نویسنده
تاریخ انتشار
۱۱ شهریور ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3151 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان مبتنی بر کیفیت زندگی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) درمان مبتنی بر کیفیت زندگی دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تاریخچه کیفیت زندگی، تعریف کیفیت زندگی، تعریف مفهومی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی، تعریف عملیاتی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی،ویژگی های درمان مبتنی بر کیفیت زندگی، مدل پنج راهه یا CASIO، شرایط خود را تغییر دهید (C)، نگرش خود را تغییر دهید (A)، تعبیر و تفسیر خود راجع به موضوع را عوض کنید (S)، تغییر اولویت ها (I)، افزایش رضایتمندی نسبت به حوزه هایی که آن ها را در نظر نگرفته اید (O)، اهمیت درمان مبتنی بر کیفیت زندگی، مولفه های درمان مبتنی بر کیفیت زندگی، نظریه های درمان مبتنی بر کیفیت زندگی، دیدگاه های درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و در ادامه…

ابعاد درمان مبتنی بر کیفیت زندگی، استفاده از مدل پنج راهه یا CASIO برای برخورداری از شادکامی بالاتر، آشنایی با تکنیک های درمان مبتنی بر کیفیت زندگی با توجه به مدل CASIO، تکنیک ها و راهبردهای پنج شیوه CASIO برای افزایش رضایت در هر حوزه ای از زندگی، اثر بخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی در کیفیت زندگی زوجین ناسازگار، اثر‌بخشی ‌درمان ‌مبتنی ‌بر ‌کیفیت ‌زندگی ‌بر ‌بهزیستی ‌ذهنی، تأثیر درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر بهبود سرمایه روان شناختی، اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر شادکامی، اثر بخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر خودکارآمدی و در ادامه…

عوامل موثر درمان مبتنی بر کیفیت زندگی، بررسی رواندرمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر اضطراب، پروتکل درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی مایکل فریش، روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی، پیش بینی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی، اثر بخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر درمان اعتیاد، سوابق پژوهشی مرتبط با درمان مبتنی بر کیفیت زندگی در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 52
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Darman_Mobtani_Keyfiat_Zendegi

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان مبتنی بر کیفیت زندگی

درمان مبتنی بر کیفیت زندگی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی) رویکردی جدید در روانشناسی مثبت است که هم در گروه های غیربالینی (مانند بازنشستگان، بیکاران، نوجوانان، سالمندان) و هم در گروه های بالینی، مانند افسرده ها و… کاربرد دارد. کاربرد این رویکرد، برای متخصصانی است که آرزو دارند رویکردهای روان شناسی مثبت با روش های درمانی و مداخله ای مرتبط کنند. این رویکرد، برای کمک به افرادی ساخته شده است که می خواهند از توانمندی های خود، استفاده کرده و آن را تقویت کنند. (امیرپناه و همکاران، 1396).

دکتر مایکل بی فریش، برای اولین بار در مقاله ای درباره درمان مبتنی بر کیفیت زندگی، در کنگره بین المللی روان درمانی شناختی در دانشگاه آکسفورد در سال 1980 ارایه کرد. فریش، معتقد است من برای اولین بار، به دنبال شناسایی و کاربرد بهزیستی ذهنی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی ذهنی) یا شادمانی، روی جمعیت غیربیمار و همچنین به دنبال فهم و درمان بیماران افسرده بودم ولی هدف اساسی و علاقه مندی اولیه من، در اندازه گیری و ترویج رضایت از زندگی و کیفیت زندگی بهتر در گروه های غیربیمار مانند سالمندان، بیکاران،… و مداخلات روانشناسی اجتماع مدار و برنامه های اجتماعی بود.(مایکل فریش، 2008).

فریش، در ساختن این رویکرد درمانی، از کارهای رفتار درمانی بالینی مانند آرون تمکین بک و نظریه های فعالیت مانند نظریه سیکزنت میهالی و روان شناسان مثبت گرا مانند سلیگمن، استفاده کرده است. همچنین وی نظریه خود را با استعاره ی در درمان، تن آرامی، مراقبه و نظریه های هیجانی، مرتبط کرده است. اما در رویکرد تکمیلی، برای هر دو گروه بالینی و غیر بالینی می تواند درمان مبتنی بر کیفیت زندگی مفید باشد. این رویکرد، درمانگران را تشویق می­کند که به آنسوی مدل بیماری از اختلالات روانی بروند. (تیلور، 2017) (مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان مبتنی بر کیفیت زندگی).

پیشینه تحقیق (پژوهش) درمان مبتنی بر کیفیت زندگی

در مطالعه ای تیلور (2017) در مورد پیش بینی کننده های کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندروم خستگی مزمن نشان داده شد که افسردگی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب و افسردگی) بهترین پیش بینی کننده کیفیت زندگی به خصوص در بعد ذهنی است و %35 واریانس کیفیت زندگی را تبیین می نماید. پژوهش توران و کریم اوغلو (2015) درباره اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر فرسودگی شغلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی) و مسئولیت پذیری (مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری) پرستاران نشان داد که درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بطور معناداری منجر به کاهش فرسودگی شغلی و افزایش مسئولیت پذیری و افزایش کیفیت زندگی پرستاران در مرحله پس آزمون و پیگیری می شود.

نتایج پژوهش گیلبرت (2016) درباره تأثیر برنامه مبتنی بر کیفیت زندگی بر خود مراقبتی و امیدواری سالمندان بستری در خانه سالمندان نشان داد که این برنامه درمانی بطور معناداری خودمراقبتی، امیدواری و کیفیت زندگی سالمندان را افزایش می دهد.

نتایج پژوهش شریف و یاوری (1395) با عنوان بررسی رابطۀ بین کیفیت زندگی و امید به زندگی در بیماران زن مبتلا به سرطان (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرطان) بعد از عمل جراحی نشان داد که رابطۀ مثبت و معنی دار بین امید به زندگی و کیفیت زندگی بود. بدین صورت که هرچه امید به زندگی بالاتر، کیفیت زندگی نیز مطلوب تر خواهد بود و بالعکس. در نتیجه توان پیش بینی کیفیت زندگی بهتر از روی امید به زندگی نیز وجود دارد. ساروخانی و اوحدی (1396) در پژوهشی به بررسی اثر بخشی آموزش روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر شادکامی همسران پرداختند که نتایج نشان داد تفاوت معنادار بین نمرات شادکامی گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون وجود دارد. به این معنی که کیفیت زندگی درمانی برشادکامی زنان و مردان متاهل مؤثر بوده است.

منابع فارسی و لاتین

رحیمی و احمدیان (1388) بررسی میزان و عوامل موثر بر استرس پرستاری در برخی بیمارستان های تهران.
فریش، مایکل بی. (2008). رواندرمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی. ترجمه خمسه، اکرم. (1391).چاپ دوم. انتشارات ارجمند.
ناصری، ملیحه. (1395). رابطه خستگی و تاب آوری با امید به زندگی در پرستاران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور اردبیل.
شفیع آبادی، عبداله و پیرانی، ذبیح (1395) اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر صمیمیت زناشویی در زنان بارور. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک.
نیک اختر، سودابه. (1395). اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکرد کیفیت زندگی درمانی بر عملکرد شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد.
میهن دوست یگانه, مهرانه و یدالله خرم آبادی، 1394 رابطه ی بین میزان امید به زندگی با فرسودگی شغلی در کارکنان شبکه بهداشت شهرستان بهار،کنفرانس ملی هزاره سوم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان مبتنی بر کیفیت زندگی).

Stanbook, I. Holzmann, I. (2010). Quality of life and health: concept, methods and application. Oxford:Black well science.
Susniene, D., & Jurkauskas, A. (2009). The concepts of quality of life and happiness – correlation and differences. Work Humanism.
Snyder, C. R., Lopez, S. J., & Shorey, H. S. (2003). Hope theory, measurements, and applications to school psychology. School Psychology Quarterly.
Touran, R. & Karim Oghlou, K. (2015). The effectiveness of quality of life based therapy on burnout and responsibility of nurses. Journal of Occupational and Environmental Medicine.
Taylor RR, O’Brien J, Kielhofner G, Lee SW, Katz B, Mears C. The occupational and quality of life consequences of chronic fatigue syndrome/ myalgic encepha lo myelitis in young people. Br J Occup Ther.
Ugur, Y., Babakus, E. & Karatepe, O. M. (2014) “Does hope moderate the impact of job burnout on frontline bank employees’ in‐role and extra‐role performances?”. International Journal of Bank Marketing.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان مبتنی بر کیفیت زندگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *