نویسنده
تاریخ انتشار
۱۹ تیر ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3760 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش های شخصی و قضاوت اخلاقی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) ارزش های شخصی و قضاوت اخلاقی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف مفهومی ارزش های شخصی، تعریف عملیاتی ارزش های شخصی، ارزش های شخصی چیست، رابطه ارزش های شخصی شوارتز با بهزیستی ذهنی، اولویت‏بندی ارزش‏های شخصی، مولفه های ارزش های شخصی، ابعاد ارزش های شخصی، عوامل موثر بر ارزش های شخصی، معنا و مفهوم شخصیت، رویکرد صفت، نظریه بقراط، نظریه آلپورت، نظریه کتل، نظریه آیزنک، مدل پنج عاملی، رابطه بین اخلاق/ ارزش های شخصی و رضایت زناشویی، ویژگی‌های شخصیّت، روان رنجوری، برون گرایی، تجربه پذیری، سازگاری، مسئولیت پذیری، ارزش‌های شخصی، ارزش اجتماعی، ارزش مذهبی، ارزش مردمی، ارزش زیبایی شناسی، ارزش اقتصادی، ارزش دانش، ارزش لذّت جویانه، ارزش قدرت، ارزش وجهه خانوادگی، ارزش سلامتی، روان رنجوری (N)، برونگرایی (E)، تجربه پذیری (O)، سازگاری (A)، مسئولیت پذیری (C)، ارزش‌های شخصی، ارزش‌های آلپورت/ ورنون/ لیندزی، نظریه شری و ورما و نظریه ارزش‌ های فردی شوارتز در ادامه….

تعریف مفهومی قضاوت اخلاقی، قضاوت اخلاقی پیاژه، قضاوت اخلاقی چیست، قضاوت در روانشناسی شناختی، مولفه های قضاوت اخلاقی، ابعاد قضاوت اخلاقی، نظریه ها و دیدگاه های قضاوت اخلاقی، جنبه شناختی، نظریه رشد اخلاقی پیاژه، مرحله پیش اخلاقی (زیر 4 سال)، مرحله اخلاق دیگر پیرو (5 تا 10 سال)، اخلاق خود مختار (11 سال و بالاتر)، نظریه رشد اخلاقی کولبرگ، کلّیات نظریه کولبرگ، مراحل نظریه کولبرگ، اخلاق پیش قراردادی، جهت گیری اطاعت و تنبیه، جهت گیری لذّت گرایانه و خودگرایانه، سطح اخلاق قراردادی (10 تا 13 سالگی)، جهت گیری پسر خوب – دختر خوب، پیش‌بینی قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان، رابطه ویژگی‌های شخصیتی و جنسیت با قضاوت اخلاقی و در ادامه…

اخلاق احترام به قانون گذار و حفظ نظم اجتماعی، اخلاق فوق قراردادی یا اخلاق مستقل (13 سالگی به بعد)، اصول اخلاقی جهانی، ویژگی‌های مراحل رشد اخلاقی از نظر کولبرگ، جنبه عاطفی رشد اخلاقی، نظریه روان تحلیلی فروید، جنبه رفتاری، نظریه یادگیری اجتماعی، نظریه هوفمان، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﻀﺎوت اﺧﻼﻗی و رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋی داﻧﺶ آﻣﻮزان، کمال گرایی اخلاقی و ارزش های اخلاقی، رشد قضاوت اخلاقی، سوابق پژوهشی مرتبط با ارزش های شخصی و قضاوت اخلاقی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 80
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Arzesh_Shakhsi_Ghezavate_Akhlaghi

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش های شخصی و قضاوت اخلاقی

خانواده یک بنیاد اجتماعی مهم برای یادگیری ارزش‌ها (مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ها) است. خانواده، تحت معیارهای اجتماعی ارزش‌های مطلوب و نامطلوب برای کودکان را تعیین می‌کند از طرفی هویت و ارزش‌های دست یافتنی و قابل پذیرش یکی از مهمترین چالش‌های جوانان و نوجوانان می‌باشند. بسیاری از افراد از ارزش‌های فردی خود آگاهی ندارند و نمی‌دانند که چطور دست به انتخاب می‌زنند. بی‌خبری ما از ارزش‌های درونی‌مان باعث می‌شود دست به انتخاب‌هایی بزنیم که رسیدن به آنها برای ما رضایت درونی نمی‌آورد. انتخاب اهداف با توجه به ارزش‌های درونی و انتخاب اهداف بدون توجه به این فهرست در رضایت درونی ما تاثیرگذار است (مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش های شخصی و قضاوت اخلاقی).

ارزش‌ های شخصی به نوعی به نظام ارزشی فرد اشاره می‌نماید و بیان کننده این مسئله می‌باشد که فرد به چه موضوعاتی ارزش می‌دهد و به چه میزان. این مسئله که فرد برای چه موضوعاتی ارزش قائل است می‌تواند از ویژگی‌های شخصیت او نشأت‌ گرفته باشد و از طرف دیگر مستقیم و یا غیر مستقیم بر قضاوت‌ های اخلاقی او تأثیر بگذارد. چرا که قضاوت اخلاقی در اصل قضاوت پیرامون یک مسئله در موقعیتی خاص است که طی آن فرد بایستی استدلال نماید و رأی به درست یا غلط بودن آن مسئله دهد (شافیلد و ریوانس، 2014).

رشد اخلاقی (لارنس کلبرگ) در برگیرندۀ آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی است که تعیین می‌کند انسان‌ها در رابطه با یکدیگر چگونه باید رفتار کنند. از نظر روانشناسان این قوانین مشتمل بر سه جنبه اساسی شناختی، عاطفی و رفتاری هستند که تبیین آن‌ها و چگونگی روابطشان با یکدیگر و تأثیری که در فرایند درونی سازی دارند، محور بحث‌های روانشناختی است. همچنین معمولاً مراد از قوانین اخلاقی قضاوت درباره اعمال جامعه پسند است، آن هم هنگامی که یک قانون و قاعده رسمی وجود ندارد. (آذر ارجمند، 1395).

پیشینه تحقیق (پژوهش) ارزش های شخصی و قضاوت اخلاقی

پور مخبر، رواندوست و همکاران (1396) پژوهشی به منظور تبیین درک مدیران بیمارستانی از ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی سازگار با شایستگی ارتباطی انجام دادند. این مطالعه با رویکرد کیفی و با روش آنالیز محتوا به شیوه استقرایی انجام شد. نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف شروع و تا اشباع داده ها ادامه یافت. از مصاحبه و مشاهده بدون ساختار، به منظور گردآوری داده ها استفاده شد و تمامی مصاحبه ها ضبط و دست نویس شدند.

مشارکت کنندگان در مطالعه 23 نفر از مدیران بیمارستانی شهر تهران (مدیر داخلی 7 نفر، انترن 4 نفر، سوپروایزر 5 نفر، و سرپرستار 7 نفر) بودند. در فرآیند آنالیز محتوا به شیوه استقرایی، شش درون‌مایه، در ابعاد اخلاقی (نوع دوستی و انسان گرایی – راستی و درستی – اعتمادگرایی) و شخصیتی (پشتکار و مسوولیت پذیری – قاطعیت – پویایی و کمال طلبی)، به عنوان درون‌مایه های اصلی از داده های پژوهش انتزاع شد. نتایج پژوهش نشان داد که شش درون‌مایه حاصل از ادراک و تجربه مدیران بیمارستانی در ابعاد اخلاقی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی) و شخصیتی در بهبود ارتباطات میان فردی مدیران حایز اهمیت است.

دیریلن گوموس، در سال 2010، به منظور بررسی ارتباط بین ویژگی‌های شخصیت، ارزش‌های شخصی، مذهب (مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت‌ گیری مذهبی) و طرز تفکر سیاسی در دو کشور آمریکا و ترکیه، یکی با فرهنگ فردگرا و دیگری با فرهنگ جمع گرا انجام داد. گروه نمونه شامل پژوهشی را بر روی 382 نفر از ترکیه و 386 نفر از آمریکا بود که بیشتر آن‌ها را دانشجویان فارغ التّحصیل تشکیل می‌دادند. آزمودنی‌ها، پرسشنامه های نئو و ارزش‌های شخصی، همچنین مقیاس‌های مذهبی و طرز تفکّر سیاسی را تکمیل نمودند. نتایج به دست آمده، نشان داد که در هر دو فرهنگ فردگرا و جمع گرا، مذهب از طریق تأثیرگذاری بر ساختار ارزش‌ها بر طرز تفکر سیاسی تأثیر می‌گذارد.

منابع فارسی و غیر فارسی

دارابی، جعفر (1394). نظریه های روانشناسی شخصیت (رویکرد مقایسه ای). چاپ سوم تهران: انتشارات آییژ.
بی ریا، ناصر (1395). روانشناسی رشد با نگرش به منابع اسلامی. ( چاپ هفتم). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
محمودیان دهکردی. الف. (1386). هنجاریابی و روایی و پایایی تیپ نمای مایرز- برگرز در میان کارکنان ادارات شهرکرد، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه اصفهان.
مطلق، عادله (1393). اثر داستان‌های معما گونه اخلاقی بر رشد قضاوت اخلاقی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر لاهیجان. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی.
قویدل، حسین و علی اقدم، اصغر و آقازاده، رستم. (1390). تأثیر تعاملی ویژگی‌های شخصیتی و یادگیری خودنظم داده شده بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور ماکو. فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، (مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش های شخصی و قضاوت اخلاقی).

Veage, S. & Ciarrochi, J. & Heaven, P.C.L. (2011). Importance, pressure, and success: Dimensions of values and their links to personality. Personality and Individual Differences , 50, 1180–1185
White, J. K & Hendrick, S. S. M., & Hendrick. (2004). Big five personality variables and relationship constructs. Personality and Individual Differences, 37, 1519-1530.
Shakerian A., & Fatem A., & Farhadian M. (2011). A survey on relationship between personality characteristics and marital satisfaction. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Scineces Spring. 16(1 (serial number 59)), 92-99.
Solomontos-Kountouri, O., & Hurry, J. (2007). Political, religious and occupational identities in context: Placing identity status paradigm in
Olver J. M., & Mooradian T. A. (2013). Personality traits and personal values: a conceptual and empirical integration. Personality and Individual Differences, 35 (1), 109-125
Ozer, D. J., & Benet-Martinez, B. (2006). Personality and the prediction of consequential outcomes. Annual Review of Psychology, 57.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش های شخصی و قضاوت اخلاقی

 1. جعفر نورانی فرد

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش های شخصی و قضاوت اخلاقی دانلود کردم؛ لطفا علاوه بر ایمیل اگر امکانش هست در واتساپ برایم ارسال کنید؛ متاسفانه با گوشی ایفون دچار محدودیت هستم و فایل زیپ را نمی توانم به واتساپم بفرستم؛ ممنون می شوم مساعدت بفرمایید

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   به شماره پشتیبانی شهر فایل ۰۹۳۷۱۵۰۰۹۳۷ پیام بدید؛ انجام وظیفه میشه.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *