مبانی نظری پیشینه تحقیق اختلال در روابط زناشویی

مبانی نظری پیشینه تحقیق اختلال در روابط زناشویی

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق اختلال در روابط زناشویی یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق اختلال در روابط زناشویی دارای کلید واژه های تاکیدی: مفهوم اختلال عملکرد جنسی، اختلال ارگاسمی در زن، اختلال علاقه برانگیختگی در زن، اختلال درد/دخول تناسلی-لگنی، طبقه بندی اختلال عملکرد جنسی، اختلال عملکرد جنسی ناشی از مواد/دارو، اختلال عملکرد جنسی مشخص دیگر، اختلال عملکرد جنسی نامشخص، شیوع اختلال عملکرد جنسی، نظریه ها و درمان اختلال کارکرد جنسی، دیگر عوامل روانشناختی موثر بر اختلال عملکرد جنسی، درمان جنسی مستقیم، درمان رفتاری اختلال عملکرد جنسی، پیشینه پژوهش در زمینه اختلال عملکرد جنسی و…….. دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق اختلال در روابط زناشویی در 43 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 43
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق

مفهوم اختلال عملکرد جنسی

طبق DSM-IV-TR، تـعریف اختلال عملکرد جـنسی عبارت است‌ از تخریب یک یـا بـیش از یـک مرحله از چرخه‌ی پاسخ‌های جنسی‌ و همچنین وجود درد همراه با آمیزش‌ که موجب‌ پریشانی‌ محسوس‌ و بروز‌ مشکلات بین فردی برای فرد می‌گردد. در این زمینه، برای فراوانی یـا شدت مـشکل، هماهنگی‌ وجـود‌ ندارد و تشخیص بر پایه‌ی قضاوت بالینی‌ انجام می‌گیرد. بدکارکردی بـه طـور گسترده به عنوان عدم توانایی کامل‌ از‌ لذت‌ بردن در مقاربت جنسی تعریف‌ شده است. به طور اختصاصی، بدکارکردی‌های جنسی اختلالهایی هستند که‌ بـا‌ یـک‌ پاسـخ جنسی‌ کامل تداخل می‌کند.

این اختلالها مشکلاتی را برای لذت بردن فرد یا داشـتن مقاربت‌ جنسی‌ ایجاد می‌کند‌ و به ندرت بدکارکردی جنسی سلامت فیزیکی را به مخاطره می‌اندازد. اما می‌تواند خسارات و صدمات‌ روانشناختی، افسردگی، اضطراب‌ و احساسهای ضعف و بـی‌کفایتی سـنگینی را ایـجاد کند. نژاد، فرهنگ، مذهب و پیشینه‌ی اجتماعی‌ بیمار باید در‌ فرایند‌ تشخیص‌ باید مورد توجه قرار داد، زیرا هـریک مـی‌توانند تأثیر مهمی بر میل و یا انتظارات جنسی‌ او‌ داشته باشند(انجمن روانپزشکی آمریکا،2000؛ ترجمه نیک خو و آوادیس یانس،1381).اختلال عملکرد جنسی بر حسب اختلال در فرآیندهایی که مشخصه چرخه واکنش جنسی هستند یا بر حسب درد مرتبط با آمیزش جنسی مشخص می شود. چرخه واکنش جنسی می تواند به مراحل زیر تقسیم شود (انجمن روانپزشکی آمریکا،2000؛ ترجمه نیک خو و آوادیس یانس،1381).

اختلال علاقه برانگیختگی در زن

هنگام ارزیابی اختلال علاقه/برانگیختگی جنسی در زن، باید موقعیت میان فردی  به حساب آورده شود. «اختلال میل» که به موجب آن زن میل کمتر از همسر برای فعالیت جنسی دارد، برای تشخیص دادن اختلال علاقه/برانگیختگی جنسی در زن کافی نیست. برای اینکه ملاک های این اختلال بر آورده شوند، باید فقدان یا کاهش فراوانی یا شدت حداقل سه مورد از شش شاخص به مدت دست کم تقریبا 6 ماه وجود داشته باشد. امکان دارد که در بین زنان، نیمرخ های نشانه متفاوت به علاوه تغییر پذیری در نحوه ای که علاقه و بر انگیختگی جنسی ممکن است به صورت بی علاقگی به فعالیت جنسی، فقدان افکار شهوانی یا جنسی، و بی میلی در شروع کردن فعالیت جنسی و پاسخ دادن به دعوت های جنسی همسر وجود داشته باشد.

در زن دیگری، ممکن است ناتوانی در برانگیخته شدن جنسی، پاسخ دادن به محرک های جنسی همراه با میل جنسی، و فقدان علائم بر انگیختگی جنسی جسمانی، ویژگی های اصلی باشند. چون میل و بر انگیختگی جنسی اغلب با هم وجود دارند و در پاسخ به نشانه های جنسی مناسب فراخوانی می شوند، ملاک های اختلال علاقه و بر انگیختگی جنسی در زن، این موضوع را به حساب می اورند که مشکلات در رابطه با میل و برانگیختگی، اغلب به طور همزمان شکایت های زنان مبتلا به این اختلال را توصیف می کنند(انجمن روانپزشکی آمریکا،2013؛ ترجمه سید محمدی ،1393).

پیشینه تحقیق اختلال در روابط زناشویی

آذر، ایرانپور، نوحی  (1382) پژوهشی با هدف تعیین ارتباط بین اختلال عملکرد جنسی و وضعیت روانی مراجعه‌کنندگان به کلینیک روانپزشکی انجام داده اند. این بررسی از نوع مورد- شاهد می‌باشد. گروه مورد را 165 نفر از بیماران سرپایی مراجعه‌کننده به کلینیک روانپزشکی تشکیل دادند که دارای تشخیص‌های افسردگی، اضطراب، ترس مرضی، پرخاشگری و شکایت‌های جسمانی بودند (از هر اختلال 33 نفر). گروه شاهد 33 نفر از کسانی که هیچ سابقه مراجعه به روانپزشک نداشتند و داروهای عصبی مصرف نمی‌کردند و از میان همراهان و ملاقات‌کنندگان بیماران انتخاب شدند. این افراد به روش غیرتصادفی و به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.

برای گردآوری داده‌ها روش مصاحبه و پرسش‌نامه به کار برده شد. ابزار سنجش این بررسی شامل یک پرسش‌نامه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، پرسش‌نامه اختلال عملکرد جنسی و فهرست علامت‌های 90 سؤالی بوده است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین توزیع اختلال عملکرد جنسی در گروه‌های مورد و شاهد تفاوت معنی‌دار وجود دارد. هم‌چنین این تفاوت بین بیماران افسرده و گروه شاهد، بیماران دچار پرخاشگری و گروه شاهد و بیماران با شکایت‌های جسمانی و گروه شاهد دیده شد و نیز  نشان داده شد که بین دو گروه مورد و شاهد در اختلال‌‌های میل و ارگاسم تفاوت معنی‌دار وجود دارد. مهرابی و دادفر (1382)

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق اختلال در روابط زناشویی

پیشینه تحقیق اختلال در روابط زناشویی +  بخشی از منابع فارسی

اتکینسون، ریتا. ال؛ اتکینسون، ریچارد. سی؛ اسمیت، ادوارد. ای؛ بم، داریل. ج؛ و هوکسما، سوزان. نولن. (1983). زمینه روانشناسی هیلگارد. مترجمان محمد نقی براهنی، بهروز بیرشک، مهرداد بیک، رضا زمانی، سعید شاملو، مهرناز شهر آرای، یوسف کریمی، نیسان گاهان، مهدی محی الدین و کیانوش هاشمیان. (1386)، چاپ ششم، تهران: انتشارات رشد.
اسلامی، منصوره. (1384). ارتباط کیفیت زنـدگی و راهـبردهای مقابله با استرس در بیماران قلبی و عروقی. پایان‌نامه کـارشناسی ارشـد، رشته روان شناسی عمومی دانشگاه الزهراء.

انجمن روانپزشکی آمریکا. (2000). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی(DSM-IR-TR). ترجمه محمد رضا نیک خو و هامایاک آوادیس یانس (1381). تهران: سخن.
انجمن روانپزشکی آمریکا. (2013). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی(DSM-5). ترجمه یحیی سید محمدی (1393). تهران: نشر روان.
آذر، ماهیار ؛ ایرانپور، چنگیز؛ نوحی ، سیما. (1382). اختلال عملکرد جنسی و وضعیت روانی در زنان. مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران، 9، شماره 2: 29-22.
آقا ملایی، تیمور. (1384). اصول و کلیات خدمات بهداشتی. تهران: اندیشه رفیع.

بخشی از منابع لاتین

Bohnke, P. (2007). Does Society Matter? Life Satisfaction in the Enlarged Europe. Social indicators research, 87: 189-210.
Bruskewitz, R. C. (2003). Quality of Life and Sexual Function in Patients with Benign Prostatic Hyperplasia. Rev Urol; 5(2): 72–80. Chandraiah, S., Leevenson, J. L., Collins, J. B. (1991). Sexual dysfunction social maladjustment in a premenstrual syndrome clinic. International Journal of Psychiatric and Medicine, 21: 189-204.
Chipuer, H.M., Bramston, P., & Pretty, G. (2002). Determinants of subjective quality of life among rural adolescents: a development perspective. Social indicators research, No 61: 79-95.
Clement, U., & Pfafflin, F. (1980). Changes in personality Scores subsequent to sex therapy. Archives of sexual behavior, 9, 235-244.

Cloninger, C. R., & Zohar, A. H. (2011). Personality and the perception of health and happiness. Journal of Affective Disorders, 128, 1–2: 24–32.
Crisp, C. C., Vaccaro, Ch, M., Pancholy, A., Kleeman, S., Fellner, A. N., Pauls, R. (2013). Is Female Sexual Dysfunction Related to Personality and Coping? An Exploratory Study. Sexual Medicine, 1, 2 : 69–75.
Farley, F. H., Nelson, J. G., Knight, W. G., & Garcia Colberg, E. (1977). Sex, politics, and personality: A multidimensional study of college students. Archives of sexual behavior, 26, 105-119

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق اختلال در روابط زناشویی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1403
1 فروش 1403 بازدید