ادبیات پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه

ادبیات پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه

توضیحات

ادبیات پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری و ادبیات پیشینه پژوهش درمورد طرحواره های ناسازگار اولیه دارای کلید واژه های تاکیدی:

تاریخچه طرحواره، تعریف طرحواره، ریشه های تحولی طرحواره های ناسازگار اولیه، تجارب کودکی و طرحواره های ناسازگار، ذهنیت های طرحواره ای، خلق و خوی هیجانی و طرحواره های ناسازگار، بیولوژی طرحواره های ناسازگار اولیه، عملکردهای طرحواره، تدوام طرحواره، بهبود طرح واره، سبک های مقابله ای ناسازگار، جبران افراطی طرحواره، اجتناب طرحواره، تسلیم طرحواره، سیمای بالینی طرحواره های فعال مربوط به افسردگی و اضطراب،  طرحواره های ناسازگار اولیه در نظریه جفری یانگ، طرحواره ها و نیاز های تحولی کودک، حوزه های طرحواره و طرحواره های ناسازگار اولیه، طرحواره های شرطی در مقابل طرحواره های غیر شرطی، ویژگی های طرحواره های ناسازگار اولیه، ریشه های تحولی طرحواره ها، گوش به زنگی بیش از حد و بازداری، معیارهای سرسختانه/عیب جویی افراطی، طرحواره های شرطی، طرحواره های غیرشرطی، فرآیندهای تداوم طرحواره، الگوهای زندگی خودآسیب رسان، سبک های انطباقی طرحواره، تأثیر طرحواره های ناسازگار اولیه بر فیزیولوژی دستگاه های بدن، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه طرحواره های ناسازگار اولیه در 153 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠نوع فایل : Doc (دارای 4 فایل پیشینه و تحقیق با محتوا و منابع متفاوت)
💠تعداد صفحات : 153
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937-150-0937

ادبیات پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه

مبانی نظری پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه

طرحواره تاریخچه ای غنی در روانشناسی و بطور وسیع تر در حوزه تحول شناختی دارد و با نام پیاژه تداعی می شود اصطلاح طرحواره را اولین بار آدلر در سال 1929 بکار برد او برای اشاره به دیدگاه فرد در مورد خود و جهان ، طرحواره اندریافت را در نظریه خود پیشنهاد کرد (اسپری ،1999؛ به نقل از کاملی ،1390). بسیاری از انسانها به خاطر مشکلات ارتباطی در جستجوی درمان هستند، همچنین در بسیاری از اختلالات روانی شناخته شده مشکلات بین فردی دیده می شود اغلب مشکلات بین فردی که افراد تجربه می کنند تحت تأثیر شیوه تصور آنها در مورد خود و دیگران است. این شیوه تصور طرحواره نامیده می شود(بک، پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه ،1967).

کسی که اولین بار مفهوم طرح واره را بسط داد  در سال 1930 بود. بارتلت (1932) با بسط نظریه طرح واره اش برای روان شناسان عصر خود یک چهارچوب طرح واره ایجاد کرد و در رابطه با اطلاعات جدید به تأثیر آگاهی قبلی بر ادراک و حافظه پرداخت. او دریافت فراخوانی حافظه الزاماّ توسط سرشت و منش تعیین می شود و گذشته فرد در جریان رویدادهای کنونی به طور مداوم بازسازی می شود. متخصصان بالینی قبل از1980، اختلالات شخصیت را با اصطلاح «منش» مشخص می کردند.

واژه طرحواره در اصل ریشه یونانی کلمه Scheen به معنای “داشتن” و یا شکل گرفتن” است. آرون بک معتقد است که طرحواره ها نقش اصلی در ارتباط با موضوعات تکراری در تداعی آزاد، تصورات و رویاها، ایفا می کنند. او معتقد بود که طرحواره ها ممکن است عملا مدت ها غیر فعال باشند اما بعدا تقویت یا خاموش شوند که نتیجه تغییرات در نوع داده های دریافتی از محیط است(داتیلیو، 2010؛ ترجمه خواجه و همکاران، 1391).

چارچوب نظری طرحواره های ناسازگار اولیه

متعاقب نظریه های شناختی آسیب پذیری روانی و با وام گیری از دیدگاه پیاژه، جفری یانگ نظری را در رابطه با طرحواره های ناسازگار اولیه گسترده است. وی معتقد است این طرحواره ها که وی از آن ها به عنوان « یک ساختار یا چارچوب مرجع » (یانگ،1994) یاد می کند؛ ساختارهای پایدار و با دوامی هستند که به مثابه عدسی هایی بر ادراک فرد از جهان، خود و دیگران اثر می گذارد. این طرحواره ها در طی تجارب کودکی شکل گرفته و پاسخ فرد به رخدادهای محیطی را کنترلمی کنند (یانگ،1998).

منشأ این طرحواره ها نیازهای هیجانی اصلی شامل پنج حیطه ی:

1- دلبستگی امن به دیگران: (احساس امنیت، ثبات و پذیرش)

2- خودمختاری: (رقابت و احساس هویت، آزادی بیان نیازها، هیجانات، بازی و خود انگیخته بودن)

3- محدودیت های معقول و خود کنترلی

4- تجارب اولیه زندگی: (ناکامی در ارضای نیازهای اولیه، ارضای بیش از حد و همانندسازی با رفتار نادرست والدین)

5- مزاج هیجانی کودک: (مجموعه ویژگی های خلقی کودک که ذاتی هستند و متمایز کننده شخصیت اولیه کودک) است (یانگ،1994).

مطابق نظر یانگ (1999) بعضی از افراد به خاطر تجارب کودکی منفی طرحواره های ناسازگار اولیه ای را ایجاد می کنند که بر شیوه تفکر، احساس و رفتار آنها در روابط صمیمانه بعدی و سایر جنبه های زندگی شان تأثیر می گذارد. یانگ معتقد است که طرحواره ها به دلیل ارضا نشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی به وجود می آیند که این نیازها عبارتند از : دلبستگی ایمن به دیگران، خودگردانی، کفایت و هویت، آزادی در بیان نیازها و هیجان های سالم، خود انگیختگی و تفریح، محدودیتهای واقع بینانه و خویشتن داری(یانگ و همکاران،1994 به نقل از حمیدپور و اندوز، ادبیات پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه ،1389).

پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه + ویژگی های طرحواره های ناسازگار اولیه

اغلب طرحواره ها نتیجه تجارب زیان بخش محسوب می شوند که فرد در سیر دوران کودکی و نوجوانی دائماً با این تجارب روبرو بوده است اثر این تجارب ناگوار در سیر تحول با یکدیگر جمع می شود و منجر به شکل گیری یک طرحواره کاملا ناسازگار تمام عیار می گردد (یانگ و همکاران،2004؛ ترجمه حمید پور و اندوز،1394). طرحواره های ناسازگار اولیه برای بقائ خودشان می جنگند. این امر نتیجه تمایل بشر به «هماهنگی شناختی» است. اگر چه فرد می داند طرحواره منجر به ناراحتی وی می شود، ولی با طرحواره احساس راحتی می کند و همین احساس راحتی، فرد را به این نتیجه می رساند که طرحواره اش درست است.

بیماران به طرحواره ها به عنوان حقایقی می نگرند که بدون به بوته آزمایش گذاشتن صحت و سقم آنها، معتقدند که این حقایق درستند. نتیجه چنین دیدگاهی این است که طرحواره بر پردازش تجارب بعدی تاثیر می گذارد. طرحواره ها نقش عمده ای در تفکر، احساس، رفتار و نحوه برقراری ارتباط بیماران با دیگران بازی می کنند و به گونه ای متناقض و اجتناب ناپذیر، زندگی بزرگسالی را به شرایط ناگوار دوران کودکی می کشانند که غالبا برای بیماران زیانبخش بوده است (یانگ و همکاران،2004؛ ترجمه حمید پور و اندوز،1394، مبانی نظری پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه).

طرحواره ها در اویل دوران کودکی یا نوجوانی بازنمایی هایی دقیق از محیط پیرامون ایجاد می کنند. تجربه نشان داده است که طرحواره ها افراد تا حدودی بازتابی دقیق از محیط زندگی اولیه شان است. معمولا ماهیت ناکارآمد طرحواه ها وقتی ظاهر می شوند که بیماران در روند زندگی روزمره خود و در تعاملاتشان با دیگران به گونه ای عمل کنند که طرحواره های انها تایید شود، حتی اگر برداشت اولیه آنها درست نباشد.

بخشی از رفرنس فارسی و لاتین

بیاضی، محمدحسین؛ گوهری، زکیه؛ حجت، سیدکاوه؛ بهراد، آرمان. (1392). رابطه بین طرحواره های هیجانی با میزان اضطراب وافسردگی و سبک ها ی مقابله با استرس در بیماران کرونری قلب. مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی، دوره 5،
پوراسمعلی، اصغر؛ بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج. (1391). رابطه عامل های شخصیتی و زیر مولفه های بخشش در بین دانشجویان. اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی)، دوره 6 ، شماره 23: 93-83.
پیرساقی، فهیمه؛ نظری، علی محمد؛ نعیمی، قادر؛ شفائی؛ محمد. (1394).تعارض های زناشویی؛ نقش سبک های دفاعی و طرحواره‌های هیجانی. روان پرستاری، دوره 3، شماره 1: 69-59.
خدابخش، محمد رضا و کیانی، فریبا. (1392). بررسی نقش عفو در سلامت و بهزیستی روان شناختی دانشجویان. مجله تحقیقات نظام سلامت.
خدابخشی کولایی، آناهیتا؛ بسازی مطلق، طیبه؛ تاجیک اسماعیلی، عزالله؛ تقوایی، داوود؛ رحمتی زاده، معصومه. (1393، ادبیات پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه ).

Berry, J. W. & Worthington, E. L. Jr. (2001). Forgiveness, relationship quality, stress while imagining relationship events, and physical and mental health. Journal of Counseling Psychology, 48, 447–455.
Bidadian, M., Bahramizadeh, H., & Poursharifi, H. (2011). Obesity and Quality of Life: The Role of Early Maladaptive Schemas. Journal of Social and Behavioral Sciences, 30, 993-998.
Brock, Joy. P. (2014). Examining the Relationships between Early Maladaptive Schemas, Forgiveness and Vengeance. Doctoral dissertation, Regent university. Retrieved from http.proquest.com/docriew/1534533290.
Bromberger, J. T., & Marrhews, K. A. (1996). A زfeminineس model of vulnerability to depressive symptoms: A longitudinal investigation of middle-aged woman. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 591-598.
Buss, D. M. (1996). Social adaptation and the five major factors of personality. In J. S. Wiggins (Ed.), The five-factor model of personality: Theoretical perspectives (pp. 180-207). New York: Guilford Press.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ادبیات پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

29,500 تومان
تعداد بازدید: 2095
3 فروش 2095 بازدید