مبانی نظری پیشینه تحقیق کودکان تیزهوش

مبانی نظری پیشینه تحقیق کودکان تیزهوش

توضیحات

مبانی نظری پیشینه تحقیق کودکان تیزهوش یکی از تحقیقات کیفی و میدانی است که به همت و تلاش تیم شهر فایل تهیه و گردآوری شده است فصل دوم پایان نامه مبانی نظری پیشینه تحقیق کودکان تیزهوش دارای کلید واژه های تاکیدی:

تعاریف تیزهوش، تیزهوش، ضوابط و معیارهای شناخت کودکان تیزهوش، تحقیقات لویـس ترمن، خواستگاه تیزهوشی، خصوصیات جسمانی، روانی و رفتاری، ویژگی‌های شـخصیتی تیزهوشان، اضطراب و افسردگی در افراد تیزهوش، نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت، آموزش کودکان تیزهوش، تیزهوشی و نقش والدین در تربیت کودکان تیزهوش، دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق کودکان تیزهوش در 42 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

نوع فایل : DOC
تعداد صفحات : 42
گارانتی بازگشت وجه دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
شماره تماس پشتیبانی:  0937 150 0937
** تفاوت قیمت فایل های وبسایت شهرفایل و سایت های دیگر در جامع و کامل بودن آن است **

 دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق کودکان تیزهوش

مبانی نظری پیشینه تحقیق کودکان تیزهوش

تعبیرهای متفاوت بسیاری از تعریف کودکان تیزهوش برای جامعه ما وجود دارد و تعبیری که در زیر می آید. به اندازه هر تعبیر دیگری قابل قبول است. این تعبیر، دریافت جاری از این پدیده را به همراه ابعاد گوناگونی از تیزهوشی منعکس می کند(گلاگر ، 1984؛ ترجمه مهدی زاده و رضوانی، 1381).

کودکان تیزهوش و بااستعداد کسانی هستند که بر طبق تشخیص افراد صلاحیتدار و اهل فن به دلیل استعداد های برجسته خود قادر به عملکرد های عالی هستند. این کودکان به خدمات و برنامه آموزشی متفاوتی و رای آنچه معمولاً از طریق برنامه عادی مدرسه ارائه می شود نیازمندند تا به مسئولیتشان نسبت به خود واقف شوند. کودکان برخوردار از عملکرد بالا شامل کسانی می شوند که در هر یک از زمینه های زیر دارای موفقیتی مشهود و یا توانایی بالقوه ای باشند:(پیشینه تحقیق کودکان تیزهوش)

1- توانایی ذهنی عام
2- استعداد تحصیلی خاص
3- تفکر سازنده یا خلاق
4- توانایی رهبری
5- هنرهای نمایشی و دیداری
6- توانایی روانی-حرکتی

توانایی در به کار گیری سیستم های نمادی آموخته شده ذهنی را شاید بتوان شرط لازم برای تیزهوشی دانست. این توانایی به دانش آموز تیزهوش اجازه می دهد که بدون انتظار از معلم یا محیط مطالب را با اتکای به خود فرا گیرد و اشکال و نتایج نوینی را تصور و خلق کند. بدین ترتیب این سیستمهای نمادی به یادگیرنده استقلال می بخشد(گلاگر ، 1984؛ ترجمه مهدی زاده و رضوانی، 1381).

گرچه نمرهء آزمون هوش می‌تواند ملاک نسبتا خوبی برای‌ تعیین‌ و‌ تعریف کـودکان تـیزهوش باشد اما باید توجه‌ داشت‌ که‌ این‌گونه آزمون‌ها قادر به‌ اندازه‌گیری همهء جنبه‌های هـوش‌ نـیستند، برای‌ مـثال، یکی از ویژگی‌های کودکان تیزهوش که‌ در تعریف و شناسایی آنان به‌کار می‌رود، قدرت رهبری‌ و مدیریت و نیز خلاقیت آنان‌ است‌ کـه‌ تـست‌های هوشی‌ نمی‌توانند‌ این‌ ویژگی‌ها را اندازه‌گیری کنند.

ضوابط و معیارهای شناخت کودکان تیزهوش

باهوش دانستن کودکان براساس نتایج کار عملی آنان و یااستعداد و توانایی‌ شگرف‌ ایشان‌ در دروس نظری، بدون توجه به سایر عـوامل، معنی چـندانی نـخواهد داشت. در مراحل‌ تعیین کودکان باهوش بـاید قـدرت خـلاقه، استعداد رهبری، استعداد آموختن زبان خارجی وعلوم و ریاضیات ارزشیابی شود. در این ارزشیابی، اولیای کودکان‌ و نیز‌ معلمان و روان‌شناسان هرکدام نقشی برعهده دارند و البته سهم روان‌شناسان‌ بـه‌ عـلت انـتقادآن‌ها از تست‌های عینی، زیادتر است. زیرا گاهی دیده شده است کودکانی کـه مـطیع اوامر اولیا و معلمان‌ خود‌ هستند، بیش‌ از کودکانی که در مقابل رفتار و دستورهای بزرگ‌ترها مقاومت نشان می‌دهند، به عنوان‌ افراد‌ باهوش‌ انتخاب شده‌اند.(پیشینه تحقیق کودکان تیزهوش)

برای ایـن‌که دچـار چـنین اشتباهی نشویم، باید از تست‌های هوشی و تست‌های معلوماتی استاندارد و همچنین‌ تست‌هایی‌ که‌ قدرت ابـتکار را می‌سنجند وبالاخره ارزیابی استعدادهای خاص در تعیین کودکان باهوش، استفاده کنیم. به علاوه، معیارهای‌ اندازه‌گیری‌ دیگری نظیرتاریخچۀ زندگی، خاطرات روزانه، شرح حال نوشتۀ خـودشخص، نمودارهای جـامعه‌سنجی و تـست‌های شخصیت و کشف علاقه‌ها‌ و انگیزه‌ها‌ و کیفیت و نتیجۀ کار در گذشته، در تشخیص کودک باهوش اهمیت دارند (بشارت، 1391).

ادامۀ بررسی لویـس ترمن در مورد کودکان تـیزهوش‌ نـشان‌ داده اسـت که از میان 800‌ دانش‌آموز‌ پسر، دانشمندان، پزشکان نویسندگان و مورخان‌ ممتازی‌ برخاسته‌اند. نتیجۀ تست هوشی دیگری نشان داد که‌ استعداد‌ برجستۀ آن‌ها در طول مدت زنـدگی ادامه داشـته است. این بررسی در مورد دختران‌ باهوش‌ چندان گویا نبوده است. زیرا اغلب آنان ازدواج‌ کـرده و مـشاغل خـاصی را‌ احراز‌ نکرده بودند. مع هذا در میان‌ آنان‌ نیز چند نویسنده وجود داشته است. به‌طور خلاصه، نتیجۀ تست‌ها و بررسی‌هاگویای ایـن واقـعیت بـود که‌ نه‌ تنها میزان هوش آنان پایین نیامده، بلکه‌ برعکس‌ تفاوت‌ هوشی آن‌ها نـسبت‌ بـه‌ کودکان عادی بیشتر شده است(بشارت، 1391).

خواستگاه تیزهوشی

همانگونه که امروزه تعریف شدده است، تیزهوشی چیزی نیست که افراد را در هر زمینه ای از افراد متوسط متمایزکند. در مقابل، تیزهوشی به استعداد های ویژه، ارزشمند و غیر معمول اشاره دارد که ممکن است افراد در برخی از دوره های زندگی خود نشان دهند. بنابراین، عوامل اصلی سهیم در تیزهوشی، در واقع، بسیار شبیه عواملی هستند که هر نوع رفتار، خواه نوعی و یا استثنایی را پرورش می دهد:

1. عوامل ژنتیکی و سایر عوامل زیست شناختی از قبیل: کارکرد عصب شناسی و تغذیه.

2. عوامل اجتماعی، از قبیل: خانواده، مدرسه، گروه همسالان و جامعه.

انسان ترکیبی است از تمام تاثیرات میزاث ژنتیکی همراه با محیط های اجتماعی و فیزیکی و اگر چیزی غیر از این بگوییم، واقعیت را انکار کرده ایم. با این گفته، باید روی محیط هایی تاکید کنیم که عملکرد هوشمندانه را پرورش می دهند. اگر چه تیزهوشی ممکن است تا حدی به وسیله توارث ژنتیکی فرد تعیین شده باشد، به هر حال، ترکیبات ژنتیکی، حاوی پیچیدگی فزاینده ای هستند و نژاد یا طبقه اجتماعی، آنها را توزیع نمی کند. تفاوت های ژنتیکی در توانایی ها، دروه گروهای قومی و طبقات اجتماعی متعدد کاربرد دارند و نه بین آنها. با این حال، این واقعیت که کودکان با ظرفیت های برابر متولد نمی شوند، روشن است:

بنابراین ما می توانیم نتیجه بگیریم که شاهدی در حمایت از عبارت زیر وجود دارد: کودکانی وجود دارند که با ظرفیت یادگیری سریعتر از دیگران متولد می شوند، عقاید و یا مفاهیمی مبنی بر اینکه جوامع مدرن برای کودکان و بزرگسالان ارزش قایلند. چنین کودکانی و توانایی های آنها ست که در معرض نفوذ های اجتماعی فراوان هستند و آنها باید با زمینه محیطی خود تعامل کنند. بنابراین، یافتن دانش آموزان دارای استعداد ویژه در یک جامعه چند فرهنگی دشوار می شود.

 دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق کودکان تیزهوش

پیشینه تحقیق کودکان تیزهوش + بخشی از منابع فارسی

افروز، غ؛ ارجمندنیا، ع. ا؛ تقی زاده، ح؛ قاسم زاده، س؛ اسدی، ر. (1392). بررسی مقایسه ای باورهای خودکارآمدی و سلامت روان در میان دانش آموزان تیزهوش و عادی. مطالعات ناتوانی، دوره 3 ، شماره 3 : 34-24. از صفحه 0 تا صفحه 0
بشارت، ح. (1391). آموزش و پرورش کودکان تیزهوش. رشد معلم، شماره 267: 28-26.
حق شناس، ح؛ چمنی، ا. ر؛ فیروزآبادی، ع. (1385). مقایسه ویژگی های شخصیتی و سلامت روان دانش اموزان دبیرستان های تیزهوشان و دبیرستان های عادی. فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال هشتم، شماره بیست و نهم و سی ام: 66-57.

ریاسی، ح. ر؛ مقرب، م؛ صالحی ابرقوئی، م؛ حسن زاده طاهری، ع؛ حسن زاده طاهری، م. م. (1391). مقایسه افسردگی دانش آموزان عادی و تیزهوش شهرستان بیرجند در سال تحصیلی 88-1387. مراقبت های نوین، 9 (2): 103-95.
سیف نراقی، م و نادری، ع. (1387). کودکان و دانش‏آموزان استثنایی. تهران: انتشارات آگاه.
شریفی، ح. (1391). نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت. تهران: سخن.

شهریاری احمدی، م؛ افروز، غ؛ شریفی، ح. پ؛ دوایی، م. (1391). مقایسه خلاقیت و سلامت روانی دانش آموزان تیزهوش و عادی. تحقیقات روانشناختی، دوره 4 ، شماره 15 : 34-24.(مبانی نظری پیشینه تحقیق کودکان تیزهوش)
صادقی، ا. (1380). بررسی اثربخشی‌ آموزش گروهی کـنترل خـشم بـه‌ شیوه‌ عقلانی، رفتاری، عاطفی، بر‌ کاهش‌ پرخاشگری دانش‌آموزان پسر‌ دبیرستانی‌ شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد‌ مشاوره، دانشگاه‌ اصفهان.
فتحی آشتیانی، علی. (1380). ابعاد شخصیتی دانش آموزان تیزهوش و عادی. مدرس علوم انسانی، شماره 3: 60-47.
گالاگر، ج. (1984). آموزش کودکان تیزهوش. ترجمه مجید مهدی زاده و احمد رضوانی (1381). مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

بخشی از منابع لاتین

Anolik, S. (1979).Personality, education and criminological characteristics of bright delinquents.Psychological Reports 44:727-340.
Betroth,John Carlo&McClure,Charles R.(1998). Moving toward more effective public Internet access:the 1998 national survey of public library outlet internet connectivity.Washington,D.C.:National Commission on Libraries and Information Science.

Chan, L.K.S. (1988). The perceived competence of intellectually talented students. Gifted Child Quarterly, 32(3), 310-314.
Cheung,C.K.,&Bagley,C.(1998).Validating an American scale in Hong Kong:the center for Epidemiological Studies Depression scale(CES-D).

Journal of Psychology,134(2),169-186
Clark.C.and Shore, B(1998).Educating students with high ability.UNESCO.Division of Basic Education.Paris.France
Dimaggio,Paul,Agitate,Eszter,Neumann,W. Russell,&Robinson,John P.(2001).Social implications of the Internet.Annual Review of Siciology,27,307-336. 7-Katz,James,Rice,Ronald E.,&Aspen,Philip(2001). The Internet,1 995-2000:access,civic involvement,and social interaction.American Behavioral Scientist,45(3). 404-419
Duran, M. G. (2003), lr1:emeiAddic!ion Disorder, AllPsych Journal, 14 Doccmbcr.

Fcnichcl, M. (2003), Iniernet Addiction: “Addictive Behavior; Transference or More?www.fenichicl. Com/ Addiction. Shtml.
Freeman.J.(1983).Emotional Problems of the gifted child.journal of child Psychology and Psychiatry.

Gallagher; J.J(1984).Teaching the gifted children.Third edition:Allyon and Bacon Inc
Greenfielg,D,N,(2000).Psychological characterstics of compulsive Internet use:A preliminiary analysis. CyberPsychology and Behavior,5(2),403-412. (مبانی نظری پیشینه تحقیق کودکان تیزهوش)
Guénolé , F., Louis, J., Creveui l, C., Montlahuc, C., Baleyte, J., Fourneret, P. , RevolO. (2012). Trait-anxiety in French intellectually gifted children. Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 60, 5.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری پیشینه تحقیق کودکان تیزهوش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14,900 تومان
تعداد بازدید: 1231
0 فروش 1231 بازدید