نویسنده
تاریخ انتشار
۱۹ تیر ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3601 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف

مبانی نظری و پیشینه تحقیق افکار خودآیند منفی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) افکار خودآیند منفی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف مفهومی افکار خودآیند منفی، شناسایی افکار منفی، افکار منفی و راه های مقابله با آنها، افکار منفی و تأثیر آن بر زندگی فرد، مولفه های افکار خودآیند منفی، عوامل موثر بر افکار خودآیند منفی، ابعاد افکار خودآیند منفی، پیش بینی افکار خودآیند منفی، نظریه و دیدگاه های افکار خودآیند منفی، انواع افکار خود آیند، سلسله مراتب تفکر، نقش دشواری در تنظیم هیجان و افکار خودآیند منفی، روش های فراخوانی افکار خودآیند (اتوماتیک) منفی، افسردگی و افکار خودآیند منفی، اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افکار خودآیند منفی، اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افکار خودآیند منفی و در ادامه…

تعریف عملیاتی افکار خودآیند منفی، رابطه ی طرحواره های شناختی و افکار خودآیند منفی، بررسی رابطه‌ی بین سبک‌های مقابله با استرس و افکار خودآیند منفی، بررسی تاثیر افکار خود آیند منفی و عزت نفس، موضع گیری‌های نظری در خصوص افکار خودآیند منفی، امید و افکار خودآیند منفی، تأثیر طرحواره درمانی بر کاهش افکار خودآیند منفی و افزایش عزت، سوابق پژوهشی مرتبط با افکار خودآیند منفی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 44
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Afkare_Khodayand_Manfi

مبانی نظری و پیشینه تحقیق افکار خودآیند منفی

افکار خودکار منفی بنا به تعریف عبارت است از باورهایی که درباره خودتان و استنباط هایی که نسبت به گذشته دارید اما آن را تا زمان حال هم تعمیم می دهید. این افکار تحت تاثیر سوگیری شناختی هستند. تحقیق درباره افکار خود آیند منفی از دهه 1690 آغاز شد و اثرات آن بر افسردگی توسط دکتر آرون بک مورد مطالعه قرار گرفت، این افکارزمانی که شخص دریک چهارچوب ذهنی منفی قرار دارد، سریعا به طورخودکار و غیرارادی به ذهن می آیند، در واقع افکار خود ایند می توانند توسط وقایع بیرونی یا وقایع درونی برانگیخته شوند.

افکار خودآیند منفی یا افکار اتوماتیک منفی از ویژگی بارز تفکر افراد افسرده (مبانی نظری و پیشینه تحقیق افسردگی) به شمار می روند. این افکار را به دلیل اینکه به سرعت از ذهن می گذرند و قابلیت چالش با آنها در همان لحظه وجود ندارد اتوماتیک نامیده اند و به دلیل اینکه تاثیر منفی بر خلق انسان دارند، منفی نامیده اند. این نوع افکار در افراد عادی هم یافت می شود و معمولا چند نوع از آن در یک فرد یافت می شود. برای تغییر این افکار باید در قدم اول آنها را بشناسیم (حق پناه و همکاران، 1396).

افکار خودآیند، تصاویر یا شناخت هایی است که به عنوان نتیجه ای از طرحواره ی شناختی یا باور بنیادینی که در موقعیت خاصی فعال می شود، توسط فرد گزارش می شود. این تصاویر و افکار، منعکس کننده ی معنایی است که فرد به موقعیتی خاص می دهد. و با پاسخ هیجانی و رفتاری به آن موقعیت ارتباط تنگانگ دارد، علاوه بر این، افکار خودآیند، نقش مهمی در فرآیند درمانی دارد و به عنوان گذرگاهی ترجیحی برای دسترسی به سیستم شناختی استفاده می شود، به درک باورهای بنیادین که اساس چند اختلال روانشناسی است کمک می کند (یوریس، 2014).

پیشینه تحقیق (پژوهش) افکار خودآیند منفی

سلمانی و همکاران 1396 پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش صفات شخصیتی (وظیفه شناسی، سازگاری و هیجان خواهی) در رفتارهای پرخطر انجام دادند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش صفات شخصیتی وظیفه شناسی، سازگاری و هیجان خواهی در رفتارهای پرخطر بود. 120 نفر (70 پسر) ازشرکت کنندگان به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان دادکه بین هیجان خواهی و رفتارهای پرخطر رابطه مثبت معنادار و بین سازگاری و وظیفه شناسی و رفتارهای پرخطر رابطه منفی معنادار وجود دارد . تحلیل رگرسیون گام به گام نشان دادکه ابعاد شخصیتی سازگاری و وظیفه شناسی پیش بینی کننده معنادار رفتارهای پرخطر هستند و از بین ابعاد هیجان خواهی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان + ابعاد هیجان) مؤلفه های بازداری زدایی و تجربه جویی رفتارهای پرخطر را پیش بینی می کنند.

سیقوسدتیر و همکاران 2014 در اسلند، پیرامون گسترش مصرف مواد (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد و مواد مخدر) در میان نوجوانان، بین دو مقطع 1995 و 2006 نشان داد که شیوع سیگار کشی روزانه، مصرف الکل و مواد مخدر غیر قانونی، در سال 1998 به اوج خود رسیده بود. در این سال شیوع سیگار کشی روزانه تقریبا 23 درصد، مست شدن طی 30 روز گذشته (قبل از تحقیق) 42 درصد و مصرف یک یا چند بار حشیش در طول زندگی 17 درصد گزارش شده است.

در سال 2006، سیگار کشی روزانه به 12 درصد، مصرف الکل طی 30 روز گذشته 25 درصد و مصرف حشیش تاکنون به 9 درصد تقلیل یافت. تحلیل یافته های کلی حکایت از تقلیل قابل ملاحظه مصرف مواد از سال 1995 تا 2006 دارد. محققان علت این کاهش چشم گیر را در نتیجه همکاری اجتماعات محلی می دانند در جایی که پژوهشگران، سیاست گذاران و مدیریان اجرایی که با جوانان کار می کننند فعالیت شان را با هم ترکیب کرده اند.

منابع فارسی و لاتین

هاتون، کرک و سالکووس کلارک، رفتار درمانی شناختی (جلد اول)، ترجمه حبیب الله قاسم زاده (1390) انتشارات ارجمند تهران.
کریمی، محمد؛ نیکنامی، شهرام؛حیدرنیا، علی (1393). تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر رفتارها ی پیشگیری کننده از ایدز در زندان، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین.
جوادی، رحم خدا، (1387). نقش ساختار شخصیت و احساس هویت در سلامت روانی و کارایی مطلوب در کارمندان شهرداری شهر قم، فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، سال هفتم، شماره سوم و چهارم.
گل‌پرور، محسن، منوچهر کامکار و سارا جوادی.(1395) «رابطه باورهای دنیای عادلانه برای خود و دیگران با سلامت عمومی، رضایت از زندگی، عاطفه مثبت و منفی و افکار خودکار، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی.
ملک شاهی، فریده؛ مومن نسب، مرضیه(1386). تاثیر برنامه آموزش پیشگیری از رفتارهای پرخطر بر آگاهی و نگرش مربیان بهداشت مدارس ابتدایی خرم آباد. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان (مبانی نظری و پیشینه تحقیق افکار خودآیند منفی).

Mandic,I.v;Perunicic,B.Lukic,I.Rakovic,S.Marjanovic,D.LecicToseveski.(2010).Irrationalbeliefs of patients with major depressive disorder European Psychiatry, 25,1, 281.
Niilin- Yii. (2012).The application of Cognitive- bihavioral therapy to counselingchines.American journal of hotherapy. New York. 56, Iss.1; g 46, 13.
Olds, R,Thombs, D.(2011).The relationship of adolescent perception of peer norms and parent involvement to eigarette and school use. Journal of School Health; 71: 223-28.
Eaton,D.K.et al.(2006).”Youth risk behavior surveillance United,,Morbidity and Mortality.
Harden Paige, Patrick D. Quinn, Elliot M. Tucker-Drob Article .(2012). Genetically influenced change in sensation seeking drives the rise of delinquent behavior during adolescence. January,Volume 15, Issue 1.
Lindberg L. D., Boggess, S., & Williams, S. (2000). Mult iplethreats: The co-occurrence of teen healt h ri sk-behavi ors.
Malekshahi F, Moumannasab M.(2007).The effects of high risk behaviors prevention educational program on the knowledge end attitude of schoolhealth trainers in Khorram-Abad. Journal ofLorestan University of Medical Sciences.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق افکار خودآیند منفی

 1. لیلی حق شناس

  به جرات می تونم بگم فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق افکار خودآیند منفی به روز ترین و جامع ترین فایل ها در این زمینه س؛ سپاس از شما واقعا کارم راه افتاد

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   موفق و پیروز باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *