نویسنده
تاریخ انتشار
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید
4190 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترس از شکست منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) ترس از شکست دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعاریف ترس، انواع ترس، غلبه بر ترس، تعریف مفهومی ترس از شکست، تعریف عملیاتی ترس از شکست، ترس از شکست چیست؟، مولفه های ترس از شکست، نظریه ها و دیدگاه های مرتبط با ترس از شکست، ابعاد ترس از شکست، ارزیابی های شناختی ترس از شکست، چگونه باید بر ترس از شکست غلبه کرد؟، ترس از شکست یا ترس از انتقاد، ، نقش ترس از شکست و ویژگی‌های شخصیتی، رابطۀ خود شفقتی با ترس از شکست، ارتباط ارزیابی شناختی و هیجان های پیشرفت، راهکارهای غلبه بر ترس از شکست، نظریه اسنادی درباره ترس از شکست، نقش شکست در زندگی، دلایل ترس از شکست، ارتباط بین سبک حمایتی و ترس از شکست و در ادامه…

پیش بینی ترس از شکست، نقش عاطفه مثبت و منفی در ترس از شکست، تاثیر هوش هیجانی بر ترس از شکست، اضطراب اجتماعی و ترس از شکست، مفهوم سازی ترس از شکست، ترس از شکست و نقش شکست در موفق شدن، تعیین اندازه اثر ترس از شکست و باورهای ناکارآمد، رابطه سلامت معنوی و ترس از شکست، سوابق پژوهشی مرتبط با ترس از شکست در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 • نوع فایل : Doc
 • تعداد صفحات : 56
 • گارانتی بازگشت وجه دارد.
 • رفرنس دهی استاندارد دارد.
 • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
 • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Tars_az_Shekast

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترس از شکست

هنری مورای (1983؛ به نقل از موری، فان و ساکس، 2010) اولین محققی است که نقش اصلی در تبیین ترس از شکست در دستیابی به اهداف را برعهده داشته است. نوجوانان دچار ترس از شکست زیاد، به کلمات تهدید کننده اجتماعی، اجتناب توجهی نشان می دهند، در حالی که نوجوانان دچار ترس از ارزیابی منفی کم هیچ گونه توجه انتخابی نشان نمی دهند. ترس از ارزیابی منفی به عنوان یکی از مهمترین مولفه های شناختی اضطراب اجتماعی باعث سوگیری توجه در نوجوانان می شود (ماهوش محمدی، 1395).

افراد مضطرب اجتماعی، به تهدید اجتماعی محیط پیرامونشان به طور انتخابی توجه کرده و این گرایش توجهی منفی، حمایت هایی را در جهت تأیید باورهای منفی آنها فراهم می کند و مانع تمرکز آنها بر اطلاعاتی می شود که چنین باورهایی را رد می کنند به طور طبیعی کسب موفقیت و اجتناب از شکست از اهداف اصلی تلاش های فرد محسوب می شود و در ضمن، انتظاراتی که موفقیت را به همراه دارند و یا از شکت اجتناب می کنند، پیش فرض های مناسبی برای کنترل فعالیت ها و اهداف پیشرفت (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف پیشرفت تحصیلی) فراهم می آورد که به طور ضمنی به انتظارات مثبت دلالت دارد (پکران و همکاران، 2016).

هیجان ها می توانند تحت تاثیر عوامل اولیه مانند؛ ادراک موقعیت، ارزیابی شناختی، فرایندهای فیزیولوژیکی با حالات چهره ای قرار می گیرد. در واقع، ارزیابی هایی که فرد در حین انجام تکلیف، از فعالیت ها و نتایج انجام می دهد. قطعا، هیجان ها را تحت تاثیر قرار می دهد. در نظریه ارزیابی شناختی فرض بر این است که پیشایندهای هیجان های ” افتخار” و “شرم” یکسان هستند و هر دو هیجان توسط ارزیابی خود شخص از علل موفقیت و شکست برانگیخته می شوند. (هووانگ، ۲۰۱4) (مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترس از شکست).

پیشینه تحقیق (پژوهش) ترس از شکست

در پژوهشی که تری شورت و همکاران (2014) با عنوان ویژگی های شخصیتی افراد و ابعاد کمال گرایی و ترس از ارزیابی منفی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که، آزمودنی ها ابعاد متفاوتی از کمال گرایی و به تبع آن ترس از ارزیابی منفی را دارا بودند. در پژوهشی که فیلیپس (2015) بر روی افراد دارای اختلال بد شکلی بدن انجام داد به این نتیجه رسید که میزان پریشانی در این اختلال شدید تر از افسردگی، دیابت و یا اختلال دو قطبی می باشد و تقریبا دریافت تمام افراد دارای اختلال بد شکلی بدن از مشکلات اجتماعی رنج می برند و از موقعیت های اجتماعی که ممکن بود منجر به دوستیابی شود اجتناب می کنند.

در پژوهشی که خوش اقبال (1397) با عنوان مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه (مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه) کمال گرایی و نارضایتی از تصویر بدنی در بین افراد متقاضی جراحی زیبایی بینی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق جراحی زیبایی) و افراد غیر متقاضی شهر ارومیه با نمونه آماری 140 نفر که به روش نمونه گیری در دسترس انجام داد به این نتیجه رسید که افراد متقاضی جراحی زیبایی بینی در مقایسه با افراد غیر متقاضی نارضایتی از تصویر بدنی بیشتری دارند. افراد غیر متقاضی کمال گراتر از افراد متقاضی جراحی بودند. همچنین گرو متقاضی طرحوار های ناسازگار بیشتری را نسبت به گرو غیر متقاضی دارا می باشند.

در پژوهشی که بهمئی (1396) با عنوان بررسی رابطه تصویر بدنی و کمالگرایی میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان مرودشت با نمونه آماری 170 نفر که به روش نمونه گیری خوشه ای انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین تصویر بدنی و کمال گرایی منفی رابطه وجود دارد و هر دو پیش بین خوبی برای اختلال بد شکلی بدن هستند.

منابع فارسی و غیر فارسی

دادستان، پریرخ. (1385). روانشناسی مرضی تحولی. از کودکی تا بزرگسالی. ج 1، تهران: انتشارات سمت.
لیهی، رابرت.(2003). تکنیک های شناخت درمانی راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی، ترجمه حسن حمیدپور و زهرا اندوز، تهران، ارجمند. .(1391).
دمرچلی، نسیم.(1397).رابطه اضطراب اجتماعی با اختلال خوردن و اختلال بدریخت انگاری بدن: با نقش میانجی ترس از ارزیابی مثبت و منفی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی.
بابا محمدی، مهسا. (1395). مقایسه کمالگرایی، شفقت به خود و مقابله پیش گستر در دانشجویان با خودهای احتمالی مثبت و منفی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سمنان.
پور افشار، اعظم؛ صابری، رضا.(1395).بررسی رابطه بین کمال گرایی و ترس از ارزیابی منفی در دانش آموزان دختر دور دوم متوسطه شهر کرمان، سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، تهران (مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترس از شکست).

Veale, D. (2013), “Cosmetic rhinoplasty in body dysmorphic disorder”, British
Weidner, G., Kohlmann, C. W., Dotzauer, E., & Burns, L. R. (2006). The effects of academic stress on health behaviors in young adults. Anxiety, Stress, & Coping: An International Journal, 2, 123-133.
Weiner, B.A., & Carton, J. S. (2012). Avoidant coping: A mediator of maladaptive perfectionism and test anxiety. Journal of Personality and Individual Differences. 52: 632-636.
Wilhelm, S., Buhlmann, U., Cook, L. M., Greenberg, J. L., & Dimaite, R. (2010). A cognitive-behavioral treatment approach for body dysmorphic disorder. Cognitive and Behavioral Practice,47 (9): 814-817.
Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: A practitioner’s guide. Guilford Press.
Veale, D., Anson, M., Miles, S., Pieta, M., Costa, A., Ellison, N. (2014). Efficacy of cognitive behavior therapy versus anxiety management for body dysmorphic disorder: A randomized controlled trial. Psychother Psychosom, 29 (6): 914-999.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
 • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
 • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

1 دیدگاه برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترس از شکست

 1. فرجاد

  من فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترس از شکست حالا نیاز به یک مبانی نظری و پیشینه تحقیق مرتبط با این موضوع دارم چطور می تونم تهیه ش کنم…؟

  • Shahrefile.comمدیر سایت

   درود.
   لطفا از قسمت سرچ باکس سایت عنوان مبانی مد نظرتون را سرچ کنید، اگر موجود نبود با شماره پشتبانی تماس بگیرید؛ با تشکر.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *