نویسنده
تاریخ انتشار
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3230 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی MBCT منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین و جامع ترین پیشینه تحقیق ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی MBCT دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف عملیاتی و مفهومی ذهن آگاهی، تکنیک های ذهن آگاهی، مواجهه، تغییر شناختی، اداره خود، آرام سازی، پذیرش، درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی، درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT)، پس زمینه نظری، اصول 4 گانه درمان مبتنی بر ذهن آگاهی، تامل در مورد بدن، تامل در مورد احساسات، تامل در مورد ذهن، تامل در مورد موضوعات روانی، مکانیسم برخورد MBCT با الگوهای شناختی اضطراب آور، اهداف اصلی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT، مروری بر جلسات درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن (MBCT)، کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی ( MBSR)، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، رفتار درمانی دیالکتیک و در ادامه…

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT چیست؟، تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب افسردگی، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی از تئوری تا درمان، اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانی، مولفه های ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، عوامل موثر ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، ابعاد ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، نظریه ها و دیدگاه های ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، سوابق پژوهشی مرتبط با ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی MBCT در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 56
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

MBCT

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی MBCT

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) نوعی رواندرمانی است که برای جلوگیری از عود افسردگی طراحی شده است، مخصوصاً در افرادی که دچار اختلال افسردگی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی و اختلال افسردگی) عمده هستند. در این سبک درمانی از شیوه های رفتاردرمانی شناختی سنتی استفاده شود به علاوه راهبردهای جدیدتر روانشناختی نظیر ذهن آگاهی آگاهی و مراقبه توجه آگاهانه استفاده می‌شود. شیوه های شناختی شامل آموزش مراجع درباره افسردگی است.

راهبردهای مبتنی بر توجه آگاهی متمرکز بر آگاهی از افکار و احساسات و پذیرش آن‌ها در مقابل اتصال و واکنش به آن‌هاست. مثل CBT، MBCT (مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی رفتاری) مبتنی بر این نظریه است که وقتی افرادی که سابقه افسردگی دارند پریشان می‌شوند، دوباره در ذهنشان فرایندهای خودکار شناختی ظاهر می‌شود که یک اپیزود افسردگی را راه می‌اندازد. هدف MBCT بر هم زدن این فرایندهای خودکار شناختی و آموزش به مراجعان برای کمتر واکنش نشان دادن به محرک‌های وارد شده به فکر است، همچنین این هدف نیز دنبال می‌شود که مراجع پذیرش و مشاهده بدون قضاوت آن محرک‌ها را بیاموزد. این تمرین توجه آگاهی مراجعان را یاری می‌کند تا به فرایندهای شناختی به هنگام وقوع توجه کنند و واکنش خود را بیشتر به صورت تعمق دربیاورند.

پژوهش‌ها اثربخشی MBCT را در افرادی که سه بار یا بیشتر افسرده شده بودند را نشان می‌دهد. در این افراد بعد از انجام مداخله نرخ عود پنجاه درصد کاهش یافت (فیضی، 1394؛ یونسی و رحیمیان بوگر، 1389). در سال 1991 برنارد و تیزدل یک نظریه چند سطحی از ذهن خلق کردند که نظام‌های متعامل شناختی یا ICS نام‌گذاری شد. الگوی ICS بر اساس این نظریه برنارد و تیزدل قرار دارد که ذهن دارای وجوه چندگانه ای است که مسئول دریافت و پردازش اطلاعات جدید به صورت شناختی و هیجانی هستند.

پیشینه تحقیق (پژوهش) ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی MBCT

بختیاری، عابدی (1395) پژوهشی با هدف اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر الگوی فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی بر افسردگی پس از زایمان انجام دادند. روش پژوهشی از نوع آزمایشی بود که به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 2 ماهه همراه با گروه آزمایش و گروه گواه از دی ماه 1389 تا اردیبهشت ماه 1390 انجام شد. به منظور انجام این پژوهش، 30 بیمار زن مبتلا به افسردگی پس از زایمان (مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی پس از زایمان) به شیوه تصادفی ساده و از بین 121 بیماری که در سال 1389 پس از زایمان به بیمارستان درمانگاه اصفهان مراجعه و پس از پرکردن پرسشنامه افسردگی بک تشخیص افسردگی گرفتند (حداقل نمره 7 – 5 از پرسشنامه افسردگی بک) انتخاب شدند و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایشی (15 نفر) و گواه (15 نفر) قرار داده شدند.

ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت از پرسشنامه افسردگی بک (1996) بود. پرسشنامه در سه مرحله قبل، بعد و دو ماه پس از مداخله (مرحله پیگیری)، در دو گروه مورد استفاده قرار گرفت. گروه آزمایش طی 8 جلسه هفتگی یک ساعته تحت درمان گروهی مبتنی بر الگو فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی قرار گرفتند.

جانسون و همکاران (2016) پژوهشی با هدف بررسی اثر بخشی آموزش تاب آوری براساس شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی انجام دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که آموزش موجب بهبود استرس، افسردگی و اضطراب می گردد. همچنین وان سون و همکاران (2017) پژوهشی با هدف اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر مشکلات عاطفی افراد مبتلا به دیابت انجام دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده، افسردگی و اضطراب افرد مبتلا به دیابت موثر است.

منابع فارسی و لاتین

عبدالقادری، ماریه؛ کافی، سیدموسی؛ صابری، عالیا؛ آریاپوران، سعید. (1395). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی- رفتاری بر کاهش درد، افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به کمر درد مزمن. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، دوره 21 ، شماره 6 : 807-795.
فیضی، علی. (1394). شناخت درمانی مبتنی بر توجه آگاهی. سایت مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی
کاویانی، حسین؛ جواهری، فروزان؛ بحیرایی، هادی. (1394). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) در کاهش افکار خودآیند منفی، نگرش ناکارآمد، افسردگی و اضطراب: پیگیری 60 روزه. تازه های علوم شناختی، دوره 7 ، شماره 1 (مسلسل 25): 59-49.
مطهری، زهراسادات؛ احمدی، خدابخش؛ سلیمانی، علی اکبر؛ بهزادپور، سمانه. (1392). اثربخشی روش ذهن آگاهی بر کاهش استرس زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به نقص توجه – بیش فعالی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی).

Seimyr L, Welles-Nystrom B, Nissen E. (2013). Ahistory of mental health problems maypredict maternal distress in womenpostpartum. Midwifery; 29(2):122-31.
Sheng X, Le H-N, Perry D. (2010). Perceived satisfaction with social support and depressive symptoms in perinatal Latinas. J Transcult Nurs; 21(1):35-44.
Sit D, Seltman H, Wisner KL. (2011). Seasonaleffects on depression risk and suicidalsymptoms in postpartum women. Depress anxiety; 28(5):400-5.
Jung V, Short R, Letourneau N, Andrews D. (2007). Interventions with depressed mothers andtheir infants: modifying interactivebehaviours. J Affect Disord.; 98(3): 199-205.
Maracy MR, Kheirabadi GR. (2016). Developmentand validation of a postpartum depressionrisk score in delivered women, Iran. J ResMed Sci.;17(11):1067-71.
Hirst KP, Moutier CY.(2015). Postpartum majordepression. Women.;100:17-9.
Hübner-Liebermann B, Hausner H,Wittmann M. (2013). Recognizing and treatingperipartum depression. Dtsch Arztebl Int;109(24):419-24.
Britton, W. B., Shahar, B., Szepsenwol, O., Jacobs, W. (2017). Mindfulness-Based Cognitive Therapy Improves Emotional Reactivity to Social Stress: Results from a Randomized Controlled Trial. Behavior Therapy.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *