مبانی نظری پیشینه تحقیق ترس از شکست

مبانی نظری پیشینه تحقیق ترس از شکست

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق ترس از شکست یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق ترس از شکست دارای کلید واژه های تاکیدی:
ترس از شکست چیست ؟، مفهوم ترس از شکست، ارزیابی های شناختی ترس از شکست، ارتباط ارزیابی شناختی و هیجان های پیشرفت، راهکارهای غلبه بر ترس از شکست، نظریه اسنادی درباره ترس از شکست، چگونه باید بر ترس از شکست غلبه کرد؟، نظریه های مرتبط با ترس از شکست، نقش شکست در زندگی، دلایل ترس از شکست، نقش ترس از شکست و ویژگی‌های شخصیتی، بهمراه سوابق پژوهشی داخل و خارج ایران در زمینه ترس از شکست، فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق ترس از شکست، در 57 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

💠 نوع فایل : Doc
💠تعداد صفحات : 57
💠 گارانتی بازگشت وجه دارد.
💠 رفرنس دهی استاندارد دارد.
💠 منابع فارسی و انگلیسی دارد.
💠 ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
💠 شماره تماس پشتیبانی: 0937 150 0937

مبانی نظری پیشینه تحقیق ترس از شکست

مبانی نظری پیشینه تحقیق ترس از شکست

هنری موری (1983؛ به نقل از موری،فان و ساکس ،2010) اولین محققی است که نقش اصلی در تبیین ترس از شکست در دستیابی به اهداف را برعهده داشته است. موری یک رتبه بندی بیست گانه در مورد نیازهای انسان ارائه می دهد که در آن نیاز به پیشرفت یکی از آنها به شمار می رود که با دستیابی به موفقیت، عزت نفس خویش را افزایش داد پژوهش های انگیزه پیشرفت از 1953 به بعد در دو جهت سوق پیدا می کند، یک جهتی که مک کله لند (۱۹۵۳؛ به نقل از داداش نیا،1393) بر می گزیند و بیشتر به بررسی نقش انگیزه پیشرفت در زمینه رشد اجتماعی و اقتصادی می پردازد و جهت دیگر، اتکینسون (۱۹۶۴؛ به نقل از استفانو ،۲۰۱۱) شخصیت برجسته ای که در زمینه نظریه انگیزه پیشرفت، صاحب نظر است.

وی مانند هال و لوین تعیین کنندگان رفتار را عوامل فردی نظیر: میزان تنش، ویژگی یا جاذبه هدف و متغیرهای محیطی و تجربی می داند. در هر رفتار موثر احتمال موفقیت و در نتیجه هیجان غرور و احتمال شکست و در نتیجه هیجان شرمساری وجود دارد. بنابراین، نیرومندی رفتار مورد انتظار، برای تصمیم گیری فرد مبنی بر ادامه و یا قطع رفتار تعیین کننده است. به عبارت دیگر، انگیزه پیشرفت نتیجه تعارض هیجانی امید به موفقیت و ترس از شک تلقی می گردد(حاجی حسینی،1393).

همواره از دوره نوجوانی، به عنوان دوره ای بحرانی و توام با استرس یاد شده است که با توجه به تغییرات سریع اجتماعی و آموزشی شدید و سریعی که در سال های اخیر ایجاد می شود، این فنارها می تواند پیچیده تر شده و تاثیرات منفی تری برجای گذارد . بخش مهمی از این فشارها بر دانش آموزان نوجوان، متاسفانه از سوی مدارس و مسئولان آموزشی وارد می شود(احمدی، ۱۳۹۱).

ارزیابی های شناختی ترس از شکست

طبق دیدگاه لازاروس (2001) ارزیابی شناختی به آن دسته از فرایندهای ارزیابی شناختی اشاره می کند که بین مواجهه با رخدادها و واکنش نسبت به آن رخداد ها مداخله می کنند و فرد از طریق این فرایندهای شناختی اهمیت و ارزش آنچه را اتفاق افتاده است را ارزیابی می کنند و به عبارت دیگر ارزیابی شناختی فرایندی است که در فراخوانی تجارب هیجانی لازم و کافی می باشد. برای مثال: وقتی فرد تجربه موقعیت پیشرفت را به صورت فرصتی برای تایید خود، پیش بینی پیشرفت و تسلط و رشد فردی تلقی می کنند، در واقع موقعیت به صورت خوشایند، مهیج و مثبت ارزیابی می شود و در فرد هنگام مواجهه با مطالبات موقعیتی، هیجان های مثبت مانند: امید، اشتیاق، اطمینان و لذت برانگیخته خواهد شد.

در الگوی لازاروس(2006) ارزیابی های شناختی شامل ارزیابی های اولیه ، ثانویه و ارزیابی مجدد می باشد ارزیابی اولیه، به میزان استرس فرد در مواجهه با یک موقعیت استرس را اشاره می کند در ارزیابی های شناختی اولیه، یک موقعیت ممکن است به صورت غیر مرتبط، مثبت و با استرس را ارزیابی شود. رخدادهایی که به صورت استرس زا ارزیابی می شوند به درون یکی از گروه های مفید چالش انگیز، تهدید آمیز و آسیب / فقدان قرار می گیرند. (مبانی نظری پیشینه تحقیق ترس از شکست).

وقتی استرس با تحرک جسمی و روان – شناختی همراه باشد، استرس وابسته به یک موقعیت چالش انگیز ارزیابی می شود. در ارزیابی چالشی فرد، تجربه عامل خطر را به صورت فرصتی برای تأیید خود، پیش بینی پیشرفت و تسلط و رشد فردی تلقی می کنند. موقعیت به صورت خوشایند، مهم و برانگیزاننده ارزیابی می شود و فرد در مواجهه با مطالبات موقعیتی امیدوار، مطمئن است و وقتی فرد خود را در خطر احساس کنند و منتظر وقوع آسیب یا فقدان آتی باشد، تهدید مشاهده می شود.

پیشینه تحقیق ترس از شکست

دانش آموزان در مدرسه اغلب خود را در حال ارزیابی بر حسب عملکرد تحصیلی خود می دانند و فشار برای برتری مقیاسی مهم در مورد موفقیت آنها در مدرسه می باشند. از این جهت ترس از ارزیابی منفی به عنوان موانه شناختی اضطراب اجتماعی عاملی است که می تواند پیش بینی کننده تجارب هیجانی منفی باشد و احساسات نابسندگی، حقارت و افسردگی را در آنها ایجاد کند(وکیلیان و هاشمی قتبری آبادی، ۱۳۸۸).

نوجوان وقتی در شرایطی قرار می گیرد که ممکن است شکست بخورد یا اشتباه کند ارزیابی منفی آنها از خودشان آغاز می شود و عملکرد ضعیفی از خود نشان می دهند. کلایتر، هیمبرگ، لیبووایتو و گیتو (۱۹۹۲؛ به نقل از وکیلیان و هاشمی قنبری آبادی، ۱۳۸۸) اظهار داشتند در موقعیت هایی که اشخاص در معرض دید دیگران قرار گرفته و امکان انتقاد و ارزیابی آن ها وجود دارد به اشکال نامناسب دچار اضطراب می شوند. نتیجه ترس از ارزیابی منفی، تحقیر، تنفر و بی ارزش یا احمق بودن آنها توسط دیگران خواهد بود. ترس از ارزیابی منفی به عنوان نوعی اضطراب از ارزیابی اجتماعی تعریف شده است که ادراک از ارزیابی دیگران، مضطرب شدن از ارزیابی آنها و اجتناب از موقعیت های ارزیابی و انتظاری که دیگران شخص را به صورت منفی ارزیابی کنند را شامل می گردد(شکری و همکاران،۱۳۸۷).

رکتور، کووفسکو و رایدر (۱۹۸۸؛ به نقل از نیکویی،1389) اعلام داشته اند که ترس از ارزیایی منفی، نتیجه نگرانی از ایجاد ناراحتی برای دیگران است.کلارک و ولز (۱۹۹۵؛ به نقل از حاجی حسینی،1393) در مدل های شناختی رفتاری اختلال هراس و اضظراب اجتماعی، ترس از ارزیابی منفی را به عنوان هسته این اختلال توصیف کرده اند. از دیدگاه هاردی (۲۰۰۵) ادراک ارزیابی دیگران در مورد خود از دید نوجوانان، از پذیرش اجتماعی نشات می گیرد.

منابع فارسی و لاتین

اثنی عشری، ندا؛ بخشایش، علیرضا؛ و افشانی، علیرضا.(1393). میزان شیوع اختلال بدشکلی بدن در نوجوانان دختر یزد، مجله علوم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،
احمد، محسن؛ باقری، مسعود.(1392).نقش واسطه ای تحریف های شناختی در رابطه تصویر بدنی با اضطراب اجتماعی در نوجوانان، فصلنامه علوم رفتاری، 7(4)،329-321.
احمدی طهور، محسن؛ ربیعی، مهدی؛ کاملی، پریسا؛ بهرامی، فاطمه وصفایی‌راد، ایرج.(1390).، بررسی اثربخشی مداخله ی فراشناختی بر علایم مولفه‌های فراشناختی در بیماران مبتلا به اختلال بدشکلی بدن، مجله ی اصول بهداشت روانی، 13(3)، 277-270.

احمدی، سید احمد.(1391). روانشناسی نوجوانان و جوانان، تهران، انتشارات ترمه مشعل.
اسماعیلی، علی. (1390). مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر بهبودی بیماران مبتال به اختلال وسواس – اجبار همایند و ناهمایند با افسردگی ، رساله ی دکتری،دانشگاه علامه طباطبایی.(پیشینه تحقیق ترس از شکست).
امیری، حمید(1391)، مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، افسردگی و کیفیت زندگی در زنان چاق ، پایان نامه کارشناسی ارشدروانشناسی عمومی،دانشکده روانشناسی و تربیتی.

Adler,A. (1956).Striving for superiority. In H. L.Ansbacher, & R. Ansbacher, The individual psychology of Alfred Adler: A systematic presentatation in selections from his writings, (pp. 101-125). New York: Harper and Row.
Ainley, M., Corrigan, M., & Richardson, N. (2005). Students, tasks and emotions: Identifyingthe contribution of emotions to students’ reading of popular culture and popular science texts. Learning and Instruction, 15, 433–447.

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders-text revision (1 th ed.). Washington DC: Author.
Banerjee,P. (2005).Exploring the impact of parental overprotection on adult social anxiety via perfectionism:A mediation model.Submitted to the faculty of Miami university in Partial fulfillment of the require mets for the degree of master of arts.Department of psychology.
Boone L, Soenens B, Braet C, Goossens L.(2014). An empirical typology of perfectionism in early-to-mid adolescents and its relation with Bad body shape and negative evaluation disorder symptoms.

14,900 تومان
تعداد بازدید: 689
5 فروش 689 بازدید