مبانی نظری پیشینه تحقیق نظریه ذهن

مبانی نظری پیشینه تحقیق نظریه ذهن

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق نظریه ذهن یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است; مبانی نظری پیشینه تحقیق نظریه ذهن با کلید واژه های تاکیدی: تعریف نظریه ذهن، تاریخچه نظریه ذهن، مؤلفه های اصلی نظریه ذهن،  ارزیابی نظریه ذهن، پایه های نوروآنوتومی نظریه ذهن، نظریه پیمانه ای، نظریه شبیه سازی، تفاوت ها در رشد تئوری ذهن، فصل دوم پایان نامه، پیشینه تحقیق نظریه ذهن، دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق نظریه ذهن، خرید اینترنتی مبانی نظری پیشینه تحقیق نظریه ذهن، در 45 صفحه و با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 45
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق نظریه ذهن

 تعریف نظریه ذهن

توانایی نظریه ذهن که ذهنی سازی(گالاگر و فریت، 2003)، کشف عامل (بلیر، 2001) نیز نامیده شده، به عنوان بازنمایی پیوسته وضعیت ذهنی خود و دیگران است(گالاگر و فریث،2003). به عبارت دیگر نظریه ذهن پیش بینی رفتار بر حسب حالات ذهنی است(زیمر، 2003).توانایی درک این موضوع که دیگران واجد حالت های ذهنی ای هستند که می تواند با حالت های ذهنی خود فرد یا واقعیت متفاوت باشد و اینکه اعمال انسان به وسیله حالت های ذهنی درونی مانند باورها، امیال و مقاصد برانگیخته می شود، نظریه ذهن نامیده می شود(لاکنر، بومن و صباق، 2010؛ به نقل از بافنده،1390).

 نظریه ذهن برای درک اینکه چگونه افراد در یک موقعیت مشابه، به رغم داشتن تجربه مشابه، می توانند حالت های ذهنی متفاوتی داشته باشند، ضروری است(داهلگرن، سندبرگ و لارس، 2010). این توانایی به ما این امکان را می دهد که در اجتماع و در تعامل با دیگران همانند یک بازیگر شطرنج، اندیشه ها، باورها، گرایش ها و هدف های دیگران را در ذهن خویش بازنمایی کنیم و واکنش مناسب نشان دهیم(بارون و کوهن، 1995).

تاریخچه نظریه ذهن

اصطلاح تئوری ذهن برای اولین بار توسط پریماک و وودروف (1978) مطرح گردید تا به بررسی این فرصیه بپردازد که آیا میمون ها برای درک، تبیین و پیش بینی رفتار قادر به نسبت دادن حالات ذهنی( مثل تمایلات، باورها و نیات) هستند یا خیر. پریماک و وودروف توانایی شامپانزه ها را برای درک هدفی که نشانگر تمایل شامپانزه است مورد پژوهش قرار دادند.توانایی مرتبط ساختن نیت فرد با هدفی متناسب، به عنوان موفقیت برای شامپانزه در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، پریماک و وودروف مدعی شدند که احتمالا میمونها دارای یک تئوری ذهن ابتدایی هستند.

از آنجا که حالات ذهنی به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند و می توانند جهت پیش بینی رفتارها مورد استفاده قرار گیرند، توانایی استنباط حالات ذهنی اصطلاحا« تئوری ذهن» خوانده می شود. تحت تأثیر پژوهش های تئوری ذهن در حیوانات نخستین، این موضوع که آیا کودکان و خردسالان قادر به استفاده از حالات ذهنی در توضیح و تفسیر رفتار دیگران هستند و نیز چگونگی و زمان دستیابی به تئوری ذهن در طی رشد، مورد توجه گسترده پژوهشگران در روانشناسی تحولی قرار گرفته است( امین یزدی، 1383؛ فلاول، 1999).

مؤلفه های اصلی نظریه ذهن

مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده نظریه ذهن شامل توجه، ادراک دیداری، میل، قصد، هیجان، وانمود و باور غلط است. اگرچه محققان درباره ماهیت و ترتیب تحولی هر یک از این مؤلفه های اصلی توافق ندارند اما از این نظر که آن ها با هم نظریه ذهن را تشکیل می دهند به طور کلی اتفاق نظر وجود دارد.در واقع بسیاری از جنبه های رفتاری انسان نتیجه حالت های ذهنی درونی از قبیل باورها و امیال است. علاوه بر این، کودکان خردسال نیز می توانند رفتار دیگران را بر حسب حالت های ذهنی زیربنایی، پیش بینی، تعبیر و تفسیر نمایند. در قسمت اعظم مطالعات نظریه ذهن، بازنمایی ذهن، محور تحول شناخت اجتماعی است.

اکتساب نظریه ذهن بر بازشناسی مقوله های مختلف ذهن از جمله رویاها، حافظه، تخیل، باورها و نیز داشتن یک چهارچوب علی و تبیینی برای در نظر گرفتن اعمال سایر مردم دلالت دارد. همچنین استینگتون (1993) در بیان رابطه بین باور، میل و عمل اظهار می کند که اعمال ما به وسیله امیال و باورهایمان شکل می گیرند. اگر ما چیزی را در یک مکان خاص جستجو کنیم(عمل)، باید آن را بخواهیم(میل) و فکر کنیم که می توانیم آن را در آنجا پیدا کنیم(باور).

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق نظریه ذهن

بخشی از منابع فارسی

امین یزدی، امیر(1383). شناخت اجتماعی: تحولات استدلال نظریه ذهن در کودکان. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره 139.

امین یزدی، امیر. (1386). (شناخت اجتماعی و زبان). مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، 159، 155-134.

بافنده قراملکی، حسن(1390). بررسی نظریه ذهن در اسکیزوفرنیک های دارای علایم مثبت و منفی و مقایسه آن با افراد سالم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.

بخشی بارزیلی، محبوب و میکائیلی، عصمت(1390). نظریه ذهن و رابطه ی آن با کفایت اجتماعی در کودکان با نیازهای ویژه. تعلیم و تربیت استثنایی، 108: 13-5.

عبدالله زاده رافی، مهدی؛ بهرامی، هادی؛ میرزمانی، سیدمحمود؛ صالحی، مسعود و حسین زاده اول، مریم(1389). تحول نظریه ذهن دانش آموزان عقب مانده ذهنی و ارتباط آن با تعداد خواهران و برادران. مجله مطالعات توانبخشی، (4) 11: 26-20.

محمدزاده، آذر، تهرانی دوست، مهدی و خرمی بنارکی، آناهیتا(1391). ارتباط بین نظریه ذهن(قصدمندی) و زبان در کودکاندنرمال با استفاده از پارادایم اشکال متحرک. فصلنامه تازه های علوم شناختی،(1)14: 18-11.

مشهدی، علی(1382). تئوری ذهن رویکردی جدید به روانشناسی تحولی، تازه های علوم شناختی، سال 5، شماره2.

بخشی از منابع لاتین

Abu-Akel, A. (2003). The neurochemical hypothesis of theory of mind. Medical Hypotheses, 60, 382-386. Gallese, V., & Goldman, A. (1998). Mirror neurons and the the simulation theory of mind-reading. Trends in Cognitive Sciences., 2,493-501.

Astington, J. W. (2000). The future of theory of mind research: understanding motivation states, the role of language, and theory of mind development. Child development, 72: 85-987.

Astington, J.w. (1993). The child`s diseovery of the mind (Vol. 31). Harvard University Press.

Astington, J.W., & Olson, D. R. (1995). Thecognitive revolution in children`s understanding and social competence.

Barbouttis Martin, F. (2008). Self-understanding in high-functioning males with autism spectrum disorder: Relationship with social functioning and theory of mind. (Doctoral Thesis). Centre for Behavioral Sciences in Medicine. The University of Sydney.

Baron-Cohen S. (1995). Mindblindness: An Essay on Autism and Theory of Mind. Bradford/MIT Press, Cambridge, PP: 130-142.

Bartsch, K., & Wellman, H. M. (1995). Children talk about the mi Scholl, B.J., & Leslie, A.M. (2001). Minds, modules, and meta-analysis. Child Development, 72, 696–701.

Bartsch, K., & Wellman, H. M. (1995). Children talk about the mind. New York: Oxford University Press.

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1222
5 فروش 1222 بازدید