مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق طلاق

مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق طلاق

توضیحات

مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق طلاق فصل دوم پایان نامه توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. ادبیات پیشینه پژوهش طلاق به همراه پیشینه داخلی طلاق و پیشینه خارجی طلاق بوده و کلیه کلید واژه های مرتبط با طلاق و جدایی را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کاملترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق در زمینه طلاق دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

طلاق و تعریف آن، معنای لغوی طلاق، تعریف طلاق در حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، تاریخچه طلاق در جوامع قدیم، طلاق در ادیان، طلاق در دین یهود، طلاق در دین مسیحیت، طلاق در دین زرتشت، نظر اسلام پیرامون طلاق، طلاق در کشورهای مختلف، ابعاد متفاوت طلاق، طلاق عاطفی، . طلاق قانونی، طلاق روانی، طلاق اجتماعی،طلاق اقتصادی، طلاق رجعی، طلاق مفقود، مشکلات ناشی از طلاق، مشکلات عاطفی، مشکلات اجتماعی، علل و عوامل طلاق و جدایی، ابعاد جامعه شناختی طلاق، ابعاد روان شناختی طلاق، ابعاد حقوقی طلاق، طلاق از دیدگاه روابط انسانی، دیدگاه‌های نظری پیرامون طلاق، پارسونز، شلسکی، دورکیم، برتر راسل، فریکو فری، ویلیام گود، پل بوهانون و … بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه طلاق و جدایی در 59 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : Doc
💠تعداد صفحات : 59
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق طلاق

ادبیات و پیشینه تحقیق در مورد طلاق

«طلاق» مصدر و اسم برای تطبیق است یعنی از بین بردن قید. در کتب لغت، برای واژه طلاق معانی گوناگونی گفته شده است، مانند: گشودن گره، رها کردن، آزاد کردن، ترک کردن، وا گذاشتن و.. مثلا گفته می‌شود: «ناقه طالق- ناقه آزارد و رها که هر کجا می‌خواهد بچرد» و یا «طلقت التوم- توت را ترک کردم» (ورزی، 1380)  از نظر ماهیت حقوقی، طلاق یک «ایقاع» است که از سوی مرد یا نماینده قانونی او واقع می‌شود.

و حتی در مواردی که طلاق براساس توافق زوجین و به صورت حلع یا مبارات می‌گیرد، باید آن را یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) به شمار آورد، زیرا توافق زوجین که شرط یا انگیزه طلاق می‌باشد غیر از خود آن است و طلاق، یعنی آخرین عملی که با اجرای صیغه تحقق می‌پذیرد و رابطه نکاح را منحل می‌کند، در هر حال یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است و ناشی از اراده طرفین نمی‌باشد. (صفایی)

نکته در این است که باید بین موجبات و شرایط و ارکان وقوع آن تفاوت گذارد. در همه موارد خواه درخواست کننده طلاق شوهر باشد خواه زن، مرد باید صیغه طلاق را بگوید و آن را واقع سازد. در مواردی که زن درخواست طلاق دارد، دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می‌کند و نمی‌تواند به طور مستقیم نکاح را منحل سازد (ماده 1129 قانون مدنی). تاریخچه طلاق به تاریخچه ازدواج برمی‌گردد، همچنان که بشر بنا به خواست طبیعی خود پیوند ازدواج می‌بندد، تا در کانون گرم خانواده و در کنار همسر خود به آرامش برسد، بنا به دلایلی نیز ممکن است از ادامه این زندگی خودداری کرده و طلاق را بپذیرد. «ولتمر» نویسنده و شاعر فرانسوی می‌گوید: «ازدواج و طلاق در این جهان تقریبا با هم متولد شده‌اند جز این که شاید چند روزی ازدواج جلوتر متولد گردید».

مبانی نظری و پیشینه تحقیق طلاق و نظریه های طلاق

پل بوهانون شش مرحله متداخل طلاق را متمایز ساخته که همه این مراحل ممکن است دشواری ها و تنش‌هایی را پدید آورد که بر زن و شوهر، فرزندان و خویشان و دوستان اثر گذارد و این مراحل عبارتند از:

1. مراحل عاطفی زن و شوهر عواطف خود را از یکدیگر دریغ نمی‌کنند و روی از هم برنمی‌تابند، زیرا اعتمادشان را به یکدیگر و جذابیتشان برای هم به پایان رسیده است.
2. مرحله اقتصادی: وقتی خانواده‌ای از هم می‌پاشد، تقسیم اموال و دارایی‌های آنها در دو سهم ضرورت پیدا می‌کند.
3. مرحله قانونی: در دادگاه پایان رسمی ازدواج و همراه آن شرایط ازدواج مجدد برای طرفین اعلام می‌گردد.
4. مرحله توافقی: والدین تصمیماتی که در مورد حضانت فرزند، دیدار بعدی آنان، مسئولیتهای هر یک از والدین از نظر مالی و تربیت کودکان و غیره اتخاذ می‌گردد.
5. مرحله‌روانی: وقتی‌ازدواجی گسسته‌می‌شود، احساس‌همدلی از‌بین می‌رود و مفهوم خود را‌تغییر می‌دهد. (ساموئل، 1359)

ویلیام گود، انواع خانواده از هم گسیخته را به پنج گونه ارائه می‌دهد.
1. عدم مشروعیت: در این صورت واحد خانوادگی به علت نبود یکی از زوجین تشکیل شده است.
2. فسخ، جدایی، طلاق و ترک خانواده
3. خانواده به ظاهر دست نخورده که گود آن را صدف تو خالی می‌نامد.
در این شکل اعضاء و خانواده به زندگی با یکدیگر ادامه می‌دهند ولی روابط متقابل با یکدیگر ندارند و از حمایت احساسی یکدیگر محرومند.
4. غیبت یکی از زوجین به دلایل مرگ یا زندگی یا زندانی شدن و یا جنگ و فاجعه‌ای مشکل.
5. عدم موفقیت در اجرای نقش‌های اساسی، در این نظام گسیختگی، می‌توان به علت انواع امراض روانی، احساسی باشد که به علت عقب ماندگی فکری یا امراض طولانی به‌نقص عضو منتهی گردد و در‌نتیجه وقفه یا عدم امکان در اجرای نقش برای خانواده پدید آید. (شستی، 1386)

پیشینه داخلی و خارجی درباره طلاق

سوسن‌سیف و‌مریم نیکوی (1384) در‌ بررسی رابطه‌ دینداری با رضایتمندی زناشویی به شرح زیر اجرا و نتایج زیر دست یافتند: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برخی عوامل بر رضایتمندی زناشویی صورت گرفت. طرح پژوهشی در این تحقیق توصیفی می‌باشد. جامعه آماری متشکل از تمام زوج‌های شهر تهران می‌باشد. نمونه پژوهش 200 آزمودنی (100 زوج) است که به شیوه تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های «جهت گیری دینی (درونی و برونی)»، «آلپورت»، «آزمون معبد» و «انریچ» می‌باشد. جهت تجیزه و تحلیل داده‌ها علاوه بر روشهای آمار توصیفی از آزمون t، همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تعقیبی توکی وخی دو (x) استفاده گردید.

تحلیل نشان داد: همبستگی معناداری بین جهت گیری دینی درونی و عمل به باورهای دنیی و رضایتمندی زناشویی وجود دارد. همبستگی معناداری بین جهت گیری دینی برونی و رضایتمندی زناشویی وجود ندارد. متغیر تحصیلات بر جهت گیری دینی و عمل به باورهای دینی تاثیر معناداری دارد. متغیر جنسیت بر جهت گیری دینی و عمل به باورهای دینی تاثیر معناداری ندارد.  در بررسی یوسف علی عطاری و همکارانش (مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق طلاق ،1382) تحت عنوان مقایسه شباهت ارزشها و نگرشها در زوجهای عادی و متقاضی طلاق شهر اهواز انجام شده مراحل زیر اجرا و نتیاج زیر به بار آمد:

در‌این پژوهش شباهت‌زوجهای عادی‌از لحاظ‌ارزشها (نظری،‌هنری، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و نگرشهای فرزند پروری (وابستگی شدید، بی اعتنایی و سلطه گری)، نگرش به آموزش و پرورش و نگرش خانواده گرایی با زوجهای متقاضی طلاق شهر اهواز مورد مقایسه قرار گرفت. در این تحقیق متغیرهای شباهت ارزشها و نگرشها به عنوان متغیرهای وابسته و متغیر خانوادهای عادی و متقاضی طلاق به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد.

بخشی از منابع فارسی و لاتین ادبیات و پیشینه طلاق

1. قرآن کریم.
2. آرین، خدیجه (1378)، بررسی رابطه دینداری و روان درستی ایرانیان مقیم کانادا. پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
3. دلاور، علی. (1376). روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی.
4. دراژ، (1376). اسلام و تعلیم و تربیت. (حجتی، محمد باقر، مترجم) تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
5. طباطبایی، محمد حسین. (1376) تفسیر المیزان، جلد یک.
6. نیکویی، مریم (1383). بررسی‌رابطه دینداری‌با رضایتمندی زناشویی بین زوجهای شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد.

7. ابراهیمی آقچای، راحله (1386) بررسی رابطه دینداری با میزان عزت نفس بین دانشجویان دانشگاه پیام نور ورامین، پایان نامه کارشناسی.
8. مطهری، مرتضی (1361). انسان و ایمان. قم، انتشارات: صدرا مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق طلاق
9. مطهری، مرتضی (1366). مقدمه‌ای بر جهان بینی اسلامی. انسان و ایمان، قم، انتشارات: صدرا.
10. گلزاری، محمود (1380). درآمدی بر روش شناسی اسلامی. تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
11. گلزاری، محمود (1380) مقیاس‌عمل به باورهای دینی. خلاصه‌مقاله دین‌و بهداشت روان.
12. قربانی، نیما (1377)، روان شناسی دین یک روی آورد علمی چند بقاری فصلنامه قسبات، سال سوم شماره 2 و 3.

13. جمالی، فریبا (1381) بررسی رابطه نگرش‌های مذهبی، احساس معنا بخش بودن زندگی و‌سلامت روان در دانشجویان دانشگاه‌های تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
14. آذربایجانی، مسعود (1366). روان شناسی شخصیت از دیدگاه اسلام.
15. ناظمیان، رضا (1369). انسان و دین. تالیف موسسه نهج البلاغه، سازمان تبلیغات اسلامی.
16. عمران نسب، محمد (1377) بررسی رابطه بین اعتقادات دینی و سلامت روان در دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی. پایان نامه کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد.
17. بهشتی، احمد (1350). انسان و مذهب. تهران، انتشارات صدرا.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و ادبیات پیشینه تحقیق طلاق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

26,000 تومان
تعداد بازدید: 0
0 فروش 0 بازدید