نویسنده
تاریخ انتشار
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3810 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمال کاری تحصیلی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را به روز ترین و جامع ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) اهمال کاری تحصیلی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف مفهومی اهمال کاری تحصیلی، عوامل موثر بر اهمال کاری، ابعاد اهمال کاری تحصیلی، مدیریت اهمال کاری تحصیلی، مزایا و معایب اهمال کاری تحصیلی، تفاوت اهمال کاری با تنبلی، مولفه های اهمال کاری تحصیلی، ویژگی اهمال کاران، اجتناب نوروتیکی، فقدان هوشیاری و آگاهی، دیدگاه و نظریه های مرتبط با اهمال کاری تحصیلی، دیدگاه رفتار گرایان، دیدگاه شناختی، نظریه روانکاوی، دیدگاه اسلام و قرآن درباره اهمال کاری، راهبردهای کاهش اهمال کاری تحصیلی، رهایی از اهمال کاری تحصیلی، انواع اهمال کاری تحصیلی، درمان اهمال کاری تحصیلی، درمان اهمال کاری تحصیلی و در ادامه …

ارتباط اهمال کاری تحصیلی و عزت نفس، مولفه های تشخیص دهنده اهمال کاری تحصیلی، تبیین اهمال‌کاری تحصیلی، اهمال‌کاری تحصیلی و عوامل پیش‌بینی کننده آن، پیش بینی اهمال کاری تحصیلی، تبیین اهمال کاری تحصیلی دانش‌آموزان، اثربخشی آموزش مهارت های فراشناختی بر اهمال کاری تحصیلی، تأثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر اهمال کاری تحصیلی، بررسی میزان رواج اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان، سوابق پژوهشی مرتبط با اهمال کاری تحصیلی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 53
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Ehmalkari_Tahsili

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمال کاری تحصیلی

اهمال کاری تحصیلی در واقع ایجاد تاخیر ارادی در انجام یک تکلیف تحصیلی در چارچوب زمانی مورد انتظار یا مطلوب تعریف می شود، علیرغم اینکه فرد به دلیل تاخیر انتظار بدتر شدن ارزیابی یا نتیجه را دارد. دانشجویان و دانش آموزانی که اهمال کاری تحصیلی دارند تکالیف خود را تا دقیقه آخر و زمان امتحانات به تاخیر می اندازند و در ضرب العجل فرا رسیده با انبوهی از تکالیف ناقص و فشار زمان مواجه می شوند و این مشکل ان ها را دچار اضطراب بالا می کند. اهمال کاری با اضطراب افسردگی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب و افسردگی) در ارتباط است افسردگی نشانه این است که اهمال کار می خواهد خود را از رنج اهمال کاری نجات دهد (نینان 2008 نقل از چاری 1393).

پیچل و همکاران (2000) مدعی اند که اهمالکاران به فعالیت ها و تکالیف دیگری مشغول می شوند بنابراین برای کاهش اهمالکاری بایستی انگیزه افراد برای انجام تکلیف را افزایش داد در این دیدگاه رفتارگرایان هدف از درمان اهمالکاری را کاهش نسبت یا درصد زمان و افزایش نسبت یا درصد فعالیت در افراد مبتلا به اهمالکاری می دانند و برای کاهش آن از روش هایی مانند الگو سازی شرطی سازی و فنون برنامه ریزی استفاده می شود.رول (2001) نیز اعتقاد دارد که بعضی از دانشجویان عمداً تکالیف تحصیلی خود را به تأخیر می اندازند (رول، 2003 نقل از حاتمی 1391).

دمبو به نقل از نلمذ ، 2006 پیشنهاد می دهد که به منظور کاهش اهمال کاری تحصیلی از راهبردهای تقویت استفاده کنید سعی کنید که افراد با خودشان قرارداد ببندند که بعد از انجام تکالیف به خود پاداش دهند با خرد کردن و تقسیم آن به قطعات کوچکتر به آنها اجازه دهید که اهداف و خرده اهدافی که بدان کار انتخاب کردند را تمرین کنند (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمال کاری تحصیلی).

پیشینه تحقیق (پژوهش) اهمال کاری تحصیلی

خدا شناس (1394) در بررسی رابطه بین اهمال کاری و اضطراب ضریب همبستگی 86/0 را به دست آورد. شواهدی وجود دارد که اهمال کاری در دانشجویان با بدبینی و استرس رابطه مستقیم دارد و با خوشبینی رابطه عکس (یارکر ، 2002 و توکمان 2003 به نقل از امیدوار 1389) تحقیقات نشان می دهند که وسواس های عملی در ارتباط با اهمال کاری اجتنابی و تصمیم گیری هستند. نتایج نشان می دهند که افراد مبتلا به تمایلات بالینی وسواس فکری و عملی دچار نوعی بی ارادگی اند (الیس، 2003 به نقل از حاتمی 1395).

روانشناسان عوامل گوناگونی را برای اهمال کاری بر شمرده اند که به طور کلی در دو طبقه اصلی طبقه بندی می شوند: عوامل درونی و روانی یعنی آسیب ها و ناهنجاری هائی که مربوط به خود فرد اهمال کار است مانند خود کم بینی، کوته بینی توقع بیش از حد پائین بودن سطح آستانه تحمل، کمال گرایی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی) افسردگی و اضطراب است. (استیل، 2007، تریسی، 2008 ساتن ، 2009 نقل از شفقی زاده 1388).

عواملی چون نارضایتی از وضع موجود، احساس عدم مسئولیت، لج بازی، اهمال کاری و پرخاشگری (مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری) انفعالی، توقع بیش از حد دیگران (نینال و درایون، 2002 به نقل از نیک فطرت 1395) استیل (2007) در یک فرا تحقیق علل و اثرات احتمالی اهمال کاری را با متغیرهای متعدد مورد بررسی قرار داده است. یافته های او نشان داد که بین اهمال کاری و روان رنجوری ، تمرد و سرکشی همبستگی ناچیزی وجود دارد. از طرفی بیزاری از تکلیف، تاخیر در تکلیف، خودبسندگی، وظیفه شناسی، اشکال در خود کنترلی، حواس پرتی و تکانشی بودن پیش بینی کننده های قوی بودن اهمالکاری هستند (استیل،2007 به نقل از گلشنی 1391).

منابع فارسی و لاتین

سواری کریم و مشعلی عادل(1391) بررسی ارتباط رفتارهای مدیریت زمان و اهداف تبحری با اهمالکاری تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اهواز.
حاتمی ،معصومه (1390)اثر بخشی راهکارهای مقابله ای بر اهمالکاری دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب.
لویس، دیوید(1995) . مدیریت زمان. ترجمه کامران روح شهباز(1386) تهران انتشارات ققنوس ، چاپ هشتم
مکنزی، آل(1376) دامهای زمان . ترجمه غلامرضاخاکی . تهران انتشارات به بر.
هاشمی زاده، هایده( 1395) رابطه رفتارهای مدیریت زمان و استرس شغلی در سرپرستان بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. فصلنامه اصول بهداشت روانی. سال هشتم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمال کاری تحصیلی).
– هرگنهان ، بی و آر و السون، میتو، اچ(2001) .مقدمه ای بر نظریه های یادگیری. ویرایش ششم . ترجمه علی اکبر سیف(1394). چاپ هشتم. تهران. انتشارات دوران.

Adams, G.A. and Jex, S.M. (2012). Relationships between time management. Control, work-family conflict, and stain, Journal of Occupational Health Psychology, 1,72-7.
Ferrari . j . R . keane . S . M . wolfe . R . N . & Beck, B . L . (2014). The Antece dent & consequences of Academic Exuse- Making: Examinig individual Differences in Procrastination Research in higei Education. 39.2.199.215
Ferrari . J . R & tice . D . M .(2009). Procrastination as a self – handicap for men & women: A task – av oi dance strategy in laboratory setting. Journal of Research in personality, 34.73-83
Ferrari .J . (2010). Procrastination as selfegulation failure of performance: Effects of cognitive load, self awareness & time limits on working best under pressure. European journal of personality. 15.391-406.
Gettinger, M. (2009). Time allocated and time spent relative to time needed for learning as determinants of achievement. Journal of Educational psychology. 11, 3-11.
Green, G. D. (2013). Procrastination. Unpublishel doctoral dissertation university of washangton. USA

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمال کاری تحصیلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *