مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت از زندگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت از زندگی

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت از زندگی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را کامل ترین و به روزترین مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت از زندگی دانست که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است لازم به ذکر است این محصول شامل 2 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

نظریه های رضایت از زندگی، شاخص رضایت از زندگی چیست، رضایت از زندگی در روانشناسی، رضایت از زندگی یعنی چه تفکر ششم، تعریف نظری رضایت از زندگی، تاریخچه رضایت از زندگی، نظریه رضایت از زندگی ژان، تعاریف رضایت از زندگی، عوامل موثر بر رضایت از زندگی، ابعاد اصلی رضایت از زندگی، پنج بعد رضایت از زندگی هورنکویست، الگوهای رضایت از زندگی، دیدگاه های رضایت از زندگی، دیدگاه بیولوژیکی رضایت از زندگی، عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر رضایت از زندگی و در ادامه…

نظریه های پیرامون رضایت از زندگی، نظریه ونتگوت، مریک و اندرسون، نظریه سلسله مراتب نیازها نظریه مازلو، نظریه رضایت از زندگی ژان، نظریه ادارکی فرانس، نظریه سیستمی، عوامل همبسته با رضایت از زندگی از دیدگاه وجودی، رضایت ذهنی از زندگی، رضایت وجودی از زندگی، رضایت عینی از زندگی، عوامل مرتبط با رضایت از زندگی، رضایت از زندگی و نوجوانی، رویکردهای نظری رضایت از زندگی، رویکرد لذت‌گرا و فضیلت گرا، نظریه‌ی بافتی یا موقعیتی، نظریه سازگاری، نظریه‌ی هدف، نظریه خودمختاری بهزیستی روانی، رویکرد روانشناسی اجتماعی ناآشکار، بررسی نقش رضایت از زندگی بر میزان نشاط اجتماعی، بررسی رابطه رضایت از زندگی با سلامت عمومی و سازگاری و … به همراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پایان نامه در 89 صفحه با فرمت Doc و قابل ویرایش می باشد.

💠نوع فایل : Word
💠تعداد صفحات : 89
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 09371500937

مبانی نظری پیشینه تحقیق رضایت از زندگی فصل دوم

احساس خرسندی و رضایت از جنبه های مختلف زندگی، از مؤلفه های نگرش مثبت افراد نسبت به جهانی است که در آن زندگی می کنند رضایت از زندگی با ارزش ها ارتباط نزدیک اما پیچیده ای دارد و معیارهایی که افراد براساس آن درک ذهنی خود را از سعادت ارزیابی می کنند، متفاوت است. رضایت از زندگی در انسان نه تنها بازتاب ترکیب کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فرآیندهایی در سطح فردی است بلکه علاوه بر آن حاصل تعامل عوامل سطح فردی و فرهنگی است(عظیمی هاشمی، 1383).

اهمیت احساس رضایت، محققان را به این زمینه هدایت می نماید که چرا و چگونه افراد زندگی را به شیوه مثبت تجربه می کنند در پذیرفته ترین مدل مفهومی، احساس سعادت در دو بعد احساسی (احساسات مثبت و منفی) و شناختی که رضایت از زندگی نامیده می شود، مفهوم سازی شده است(داینر ،1994 ؛ به نقل از لافلین ،2001). رضایت از زندگی از نظر لغوی به معنی چگونگی زندگی بوده و در اصطلاح مفهومی چند وجهی، نسبی، و متأثر از زمان و مکان و ارزش های فردی و اجتماعی مب باشد (خوارزمی،1393) (مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت از زندگی)

رضایت از زندگی بازتاب توازن میان آرزوهای شخص و وضعیت فعلی او می باشد به عبارتی هر چه شکاف بین سطح آرزوهای فرد و وضعیت عینی وی بیشتر گردد، رضایتمندی او کاهش می یابد، اما سطوح آرزوهای فرد به تدریج با وضعیت وی تطبیق خواهد یافت بنابراین رضایت از زندگی را به عنوان یک احساس نیک تعریف می کنند که شامل ارزیابی قابل مشاهده و درونی از احساسات نیک مادی، جسمانی، و اجتماعی می باشد که به وسیله ی مجموعه ای منحصر به فرد از ارزش ها اندازه گیری می شود (شوکت آبادی، 1395).

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت از زندگی

پیشینه تحقیق داخلی و خارجی رضایت از زندگی

داودی، مزارعی کاسکانی و مهرابی‌زاده هنرمند (1393) مهارت اجتماعی، رضایت از زندگی و منبع کنترل در دانش‌آموزان عادی و کم‌شنوا را بررسی کرد در این پژوهش 50 دانش‌آموز راهنمایی و دبیرستانی کم‌شنواکه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب‌شده بودند و همچنین50 دانش‌آموز عادی که با آن‌ها همتاشده بودند شرکت داشتند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که در مهارت اجتماعی، رضایت از زندگی و منبع کنترل بین دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان کم‌شنوا تفاوت وجود دارد و مهارت اجتماعی و رضایت از زندگی دانش‌آموزان عادی بالاتر از دانش‌آموزان کم‌شنوا است.

نوری ثمرین و همکاران (1395) در بررسی رابطه کمال‌گرایی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی) با رضایت از زندگی و پرخاشگری در بین دانش‌آموزان دبیرستانی نمونه‌ای با حجم 370 نفر (186 پسر و 184 دختر) را که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب‌شده بود، موردمطالعه قراردادند نتایج نشان داد که کمال‌گرایی با رضایت از زندگی و پرخاشگری رابطه مثبت و معنادار دارند. همچنین یافته‌ها نشان داد از میان ابعاد کمال‌گرایی، نظم و معیارهای شخصی با رضایت از زندگی و مؤلفه تفاوت و نظم با پرخاشگری رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

زائو، وانگ و کونگ (2017) پژوهشی تحت عنوان بررسی اثر میانجیگری حمایت اجتماعی و عزت نفس بر رابطه بین سبک شوخ‌طبعی و رضایت از زندگی در دانشجویان چینی انجام دادند. این پژوهش با بررسی 477 دانشجو در محدوده سنی 18 تا 23 سال انجام گرفت، نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد که حمایت اجتماعی و عزت نفس به‌طور کامل واسطه ارتباط بین شوخ‌طبعی، شوخ‌طبعی بهبود خود و رضایت از زندگی، است. مالیکا، نوردین، زکریا و سیرون (2015) در مطالعه اکتشافی در رابطه با رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان کارشناسی در شاه عالم که با شرکت 137 نفر انجام گرفت، به این نتیجه رسیدند که هیچ رابطه‌ای بین رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی وجود ندارد.

منابع فارسی و لاتین

آقا مولایی، تیمور ( 1384 ). اصول و کلیات خدمات بهداشتی. چاپ اول، تهران، انتشارات اندیشه رفیع.
اینگهارت، رونالد ( 1373 ). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی. ترجمه: مریم وتر. تهران، انتشارات
کویر.(پیشینه تحقیق رضایت از زندگی)
اسلامی، منصوره ( 1384 ). ارتباط کیفیت زندگی با راهبردهای مقابله با استرس در بیماران قلبی و عروقی.
پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران
باغبان شوکت آبادی ( 1385 ). مقایسه کیفیت زندگی والدین دانش آموزان کم توان ذهنی با دانشآموزان
عادی مقطع ابتدایی شهرستان بیرجند، پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی،دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند.
خوارزمی، تاج الدین حسین ( 1377 ). شرح فصوصالحکم. قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه
علمیه قم.
عظیمی هاشمی، مژگان ( 1383 ). رضایت از زندگی و دینداری در بین دانش آموزان. مجله علوم اجتماعی

Argyle, M. (1999), “Causes and Correlates of Happiness, The foundation of
hedonic psychology.
Diener, E. E., Sun, M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well
being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125, 276-302.
Ventegodt, S., Merrick, J., & Anderson, N. J (2003), “Qol I. the I QOL
theory: an integrative theory of the global quality of life concept”, The scientific
world journal, Vol. 3, pp: 1030- 1040.
Sousa, G., & Sanja S. (2001), “life satisfaction inj Worrall (ED)
encyclopedia of women and gender sex similarities and differences”, Vol 2, pp:
Donavan, N. & Halpern, D. (2002), “Life satisfaction: the state of
knowledge and implications for government”, retrived from: Nicholas,
Donovan @ cabinet of hedonic psychology.
Oswall, A. & Gardner, J. (2001), A longitudinal study using patlon wind
fall, Uuniversity of War Wick Mimeo.
Gardner, H. (1983), “Frames of mind”, New York, Basic book.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت از زندگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب ها:
28,900 تومان
تعداد بازدید: 1449
7 فروش 1449 بازدید