نویسنده
تاریخ انتشار
۱۷ تیر ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3779 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک محیط کلاس منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) ادراک محیط کلاس دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف مفهومی ادراک محیط کلاس، ادراک از محیط یادگیری کلاس و هیجان تحصیلی، رابطه ادراک از محیط کلاس و خوش بینی با تحول مثبت دانش آموزان، تعریف فضای فیزیکی محیط یادگیری، عوامل مؤثر بر ادراک یادگیری، تاثیر فضای کلاس و مدرسه در یادگیری، تأثیر عوامل فیزیکی کلاس بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش‌آموزان، نور و متغیرهای مربوط به آن، روابط ادراک از محیط کلاس درس، ادراک از محیط خانواده و عملکرد تحصیلی، ‌رابطۀ ‌بین ‌ادراک ‌از ‌محیط ‌کلاس ‌با ‌سرزندگی ‌تحصیلی، ادراک محیط ارزیابی کلاس و نقش آن در پیشرفت تحصیلی، رابطه ابعاد ادراک از محیط کلاس درس و تاب آوری تحصیلی و در ادامه…

تعریف عملیاتی ادراک محیط کلاس، ابعاد ظاهری کلاس، حرارت و تهویه کلاس، صدا و متغیرهای مربوط به آن، سازماندهی و آرایش کلاس، تجهیزات آموزشی، محیط آموزشی سازنده، تأثیر رنگ و نور بر یادگیری، تاثیر نور آبی در آموزش و یادگیری، درس خواندن در محیطی شاد، رابطه ی ادراک از محیط کلاس درس و جهت گیری هدف، ادراک از محیط کلاس و تحصیل‌گریزی دانش‌آموزان، رابطه بین خودتنظیمی هیجانی و ادراک از محیط یادگیری، سوابق پژوهشی مرتبط با ادراک محیط کلاس در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 51
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Edrak_Mohite_Kelas

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک محیط کلاس

تأثیر محیط فیزیکی مدرسه در مقایسه با تسهیلات سنتی و جدید، بر روی رفتار و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی) موثر است. محیط آموزشی جزء اساسی آموزش است و نظریه پروهاسکی (1970) مبنی بر «مؤثر بودن محیط بر رفتار و عملکرد دانش ‌آموزان» را مورد تأیید قرار داده است. یکی از عوامل موثر تربیتی و آموزشی در نظام آموزش و پرورش نوین چگونگی شاداب سازی محیط مدرسه از نظر محتوا است (مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک محیط کلاس).

معلم، کتاب هنرجو روش های تدریس و … مدیریت آموزشی و خانواده از جمله عواملی هستند که معمولاً در فرآیند یادگیری موثرند و مورد بررسی و کندو کاو قرار می گیرند در حالی که در تعلیم و تربیت جدید فضای فیزیکی مدرسه نه تنها یک محیط خشک و بی روح فاقد تاثیر در فرآیند یادگیری محسوب می شود بلکه به عنوان عاملی زنده و پویا در کیفیت فعالیت های آموزشی و تربیتی هنرجویان ایفای نقش می کند. در کنار سایر عوامل آموزشی و تربیتی، بانشاط بودن روند آموزشی و کادر آموزشی اثرات قابل توجهی بر فراگیران و هنرجویان باقی می گذارد، واحد آموزشی بزرگ، زیبا و سرسبز حقیقتا یادگیری را آسان می کند و نشاط و شادابی را برای هنرجویان به ارمغان می آورد (جفرسون و ویلیام، 2014).

در ایران متأسفانه مقدار قابل توجهی از ساختمان های مدارس موجود به دلایل گوناگون آسیب دیده اند و با محیط نشاط انگیز علم و دانش تناسب کمی دارند در چنین مدارسی که فضای فیزیکی مدرسه و محیط حاکم بر روح و روان دانش آموزان باعث خستگی، بی نظمی، آلودگی و بی تمرکزی دانش آموزان می شود، تحقق اهداف در برنامه های تربیتی و آموزشی با شکل جدی روبرو است. همچنین شوق و رغبت یادگیری در دانش آموزان را به حداقل خواهد رساند (شریف نیا و همکاران، 1396).

پیشینه تحقیق (پژوهش) ادراک محیط کلاس

فولاد چنگ و حسن نیا (1396)، پژوهشی با هدف رابطه بین ادراک محیط یادگیری و فرسودگی تحصیلی از طریق واسطه‌گری ذهن‌آگاهی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق ذهن آگاهی) مدل‌یابی ساختاری انجام دادند. نتایج تحلیل مسیر از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان دادند مدل پیشنهادی با داده‌های این پژوهش برازش مناسبی دارد و اثر مستقیم ادراک محیط یادگیری بر فرسودگی تحصیلی، ذهن‌آگاهی بر فرسودگی تحصیلی و ادراک محیط یادگیری بر ذهن آگاهی تایید شد.

همچنین مدل نشان داد ادراک محیط یادگیری با واسطه ذهن آگاهی بر فرسودگی تحصیلی اثر اندکی دارد. این نتایج بیانگر آن است که ادراک محیط یادگیری به صورت درگیر بودن دانش‌آموز در امر یادگیری، داشتن حس مالکیت در بحث کلاسی و انجام تکالیف به صورت مؤثر، می‌تواند منجر به ارتقای فرایندهای فراشناختی و حضور آگاهانه ذهن دانش‌آموز شود. امری که به نوبه خود با تجهیز دانش‌آموز به افزایش ظرفیت توجه و انعطاف‌ پذیری و پذیرش خود، مانع فرسودگی تحصیلی می‌شود.

از سوی دیگر یانگ (2014)، در تحقیق خود درباره عوامل مؤثر بر فرسودگی تحصیلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی تحصیلی) بر روی دانشجویان فنی حرفه ای تایوان به این نتیجه رسید که متغیرهای خو کارآمدی و حمایت اجتماعی یک رابطه منفی و معنی دار با فرسودگی تحصیلی دارند. در نهایت، او تشخیص داد که دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر سطح بالاتری از فرسودگی تحصیلی را تجربه می کنند ولی این یافته با یافته های پژوهش های قبلی همسانی ندارد. همچنین در پژوهشی دیگر ماسلاچ و جکسون (2008)، بیان کرده اند که متغیر های بیرونی مانند حمایت اجتماعی می توانند بر فرسودگی شغلی تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، کارمندانی که از طرف سرپرست، کارفرما، همکاران و خانواده به طور منظم حمایت می شوند نسبت به کارمندانی که از چنین حمایتی بهره مند نمی شوند فرسودگی شغلی کمتری را تجربه می کنند.

منابع فارسی و غیر فارسی

همت، نیکو. (1388). تاثیر محیط بر تعلیم و تربیت استعدادها. دانشکده حقوق. تهران.
بروس کوتن، درآمدى بر جامعه شناسى، (1375). ترجمه: محسن ثلاثى. تهران: نشر توتیا.
ابراهیمی قوام، حسین زاده یوسفی، (1387). نظریه سازنده گرایی و کاربرد آن در آموزش. مدارس کارآمد،
صیامی، شروین. (1390). معلم، مدیریت کلاس، موانع و راهبردها. نشر: انجمن فعالیت‌‌‌‌های تیران.
بختیارپور، سعید و ساکی، مجید (1395). بررسی رابطه بین سرمایه روان شناختی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر خرم آباد، کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، شیراز، پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز.
شعاعی، لیلا (1395). بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، موسسه بین المللی مطالعات و توسعه علم خاورمیانه (مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک محیط کلاس).

Adie, J., & Wakefield, C. (2015). Perceptions of the teaching environment, engagement and burnout among University students on a sports-related degree programme in the UK. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education.
Duran, A.; N. Extremera; P. F. Berrocal & M. Montalban. (2016). Predicting Academic Burnout and Engagement in Educational Setting: Assessing the Incremental Validity of Perceived Emotional Intelligence Beyond Perceived Stress and General Self-efficacy. Psicothema. 18.
Yang, H. J. (2014). Factors Affecting Student Burnout and Academic Achievement in Multiple Enrollment Programs in Taiwan’s Technical-vocational Colleges. Internationnal Journal of Educational Development.
Demir A, Ulusoy M, Ulusoy MF. Investigation of factors influencing burnout levels in the professional and private lives of nurses. Int J Nurs Stud 2003.
Salanova, M., Schaufeli, W., Martínez, I., & Bresó, Journal of Educational Psychology, E. (2010). How obstacles and facilitators predict academic performance: The mediating role of study burnout and engagement.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک محیط کلاس

 1. رقیه مهدی پور

  آیا این مبانی شامل کلیدواژه تاثیر محیط و فضای کلاس بر یادگیری هم می شود..!؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود وقت بخیر.
   بله همانظور که در پاراگراف اول و دوم ذکر شده شامل کلیدواژه مد نظر شماست موفق باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *