نویسنده
تاریخ انتشار
۲۵ مرداد ۱۴۰۰
تعداد بازدید
3528 بازدید
قیمت اصلی 88,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.٪44 تخفیف
Rate this product

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری مدیران منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) سبک رهبری مدیران دانست. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است.

تعریف مفهومی رهبری، تعریف عملیاتی رهبری، مولفه های سبک رهبری، عوامل موثر بر سبک رهبری، ابعاد رهبری، سبک رهبری و پیامدهای آن در چارچوب الگوی رهبری تمام عیار، سبک های رهبری و مدیریت، سبک رهبری و نظریه های آن و تنیدگی و شخصیت، انواع سبک های رهبری، مطالعه تطبیقی سبک های رهبری مؤثر، تمایز مدیریت و رهبری، تعریف سبک رهبری، تئوری های رهبری، تئوری های شخصیتی رهبری، نظریه سنتی رهبری، نظریه صفات شخصی رهبر، تئوری های رفتاری رهبری، بهترین سبک رهبری، شناسایی سبک رهبری، ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ رهﺒﺮی ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، سبک رهبری براساس سطح بلوغ وآمادگی کارکنان و در ادامه…

بررسی تأثیر سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی، رابطه سبک های رهبری تحولگرا و عملگرای مدیران، رابطۀ سبک رهبری تحولی و تعالی سازمانی، سبک رهبری مشارکتی و تأثیر آن بر اثربخشی سازمانی، رابطه بین سبک‌های رهبری و رضایت شغلی، مطالعات دانشگاه آیووا، مطالعات دانشگاه اُهایو، مطالعات دانشگاه میشیگان، شبکه مدیریت، تحقیقات اسکاندیناوی، تئوری های اقتضایی، الگوی فیدلر، تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد، الگوی موقعیتی رهبری هرسی و بلانچارد، تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضاء، تئوری مسیر هدف، الگوی رهبری مشارکتی، متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدید نظر شده رهبری مشارکتی و در ادامه…

پنج شیوه رهبری در الگوی رهبری مشارکتی، سبک رهبری مدیران براساس نظریه لیکرت، سیستم های مدیریت، سبک رهبری لیکرت، تئوری های جدید رهبری، جایگزینی رهبری، رهبر عملگرا و رهبر ایجاد کننده تحول، مروری بر مبانی سبک رهبری در سازمان، بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی کارکنان، سوابق پژوهشی مرتبط با پیشینه تحقیق سبک رهبری مدیران در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA و قابل ویرایش جهت استفاده برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

  • نوع فایل : Doc
  • تعداد صفحات : 58
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.

Sabke_Rahbari_Modiran

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری مدیران

سبک مدیریت بعنوان یک متغیر علتی یا بعبارت دیگر بعنوان مهمترین متغیر در سازمان، ادراکات، انتظارات، نقش ها،گرایش ها و نگرش ها، سنت ها و روش های گروه کار، ارزش ها، فرهنگ، اهداف، نیروهای انگیزشی و بالاخره رفتار افراد و کارکنان سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، حال اگر این تأثیرات مثبت باشد به همان میزان در سازمان های تجاری و بازرگانی، افزایش تولید، کاهش هزینه ها، افزایش فروش و درآمدها را به دنبال خواهد داشت و ارتباط میان سازمان مربوطه را با سایر سازمان ها و اتحادیه ها افزایش داده و میزان نقل و انتقالات، غیبت و ترک کار در میان کارکنان سازمان را نیز به حداقل می‌رساند. (هوستیوان، 2014).

مدیران می‌توانند با توجه به صنعتی که در آن کار می‌کنند و موانعی که با آن مواجه هستند، ترکیبی از سبک‌های رهبری را انتخاب کنند. Bill Torbert و David Rooke کارشناسان حوزه رهبری و مدیریت، اصل و ریشه انواع سبک‌ های رهبری را «منطق عمل» می‌دانند. منطق عمل می‌گوید که چطور رهبران محیط پیرامون را تفسیر می‌کنند و وقتی قدرت یا امنیت شان به چالش کشیده می‌شود، چگونه واکنش نشان می‌دهند. (نجات بخش و همکاران، 1395) (مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری مدیران).

فیدلر تلاش کرد تا مؤثرترین سبک رهبری را برای هر یک از هشت وضعیت معین کند. پس از بررسی مطالعات انجام شده در گذشته و تحلیل مطالعات جدید در زمینه رهبری چنین نتیجه می‌گیرد که 1). رهبران کارگرا در وضعیت های گروهی که مطلوب یا نامطلوب برای رهبری است بهتر عمل می‌کنند. 2). رهبران رابطه گرا در وضعیت های گروهی که از مطلوبیت متوسط برای رهبری برخوردار است بهتر عمل می‌کنند. رنسیس لیکرت و همکارانش در دانشگاه میشیگان، ضرورت توجه به منابع انسانی و منابع سرمایه ای را بعنوان دارائی هایی که مستلزم مدیریت شایسته و متناسب است، مورد تأکید قرار داده اند. (‌رضائیان، 1393).

منابع فارسی و غیر فارسی

میرکمالی، سید محمد: رهبری و مدیریت آموزشی، چاپ چهارم، نشر رامین، 1392.
میرسپاسی، ناصر: مدیریت منابع انسانی و روابط کار، چاپ هفتم، ناشر مولف، 1396 .
مقیمی، سید محمد: سازمان و مدیریت(رویکردی پژوهشی) انتشارات ترمه، تهران، 1391.
وایلز، کیمیل: مدیریت و رهبری آموزشی، ترجمه محمد علی طوسی، چاپ هفتم، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
هوی، وین. میسکل، سیسل: تئوری،تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی، ترجمه عباس‌زاده، میرمحمد، چاپ اول، ارومیه.
محمد زاده، عباس و مهروژان، آرمن: رفتار سازمانی(نگرش اقتضایی)، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
هرسی، پال و کنت بلانچارد: مدیریت رفتار سازمانی(کاربرد منابع انسانی)، ترجمه دکتر علی علاقه بند، چاپ دوازدهم، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، 1388.

مراد ابراهیم‌پور، مهرداد: بررسی رابطه بین سبک مدیریت با اضطراب و افسردگی دبیران دبیرستانهای شهرستان سبزوار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، 1378.
همتی، طاهره: بررسی رابطه جوسازمانی با رضایت شغلی دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 81-80 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، 1395.
موید، پیرایه: بررسی نحوه برخورد مدیران دانشگاه شهید بهشتی با تعارض و ارتباط آن با رضایت شغلی کارکنان رسمی دانشگاه از دیدگاه کارکنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، 1392.(مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری مدیران).

Mckee,Jane Gallimore, Leadership Styles of Community College Presidents and Faculty Jof Satisfaction, Jan Mar, 1991.
Heller,H.William, and others, the Relation ship bitween theacher Job satisfaction and principal Leadership style, 1993.
Stout,John,k. Supervisors,structucturing and Consideration Behaviors and Workers, Job Satisfaction, Stress, and Healt problems, 1984.
Ciriello,Marria.j,catholic School teachers viws of Job Satisfaction and Word Cirumstances and the Relationship to Commitment, Boston, 1990.
Arnold H.J,Feldman D.C organizational behavior, (singapor: Mcgraw-Hill.I.N.C.1986) P.86.

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل، بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • جهت سوال قبل از خرید یا بروز هرگونه مشکل با شماره 0937-150-0937 تماس بگیرید.
  • چنانچه با خرید اینترنتی آشنایی ندارید یا تمایل به پرداخت آنلاین ندارید، می توانید هزینه را بصورت کارت به کارت پرداخت کنید.
  • شهر فایل از درگاه پرداخت امن بانک مرکزی استفاده می کند، جهت اعتبار سنجی بر روی لوگوی زرد رنگ در پایین صفحه کلیک کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری مدیران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *