مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق در مورد تاب آوری

مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق در مورد تاب آوری

توضیحات

مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق در مورد تاب آوری یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه ادبیات و پیشینه پژوهش درمورد تاب آوری دارای کلید واژه های تاکیدی:

تاب‌ آوری چیست، تاریخچه مطالعه تاب آوری، تعریف تاب‌آوری،  عوامل تأثیرگذار بر تاب‌آوری، ویژگی افراد تاب آور، منبع کنترل درونی، عزت‌نفس، امید، خوش‌بینی، داشتن چشم‌انداز و نگاه رو به آینده، معنویت، طنز و شوخ‌ طبعی، همدلی و علاقه اجتماعی، خودکارآمدی، سبک‌های مقابله، انواع سبک‌های مقابله و مادران کودکان ناتوان، تاب‌آوری و سبک‌های مقابله، مدل‌های تاب آوری، مدل جبرانی، مدل چالش، مدل محافظتی یا مدل مصون سازی در مقابل آسیب پذیری، مدل‌های گارمزی و همکاران، چارچوب تاب آوری کامپفر، عوامل تاب آوری درونی از دیدگاه کامپفر، مدل‌های مفهومی تاب آوری، مدل‌های متمرکز بر متغیر، مدل‌های متمرکز بر شخص، تاب‌آوری روانی، مهارت تاب آوری، سیر تاریخی و فرایند تحولی مفهوم تاب آوری، مفهوم تاب آوری و ابعاد آن، راه های به دست آوردن تاب آوری، عوامل تعیین کننده تاب آوری، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه تاب آوری، در 152 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : Doc (دارای 4 فایل پیشینه با محتوا و منابع متفاوت)
💠تعداد صفحات : 152
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937 – 150 -0937

 

مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق درمورد تاب آوری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاب آوری

تاب آوری ابتدا توسط ورنر در روان شناسی رشد مطرح شد ولی به تدریج به حوزه های دیگر مانند روانشناسی اجتماعی و روانشناسی بالینی وارد شد. کانر و دیویدسون که تاب آوری را در حوزه های اجتماعی مورد مطالعه قرار داده اند معتقدند؛ تاب آوری، تنها پایداری در برابر آسیب ها نمی باشد بلکه شرکت فعال و سازنده فرد در محیط است. کلمه تاب آوری از علم فیزیک گرفته شده است و معنای اصلی کلمه « به عقب جهیدن » است. افراد تاب آور قادر هستند زمانی که با واقعیت های سخت زندگی مواجه می شوند به عقب بجهند و این توضیح روشنی از ویژگی های افراد تاب آور است (خزائلی پارسا، 1389).

در این میان تاب آوری جایگاه ویژه ای در حوزه های روانشناسی تحولی، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است، به طوری که هر روز بر شمار پژوهش های مرتبط با این سازه افزوده می شود. رویکرد روانشناسی مثبت گرا، تمرکز اصیلش، روی استعداد ها و توانمندی های انسان است. این رویکرد، هدف نهایی خود را شناسایی سازه ها و شیوه هایی می داند که بهزیستی و شادکامی انسان را به دنبال دارند. از این رو عواملی که سبب سازگاری هر چه بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی شوند، بنیادی ترین سازه های این رویکرد می باشند (سامانی، جوکار، صحراگرد، 1386).

تاب آوری معادل واژه انگلیسی Resiliency است. در فرهنگ لغت، این کلمه، خاصیت کشسانی، بازگشت پذیری و ارتجاعی معنا شده است، ولی در متون بهداشت روانی، تاب آوری معنا شده است. مفهوم تاب آوری به صورت های مختلف تعریف می شود. راتر در سال 1987 به نقل از هالی (2000) بیان می کند که تاب آوری به تفاوت افراد در پاسخگویی به خطر بر می گردد. ورنر (ادبیات پیشینه تحقیق در مورد تاب آوری ،1989) به نقل از هالی (2000)

ویژگی افراد تاب آور

تاب‌آوری توانایی سازگاری و کنترل برحسب شرایط محیطی است. افراد خود تاب آور از رفتارهای خودشکنانه دور هستند، توانایی تغییر شرایط استرس‌زا را دارند و همچنین از نظر عاطفی آرام هستند (بلوک ، 2002). توگارد و فردیکسون (2007) اشاره می‌کنند که افراد تاب آور ازنظر جسمی هم تاب‌آوری خوبی دارند. اگرچه افراد تاب آور و افراد غیر تاب آور سطوح مساوی از برانگیختگی قلبی- عروقی و تجارب منفی درونی را در پاسخ به یک عامل تنش‌زا تجربه می‌کنند اما باید اشاره کرد که افراد تاب آور برانگیختگی‌های سریع‌تری را در بهبود بیماری‌های قلبی- عروقی نشان می‌دهند.

افراد تاب آور هیجانات مثبت مثل قدردانی، علاقه، عشق را بیشتر از هیجانات منفی مثل خشم، ناراحتی و ترس تجربه می‌کنند، همچنین افراد تاب آور رشد بیشتری را در ویژگی‌های شخصی مثل افزایش خوش‌بینی، آسودگی و آرامش نشان می‌دهند. کاپلان (2002) معتقد است اشخاص تاب آور در رفتارهای ارتقاء سلامتی مشارکت بیشتری دارند و از درگیری در فعالیت‌های روزانه استقبال می‌کنند، از چالش لذت می‌برند و تغییر را به‌جای ثبات ترجیح می‌دهند.

فرایبورگ، هجمدال، روزنوینگ و مارتینوسن (2003) هم به ویژگی‌هایی اشاره می‌کنند که شخص را قادر می‌سازد تا ارتباطات مثبتی با اعضای خانواده و دوستان در موقعیت‌های استرس‌زا برقرار سازند، مثل داشتن خوش‌بینی، منبع کنترل درونی، تصور مثبت از خود، رفتارهای فرا اجتماعی، احساس همدلی با دیگران و توانایی تنظیم مسئولیت‌های روزمره. در ادامه به برخی از این ویژگی‌ها پرداخته می‌شود.

ادبیات پیشینه تحقیق درمورد تاب آوری

تاب آوری عبارت است از توانایی سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدیدکننده. (والر) تاب آوری را سازگاری مثبت فرد در واکنش به شرایط ناگوار می‌داند هرچند این مفهوم ابتدا توسط ورنر در حوزه روانشناسی رشد مطرح شد ولی به تدریج به حوزه‌های دیگر روانشناسی اجتماعی و روانشناسی بالینی وارد شد. کانر و دیوید سون که تاب آوری را در حوزه‌های اجتماعی مورد مطالعه قرار داده اند معتقدند تاب آوری، تنها پایداری در برابر آسیب ها با شرایط تهدیدکننده نیست (کانر و دیویدسون، مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق در مورد تاب آوری 2001).

افزون بر این، پژوهشگران بر این باورند که تاب آوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است. کامپفر باور داشت که تاب‌آوری بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر (در شرایط تهدید کننده) است و از این رو سازگاری موفق در زندگی را فراهم می‌کند (کامپفر، ادبیات پیشینه تحقیق درمورد تاب آوری 2001). تاب آوری را به عنوان سازگاری موفقیت آمیز در نظر می گیرند که پس از مواجهه شخص با رویدادهای پر استرس زندگی رخ می نماید. کودک علیرغم موانع دوران کودکی، معمولاً موفق خواهد شد.

