نویسنده
تاریخ انتشار
۳۰ شهریور ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3061 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییرات بازده سهام و انواع بازده سهام منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است. این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) تغییرات بازده سهام و انواع بازده سهام دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعاریف تغییرات بازده سهام، ابعاد تغییرات بازده سهام، پیش بینی تغییرات بازده سهام، اهمین تغییرات بازده سهام، مولفه های تغییرات بازده سهام، عوامل موثر بر تغییرات بازده سهام، نظریه های تغییرات بازده سهام، دیدگاه های تغییرات بازده سهام، تعامل ریسک سیستماتیک با بازده سهام، بازده سهام و تغییرات نامنتظره سود، تأثیر رفتار توده‌وار سرمایه گذاران نهادی بر بازده سهام، ارتباط تغییرات سود خالص و تغییرات جریان نقدی عملیاتی با تغییرات بازده سهام، ارتباط بین ارزش دفتر سهام و بازده سهام، ارتباط بین ارزش دفتری سهام و بازده سهام، بررسی رابطه تورم و بازده واقعی سهام، انواع شاخص های بورس، کاربرد انواع شاخص های بورس، ، کارآیی بازار، سطوح کارایی بازار سرمایه، استفاده کنندگان از صورت های مالی، تغییرات اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام، سود بعنوان وسیله ای برای پیش بینی و در ادامه…

تعریف مفهومی بازده سهام، میانگین بازده سهام، فرق سود و بازده چیست، نحوه محاسبه بازده هفتگی سهام، فرمول بازده چیست، عوامل موثر بر بازده سهام، فرمول نرخ بازده مورد انتظار، میزان بازدهی یعنی چه، بازده سهام چیست و روش های محاسبه آن و عوامل تاثیرگذار در بازده سهام، پیش‌بینی جهت تغییرات بازده سهام بر اساس حجم معاملات، تأثیر اعالم سهام شناور بر حجم معامالت، نوسان پذیری و بازده سهام، بررسی تأثیر تغییر میزان سهام شناور آزاد بر بازده سهام، نحوه محاسبه ریسک و بازده سهام، رابطه بین کیفیت سود (پراکندگی سود) و بازده سهام، بررسی تجربی عوامل مؤثر بر بازده سهام، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل اثرگذار بر همزمانی بازدۀ سهام، رابطه بین تلاطم بازده سهام و خطای مدیریت در پیش‌بینی‌‌ سود و در ادامه…

مفهوم بازده و انواع بازده سهام، تعریف بازده یا بازدهی چیست؟، تاثیر استرس مالی بر بازده سهام، بازده سرمایه‌گذاری، عوامل مؤثر بر بازدهی سهام، بازارهای اوراق بهادار، بازده سهام و تغییرات نامنتظره سود، ارتباط بین اطلاعات مالی و غیرمالی با بازده سهام شرکت ها، شناخت مفهوم ریسک و بازده، سوابق پژوهشی مرتبط با تغییرات بازده سهام و انواع بازده سهام در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 43
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Taghirat_Bazdeh_Saham

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییرات بازده سهام و انواع بازده سهام

بازده سهام یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است، بنابراین پیش بینی و مقایسه بازده سهام شرکت های مختلف یکی از روش های بهبود فرآیند سرمایه گذاری است. سهامداران برای تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام شرکت ها نیازمند اطلاعاتی برای پیش بینی بازدهی سهام شرکت ها هستند. امروزه فرضیه قابلیت پیش بینی بازده سهام به عنوان واقعیت در مدیریت مالی مورد پذیرش قرار گرفته است. (یاوری و همکاران، 1396).

اولین بار ارتباط سود حسابداری با قیمت اوراق بهادار توسط آقایان بال و براون ارائه گردید. نتایج این تحقیق یعنی نوسان قیمت اوراق بهادار همسو با نوسان سود حسابداری، از آن زمان تا کنون بارها در تحقیقات مختلف تایید شده است. به بیان دیگر ، رفتار بازار سرمایه به مثابه این است که سود حسابداری بار و محتوای اطلاعاتی دارد. همبستگی بین سود حسابداری و قیمت اوراق بهادار کامل نیست. (باجرانگ، 2013) ویلسون در تحقیق خود دریافت که بین بازده سهام شرکت ها و اجزای تعهدی و نقدی سود همراهی و هماهنگی وجود دارد. بنظر ویلسون نتیجه تحقیق او دلالت بر آن دارد که حداقل یکی از این اجزای تعهدی و مربوط به جریان وجوه نقد دارای بار اطلاعاتی است. (تیوانی و همکاران، 2015).

حجم معاملات سهام از دو دیدگاه بر بازده مورد انتظار سهام مؤثر است، اول اینکه نقدشوندگی سهام یک ویژگی مطلوب برای سرمایه گذار است. بنابراین هرچه حجم معاملات سهام بیشتر باشد قدرت نقد شوندگی سهام بالاتر و ریسک نقد شوندگی پایین تر ارزیابی می شود. و در نتیجه بازده کمتری انتظار می رود. از دیدگاه دیگر گردش معاملاتی سهام موجب می شود توزیع بازده سهام محدود شود، یعنی بازده سهام حول میانگین خواهد بود. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییرات بازده سهام و انواع بازده سهام).

پیشینه تحقیق (پژوهش) تغییرات بازده سهام و انواع بازده سهام

در سال 2011 استون و هریز، سود را بعنوان یک متغیر توضیح دهنده بازده قلمداد کردند و بررسی نمودند که آیا سود تقسیم شده بر قیمت ابتدای دوره، می‌تواند بازده سهام را توضیح دهد یا خیر؟ و یا به عبارت دیگر آیا از طریق سود سهام می‌توان قیمت سهام و سود سهام آتی را پیش بینی نمود یا خیر؟ آنها نتیجه گرفتند که متغیر سود را ارزش گذاری سهام نقش دارد و بنابراین می‌تواند بعنوان یک متغیر توضیح دهنده بازده مطرح گردد. همچنین رابرتسون و ریپل (2011) تاثیر سه طریق اندازه‌گیری و گزارشگری سود (سود عملیاتی، سود خالص و سود جامع) را در توضیح بازده سهام مور بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که سود عملیاتی بیشترین تاثیر و سود جامع کمترین تاثیر را دارد و تاثیر سود خالص، مابین دو سود جامع و عملیاتی می‌باشد.

جوشنی و همکاران در پژوهشی با موضوع «بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت گردش وجوه نقد و تغییرات واضح سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» نگارش شده است. تحقیق مذکور دارای یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد. فرضیه اصلی آن بدین شرح است: «بین تغییرات صورت گردش وجوه نقد و تغییرات بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد.»

فرضیات فرعی تحقیق فوق به شکل زیر تدوین شده است: 1- بین تغییرات وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و تغییرات بازده سهام ارتباط معنادار وجود دارد. 2- بین تغییرات وجوه حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری و تغییرات بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد. 3- بین تغییرات وجوه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی و تغییرات بازده سهام ارتباط معنادار وجود دارد. قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1388 تا 1394 است. همچنین تعداد 47 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران به عنوان نمونه های انتخابی برگزیده شده اند.

منابع فارسی و غیر فارسی

هومن ـ حیدرعلی، «پایه‌های روش تحقیق در علوم رفتاری»، چاپ هشتم، 1390.
وفا پور- سعید، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران ،بهار 1392.
نوروش، ایرج، عباس، وفادار، «بررسی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزیابی ریسک بازار شرکت ها در ایران» مجله حسابدار، سال چهاردهم.
عطائی ـ محمد، «بررسی بازدهی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی رابطه آن با فعالیت و سطح قیمت سهام» پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
سینائی ـ حسنعلی، «بررسی پیرامون سهام جایزه و تجزیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران» رساله دکتری مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه تهران، 1393.
حسامی ـ علی، «بررسی تحلیلی ارتباط بین سود حساباری و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری، دانشگاه شهید بهشتی، 1388. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییرات بازده سهام و انواع بازده سهام).

Domin Dale Louis, “ Relation among dividens, earning and investment”, for the degree of P.H.D, university of minnosota, (August 2011).
Faster, G. “Quarterly accounting data: time – series properties and predictive ability results”, Accounting Review, (Jonuary 2013), P.P. 1-21.
Lipe, R. “The Information Contained Contained in the Components of Earnings Journal of Accounting Research 24, 1986 Niederhoffer, Victor and Pattic K.J. Regan,”earning chang es analyst forecasis . and stock price”, financial analysts journal, No 3,2014,p.p.65-71.
Niederhoffer, Victor and Pattic K.J. Regan,”earning chang es analyst forecasis .and stock price”,financial analysts journal,No 3,2004.
Ohlson, James A. & Stephen H. Penman , “Disaggregated Accounting data as Explanators for variable returns “, Journal of Accounting , Auditing & Finance , 2008 . PP . 533 – 573.
Patel J. M. and R. Kaplan, “The Information content of cash flow data relative to annual earning”, unpublished working paper. Palo Alto calif: Stanford university, (Augest 2012).

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییرات بازده سهام و انواع بازده سهام”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *