نویسنده
تاریخ انتشار
۲۲ تیر ۱۴۰۲
تعداد بازدید
769 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق معماری نرم افزار، منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. این مبانی نظری را به ضرس قاطع می توان بروز ترین و جامع ترین پیشینه پژوهش معماری نرم افزار دانست.

تاریخچه معماری نرم افزار، معماری نرم افزار چیست؟، انواع معماری نرم افزار، مشخصات معماری نرم افزار، مراحل تولید معماری نرم افزار، سبک های معماری نرم افزار، سبک های اجزا مستقل، سبک های جریان داده، سبک های داده مرکزی، سبک های ماشین مجازی، سبک های مبتنی بر فراخوانی، نیازهای کیفی، الگوهای معماری نرم‌افزار، بیان معماری نرم افزار بر اساس UML، تصمیمات معماری نرم افزار، تقسیم بندی از نظر وسعت، تقسیم بندی از نظر اثر بخشی، مدل های توصیف کننده معماری نرم افزار، رویکرد تولید و آزمون و در ادامه…

مدرن سازی معماری نرم افزار، ارزیابی معماری نرم افزار، نمونه سند معماری نرم افزار، اصول معماری نرم افزار، ارتباط تاکتیک ها و الگوی معماری، زیرساخت در معماری نرم افزار، اهداف معماری نرم افزار، اهمیت معماری نرم افزار، مفاهیم مهم معماری نرم افزار، محدودیت ها در معماری نرم افزار، الگوهای رایج معماری نرم افزار، سوابق پژوهشی مرتبط با معماری نرم افزار در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 38
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

پیشینه تحقیق معماری نرم افزار

مبانی نظری و پیشینه تحقیق معماری نرم افزار

معماری نرم افزار، بخش های اصلی نرم افزار را در قالب مؤلفه ها شناسایی می کند، اما به اجزاء درونی و ساختمان داده های مؤلفه ها نمی پردازد. معماری نرم افزار علاوه بر ساختار، به رفتار سیستم نیز می پردازد و به دنبال تحلیل ویژگی های کلیدی آن می باشد. این ویژگی های کلیدی، نیازهای کیفی هستند. ارزیابی معماری نرم افزار موجب صرفه جویی هزینه های زیاد تعمیرات در مراحل پایانی چرخه حیات نرم افزار می شود. (ویلیامز و همکاران، 2013).

با گذشت زمان و بزرگتر و پیچیده تر شدن مسائل و همچنین افزایش قابل توجه حجم اطلاعات و تنوع و گوناگونی آنها، تعداد اجزاء و عناصر سیستم های اطلاعاتی نیز افزایش یافته و همچنین ساختار این عناصر و سازماندهی سیستم های اطلاعاتی پیچیده تر شده است. یک معماری نرم افزار در حقیقت ساختار یک مجموعه راه حل برای فضای مسئله را توصیف می کند و در نتیجه تجزیه شدن و شکستن فضای مسئله به بخش های کوچکتر، تعیین مشخصه های عمومی و کلی هر بخش و یافتن راه حل برای مجموعه ای از بخش هایی که خصوصیات مشترک دارند و در قالب یک مؤلفه قرار می گیرند، حاصل می شود. (جعفرنژاد قمی،1392).

هر معماری دارای شاخص ها و ویژگی های منحـصر بفـرد بـوده و نـرم افزار هایی که با اتکاء بر هر یک از این معماری ها پیاده سازی می گردند، خصایص خود را از معماری بکارگرفته شده به ارث خواهند برد. با ارزیابی معمـاری می توان تحلیل کرد که معماری پیشنهادی تا چه اندازه، نیازهای مـورد انتظـار بـه ویژه نیازهای غیر وظیفه مندی را برآورده می کند و نسـبت بـه رفـع مشـکلات ایـن نیازها به دلیل معماری نامناسب آنها قبل از صـرف هزینـه و زمـان جهـت پیـاده سازی، در همان ابتدای فرآیند توسعه اقدام نمود. (یوسفی و تیموری، 1395).

پیشینه تحقیق معماری نرم افزار

تهجدی و هارون آبادی (1392) در تحقیق تحت عنوان روشی جهت محاسبه قابلیت اطمینان در سطح معماری نرم افزار با استفاده از شبکه های پتری با استفاده ازیک مدل واقعی به توصیف معماری نرم افزار پرداختند سپس ویژگیهایی ازمعماری نرم افزار با استفاده ازنمودارهای uml را بیان نمودند و اطلاعات لازم دررابطه با نیازهای غیروظیفه مندی درقالب نمایه های عملیاتی به صورت کلیشه ها و برچسب هایی به نمودارهای UML حاشیه نویسی کردند تا یک مدل رسمی مبتنی برشبکه پتری رنگی به منظور محاسبه قابلیت اطمینان درسطح معماری نرم افزار ایجاد نمایند. ارزیابی مدل رسمی دراین تحقیق با ابزار CPN TOOLSانجام شد. نتایج مطالعه موردی نشان داد رویکرد پیشنهادی محاسبه قابلیت اطمینان را بهبود بخشید.

دهکردی و هارون آبادی (1391) در مقاله ی خود به ارائه مدلی به منظور ارزیابی کارایی معماری نرم افزار پرداختند. ایده مطرح شده در این مقاله به این صورت است که بتوان با استفاده از یک مدل واقعی به توصیف معماری نرم افزار پرداخت. در این مقاله راهکاری جهت ارزیابی کارایی معماری نرم افزار بیان گردیده است.

Breivold et al (2012) در پژوهشی تحت عنوان یک مرور سیستماتیک از تحقیقات تکاملی معماری نرم افزار به بررسی به دست آوردن یک دید کلی از روش های موجود در تجزیه و تحلیل و بهبود تکامل نرم افزار در سطح معماری و بررسی اثرات در تحقیق و عمل پرداختند. شناسایی مطالعات اولیه در این بررسی بر مبنای یک استراتژی پژوهش از پیش تعریف شده و یک فرآیند انتخاب چند مرحله ای بود. بر مبنای عناوین تحقیقات در این پژوهش 5 دسته بندی اصلی زمینه ها شناسایی شد و مروری جامع بر این دسته بندی ها و مطالعات مرتبط ارائه شده است.

منابع فارسی و لاتین

شرفی، سید مهران. (1392). معرفی روشی مبتنی بر نیازمندی ها جهت آزمون معماری نرم افزار. مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران – ب مهندسی کامپیوتر.
شیریان دهکردی،زهره. (1391). ارزیابی معماری نرم افزار با استفاده از شبکه های پتری رنگی فازی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.
شیریان دهکردی, زهره و علی هارون آبادی (1395)، ارائه مدلی به منظور ارزیابی کارایی معماری نرم افزار، دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار، لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان.
تهجدی, ناهید و علی هارون آبادی، (1394). روشی جهت محاسبه قابلیت اطمینان در سطح معماری نرم افزار با استفاده از شبکه های پتری، نخستین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات، چالوس، موسسه آموزش عالی طبرستان.
کمندی، علی و همکاران. (1396). تشخیص سبکهای معماری سیستم های نرم افزاری با استفاده از تکنیک های داده کاوی. اولین کنفرانس داده کاوی ایران، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، موسسه پژوهشی داده پردازان گیتا.

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2013). Software Architecture in Practice. 2nd Addison-Wesley. Reading, MA.
Dobrica, L., & Niemela, E. (2002). A survey on software architecture analysis methods. IEEE Transactions on software Engineering.
Breivold, H. P., Crnkovic, I., & Larsson, M. (2012). A systematic review of software architecture evolution research. Information and Software Technology.
Soleimani Nisiani, B., Velayati, S., Bahadorpour, M., Safari, Z. & NematBakhsh, N.(2011). Introduced an approach for identifying software reliability model, The Secend Conference on Reliability Engineering.
Al-Naeem, T., Gorton, I., Babar, M. A., Rabhi, F., & Benatallah, B. (2015, May). A quality-driven systematic approach for architecting distributed software applications. In Proceedings of the 27th international conference on Software engineering.
Rodrigues, G., Rosenblum, D., & Uchitel, S. (2005, April). Using scenarios to predict the reliability of concurrent component-based software systems. InInternational Conference on Fundamental Approaches to Software Engineering (pp. 111-126). Springer Berlin Heidelberg.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق معماری نرم افزار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *