نویسنده
تاریخ انتشار
۲۹ آذر ۱۴۰۰
تعداد بازدید
5056 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق موفقیت مدیران آموزشی، منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین و جامع ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) موفقیت مدیران آموزشی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تاریخچه موفقیت مدیران آموزشی، تعاریف موفقیت مدیران آموزشی، ویژگی های منفی مدیران آموزشی، ابعاد موفقیت مدیران آموزشی، دیدگاه های موفقیت مدیران آموزشی، نظریه های موفقیت مدیران آموزشی، ویژگی های مثبت مدیران آموزشی، عوامل حیاتی موفقیت، موفقیت و عوامل آن در مدیریت، نظریه های تئوری موفقیت، خصوصیات یک مدیر موفق، عوامل اصلی مؤثر بر موفقیت مدیران، مجموعه عوامل سازمانی، مجموعه عوامل محیطی، مجموعه عوامل عملکردی، مجموعه عوامل فردی، الگوهای موفق مدیریت، ویژگی های مدیران کارآمد، رابطه هوش هیجانی و موفقیت مدیران آموزشی، رابطه بین انگیزه پیشرفت مدیران با اثربخشی سازمانی، بازنمایی تجارب موفقیت و ناکامی مدیران آموزشی، بررسی میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت آموزشی، بررسی رابطه‌ی خودپنداره و موفقیت مدیران آموزشی و در ادامه…

ویژگی های مهم روُسای موفق خانم بنتون، عوامل موفقیت مدیران (مدل آپلین)، ویژگی های شخصیتی موثر بر عملکرد و رفتارهای مدیریتی، مهمترین عوامل سازمانی مؤثر بر عملکرد مدیریت، جمع بندی اولیه عوامل مؤثر برموفقیت مدیران، ویژگی های یک مدیر موفق آموزشی، سوابق پژوهشی مرتبط با موفقیت مدیران آموزشی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 43
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

پیشینه تحقیق (پژوهش) موفقیت مدیران آموزشی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق موفقیت مدیران آموزشی

امروزه اهمیت و نقش آموزش و مدیریت آموزشی در توسعه و پیشرفت جوامع و سازمان ها بر کسی پوشیده نیست. اصولاً ارتقای سطح علمی افراد و پویایی سازمان ها و بهره گیری آنان از تازه های جهان دانش، بدون تکیه بر آموزش و پرورش نیروهای مستعد و پویا میسر نبوده و حتی افزایش توان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و شکوفایی سازمانهای یادگیرنده منوط به بسط و گسترش آموزش و رویکردهای سیستم مدیریت آموزشی می باشد. (توصیفیان و همکاران، 1398).

آموزش مدیران و آ ماده ساختن آنان برای ایفای نقش مدیریت در سازمان ها امری ضروری است. مدیریت آموزشی، در مقایسه با سایر حیطه های مدیریت، به لحاظ تاثیری که جریان و گردش فعالیت های آموزشی بر کیفیت فارغ التحصیلانی که وارد دوره های آموزش مدیریت می شوند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توجه به مدیریت آموزشی در بر دارنده دو نتیجه آنی و آتی است. نتیجه آنی، حاصل از مدیریت کسانی است که شرایط و صلاحیت کار در سازمان های آموزشی را کسب کرده باشند. (فراهانی و راجعی، 1396).

موفقیت مدیران آموزشی در سازمان، مستلزم فراهم ساختن زیر ساخت های فکری، مهارتی ویژه ای است. اساس یا بنیان های لازم برای ایجاد یک نظام، سازمان یا سازه را زیر ساخت می گویند. با توجه به اینکه مدیریت دانش به ارتباط بین افراد و چگونگی به کارگیری فناوری اطلاعات وابسته است درمی یابیم که هدف از مدیریت دانش معرفی راهکارهایی است که سازمان را در نیل به سوی اهدافش یاری رساند. (ریچارد و همکاران، 2017). از دیگر عوامل سازمانی موثر بر موفقیت مدیران می توان به برنامه های سازمان در زمینه های انگیزش و آموزش پرسنل (از جمله مدیران) و نیز تفویض اختیار به مدیران اشاره کرد. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق موفقیت مدیران آموزشی).

پیشینه تحقیق (پژوهش) موفقیت مدیران آموزشی

محمدخانی و همکاران (1391)، در پژوهشی با هدف شناسایی، بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر موفقیت حوزه آموزش دانشکده‌های فنی و مهندسی به روش FCM انجام دادند. پس از بررسی ادبیات پژوهش و شناسایی عوامل موثر در موفقیت حوزه آموزش دانشکده‌های فنی و مهندسی، نمونه ای 36 نفری که به روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند از میان اساتید و مدیران انتخاب شده بودند، به شناسایی عوامل نهایی پرداختند. روایی محتوایی پرسش‌نامه به روش لاشه و همچنین پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (81/0) تایید شد.

پس از طبقه بندی عوامل نهایی در 7 بخش، روابط علی بین عوامل و میزان تاثیر آنها بر یکدیگر با کمک 12 نفر از خبرگان تعیین شد. از نظر شاخص مرکزیت (مجموع تاثیرپذیری و تاثیرگذاری)، مفاهیم توانمندسازی دانشجو، اعتبار و وجهه دانشگاه، بودجه دریافتی دانشکده، هماهنگی آموزش با نیاز جامعه، جذب و حفظ استاد برتر، توانایی علمی و به‌ روز بودن استادان، آزمایشگاه ها و کارگاه های مناسب و در دسترس، تعداد رشته‌های تحصیلی برگزارشده و هدف 10ساله ، مرکزی‌ترین مفاهیم بودند.

مک لند و همکاران (2016) ویژگی های یک رهبر آموزش (مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری آموزشی) موفق را به شرح زیر مطرح نمودند: ویژگی های شناختی مانند هوش و عملکرد هوشی، حل مساله، دانش. ویژگی عاطفی یک رهبر آموزشی موفق را شخصیت، انگیزش، هوش هیجانی و ارزش ها مطرح کردند. تیلور و همکاران (2015) در پژوهش خود به ارائه مدلی از رهبری آموزشی پرداختند. آنها بعد از مرور ادبیات و سوابق پژوهش به این نتیجه دست یافتند که تجربه ها، عقاید و ارزش ها، ویژگی های فردی و دانش بر رفتار رهبری تاثیر می گذارد و اینها به واسطه تجربه و آموزش بر موفقیت آموزشی تاثیر گذار هستند.

منابع فارسی و لاتین

جاسبی، عبدالله. (1396). اصول و مبانی مدیریت. تهران: چاپ سوم، انتشارات حکیم باشی.
ادیب منش، مرزبان؛ محمدی، زیدان؛ نوری، آلبو کردی و طاهری، (1392). رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک رهبری با بهره وری خدمات آموزشی مدیران. مطالعات روان شناختی.
نژاد حسین، حاجی سیاری و مفاخری (1392). بررسی عوامل مهم در موفقیت و شکست مدیریت استراتژیک در مراکز تحقیقات سازمانی. دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک.
رجب زاده و لسانی (1395). رابطه بین درک معلمان از رفتارهای رهبری آموزشی مدیران و نگرش آنها نسبت به تغییر سازمانی در مدارس متوسط دوم شهرستان فسا. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی.
آرمان مهر، مسلم؛ جهان شاهی، حسن؛ قاضی زاده فرد، سید ضیا الدین؛ تربتی، امیر؛ و رحیمی پور، محمد. (1391). شناسایی و تحلیل عوامل حیاتی موفقیت حوزه آموزش در مراکز اموزش عالی با استفاده از نگاشت های ادراکی فازی. فصلنامه راهبرد های آموزش. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق موفقیت مدیران آموزشی).

Coombe, D. (2011). Secure base leadership: A positive theory of leadership incorporating safety, exploration and positive action. Ph.D. Thesis, Case Western Reserve University.
Crawford-Brooke,E. (2013).Four Key Factors of EffectiveSchool Leadership. Vice President of Education and Research, Lexia Learning, 1-4.
Dulewicz, V., & Higgs, M. J. (2016).Emotional Intelligence: A Review and Evaluation Study. Journal of Managerial Psychology, 15 (4): 341-368
Gardner, L. & Stough,C.(2015).Examining the relationship between leadership and emotional intelligence in senior level manegers. ledership, organization Development Journal,2,3,46-48
Jose LS. (2009). Augmented fuzzy cognitive maps for modelling LMS critical success factors. Knowl Based Syst.;22(4):275-8.
Karen EG. (2008).Critical thinking disposition and transformational leadership behaviors: a correlation study. London: East Eisenhower Parkway Press.
Leithwood, K ., Day, C., Sammons, P., Harris, A.,& Hopkins, D. (2006). Successful School Leadership,What It Is and How It Influences Pupil Learning, Produced by the Department for Education and Skills.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق موفقیت مدیران آموزشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *