نویسنده
تاریخ انتشار
۱۸ مهر ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3051 بازدید
49,000 تومان٪44 تخفیف
5/5 - (2 امتیاز)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی زنان، منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی زنان دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

نگاهی به تحولات جایگاه زنان، تندرستی و اوقات فراغت، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ورزﺷی زﻧﺎن، مشارکت زنان در فعالیت‌های جسمانی، جایگاه ورزش در زندگی بانوان، موانع پیش‌روی ورزش زنان، طبقه بندی ورزش های همگانی، فواید و دستاوردهای شرکت در فعالیت های ورزشی، طبقه بندی ورزش های همگانی، ورزش آموزشی، ورزش غیر رسمی، ورزش درون بخشی، ورزش برون بخشی، ورزش باشگاهی، ابعاد عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی زنان، سطح مشارکت ورزش بانوان در ایران، ﻣوانع پیش روی بانوان شاﻏﻞ، موانع پیش روی بانوان خانه دار، بررسی عوامل بازدارندۀ مشارکت ورزشی دختران مقطع دبیرستان، نقش رسانه در توسعه فرهنگ ورزش، طبقه بندی عوامل بازدارنده، عوامل بازدارنده فردی، عوامل بازدارنده بین فردی، عوامل بازدارنده ساختاری و در ادامه…

مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت، مسیر عوامل بازدارنده، سلسله مراتبی از عوامل مهم، سلسله مراتبی از امتیازات اجتماعی، نظریه غلبه بر عوامل بازدارنده، تأثیر متقابل انواع مختلف عوامل بازدارنده، فراتر از شرکت در اوقات فراغت، زن و ورزش، عوامل تأثیر گذار بر مشارکت، تأثیرات فردی و خانوادگی بر مشارکت در امور ورزش، عوامل بازدارنده اوقات فراغت و ورزش، سوابق پژوهشی مرتبط با عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی زنان، در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 74
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Mosharekat_Varzeshi_Zanan

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی زنان

تربیت بدنی و ورزش از پدیده های مشترک در بین اقشار مختلف جامعه است. و استواری و دوام یک جامعۀ سالم و پویا، بی شک درگرو سلامت یکایک اعضای آن جامعه است. ورزش یک عامل مهم در سلامت جسمی است و سلامت جسم بر سلامت روحی و روانی فرد تأثیر مثبت دارد؛ به عبارت دیگر، ورزش کاهندۀ استرس است، اعتماد به نفس را افزایش می دهد، کیفیت خواب و تغذیه را بهبود می بخشد و عضلات و استخوان ها را تقویت می کند (سلطانی، 1392).

مطالعات تجربی نشان داده است که تفاوت های جنسیتی در سطح یا درجه موانع فعالیت های ورزشی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرین و فعالیت بدنی) در اوقات فراغت مؤثر است. زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه با موانع بیشتری برای مشارکت در فعالیت های ورزشی رو به رو هستند. اینکه زنان چه فعالیت های ورزشی را در اوقات فراغت انتخاب می کنند، نیاز به بررسی تمام عواملی دارد که به صورت مثبت (انگیزش) یا منفی (موانع) بر این انتخاب تاثیر می گذارند. (حسن زاده، 1395).

سامارانژ (2006)  ورزش همگانی را پدیده ای می داند که مختصاتی منحصر به خود را دارد که آن را از تمام طبقه بندی های موجود جدا می کند: ورزش مردمی، ورزش همگانی، سلامتی جسمانی یا رقابت با خود. مفهوم ورزش همگانی به معنی “همه مردم بایستی ورزش کنند” می باشد که این تعبیر می تواند در قالب فرم های ورزشی با فعالیت های جسمانی که ضرورت همه مردم می باشد، شکل پذیرد. (گیبل و اشتون، 2015). کرافورد، جکسون و گادبی، یک مدل سلسله مراتبی ارائه و در آن نشان دادند که عوامل بازدارنده در سلسله مراتبی از مراحل تصمیم گیری قرار می گیرند و فرد این عوامل را در سلسله مراتب به ترتیب با اولویت عوامل بازدارنده فردی، بین فردی و ساختاری تجربه می کند. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی زنان).

پیشینه تحقیق (پژوهش) عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی زنان

دیک و کارل (2014)، در تحقیقی با عنوان جنس و گرایش به پیروزی در ورزش بیان کردند که نرخ گرایش به ورزش زنان مجرد، شبیه مردان متأهل است، درحالیکه زنان گرایش کمتری به ورزش نشان می دهند و مشارکت آنها اغلب برای ایجاد تناسب فیزیکی و فراهم کردن زمینه ای برای تفریح و خروج از یکنواختی زندگی است. التزام زنان به نقش های سنتی و وجود هنجارها و خرده فرهنگ و ورزش و شناخت ارزش و سودمندی مشارکت های ورزشی بر گرایش زنان به ورزش و انجام ورزش از سوی آنان تأثیر دارد.

در تحقیقی که توسط زیبلند و همکاران در سال 2012 انجام شد، مشخص گردید که دو دلیل باعث می شد تا زنان در برنامه های ورزشی حفظ سلامت و لاغری شرکت نکنند و آن عبارت بود از موانع درونی (نظیر عدم علاقمندی، تنبلی و عدم داشتن دقت کافی) و موانع بیرونی (نظیر عدم وسایل نقلیه، عدم شهریه کلاس ها). نتایج این تحقیق نشان داد که افرادی که با موانع درونی مواجه اند در مقایسه با افرادی که با موانع خارجی مواجه اند کمتر در فعالیت های ورزشی شرکت می کنند.

خداپرست و شهبازی و همکاران (1396) تحقیقی را با هدف رابطه موانع مشارکت ورزشی زنان، با انگیزه درونی، بیرونی و بی انگیزگی انجام دادند. جامعه آماری 214 زن بالای 18 سال ساکن شهر اصفهان می باشند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه انگیزه ورزشی، پرسشنامه موانع و پرسشنامه مشارکت ورزشی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مشکلات فردی/ روانی و نداشتن دسترسی به امکانات مسئول 21 درصد واریانس بی انگیزگی بودند. نداشتن علاقه، ناآگاهی و نداشتن دسترسی مسئول 17 درصد واریانس انگیزه درونی، انگیزه بیرونی و بی انگیزگی افراد با چهار سطح مشارکت (روزانه، هفتگی، ماهانه و گهگاهی) تفاوت معنی داری مشاهده گردید. موانع درونی فردی (نداشتن علاقه، نا آگاهی، مشکلات فردی/ روانی) با انگیزه فرد رابطه دارند و از آن طریق می توانند بر میزان مشارکت فرد در ورزش اثر بگذارند.

منابع فارسی و لاتین

روشن، همتی (1390). “اوقات فراغت و لزوم توجه به آن”، ماهنامه آموزشی تحلیلی و خبری ورزش خانواده، سال سوم.
فراهانی؛ امیر (1385). ” بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی، نشریه حرکت و ورزش، سال چهارم.
نادریان، ذوالاکتاف و مشکل گشا، (1386). ” موانع مشارکت ورزشی زنان و ارتباط آنها با انگیزه “، نشریه علوم حرکتی و ورزشع سال هفتم، جلد اول.
همتی نژاد، رمضانی نژاد و شعبانی(1386). “بررسی عوامل بازدارنده مشارکت در فعالیتهای ورزشی از دیدگاه زنان استان مازندران”، طرح پژوهشی، دانشگاه گیلان.
یونسی، فریبرز (1392). “بررسی عوامل بازدارنده مشارکت زنان کارمند و ارائه راهکارهای مؤثر در این زمینه”، پایان نامه کارشناسی ازشد، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان.
ارجمندی (1395). “تجزیه وتحلیل عوامل بازدارنده زنان از مشارکت در فعالیتهای تفریحی شهر تهران”، رساله دکتری رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه تربیت مدرس. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی زنان).

Habbard, J. and Mannel, R. C. (2011). “ Testing competiny models of the lrisure constraint negotiation process in a corporate employee recreation setting “. leisure science 23
Jackson, E. L. (2012). Leisure Constraints Research: overview of a leisure Developing Theme In Leisure studies.
Laurutenaite, M. (2014). Lithuania on the way, Ingo Smalinskaite,algirdas Reslands.
Michelle.L .Shegar, Jacquelynne. S. Eccles, Stephan. C. Peck, Caroline R. Richardson (2010).”Mildlife woman sphysical activity Goals: Sociocultural Influences and effects on Behavioral Regulation”. Springer Science and Business Media.
Patterson,T.S.(2001). “Constraints : An Integrated viewpoint “.ILLuminare,Indiana university. Volum 7(1).
Garcia, M. J, Costillo, I, and Pabloc, C. (2013). “Peterminants of leisure-time physical activity and future Intenation to practice in Spanish college students”. The Spanish journal of psychology.
Crombie, K. Irvine, L. Williams, B.(2010).Why older people do not participation in leisure time physical activity: a survey of activity levels, be liefs and deterrents”. Age and Ageing VOL:33.287-292

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی زنان

 1. Ali

  سلام.
  خیلی جامع و کامل بود ممنونم از شما و سایت خوبتون.

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود بیکران.
   موفق و پیروز باشید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *