مبانی نظری پیشینه تحقیق افکار خودآیند منفی

مبانی نظری پیشینه تحقیق افکار خودآیند منفی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق افکار خودآیند منفی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه ادبیات پیشینه تحقیق افکار خودآیند منفی دارای کلید واژه های تاکیدی:

افکار خودآیند منفی، افکار خودآیند منفی یا افکار اتوماتیک منفی، انواع افکار خود آیند، تفکر همه یا هیچ، دیدن یک چیز بد به معنای بد بودن همه چیز است، فیلتر ذهنی، به حساب نیاوردن مثبت ها، نتیجه گیری شتابزده، ذهن خوانی، پیشگویی منفی، مبالغه کردن، جدی گرفتن شدید احساسات، سلسله مراتب تفکر، – باورهای مرکزی ( طرحواره ها)، نقش افکار خودکار منفی، نگرش‌های منفی و خاطرات مزاحم در افسردگی، روش های فراخوانی افکار خودآیند(اتوماتیک) منفی، سوالات مستقیم، پرسش گری سقراطی، بحث و گفت و گو درباره ی تجربه ی هیجانی اخیر، افزایش شدید تنش جسمی، مراحل تشخیص افکار خودآیند( اتو ماتیک) منفی، تشخیص افکار اتو ماتیک مربوط به آن هیجان، تشخیص هیجان های ناخوشایند، نقش کارکردهای اجرایی و افکار خود آیند منفی، اثربخشی (MBCT) در کاهش و پیشگیری از افکار خودآیند منفی، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه افکار خودآیند منفی در 44 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠نوع فایل : Doc
💠تعداد صفحات : 44
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937-150-0937

مبانی نظری پیشینه تحقیق افکار خودآیند منفی

افکار خودآیند، تصاویر یا شناخت هایی است که به عنوان نتیجه ای از طرحواره ی شناختی یا باور بنیادینی که در موقعیت خاصی فعال می شود، توسط فرد گزارش می شود(بک ،1967). این تصاویر و افکار، منعکس کننده ی معنایی است که فرد به موقعیتی خاص می دهد. و با پاسخ هیجانی و رفتاری به آن موقعیت ارتباط تنگانگ دارد، علاوه بر این، افکار خودآیند، نقش مهمی درفرآیند درمانی دارد و به عنوان گذرگاهی ترجیحی برای دسترسی به سیستم شناختی استفاده می شود، به درک باورهای بنیادین که اساس چند اختلال روان شناسی است کمک می کند(بک،1976).

افزایش تفکر منفی به ویژه در ارتباط با خود و آینده یکی از نشانه های افسردگی است و با بهبود فرد، تفکر منفی کمتر بروز می کند. بسیاری از شناخت درمانگران بر این باورند که واکنش های هیجانی و رفتاری به وسیله فرآیندهای شناختی ایجاد می شوند. از این رو افکار، باورها و سایر فرآیندهای شناختی تعیین کننده ی اصلی خلق و هیجان می باشند(هاگا و همکاران،1991، تیزدیل ،1997). افکار خودآیند منفی کیفیتی ذهنی است که بر توانایی شخص در برخورد با تجربه های زندگی اثر گذاشته، هماهنگی را بی جهت مخدوش می سازد و واکنش های بی تناسب و دردناک تولید می کند(بک،1979).

افکار منفی، بخشی اززندگی و جزئی از آن شده است، به همین علت افکار منفی را افکار اتوماتیک نیز نامیده اند، زیرا بدون اراده فرد، خود به خود و بدون اینکه خواسته شوند در ذهن فرد جاری می شود و فرد کمترین شک به حقانیت و وجود خارجی دانستنشان ندارد. همچنین افکار منفی باعث می شود که فرد همه چیز رامنفی ببیند و احساس حقارت داشته باشد.با آنکه افکار منفی به تنهایی اغلب اشتباه و غیر منطقی هستند، به گونه ای فریبکارانه واقع بینانه به نظر می رسند (هاتون وهمکاران، ترجمه قاسم زاده،1376).

روش های فراخوانی افکار خودآیند(اتوماتیک) منفی

1.سوالات مستقیم:

پرسش مستقیم به صورت« در ذهن شما چه می گذشت؟» و نه پرسش هایی مثل: « در آن موقع به چه فکر میکردید؟»، به طور آشکار، ساده ترین شیوه برای نتوجه ساختن بیمار به جریان پردازش اطلاعات به طور غیر هوشیارانه درونی و فراخوانی افکار خودآیند منفی است(لطافتی بریس،1389).

2.پرسش گری سقراطی:

اگر سوالات مستقیم برای آشکار کردن افکار منفی و کلیدی مفید نباشد، از سوالات استقرایی که گاهی اوقات «اکتشاف هدایت شده» نیز نامیده می شود، استفاده می گردد. درمانگر باید به دقت عمل کند وسوالات عمل کند و سوالات مناسبی را مطرح سازد بدون این که بیمار را به طرف پاسخ راهنمایی کرده باشد.

3.بحث و گفت و گو درباره ی تجربه ی هیجانی اخیر:

موقعیتی را که با اضطراب یا افسردگی او بوده است و آن را به خوبی به خاطر دارد، یادآوری میکند. بیمار واقعه را توصیف می نماید و درمانگر افکاری را که با شروع و دوام آن مرتبط اند شناسایی می کند. این کار از طریق پرسش سوالاتی نظیر آن چه در زیر آمده است امکان پذیر است.
– در آن موقع چه چیزی به ذهنتان آمد؟
– فکر خاصی به ذهنتان رسید؟
– وقتی شدیدا مضطرب شدید، بدترین چیزی که فکر می کردید ممکن است اتفاق بیافتد، چه بود؟(لطافتی بریس،1389).

4.افزایش شدید تنش جسمی:

به بیماران میتوان آموزش داد از طریق تمرین آرام سازی، از تشدید تنش جسمی یا شروع حمله ی ناشی از وحشت زدگی، مطلع گردند، بیمار می تواند از این افزایش تنش همانند تغییر حالات روانی، به عنوان نشانه هایی برای توجه و وارسی افکار غیر ارادی خود استفاده کند درمانگر با مشاهده ی افزایش تنش در جسله ی درمان میتواند به افکار اتو ماتیک بیمار پی برد. (لطافتی بریس،1389).

پیشینه تحقیق افکار خودآیند منفی

افکار خودآیند منفی یا افکار اتوماتیک منفی از ویژگی بارز تفکر افراد افسرده به شمار می روند. این افکار را به دلیل اینکه به سرعت از ذهن می گذرند و قابلیت چالش با آنها در همان لحظه وجود ندارد اتوماتیک نامیده اند و به دلیل اینکه تاثیر منفی بر خلق انسان دارند، منفی نامیده اند. این نوع افکار در افراد عادی هم یافت می شود و معمولا چند نوع از آن در یک فرد یافت می شود. برای تغییر این افکار باید در قدم اول آنها را بشناسیم(لطافتی بریس،1389 مبانی نظری پیشینه تحقیق افکار خودآیند منفی).

 اگر فرد بخواهد احساس بهتری داشته باشد باید بداند و درک کند که به جای حوادث بیرونی، افکار و طرز تلقی های فرد است که احساسات فرد را به وجود می آورد. اگر فرد بخواهد از روحیه ی بد نجات یابد باید قبل از هر چیز بداند هر احساس منفی ناشی از اندیشه منفی به خصوصی است. در بسیاری از مواقع، افکار منفی، سالم و به جا هستند. تشخیص افکار منفی سالم از ناسالم و اینکه فرد چگونه با موقعیت های به راستی منفی برخورد واقع بینانه داشته باشد، به همان اندازه ی رهایی از افکار و احساسات مخدوش اهمیت دارد(هاتون وهمکاران؛ترجمه قاسم زاده،1376).

این افکار زمانی که شخص دریک چهارچوب ذهنی منفی قراردارد، سریعا به طور خودکار و غیرارادی به ذهن می آیند. افکار خودآیند می توانند توسط وقایع بیرونی (دیررسیدن به یک جلسه : آنها در مورد من بد فکر خواهند کرد . نظرم را مورد توجه قرار نخواهند داد.من احترام مرا ازدست خواهم داد )، یا وقایع درونی (تپش قلب :من دارم دچار یک حمله قلبی می شوم، به زودی خواهم مرد ،وای خدای من!)، برانگیخته شوند. از طریق پرسیدن ” اکنون در ذهن شما چه می گذرد ” می توان به افکار خود آیند فرد دسترسی پیدا کرد.

منابع فارسی و لاتین

آریان‌پور،منوچهرودیگران(1385).فرهنگ انگلیسی به فارسی،جهان‌رایانه،چاپ ششم،جلد2.تهران.
الیس، آلبرت و جی ال سیجل، رجی ییجر، وی جی دایباتیا و آر دای گیزپ. (1375) زوج درمانی. ترجمه: جواد صالحی فدردی، سید امیر امین یزدی. تهران: نشر میثاق.
امینی پور انیسه ، فروغ عامری، گلناز (1376) .بررسی میزان آگاهی مربیان بهداشت مدارس پیرامون ایدز،مجله دانشکده علوم پزشکی سبزوار(اسرار)،سال چهارم،شماره یک.
ارونسون،الیوت؛ندارد. روان‌شناسی اجتماعی،ترجمه حسین ‌شکر‌کن،‌(1389)،تهران،رشد،ویرایش هشتم.
امین پور،حسن ؛احمدزاده،یاسین ( 1390) .بررسی ومقایسه وضعیت باورهای غیرمنطقی درافرادمعتادوعادی،فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد،سال5،شماره 17.
احمدی امین، ابراهیمی منصور(1391). بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با نگرش دختران به رفتارهای بزهکارانه: مطالعه موردی شهر گرگان پویندگان حق 9:26-50.
باریکانی، آمنه(1387). رفتار های پرخطر در نوجوانان مدارس راهنمایی و دبیرستان های شهر تهران.مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. 14(2)، ص¬ص، 192-198
باوی، ساسان (1388 مبانی نظری پیشینه تحقیق افکار خودآیند منفی). اعتیاد: انواع مواد، سبب شناسی، پیشگیری، درمان. اهواز: نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifyingtheory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191–215.
Beck, A.T, Rush, A.J., Shaw , B.F., & Emery , G.( 1979) .Cognitive therapy of depression. Newyork : Guilford
Bergman, M. M ,& Scott, J.(2001). Young Adolescents , Well –Being and health – risk Behaviors: Gender and Socioeconomic Diffrences. Journal of Adolescence, 24.
Bogg T, Roberts BW.(2004). Conscientiousness and health-related behaviors: A meta-analysis of the leading behavioral contributors to mortality. Journal of Psychological Bulletin 130:887-19.
Brooks, T. L. Harris, S. K. Thrall, J. S. Woods, E.R. (2002),Association ofAdolescent Risk Behaviors with Mental Health Symptoms in HighSchool Students, Journal of 31 (3):240-246
Bruce D., dart M (1975). Contemporary lssues inadolesccentdevelopment. Harper & row publishers, inc.
Bullock S, Room R. (2004)Alcohol consumption by adolescents and young adults. WHO book,
Campo-Arias,A,.Cogollo,Z,&C,E.(2008). Risk behavior for health in young students: P revalence and associated factors. ,Salud Uninorte. Barranaquilla,24(2),226-234.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق افکار خودآیند منفی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18,900 تومان
تعداد بازدید: 220
1 فروش 220 بازدید