devries, R., Di Boies, K.& De Read, B.(2004). Asix-factor structure of personality descriptive adjective:Solution formPsychological studies in seven languages . Personality andSocial Psychology, 86(2), 356-366.
-Auerbach, R.P., Abela, J.R.Z., & Ringo Ho, M.(2007). Responding to symptom of depression and anxiety : Emotion regulation,neurotism and engagement inrisky behaviors .Behavior Research and Therapy, 45, 2182-2191.

14,900 تومان
تعداد بازدید: 553
0 فروش 553 بازدید