فورد (1994) ادعا می کند که افراد تاب آور التزام قویی نسبت به خود دارند، تمایل به اقدام کردن دارند، مشکلات را به عنوان چالش ها می نگرند و آماده ی جستجوی راه حل ها برای آن مشکلات هستند. همچنین، جوزف (1994) به چندین ویژگی متمایز جوانان تاب آور اشاره می کند.این ویژگی ها عبارت اند از: داشتن تربیت مناسب و فرد خوش رفتاری بودن، داشتن یک حس رشد یافته از بهم پیوستگی و ارتباط، اعتقاد به اینکه زندگی معنا دار است و اینکه هر فردی می تواند تا حدودی روی آنچه که در زندگی اتفاق می افتد کنترل داشته باشد و تجارب خود را به روش های مثبت و سازنده ای تغییر و تفسیر نماید.(ماستن و همکاران، 1990).

منابع فارسی و لاتین

احمدی، خدابخش، شیخ، مهدی و سرابتدی، حسن. (1391). نقش دلبستگی به خدا در تاب‌آوری و سلامت روان والدین کودکان عقب‌مانده ذهنی آموزش پذیر. پژوهش در سلامت روان‌شناختی.
اکبری، زهرا. وفایی، طیبه و خسروی، صدر اله. (1389). بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی و میزان تاب‌آوری همسران جانبازان. طب جانباز،3،10.
آقا یوسفی، علی‌رضا و شریف، نسیم. ( مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق درمورد تاب آوری ،1389). بررسی همبستگی بین بهزیستی روانی و حس انسجام در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکز. پژوهنده.
بشارت، محمدعلی. (1387). رابطه نارسایی هیجانی با اضطراب، افسردگی و درماندگی روان‌شناختی و بهزیستی روان‌شناختی. پژوهش‌های نوین روانشناسی (روان‌شناسی دانشگاه تبریز)، 3، 10، 40-17.
بشارت، محمدعلی. صالحی، مریم. شاه‌محمدی، خدیجه. نادعلی، حسین و زبردست، عذرا. (1387). رابطه تاب‌آوری و سخت کوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روانی در ورزشکاران.
بشارت، محمد و عباس پوردوپلانی، طاهره. (1389). رابطه راهبردهای فراشناختی و خلاقیت با تاب‌آوری در دانشجویان.

Ablow, J. C., Measelle, J. R., Cowan, P. A., & Cowan, C. P. (2009). Linking marital conflict and children’s adjustment: The role of young children’s perceptions. Journal of Family Psychology, 23(4), 485.
Ahlert, I. A., & Greeff, A. P. (2012). Resilience factors associated with adaptation in families with deaf and hard of hearing children. American annals of the deaf, 157(4), 391-404.
Alriksson-Schmidt, A. I., Wallander, J., & Biasini, F. (2007). Quality of life and resilience in adolescents with a mobility disability. Journal of pediatric psychology, 32(3), 370-379.
Alvord, M. K., & Grados, J. J. (2005). Enhancing Resilience in Children: A Proactive Approach. Professional psychology: research and practice, 36(3), 238.
Aram, D., Most, T., & Mayafit, H. (2006). Contributions of mother–child storybook telling and joint writing to literacy development in kindergartners with hearing loss. Language, speech, and hearing services in schools, 37(3), 209-223.

2 دیدگاه برای مبانی نظری ادبیات پیشینه تحقیق در مورد تاب آوری

 1. مازیار عمارلویی

  سلام وقت بخیر.
  خواستم به سهم خودم تشکر کنم از سایت خوبتون، ۴ تا ادبیات پیشینه و تحقیق با منابع و پیشینه تحقیق های متفاوت واقعا کارمنو راه انداخت و تونستم به تنهایی فصل دوم پایان نامه مو تکمیل کنیم….واقعا ازتون ممنون ♥️🙏

  • Knight

   درود مازیار عزیز.
   ممنون از کامنت پر مهرتون، موفق و سربلند باشید.

 2. سیده مارال نجمی

  سلام.
  واقعا ازتون ممنونم خیلی جامع و کامل بود.

  • Knight

   مارال عزیز سلام.
   خوشحالیم از اینکه این فایل مورد توجه شما قرار گرفته، موفق و سربلند باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

34,900 تومان
تعداد بازدید: 1821
4 فروش 1821 بازدید