مبانی نظری پیشینه تحقیق درباره سلامت روان

مبانی نظری پیشینه تحقیق درباره سلامت روان

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق درباره سلامت روان یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق درباره سلامت روان دارای کلید واژه های تاکیدی:

سلامت و سلامتی، تعریف سلامتی، الگوی سلامت، الگوی پزشکی، الگوی محیطی، الگوی کلی نگری، ابعاد سلامت، سلامت جسمانی، سلامت روانشناختی، سلامت روان، اصول سلامت روانی، اعتماد به نفس و احترام به شخصیت خود و دیگران، شناخت وقبول شایستگی‌ها ومحدودیت‌ها در خود ودیگران، دانستن این حقیقت که رفتار انسان معلول عواملی است (علت ومعلول )، سلامت روان از دیدگاه‌های مختلف، سلامت روان از نظر مکاتب مختلف روانشناسی، مکتب رفتارگرایی، نظریه های مربوط به سلامت روان، ایجاد سلامت روان، مدرک‌های سلامت روان، اهمیت مهارت‌های زندگی در سلامت روان، بهمراه یافته‌های پژوهشی داخلی و خارجی در قلمرو موضوع، دانلود ادبیات پیشینه تحقیق درباره سلامت روان در 73 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 73
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

دانلود ادبیات پیشینه تحقیق درباره سلامت روان

مبانی نظری پیشینه تحقیق درباره سلامت روان

سلامتی به عنوان یک حق بشری ویک هدف اجتماعی در جهان شناخته و برای ارضای نیازهای اساسی و بهبود کیفیت زندگی انسان حیاتی است . انسان برای یک زندگی موفقیت آمیز نیازمند برخورداری از آرامش، سلامت و کارآمدی درابعاد زیستی ، روانی – اجتماعی می باشد. سلامتی بخش اصلی یک زندگی با طراوت است و مدارس نقش مهمی در آگاه ساختن کودکان و نوجوانان پیرامون مهارتهای زندگی است. سلامت کیفیتی از زندگی است که تعریف آن مشکل واندازه گیری واقعی آن تقریباً غیرممکن است . متخصصان تعاریف متعددی از این مفهوم ارائه داده اند اما تقریبا همه تعاریف موضوع مشترکی دارند و آن مسئولیت در قبال خود وانتخاب سبک زندگی سالم است .

معمولترین تعریف سلامت در نظام نامه سازمان بهداشت جهانی به شرح زیر صورت گرفته است، “سلامت حالت کامل آرامش و کامیابی زیستی ، روانی و اجتماعی است وصرف فقدان بیماری یا معلولیت (ناتوانی)، سلامت نیست ” از نظر داونی و همکارانش (1996) این تعریف جنبه های مثبت و منفی دارد .

به اعتقاد آنها ، در قسمت او از این تعریف، سلامت درعبارت بیان شده یعنی حضور یک کیفیت مثبت و خوب بودن . در قسمت دوم تعریف ، سلامت از دیدگاه منفی در نظر گرفته شده است چرا که کلمات فقدان بیماری یا ناتوانی را بکار برده است و کلماتی که مفهوم منفی به همراه دارند” .این تعریف با در نظر گرفتن هر دو جنبه ، این مطلب را القا می کند که سلامت واقعی شامل پیشگیری از بیمار شدن سلامت واقعی شامل پیشگیری از بیمار شدن (مانند ناخوشی ، آسیب وبیماری) است وهم ارتقای سلامت مثبت را در بر می گیرد (کریستین ،2000،ترجمه سهرابی،1380).

تعریف سلامت روان

موضوع سلامتی از بدو پیدایش در قرنها و اعصار متمادی مطرح بوده است. اما هرگاه از آن سخنی به میان آمده عموماً بعد جسمی مد نظر قرار گرفته وکمتر به سایر ابعاد سلامتی به خصوص بعد روانی آن توجه شده است. مفهوم سلامت وبیماری روانی در طول زمان تغییرات و دگرگونی‌های زیادی داشته اند. ارسطو در کتاب اخلاق می گوید : هر انسان به اندازه‌ای سالم است که توانسته کنش‌های بشری را در خود توسعه دهد.

از آنجا که بشر بالاترین عملکرد هوش را دارد پس بهترین زندگی ، زندگی خردمندانه است و سلامت روانی یعنی نوعی زندگی که استدلال بر آن کاملاً حکومت کند. مفهوم طبیعت گرایانه سلامت روانی توسط ارسطو، در قرون وسطی نادیده گرفته شد وبه صورت پرهیزگاری تعریف شد.چس از رن شانزدهم مجدداً سلامت روان شناختی به صورت طبیعت گرایانه تعریف شد. همزمان با رنسانس روانپزشکی در اواخر قرن 19 سلامت روان شناختی نوعاً به صورت “فقدان بیماری روانی” تعریف گردید(ولیزاده،1391).

منظور از سلامت روان،سلامت ابعاد خاصی از انسان مثل هوش،ذهن وفکر می‌باشد. می توان چنین نیز گفت که سلامت روانی هنری است که به افراد کمک می‌کند تا به ایجاد روش‌های صحیح از لحاظ روانی و عاطفی بتوانند با محیط خود سازگاری نموده و راه حل‌های مطلوب‌ تری را برای حل مشکلاتشان انتخاب نمایند. (مبانی نظری پیشینه تحقیق درباره سلامت روان)

از نظر کینزبرگ ، بهداشت روانی عبارت است از ” تسلط و مهارت در ارتباط صحیح با محیط ویژه درسه فضای مهم زندگی : عشق ، کار وتفریح “(میلانی فر،1389).  سلامت روان مفهومی است با معانی چندگانه، بعضی از محققین معتقدند که سلامت روان دریافت مثبت حوادث وموقعیت های زندگی است وبعضی اعتقاد دارند که سلامت روان ورضایت از زندگی هم معنای شادی هستند(خوش روش وپور محسن،2013).

اصول سلامت روانی

هدف از سلامت روانی ارشاد و راه نمایی و آشنا ساختن مردم به اصول و روابط صحیح انسانی و بر حذر داشتن آنها از مخاطراتی است که سلامت روان را تهدید می کند.این منظور به وسیله ایجاد محیط فردی واجتماعی مناسب حاصل می گردد وچون بهداشت روانی هم افراد اجتماع را منفرداً وهم بطور دست جمعی در بر می گیرد، لذا اصل کلی برای ایجاد سلامت روانی، سالم سازی محیط فردی و اجتماعی است و برای نیل به این منظور اصول زیر را باید بکار برد.(مبانی نظری پیشینه تحقیق درباره سلامت روان)

اعتماد به نفس و احترام به شخصیت خود و دیگران

یکی از شرایط اصول سلامت روانی،احترام به شخص خود است واینکه خود را دوست بدارد و بالعکس. یکی ازعلائم بارز غیر عادی بودن، تنفر از خویشتن است.فرد سالم احساس می کند که افراد اجتماع او را می پسندند واو نیز به نظر مومافق به آن‌ها می نگرد و برای خود احترام قائل است. شخص غیر عادی به این طریق عکس العمل نشان نمی دهد. او معمولاً بدبین است و اذعان می کند که هیچ وقت دوست واقعی در زندگی نداشته وخود نیز به کسی اعتماد ندارد. به علاوه برای خود نیز ارزشی قائل نیست. (شاملو،1392).

شناخت وقبول شایستگی‌ها ومحدودیت‌ها در خود ودیگران

قبول واقعیات زندگی از دیگر اصول مهم بهداشت روان است. فرد در برخورد با واقعیات خود و شخصیت خود را همانطور که هست بشناسد وقبول کند. کشمکش با واقعیات اغلب سبب بروز اختلال روانی می گردد.شخص سالم درعین حالیکه از خصوصیات مثبت وبرجسته خود استفاده می کند.به محدودیت‌ها ونواقص خود نیز آشنایی دارد.پی بردن به قابلیت‌ها وتوانایی‌ها یا خودپنداره از مهمترین مسائل بهداشت روانی است. تصور متعادل و مثبت از خود داشتن نشانه سلامت روانی و تصور منفی و نامتعادل از خود به معنای روان ناسالم قلمداد می شود. (شاملو،1392).

دانلود ادبیات پیشینه تحقیق درباره سلامت روان

پیشینه تحقیق درباره سلامت روان + منابع فارسی

اتکینسون،رینا،اتکینسون،ریچارد.(1990). زمینه روانشناسی،براهانی،محمد نقی وهمکاران(1386)،انشارات رشد.
ادبی،راضیه.(1388).بررسی پایگاه هویت وسلامت روانی در اوایل واواسط نوجوانی،پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی،دانشگاه علوم پزشکی وتوانبخشی.
ادیب،یوسف.(1385).بررسی میزان دستیابی نوجوانان ایرانی به مهارت‌های زندگی.فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، سال اول1،شماره 4 .
احمدوند ، محمدعلی.(1388).بهداشت روانی.انتشارات :پیام نور.
استرنبرگ،رابرت‌جی،ریس،سالی(1994).تیزهوشی‌تعاریف‌ومفاهیم، امیری مجد،مجتبی(1385).تهران:دانژه.
اسکندری، حسین.(1380) .مهارت های زندگی. تهران انتشارات سپند هنر.
اسکندری،محمد.(1380).بررسی اثر آموزش مهارت‌های‌زندگی درتعامل با شیوه‌های فرزندپروری برعزت نفس دانش آموزان استان اردبیل.فصلنامه پیام مشاوره.جلد 3.
اژه ای،جواد.(1383).ویژگی های کودکان تیزهوش.نشر سمپاد. (پیشینه تحقیق درباره سلامت روان)

اژه ای،جواد.(1383).ویژگی های شخصیتی تیزهوشان در پژوهش های روانشناختی ایران.نشر سمپاد.
افروز،غلام علی.(1393).خلاقیت لازمه بدست آوردن سرنخ علوم وفنون. فصلنامه مرکز ملی استعدادهای درخشان ودانش پژوهان جوان.سال هجدهم،شماره2.
امیری‌برمکوهی،علی.(1388).آموزش‌مهارت‌های‌زندگی برای کاهش افسردگی. مجله‌روان شناسی‌تحولی.شماره 2.
ارونسون، الیورت.(1937). روانشناسی اجتماعی ، شکرشکن ، حسین.(1393).انتشارات رشد.

آبکنار،جلیل،عاشوری،سمیه،پورمحمدرضای تجریشی،محمد.(1391). بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر مهارت های شناختی، رفتاری، هیجانی و انگیزشی دانش آموزان با اختلال ریاضی . پژوهش درعلوم توانبخشی ،سال8 ،شماره6، بهمن واسفند.

آقاجانی،محمد.(1381).تأثیر آموزش مهارت‍های زندگی برسلامت روان ومنبع کنترل نوجوانان.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه الزهرا.
باغبانی،حافظ.(1392). اثر بخشی آموزش برنامه مهارت های زندگی بر بهبود ارتباط و کنترل خشم کودکان آهسته گام. پایان نامه کارشناسی ارشد. منتشر نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
بافنده قراملکی،حسن.(1379).مقایسه سلامت عمومی نوجوانان ناشنوا.پایان نامه چاپ نشده،کارشناسی ارشدروان شناسی عمومی،تهران،دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی.
براندن، ناتانیل، (1374). روان شناسی کمال. ترجمه جمال هاشمی، تهران: قوس.
بیابانگرد،اسماعیل.(1387). روشهای پیشگیری از افت تحصیلی. تهران : انتشارات انجمن اولیا ومربیان.

منابع لاتین

Bob, L. Roisin, D. (2010).Using podcasts to support communication skills development: A case study for content format preferences among postgraduate research students Computers & Education, Volume 54, Issue 4, May.

Bo,W,Xiaoming Li, Bonita, S,Xiaoyi ,F.(2010). The influence of social stigma and discrhminatoty experience on psychological distress and quality of life among rural – to- urban migrants in china Social Science & Medicine, In Press, Corrected Proof, A vailable online 27 March.
Conrad, A, Thomas, W. Lindner, E, Leif Moen, Kjetil Sunde. (2 -Botvin. G.J.Kantor.L.W ( 2009 ), per renting alcohol and Tobaccos.
Darden.C.A:Gunter. E.J (2007), Life skills development scale adolescence from.Journal health counseling.

Ginter.E.J (2008 ), David K.Brooks contribution to the developmentally based life skill approach. Journal of mental health counseling.
Klingman. A (2009 ), Psychological education : studying adolescents interests from their own perspective. Journal Adolescence.
Kaplan, A.E., Matson, J.L., & Esveldt-Dawson, K. (1992). The relationships of role-play assessment of children‘s social skills to multiple measures of social competence. Behavior Research and Therapy, 22, 129-140.
Martin, I. Jones, D. (2009). Exploring the life skills needs of British adolescent athletesPsychology of Sport and Exercise, Volume 10, Issue 1, January .(پیشینه تحقیق درباره سلامت روان)

Monal ghorabaei, MD; etal, (2008): Evolution of the Effectiveness of life skills training for Iranian working women. Iranian Journal of psychiatry and behavioral sciences ( IJPBS ), Volume2 , Number2, Autumn and winter.
Miller.M: Namm .G .D (2008), assign group miccussions to improve social problem solving and learning. Journal of Education.
Mcmahon,C.A,Gibson,F.L,& Saunders, D.(2007). Psychosocial adjustment during pregnancy for older couples conceiving through assisted reproductive technology. Human Reproduction, 22(4),1168-1174.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق درباره سلامت روان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1261
1 فروش 1261 بازدید