نویسنده
تاریخ انتشار
۱ شهریور ۱۴۰۰
تعداد بازدید
2952 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فشار روانی و پیشرفت تحصیلی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف مفهومی فشار روانی، تعریف عملیاتی فشار روانی، اهمیت فشار روانی بر پیشرفت تحصیلی، عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی، ابعاد فشار روانی بر پیشرفت تحصیلی، نظریه های فشار روانی و پیشرفت تحصیلی، مدل های استرس، مدل پاسخی، مدل محرکی، مدل تاثیر متقابل، وقایع استرس زا، دیدگاه های فشار روانی و پیشرفت تحصیلی، استرسورهای فاجعه آمیز، استرسورهای شخصی، استرسورهای پس زمینه ای، استرس و تاثیر ات آن، رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان، رابطه فشارروانی و سلامت روانی دانشجویان، اثرات فشار روانی بر اهمالکاری تحصیلی، بررسی فشارزاهای روانی– اجتماعی و راهبردهای مقابله ای و رابطه آن پیشرفت تحصیلی و در ادامه…

 نشانگان افسردگی و پیشرفت تحصیلی، مهارت مقابله با استرس و فشارهای روانی، عوامل فشار روانی، انواع فشار روانی، فشار روانی مثبت و منفی، مهار و کنترل فشار روانی، ارتباط استرس آسیب ثانویه با انگیزش تحصیلی، ضعف سلامت روحی، ضعف سلامت جسمی، کاهش سطح عملکرد، استرس شغلی معلمان، عوامل فشار زای دانش آموزان، مقابله با فشار روانی، مدیریت فشار روانی در مقابل واکنش های فیزیولوژیکی، تعدیل کردن اثرات رفتاری فشار روانی، سوابق پژوهشی مرتبط با پیشینه تحقیق فشار روانی و پیشرفت تحصیلی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 80
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Feshar_Ravani_Pishraft_Tahsili

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فشار روانی و پیشرفت تحصیلی

از کل مراحل زندگی به طور تقریبی دوره نوجوانی دوره ای است که با تغییر و انتقال های پر آشوب سریع و بالقوه مشخص می گردد. تجربه ی فشار روانی در هر سنی امری ناراحت کنده است (اورشین واُلف، 2008) اما آنچه مهم است توان فشار روانی برای اثر گذاری منفی بر سلامت فردی یا به طریق اثر مستقیم یا به واسطه رفتارهای پرخطر است. شواهد زیادی نشان می دهند که تجربه ی فشار روانی در دوره ی نوجوانی با بروز علائم معنی داری بالینی همراه می شود. (دیوید، 2011).

راحت ترین راه مقابله با فشار روانی دور شدن از منبع آن یا از بین بردن آن است مانند ترک یک شغل پرفشار، ولی همانطوری که می دانید در بیشتر اوقات این راه عملی نیست زمانی که شخص در یک موقعیت فشارزای روانی قرار می گیرد حالتی هیجانی تحت عنوان مبارزه با فرار در وی ایجاد می شود که تحت تاثیر آن همه نیروهای بدن برای انجام دادن یک عمل فوری بسیج می شوند و در واقع در یک حالت آماده باش به سرمی برند حال برای اینکه این بسیج انرژی در بدن آسیب زننده نباشد و سلامتی فرد را تهدید نکند لازم است که این انرژی مصرف شود تا بدن از حالت آماده باش به حالت به اصطلاح آزاد در بیاید. (فرحبخش، 1395).

تدریس به عنوان یکی از مشاغل پرفشار روانی در نظر گرفته شده به ویژه اینکه کار روزانه معلم بر اساس تعامل اجتماعی است و معلم علاوه بر کنترل خود و احساساتش (مبانی نظری و پیشینه تحقیق کنترل عواطف) باید در کنترل احساسات دانش آموزان، والدین و همکاران نیز تلاش نماید. احساسات مثبت معلم، سلامت او و سازگاری دانش آموزان را افزایش می دهد و با ایجاد جو مناسب و مثبت، یادگیری را تسهیل می نماید. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق فشار روانی و پیشرفت تحصیلی).

پیشینه تحقیق (پژوهش) فشار روانی و پیشرفت تحصیلی

میشل موون (2010) رابطه بین خودکارآمدی نوجوانان آلمانی، ادارک از محیط اجتماعی خانواده، مدرسه، سلامت روانی و نمره های تحصیلی را مورد بررسی قرار دادند. نمونه شامل 170 از دانش آموزان کلاس نهم و در دو دبیرستان از کانستانز آلمان بود. نتایج نشان داد که باورهای خود کارآمدی بطور مثبت با وضعیت اقتصادی اجتماعی، تحصیلات مادر، حمایت اجتماعی از والدین، معلمان و دوستان، رضایت از زندگی و نمره های همبستگی دارد. باورهای خود کارآمدی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی) بطور منفی با استرس همبستگی دارد. بخصوص باورها در مورد قابلیت ارتباط موفقیت آمیز در ارتباطات بین فردی و رویارویی با سایر موقعیت ها پیش بینی کننده های مهمی برای رضایت از زندگی هستند.

حسن نژاد و همکاران (1394) در پژوهشی نشان دادند که بین ویژگی شخصیتی و روان رنجوری با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی، رابطه بین ویژگی های شخصیتی برونگرایی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیت) سازگاری، وظیفه شناسی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت، و بین ویژگی شخصیتی گشودکی با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد.همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره حاکی از آن بود که ویژگی های شخصیتی وظیفه شناسی، روان رنجوری و برون گرایی توان پیش بینی پیشرفت تحصیلی را دارا می باشند. دانشجویانی که دارای ویژگی های شخصیتی برونگرایی، سازگاری و وظیفه شناسی ا ند پیشرفت تحصیلی بیشتری دارند.

در مطالعه ی ساوست و فونتاز (2013) که برروی 271 دانش آموز دبیرستانی پس از گذشت 18 ماه از طوفان کاترینا انجام گرفت، 8/81 درصد آزمودنی ها جدایی از دوستان، 5/52 درصد دشواری در دیدن دوستان، 2/36 عدم بازگشت اعضای خانواده به شهر، 5/28 درصد رفتن به مدرسه جدید، 8/26 درصد خرابی منزل، 18 درصد زندگی درسایر خانواده‌ها، 6/9 درصد عدم تعمیر زیر بنا ها و 8/3 درصد نیز عدم اشتغال والدین را به عنوان عوامل فشار زا گزارش کردند.

منابع فارسی و لاتین

گلاسر، ویلیام (1388) شکست بدون مدارس .ترجمه حمزه تبریزی تهران : آشیان (انتشار به زبان اصلی 1989)
نظر پور صمصامی، پروانه (1390) رابطه ویژگیهاى شخصیتى با رضایت شغلى معلمان، نشریه تربیتی ،جلد اول ،شماره 10 .
نوری کلیشادی، ربابه؛ ضیاءالدینی، سید حسن (1389) بررسی استرس های شایع دانش آموزان شهر تهران ،مجله دانشکده پژشکی اصفهان.
هاشم زاده اورنگی، م. و بهره دار، م. (1391). استرس شغلی و رابطه آن با سلامت روان در کارکنان بیمارستانهای شهر شیراز .مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران.
مستغنی و سرو قد (1395). رابطه ویژگی های شخصیتی و سر سختی روانشناختی با فشار روانی شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شیراز. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی.
ناهیدی، م (1394) بررسی رابطه بین جو عاطفی خانواده شکل گیری ویژگی های شخصیتی سخت رویی و خودشکوفایی نوجوانان،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه واحد علوم تحقیقات تهران. (مبانی نظری و پیشینه تحقیق فشار روانی و پیشرفت تحصیلی).

Overstreet, S., Salloum, A. & Badour, C. (2010). A school-based assessment of secondarystressors and adolescent mental health 18 months post-Katrina. Journal of SchoolPsychology.
Hee, Yoon.cho.(2009(“Self –regulated learning and Instructional Factors in the scientific Inquiry of scientifically Gifted Korean middle School Student”, Gifted Chihd Quarterly, v 53.
Tucker-Ladd, C.E. (2000). Psychological self- Help. http// mental help.net/psyhelp/chap4/chap4k.htm.
Ursin, H., & Olff, M. (1993). The stress response. In S.C., Stanford, & P., Salmon (Eds)Stress: From synapse to syndrome. (pp. 3–22). San Diego, CA: Scademic Press Inc.
Wagerman, S. A. , & Funder, D. C. (2008). Acquaintance reports of personality and academic achievement: A case for conscientiousness. Journal of Research in Personality.
Wigfield & J.Eccles (Eds.)) 1996(, Development of achievement motivation, San Diego, Academic Press.
Wolters, C. A.(2004). Advancing achievementgoal theory: Using goal structures and goal orientations to predict student’motivation, cognition, and achievement. Journal of Educational Psychology.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق فشار روانی و پیشرفت تحصیلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *