نویسنده
تاریخ انتشار
۲۰ شهریور ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3050 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش چندگانه منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) هوش چندگانه دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

هوش چندگانه چیست؟، تاریخچه هوش های چندگانه، اهمیت هوش های چندگانه، تعریف مفهومی هوش های چندگانه، تعریف عملیاتی هوش های چندگانه، دیدگاه های هوش های چندگانه، مولفه های هوش های چندگانه، اهمیت هوش های چندگانه، عوامل موثر بر هوش های چندگانه، پیش بینی هوش های چندگانه، تعاریف هوش، انواع هوش، هوش چندگانه گاردنر، هوش هیجانی، هوش واقعی پرکینز، هوش موفق اشترنبرگ، مغز انسان و هوش چندگانه، کاربست نظریه هوش های چندگانه گاردنر در آموزش و یادگیری، انواع هوش در روانشناسی، کاربرد هوش های چندگانه در مدرسه، رابطه بین هوش‌های چندگانه و ویژگی‌های شخصیتی، ساخت و هنجاریابی آزمون هوش چندگانه گاردنر و در ادامه…

نظریه هوش چندگانه گاردنر چیست؟، ویژگی های هوش چندگانه، هوش چندگانه در یادگیری کودکان، هوش چندگانه در یادگیری دانش آموزان، بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل هوش چندگانه بر خودپنداره و پیشرفت تحصیلی، بررسی رابطه ی هوش چندگانه با مهارت خواندن و درک مطلب، ارتباط هوش چندگانه و سواد بهداشتی دانشجویان، تدوین مدل ارتباطی هوش چندگانه و هوش سازمانی، رابطه هوش‌های چندگانه با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، رابطه اعتیاد به اینترنت با هوش‌های چندگانه گاردنر، بررسی و انطباق مؤلفه ‎های سنجش هوش‎های چندگانه، بررسی تأثیر هوش چندگانه بر عملکرد فردی و در ادامه…

نظریه های آغازین هوش، نظریه دو عاملی اسپیرمن، توانایی های ذهنی اولیه ی از نظر ترستون، کاربردهای هوش چندگانه در آموزش، فواید کاربرد تئوری هوش های چند گانه در مدارس، انتقاداتی در مورد کاربرد تئوری هوش چندگانه در مدارس، هوش های چندگانه، ابعاد هوش چندگانه، هوش منطقی/ریاضی، هوش تصویری / فضایی، هوش وجودی، هوش درون فردی، هوش میان فردی، هوش بدنی / جنبشی، هوش زبانی / کلامی، هوش موسیقیایی / ریتمیک، هوش طبیعت گرایی، سوابق پژوهشی مرتبط با هوش چندگانه در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 47
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Hoshe_Changaneh

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش چندگانه

نظریه هوش های چندگانه برای اولین بار توسط هوارد گاردنر در سال 1983 درباره هوش و حوزه های چندگانه آن مطرح شد. او با نگاه سنجشی به هوش مخالفت کرد و هوش انسان را بسیار گسترده تر توصیف کرد. او همچنین هوش عمومی یا عامل g را زیر سوال برد. گاردنر با این اعتقاد که استدلال، هوش، منطق و دانش معنای یکسان ندارند، دیدگاهی نو از هوش ارائه کرد، گاردنر مفهوم هوش را فراتر از توانایی های کلامی و ریاضی گسترش داد و به توانایی موسیقی، روابط فضایی، دانش درون فردی و میان فردی انسان ها هم توجه نمود. (محمدخانی، 1397).

به عقیده ی گاردنر همه افراد دارای هفت هوش (مبانی نظری و پیشینه تحقیق انواع هوش و نظریه های هوش) می باشند، این هوش ها عبارتند از: زبانی/ کلامی، منظقی/ ریاضی، موسیقیایی، تصویری/ فضایی، بدنی/ جنبشی، میان فردی و درون فردی. وی در سال (1999) دو نوع دیگر هوش، یعنی هوش طبیعت گرایی و هوش هستی گرایی یا وجودی را مطرح کرد. نظریه هوش چندگانه بطور اختصاصی فقط برای یک سطح از آموزش مطرح نشده است بلکه بطور وسیع در همه سطوح آموزشی و فعالیت های روزمره کلاسی در کنار دیگر نظریه ها مورد استفاده قرار گرفته است. (یالمنسی، 2017).

(گرانبر، 2012) هم هوش های چندگانه را ناشی از تفاوت های فردی در انسان می داند و آنرا در حوزه های خاص تعریف می کند. (استرنبرگ، 2016) در اهمیت هوش های چندگانه و تأثیر آن در شناسایی تفاوت های فردی بث، میشل و فیلیپ (2015) مطالعه های با عنوان اندازه گیری هوش های چندگانه و هوش عمومی بر روی نمونه های بصورت آزمایشی دریافتند که چارچوب هوش های چندگانه می تواند تنوعی از تکالیف فرد، عامل موفقیت فرد در تحصیل را بهتر از عامل g پیش بینی می کند. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش چندگانه).

پیشینه تحقیق (پژوهش) هوش چندگانه

ریچارد و همکاران (2017) در پژوهشی به بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و انواع متغیرهای شغلی پرداخت و نتایج نشان داد که کارکنانی که از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند از شادابی، نشاط و سرزندگی بیشتری برخوردارند، نسبت به زندگی خوش بین تر بوده و در برابر استرس و فرسودگی شغلی مقاوم ترند. پژوهشی توسط مارگارت و همکاران (2015)، تحت عنوان بررسی مسائل و مشکلات استفاده از نظریه هوش های چندگانه با هدف بررسی مسائل و مشکلات استفاده از نظریه هوش های چندگانه در مدارس ابتدایی ترکیه، با استفاده از پرسشنامه هایی که به معلمین ابتدایی صورت گرفت، نتایج نشان داد که علاوه بر اینکه معلمین ابتدایی به صورت جزئی از این نظریه آگاه هستند، مشکلاتی اعم از آموزش ناکافی موضوع، محدودیت زمان، نارسایی ها در شیوه های ارزیابی و عدم تطابق محتوای کتب با استفاده از نظریه های هوش چندگانه موجود است.

پژوهشی توسط راهنما و فراهانی و همکاران (1393) تحت عنوان طراحی مدل ارتباطی هوش چندگانه و هوش هیجانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد. هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل ارتباطی هوش چندگانه و هوش هیجانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد بود. یافته های مطالعه نشان می دهد که بین هوش چندگانه و هوش هیجانی و مؤلفه های آنها ارتباطات معنادار وجود دارد. همچنین هوش چندگانه با ضریب مسیر 41/0 بر هوش هیجانی کارکنان اثر گذار بود و مدل ارتباطی آنها از برازش مطلوبی برخوردار بود. لذا با توجه به این که هوش چندگانه از مجموع چند هوش شکل می گیرد و هوش هیجانی قابلیت آموزش دارد، برای افزایش کارآیی و اثربخشی منابع انسانی در اداره کل ورزش و جوانان استان کهگلویه و بویر احمد و افزایش هوش هیجانی آنها بهره گیری از هوش چندگانه توصیه می گردد.

منابع فارسی و لاتین

علاقه بند، علی (1391). مبانی نظری و اصول مدیریت دانش، تهران: نشر روان.
رابینز، رالف (1390) رفتار سازمانی(مفاهیم، نظریه ها و کاربردها) ترجمه: علی پارساییان و سید محمد اعرابی. تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگ.
نجف آبادی، فاطمه نادی و همکاران (1394). رابطه بین هوش چندگانه و هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع متوسطه، فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی،
میرکمالی، محمد.، حیات، علی و نوروزی، علی. (1391). بررسی رابطه توانمندسازی روان شناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران. دانشور رفتار.
هداوند، سعید؛ فاضل،رضا؛ نصر،علی (1395). بررسی نیازهای مهارتی مدیران با استفاده از مدل مهارتی کاتز- مطالعه موردی: کارخانجات تولیدی تهران، رسانه های نوین و آموزش.
نیرو، محمد؛ حسین نژاد، غلامحسین، عسگری، مجید. (1396). مقایسه اثربخشی آموزش محیط زیست بر اساس نظریه هوش های چندگانه گاردنر و شیوه سنتی، پژوهش های ترویجی و آموزش کشاورزی. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش چندگانه).

Jung, J.-H., & Chang, D.-R. (2017). Types of creativity—Fostering multiple intelligences in design convergence talents. Thinking Skills and Creativity.
Shipper, F, August 2014. in proceeding, Academy of management meeting Dalls, Tesax, pp 14- 17
Skakon, J., Nielsen, K., Borg, V., & Guzman, J. (2015). Are leaders’ wellbeing, behaviors and style associated with the affective wellbeing of their employees? A systematic review of three decades of research. Work & Stress, 24, 147139
Shearer, C. B. (2012). Exploring the relationship among the multiple intelligences and emotional intelligence. Unpublished manuscript, Kent State University.
Nvqyn D. (2016). Dispersed leadership Predictor of The Work Environment for Creativity and Productivity. European Journal of Innovation Management.
Purvanova, R. K. Muros, J. P. (2017), Gender differences in burnout: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 77: 168-185.
Roshini, Rachel(2016). Management Skills and job Satisfaction in Jawaharlal Nehru Technological University, Journal of Educational leader ship.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش چندگانه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *