نویسنده
تاریخ انتشار
۴ تیر ۱۴۰۰
تعداد بازدید
5130 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) درمان وجودی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تاریخچه و فرایند روان درمانی وجودی، روان درمانی وجودی چیست؟، خواستگاه روان درمانی وجودی، تعریف مفهومی و عملیاتی درمان وجودی، مولفه های درمان وجودی، اثربخشی درمان وجودی، عوامل موثر بر درمان وجودی، نگرش درمان وجودی در مورد انسان، نظریه شخصیت، اضطراب وجودی، نظریه آسیب شناسی روانی، نظریه فرآیند های درمان، بالا بردن آگاهی، وظیفه درمانجو، وظیفه درمانگر، واقعیات درمان وجودی، معنا درمانی، روان‌درمانی وجودی، درمان شوپنهاور، درمان وجودی رولو می، نظریه روان درمانی وجودی رولومی، اهداف درمان وجودی از نظر کوری و در ادامه…

استخراج مؤلفه‌های درمان وجودی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، اثر بخشی گروه درمانی وجودی بر بهبود سلامت روان دانشجویان، اثر بخشی گروه درمانی وجودی بر بهبود سلامت روان دانش آموزان، اثربخشی درمان وجودی بر احساس تنهایی و اضطراب، اثربخشی روان‌درمانی وجودی به شیوه گروهی، اثر بخشی درمان وجودی بر افزایش سلامت روان، روان درمانی اگزیستانسیال چیست، سوابق پژوهشی مرتبط با درمان وجودی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 62
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی

هدف درمان وجودی، آشنا کردن مراجع با هدف هایش در زندگی و تصمیم سازی خالصانه است. دراین نوع درمان به مراجعان کمک می شود خودشان را از قید و بند برهانند و در مسیر کمال پیش بروند. آنها برای انجام این کار باید با خودشان و آنچه از آن فرار می کنند روبه رو شوند. این یعنی رو به رو شدن با اضطراب و در نهایت، متناهی بودن. غالبا برای مهار اضطراب، عمیق ترین، ظرفیت های خود را انکار می کنیم. درست است که انتخاب ظرفیت های درونی آمیخته با خطر است لی غنا و لذت زندگی در این است که مردم با امکان پذیر بودن فقدان، تراژدی و مرگ رو به رو شوند (تاد، و بوهارت ترجمه رفیق دوست، 1936).

اصل بنیادین وجودی این است که ما قربانی شرایط نیستیم، زیرا به مقدار زیاد همان کسی هستیم که تصمیم گرفته ایم باشیم. هدف اصلی درمان ترغیت درمان جویان به تفکر درباره زندگی، تشخیص دادن گزینه های پیش رو و انتخاب کردن از بین انهاست. وقتی آنها تشخیص دهند از کنترل صرف نظر کرده و منفعل رفتار می کرده اند، می توانند آگاهانه تر زندگی کنند (نظری و ضرغامی، 1390) (مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی).

در مجموع می توان گفت که هدف مشاوره وجودی کمک به مراجع در به دست آوردن معنایی در زندگی به عنوان راهی برای کاهش اضطراب ناشی از تهدید فانی شدن است. این امر معمولا در دو مرحله کامل می شود. در مرحله اول، مراجع باید به آزادی انتخاب خود یعنی توان انتخاب آنچه برایش درست و آنچه که نادرست است، پی ببرد. این آزادی باید پشت سر گذاشتن تمامی محدودیت های گوناگون فکری از قبیل اعتقاد داشتن به اینکه تنها عقیده القا شده از طرف والدین درست است بطور کامل شناخته شود. (گلدینگ، 1988؛ جورج و کریستانی، 1990؛ ترجمه فلاحی و حاجیلو، 1391).

پیشینه تحقیق (پژوهش) درمان وجودی

الکساندر، روبرت و ویکتوریا (2014) در مطالعه خود با عنوان تاثیر گروه درمانی وجودی بر احساس خشم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشم و ابراز مهار خشم) و برداشت منفی از خویشتن و افزایش رضایت از زندگی و سلامت روانی در گروهی از زنان که از سوی نزدیکان خود مورد سوء استفاده جنسی واقع شده بودند، در مقایسه با گروه کنترل، تفاوت معناداری گزارش کردند. براندس (2015) به بررسی اثر بخشی گروه درمانی وجودی بر هویت یابی، خود کارآمدی، عصبانیت و منبع کنترل دانش آموزان پرداخت که نتایج پژهش نشان داد که گروه درمانی وجودی باعث رشد و بهبود هویت یابی و افزایش خودکارآمدی و درونی تر شدن منبع کنترل آزمودنی ها گروه آزمایش شده است. همچنین آنها یاد گرفتند که عصبانیت خود را مهار کنند.

یوسفی (1396) در یک مطالعه به مقایسه ی تاثیر شناخت درمانی مذهب (مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگرش مذهبی و دینداری) محور و درمان وجودی در کاهش میل به خودکشی در میان دانشجویان پرداخت. شرکت کنندگان به طور تصادفی در سه گروه 12 نفری (گروه مذهب محور و درمان وجودی و گواه) قرار گرفتند. نتایج نشان داد که روی آورد تاثیر مذهب محور و درمان وجودی در کاهش میل به خودکشی دانشجویان موثرند. همچنین نتایج نشان داد، بین دو روی آورد میل به خودکشی دانشجویان در کاهش میل به خودکشی تفاوت معناداری وجود ندارد.

پری زاده، حسن آبادی، مشهدی و تقی زاده کرمانی، (1394) به مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی و واقعیت درمانی گروهی بر حل مشکل تصویر تن زنان ماستکتومی شده پرداختند. نتایج نشان داد که گروه درمانی وجودی منجر به حل موثر مشکل تصویر تن زنان ماستکتومی شده گردید، اما واقعیت درمانی گروهی در این زمینه تاثیر معناداری نداشت.

منابع فارسی و غیر فارسی

قاضی، قاسم (1383). نظریه ها و روش های مشاوره و روان درمانی . تهران: انتشارات جنگل.
فیرس، ای جری و ترال، تیموتی جی. (2002). روان شناسی بالینی؛ مفاهیم روش ها و حرفه ها. ترجمه مهرداد فیروز بخت (1391). تهران: رشد.
یوسفی، ناصر. (1392). مقایسه ی تاثیر شناخت درمانی مذهب محور و درمان وجودی در کاهش میل به خودکشی در میان دانشجویان. پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره.
نظری، علی محمد؛ یاراحمدی، حسین؛ و زهراکار، کیانوش. (1393). تاثیر روان درمانی وجودی به شیوه گروهی بر رضایت زناشویی زنان مبتلا به دیابت نوع 2. مجله دانش و تندرستی.
خدادادی سنگده، جواد؛ اعتمادی، احمد؛ و علوی کاموسی، عزالدین. (1393). اثربخشی گروه درمانی وجودی بر بهبود سلامت روان دانشجویان.
خدادای سنگده، جواد. (1390). اثربخشی درمان وجودی به شیوه گروهی بر افزایش کیفیت زندگی دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده، تهران: دانشگاه تربیت معلم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی).

Jacobsen, B. (2014). Authen city and over basic existential dilemmas: foundational concepts of existential psychology and therapy, existential analysis, 18, 2, 288-296.
Kissane, D., Bloch, S., Smith, G. C., Miach, P., Clarke, D. M., Ikin, J., Love, A., Ranieri, N., McKenzie, D. (2013). Cognitive-existential group psychotherapy for women with primary breast cancer: a randomized controlled trial. Psychooncology, 12, 532-245.
life and relationship fulfillment in Estonia. Journal of Research in Personality, 39(3), 336-353.
Loostra, B., Brouwers, A., & Tomic, W. (2012). Feelings of existential fulfilment and burnout among secondary school teachers. Teaching and Teacher Education, 25, Issue 5, 752-757.
Murdere, M and Saks, K. (2006). The impact of negative affectivity on quality of
Nelson, R.; J. (2006).Theory and practice of counseling and therapy. London: SAG.
Szasz, T. (2015). What is existential therapy not?. Syracuse university press. What is Existential Therapy Not. Existential Analysis 16 (January), 127–130.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *